limits equacions de la recta funcions lineals punts coordenades eixos polinomis ruffini operacions de polinomis factorització inequacions sistemes d'equacions equacions percentatges geomètriques progressions aritmètiques valor absolut radicalització logaritmes
Mehr anzeigen