Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

лице на правоъгълник. упражнение

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

лице на правоъгълник. упражнение

 1. 1. 1. Кажете как ще свържете записаното, за да еевярно твърдението. Кажете как ще свържете записаното, за да вярно твърдението. Квадрат със страна 1 м има лице 1 кв.м. Квадрат със страна 1 см има лице 1 кв.см. Квадрат със страна 1 мм има лице 1 кв.мм.
 2. 2. 2. В селскостопанска кооперация най-плодородната нива е с форма на правоъгълник с размери 3 км и 2 км. Намерете лицето на нивата. 3 км 3 (км) . 2 (км) = 6 кв. км 2 км 1 км 1 км Квадрат със страна Квадрат със страна един километър (1км) има лице един километър (1км) има лице 11квадратен километър ((11кв.км). квадратен километър кв.км).
 3. 3. 3. Намерете обиколката ( в см) и лицето ( в кв. см) на правоъгълник с: дължина широчина 9 см 10 мм = = 1 см обиколка 20 см лице 9 кв. см 50 мм = = 5 см 1 дм = = 10 см 3 см 20 см 16 см 60 см 15 кв. см 200 кв. см Необходимо е дължината и широчината на правоъгълника да бъдат измерени и записани с една и съща мерна единица.
 4. 4. 4. а) Лицето на правоъгълник е 280 кв.м, а едната му страна е 8 м. Намерете дължината на другата страна. Решение: 280 кв.м 280 : 8 = 35(м) Отговор: Страната на правоъгълника е 35 м. 8м
 5. 5. 5. Намерете лицето на оцветената част от чертежа. D С K 9 км 3км А P T 4 км M 18 км В Решение: Л на АВСD = 18 . 9 = 162 (кв.км) Л на МРКТ = 3 . 4 = 12 (кв.км) 18 . 9 – 3 . 4 = 162 – 12 =150 (кв.км)
 6. 6. УТ 1. Пресметнете лицето на защрихованата част от фигурите: а) ако страната на квадратчето е 1 см. 9 мм б) 3 . 4 – 2 . 1 = 3 . 3 – 1 . 1 = = 12 – 2 = 10 (кв.см) = 9 – 1 = 8 (кв.см) 2см 5 мм 9мм . 25 мм = 225 (кв.мм)
 7. 7. Ако знаете, че квадратна леха има площ 64 кв.м, можете ли да намерите обиколката ѝ? 64 кв.м . Задачи по математика = 64 кв.м Знаем, че лицето на квадрата е равно на дължината на страната му умножена по самата себе си.
 8. 8. Ако знаете, че квадратна леха има площ 64 кв.м, можете ли да намерите обиколката ѝ? 64 кв.м . Задачи по математика = 64 кв.м Следователно трябва да намерим такова число, умножено по себе си, да се получава произведение 64.
 9. 9. Ако знаете, че квадратна леха има площ 64 кв.м, можете ли да намерите обиколката ѝ? 8м 64 кв.м 8 . 8 8м Задачи по математика = 64 кв.м Това е числото 8 – значи страната на лехата е 8 м.
 10. 10. Ако знаете, че квадратна леха има площ 64 кв.м, можете ли да намерите обиколката ѝ? 8м 64 кв.м 8 . 8 8м Задачи по математика = 64 кв.м Обиколката на лехата е 4 . 8 = 32 (м)
 11. 11. Ако знаете, че квадратна леха има площ 64 кв.м, можете ли да намерите обиколката ѝ? 8м Ако лехата е оградена с декоративни храсти и на всеки метър са засадени по 3 храста, колко са всичките храсти? 64 кв.м 8м 32 . 3 = 96 храста Задачи по математика За да намерим колко храсти общо са засадени по цялата ограда трябва да умножим дължината на обиколката на лехата по 3.

×