Anzeige

Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag

Business Arena Oy
13. Mar 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

Anzeige

Inspirationsdagen 5.2.2014 - sammandrag

 1. Inspirationsdagen 5.2.2014 Sammandrag
 2. ! ! ! ! ! ! ! Våra mål • lära av varandra • göra projektproffsens nätverk synligt • inspirera till aktivitet • skapa en bättre helhetsbild
 3. INTRO: ! • Retoriken inom regionutveckling och projekt. • Borde en del av vokabulären ändras? ! • Tänk på exempel som gör er entusiastiska! Dem ska vi dela med oss av under dagen. ! • ”Det mest naturliga är att diskutera i mindre grupper och det kommer vi att göra idag.” ! • På plats var projektproffs, projektfinansiärer, undervisningsvärlden, representanter för utvecklingsbolagen, tredje sektorn samt social- och hälsovården.
 4. ! 
 Vad har vi lärt oss av denna programperiod? ! I TALK SHOW-diskussionen deltog: Vaasa Airport Park Logistics Center, Riitta Björkenheim Balanssi-projektet, Susanna Pakkala Investeringsprojektet Energi för framtiden, Carola Wiik Vasa universitet, Hannu Katajamäki
 5. ! Vem av er vill förbättra världen?! ! Carola: ”Jag inspireras av att förändra världen.” ! Reidar: Hur många av er är rädda i början av projektet? ! ”Nästan alla! Man har en stor plan och ska börja jobba.” ”Entusiasm och engagemang behövs.” ! Riitta: ”Logistikprojektet var avvikande i och med att det fanns en klar beställning och ett marknadsbehov, så det var lätt att komma igång. ! ” I början var visionen klar, men under de fyra år som vi arbetade med projektet var vi tvungna att se över och ändra visionen.” ! Borde vi förbättra projektmaskineriet så att det vore enklare och smidigare att ändra projektets mål? ! Borde man också ha mod att lägga ned projekt, om målet med projektet inte är relevant längre? !
 6. Hannu: ”En provinsintellektuell, en av de få som fortfarande lever.” • Projekt startas för att något i världen ska bli bättre. • Projektfinansiärerna är egentligen inte finansiärer. Det är medborgarna som är finansiärer. De är kanalen till pengarna. De sitter faktiskt i samma båt som de som genomför projekten. Positioneringen borde kanske tänkas om? ! Ett team, ett lag Kommer framgången av en tillfällighet? Kan man i början veta, vilket kunnande ett drömlag behöver? • Teamets medlemmar måste förstå varandra och de ska ha samma uppfattning om målet. ! ”Genomförandeorganisationerna valde sina representanter till projekten …” • Maximera slumpen (personer med olika kunskaper), det kan bli ett drömlag. • ”Det viktigaste är att projektgruppen i stort sett består av samma personer projektet igenom.” • ”Också styrgruppen hade valts i förväg, så visst var det slumpmässigt. Sedan skulle man då inspirera dem!” • ”I själva verket får projektledaren sällan välja vem som är med i teamet (styrgrupp, personal, partner osv.)” ! !
 7. 
 LÄRDOMAR: •Riitta: Information! Nyckeln till allt är att man informerar aktivt. Öppet, små grupper, att tvinga folk att träffas osv. •Susanna: Nära samarbete var nyckeln till framgång. Man måste ordna möjligheter för olika grupper att utbyta erfarenheter. Hos oss var aktörsträffarna sådana. (samma grupp = förtroendekapital) • Carola: Att hålla alla up-to-date. • Hannu: Marknadsföring, turnéer, tal, information …
 8. Kafédiskussion!
 9. ! Vad diskuterade vi om? ! ENTUSIASM • Vilka (utvecklingsmål) inspirerade oss i början av projektet? VISIONEN • Vilket behov skulle projektet fylla? KOMPETENS OCH PARTNER • Hurdant kunnande skaffade vi för projektet och var? PROJEKTET OCH FÖRSÖKEN • Vad lyckades vi med?
 10. Kommentarer från publiken: ”Försökspengar, små försök!” ”Projektchefen står bakom allting, menbehöver också stöd från andra!” På Innovationslägret 25.3 lanseras en Innovationstävling. Läs mer (på finska)på http://www.liiveri.net/images/LAHI_-__tiedota.pdf
 11. Tillåtet att hitta nya metoder! ! Anssi Tuulenmäki, överinnovationsaktivist Aalto-universitetet !
 12. Forskningsdirektör eller överinnovationsaktivist? ! Vad arbetar jag med? Eller vad föreställer jag? Måste man alltid göra som alla andra? ”Alla nya idéer, planer och projekt borde ses som något som lockar resurser och energi.” Är ni alltså själva entusiastiska över er idé eller ert projekt? Är ni också ivriga att omsätta dem i praktiken? Är du alltså intresserad av själva utvecklingsprocessen? ! Case:Pipelife - GENOMFÖR 1200 idéer varje år. Alltså kommer inte bara på, utan genomför 1200 idéer. Man ska inte ställa sig cynisk till ens den minsta lilla idé. Cynism är ju att ”inget ändrar sig”, det kan gälla i vår organisation, i Finland, i EU osv. Motsatsen till att locka till sig resurser är att fördela resurser. Till vilkendera gruppen hör projekten? Hur gör man försök som skiljer ur i den globala massan och på så sätt börjar locka resurser?
 13. Oftast bygger man en process så, att någon (en negativ avvikelse) skulle kunna missbruka den, och så förhindrar man den för säkerhets skull. På samma gång förhindrar man då också de exceptionellt positiva avvikelserna, alltså utmärkta framgångar. Om ni vill få energi och resurser i era projekt, så gör små positiva avvikelser och BERÄTTA om dem för hela världen. Dela dem på nätet osv. Humor och oförutsägbarhet är alltså nycklarna till framgång. Allt behöver inte vara dödligt allvar, men av någon orsak är vårt arbetsliv alltför allvarligt.
 14. Vi finländare är ganska dåliga på att sätta upp mål, eftersom vi oftast inte vill skilja oss från mängden. Men när vi till slut sätter igång, så kommer våra starka sidor fram. Vi finländare är ganska praktiska. Tänk på vår inställning till att äta:
 Ravintola = vi får näring
 Restaurant = vila Strategi = gör olika saker ELLER gör samma sak på ett annat sätt. Det behöver inte vara något stort, utan börjar ofta smått. !! Det finns oändligt många möjligheter att göra saker (t.ex. projekt) på ett nytt sätt!! Två modeller för planering A) Planera en processmodell för utvecklingen Utveckla en sak i taget rätt. Alltså en inkrementell förändring eller förbättring. B) Pröva er fram till en processmodell för utvecklingen Ger snabbt validerad inlärning, så att något nytt och unikt föds. ”Försök föder förutsättningar.” Försök = något som man förväntar sig att misslyckas. Men försök görs för att vi ska lära oss! Pilot = efter många försök görs en pilot. Då är förväntningen att den ska lyckas.
 15. ! Ofta, speciellt när ett problem kräver ett förändrat beteende, kan vi inte lösa problemet bara genom att fundera på det. Svaret på vad som fungerar eller inte får vi bara genom att pröva oss fram i liten skala. Enkelt och snabbt! ! START idé (som oftast finns med redan i projektansökan) FÖRSÖKSidé (små, snabba, många) ➡ DET HÄR kräver idéarbete, alltså HUR vi ska försöka! GENOMFÖRANDETS idé (annorlunda, som IKEA-idén) Hur får ni unika idéer för genomförandet? • Antingen tror ni på att idéerna kommer när ni sitter och planerar vid skrivbordet. • Eller så tror ni på att de kommer genom försök. • Sedan skalar ni upp det som fungerar. !
 16. ! Vad borde man pröva på? - För det första, vill kunden ha detta? (krävs inte om man inkrementellt utvecklar något som redan finns, t.ex. en tandborste). - Denna fråga är den mest kritiska när man prövar något nytt. Och man måste beakta både interna och externa kunder. ”Om du inte har prövat, kan du inte veta om det fungerar eller inte.” Egentligen kan du inte ens ha en åsikt om du inte har prövat på.” - Det här gäller ofta också sådant som det är lätt att pröva på. - Går det att förverkliga? - Kan vi göra vinst? ! Det händer ofta att man gör de två sista punkterna men glömmer att fråga den första frågan - och allt arbete görs i onödan.
 17. ! Små försök på synliga ställen.
 Avvikande, roliga. ”Morgondagens tidningar har tomma blad, skapa berättelser och överraska.” Av ett bra försök lär man sig mycket och det lockar till sig resurser. ! Summa summarum 1) Våga tänka större än vanligt; inspirerande mål 2) Se möjligheten att pröva små saker i stora projekt 3) Se strategiska öppningar i små försök. ! Reidar sammanfattar: Gör en bra kategorisering i två klasser. Och med glimten i ögat, precis innan vi kom hit frågades det efter försökspengar. ”Mötesrummet är den bästa platsen att utveckla mötesrummet på, men den sämsta platsen för all annan utveckling.” ! ”Försöken tär inte på resurserna, utan skapar mera resurser.”
 18. En ny riktning ! Tauno Kekäle, rektor, VYH
 19. ! En ny riktning ! - Tauno Kekäle, rektor, VYH ”Jag kommer från en organisation som inte är den bästa på att skapa nytt. Jag försöker ändå beskriva vad vi skulle kunna göra annorlunda.” ! ! FONDERNAS HUVUDLINJER • SME-företagens konkurrenskraft (ERUF) • Nyttjande av ny information och kompetens (ERUF) • Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (ESF) • Utbildning, kompetens och livslångt lärande (ESF) • Främja social inkludering och bekämpa fattigdom (ESF)
 20. ! HUVUDLINJER ERUF bidrar till att skapa vår framtid. ESF bidrar till att förebygga missförhållanden.
 21. ”Vilka tycker du & VYH (och kanske alla högskolor) att är de viktigaste frågorna som vi måste lösa under nästa period?” • Kontinuitet • Innovation • Kulturen och dess mångfald • Flerspråkighet. När det gäller utveckling på lång sikt är det viktigt att Österbotten fortsätter att vara flerspråkigt och tolerant. Det påverkar också hur vi tänker och vad vi gör. • Tolerans ”Hur och var skulle du samla ihop drömlagen? Hur överskrids sektorgränserna? Hur glömmer vi de traditionella sektorgränserna?” SME-företagens konkurrenskraft (ERUF) • Ett drömlag består av toppindivider, men inte bara av dem som har den bästa utbildningen! Det är bra att det finns experter, men resten av gruppen skulle gärna få vara motiverade och ha goda sociala färdigheter. • Motivation • Idérikedom. Inte så att man varje gång skriver ner samma idéer, utan på riktigt skapar nya projekt. • De sociala färdigheterna ”Vilken är projektets roll när gäller att utveckla regionen, eller inom organisationens egen verksamhet?” • Projektet borde få komma igång och demonstrera sin potential. Sedan borde allt som man lyckas med bli bestående praxis. • Lägg ner projektet: • Om man inte ser förutsättningar för bestående praxis i projektet är det bättre att inte starta det överhuvudtaget. • ”Herrarna har planerat, jag genomför.”
 22. 
 Grupparbetets viktigaste frågor ! •Vad gör oss entusiastiska? •Vad vill vi vara med och skapa? •Vad vill vi ändra på? •Vad vill vi och vad vill vi uppnå på Österbottens nivå? ! Kaféarbete: Fundera över dessa frågor tillsammans med de som sitter vid ert bord, och skriv ner de bästa, inspirerande, och tankar som väckt mest samtal på bordsduken
 23. Tauko! / Paus! ! Arbete • ett bra team • klara mål • Idéer/ människor • att lyckas • resultat ! ! • Samarbete • En blomstrande kust • Skapa nytt, inte upprepa oss eller stelna i formerna • Allas intresse är riktat mot oss • Havet • Utnyttja befintliga resurser • Internationell nivå • Produktifiering • Säljbara paket • Samarbete över landskaps- och språkgränserna ! • Positiv feedback • Sådant som jag själv drömmer om • Allt ska inte vara dödligt allvar • Framsteg • Nya gränssnitt • Ny teknologi • Små saker • Goda exempel • En önskan om förändring: • Språkmuren + ”konstgjorda” förvaltningsgränser, byråkrati • Flexibilitet i projektverksamheten ! • Utveckla samarbetet mellan olika aktörer • Ett tryggare Österbotten • Det mångkulturella • Pengar för försök (testprojekt och idéverkstäder) ! • En större helhet • Teamwork • Göra världen medveten om Österbottens särdrag • Det mångkulturella • Direkt förbindelse till Bryssel och andra ”penningkranar” • Utnyttja nordiska nätverk • Öka projektens effekter och få till stånd större helheter
 24. Tauko! / Paus! ! • Hängivenhet • Ungdomar, Kontinuitet, självutveckling, inspiration, visualitet • Kreativitet, galna idéer, bollplank, idéer som man kan pröva, nya utmaningar, aktiviteter • Närliggande teman: • Mat • Energi • Samarbete • Tjänster • Entreprenörskap ! • Projektfinansiering till stöd för försöksverksamhet • Försöken ska ändå leda helheten i samma riktning • Finansieringsinstrument för olika ändamål på ett mångsidigare sätt • Systematisk lösning av verkliga problem behövs • Fördjupa sig • Lära sig • Gå framåt • Uppföljning av gjorda försök • Ägarskap • Bottom up inspirerar ! • Att lära sig något nytt • Förutseende • Att göra saker tillsammans / brainstorming • Teamarbete • Utbildning • Att utveckla samarbetet • Nätverk • Sprida god praxis • Hur sprida och få i bruk god praxis • Styrning • Mentorverksamhet • Andra människor • Att hjälpa • Glädje och entusiasm • Ledarskap • Internationalisering • Olika kulturer • Produktifiering ! • Kombinera det befintliga på ett nytt sätt • Du får det du ger ifrån dig
 25. Tauko! / Paus! ! • Entusiasmerande atmosfär • Tillåta olikhet = kreativitet • Förtäta samarbetet • Bort med knutpatriotismen • Samarbete • Öppenhet • Effektivitet + kvalitet • En bättre framtid • Intressebevakarna • Direktkontakt till t.ex. Bryssel ! • VI BLIR ENTUSIASTISKA • Djärva försök • Överraska och provocera • Gemensam drive • Att få erkänsla • Att nå ett mål • Få lov att utveckla • Måste lyckas? • Kombinationer / tvärvetenskaplighet ! • VAD BÖR ÄNDRAS • Bort med överlappningar • Utveckla god praxis • Risktagning • Våga misslyckas ! • VI VILL SKAPA • En experimentmiljon • Möjliggörande arbetsmiljö • For love, not for money ! • VAD BÖR ÄNDRAS • Koncentration på innehållet • Flexibilitet • Frihet under ansvar (ansvarstagande) • Kommunikation mellan regionerna ! • Göra det mångkulturella till en rikedom • Humor • Lokaltrafiken i Vasa måste utvecklas • Arbeta tillsammans • Öppen atmosfär • Lyssna på varandra • Mod och djärvhet att försöka • Våga lyckas • Tillåtet att begå misstag • Trafik • Två körfiler till Storviken ! • Ett mångkulturellt Vasa för alla åldersgrupper • Världsarvsområdet till resmål • Försöks- och forskningspengar till små och medelstora företag • Teknologi i hemmen för att hjälpa de äldre • Kombinera gamla tjänster på ett nytt sätt ! • Om man har något viktigt att göra, som man tror på själv så gör man det också utan pengar • Om inte, så lönar det sig åtminstone inte att kräva finansiering för det • Idé och behov först • 50 % smart specialisering 50 % nya öppningar • Projektmarknad på torget en vacker dag?
 26. Tauko! / Paus! ! • Framtidsorienterade koncept / teknik • Hållbar livsstil, barn och unga med • Morgondagens ambassadörer • Gränsöverskridande kommunikation & samarbete • Omvandla ”gamla strukturer” ––> Nytt • Totalt nytt, oprövat, spännande, utmanande • Resultatet vet man inte • Lärande projekt ! • Framtida möjligheter • Positiva människor • Exceltabeller • ”twist” ––> Gamla idéer ––> nya idéer • Färgen grön • Annan projektkultur ––> engagemang (+team) • Vackra miljöer • Tekniska innovationer • Bra miljö • Arbete + hemma • Kreativt • Personbank • Materialbank • Nya pedagogiska lösningar • Digitala lösningar • Digitalt material • Webben ger möjligheter • Locka utländska företag • Inom kulturen + kulturexpo.... ! • Jämställdhet mellan olika befolkningsgrupper • Förhindra isolering och social utslagning • Sektorövergripande samarbete • Mer samhörighet även i städer • Win-Win • Balans mellan att skydda innovation och dela med sig • Gränsöverskridande samarbete ! • Energisk dynamik med glädje • Förnya • Vilja • Thinking outside the box • Drivande flöde • Ekonomisk utmaning ! • Kommunikation / utbyte av tankar • Teamkänsla och inspirerande kollegor / omgivning • Flexbilitet med eftertanke • Känsla av att lyckas..... vara betydelsefull • Relevans • Utveckling –– hållbarhet –– mänsklighet
 27. Tauko! / Paus! ! • ”Tystnadens” filosofi • Utveckla den digitala kompetensen (i näringslivet) • Hållbar samhällsstruktur • Lokalproducerat • Decentraliserad energiproduktion • Upptäck lokalsamhället • Börja från skolåldern • Utveckling på alla nivåer ! • Inre företagsamhet • Arbeta bort cynismen ––> nya arbetsmetoder.... med mänsklighet • Mera livsglädje • mera balans i arbete / fritid • Distansjobb • Frihet och ”underansvar” • Ungdomar + vuxna ––> Helhetsmässigt välmående • Tända livsgnistor på deras villkor––> Helhetsmässigt välmående • Hitta drivkraften ––> Helhetsmässigt välmående • Dela tankar på oväntade möten • skapa mötesplatser • Vi människor vill utvecklas • Göra jobbet i riktiga miljöer ”inte i mötesrum” <–> verksamhetskulturen bör ändras! • Beakta människornas åsikter –> lyssna och gör • Tillåta misslyckanden, belöna försök. ! • Österbotten ska vara världens bästa på något • Prata språk • Attraktiv tillväxt • Meningsfull verksamhet för ungdomar (på landsbygden) • Lycklig befolkning • Glädje i frivilligt arbete • Samarbete människor emellan • Trångsynthet • Svår onödig byråkrati • Kommunikation • Logistik –> resa mera ! • Lära / prova nytt • Respons från företagare • Feedback i den egna organisationen • Vi vill kunna leva och bo i Österbotten • Forum för utvecklingsaktörer (vara med och skapa) i Österbotten • Energiska och positiva människor som ser möjligheter och inte problem • Öppenhet
 28. ! Kombinera det befintliga på ett nytt sätt. Där finns det mycket oanvänd potential. ! VAD GÖR OSS ENTUSIASTISKA: ! ”Vi analyserade detta på två nivåer, både emotionellt och innehållsmässigt. Kommunikation, betydelse, mänsklighet, utveckling..." ! ”Klipp inte av vingarna på direkten när nya idéer kläcks. Det borde finnas idépengar att ta till.” ! ”Jag blev radikal! Är det verkligen så att EU-pengarna gör oss passiva? Vi borde fundera på varför det vi gör är viktigt. Samarbete över förvaltnings- och kommungränserna.”
 29. Klara mål och
 elementen för ett vinnarteam ! Thomas Johanson
 30. Klara mål och
 elementen för ett vinnarteam - Thomas Johanson Kan visionen locka till sig aktörer? Motivation & ledarskap är frågor som relaterar till ett lag. ! Jag fick höra: ”Thomas Johanson kommer aldrig att vinna någonting.” Jag tänkte direkt att jag ska allt visa honom. Och nästa år gjorde jag bättre ifrån mig. 
 Från en enmansbåt hoppade jag till en båt med två personers besättning. Det var ett stort hopp. I båten är man mycket nära varandra, i symbios. Allt blir en del av ens personlighet. Och en båt med tre eller fyra personer är dessutom en helt annan historia. ! Min egen vardagsattityd (hänvisning: Paraolympiaden): • Klara planer och ett åtagande • Att göra saker bra ger energi • Allt är upp till mig själv • Att överträffa sig själv • Ruska om invanda tankemönster • Utvecklingen slutar när man är nöjd • Våga gå utanför din komfortzon • Var beredd att möta utmaningar varje dag !
 31. ! ”Sponsor = Först måste man få pengar, sälja sin vision och sitt team. Efter det gör man sin grej!” ! ”Vinnaren använder informationen rätt” • Verktyg • Analys • Visualisering • Fokus på det viktigaste – på kort och på lång sikt • Kommunikation • Entusiasmen, inte pengarna ! Vi hade ett fyra meters hål i botten på båten och 100 km till Taiwan. När vi kom fram, upptäckte vi att där inte heller fanns någon markpersonal, för de var redan i Kina. Därifrån hade vi en 12 000 sjömil lång etapp till Rio de Janeiro. ! Vad göra? • Ska vi avbryta tävlingen? Men båten ska ändå seglas till andra sidan jordklotet. • Ska vi reparera båten i Taiwan? Inte möjligt. • Ska vi segla båten till Kina och reparera där. Då skulle de andra båtlagen få ett par dagars försprång Vi bestämde oss för en entimmes paus i Qingdao, där en snabbreparation gjordes, och startade åtta timmar försenade. Utnyttjade tillgänglig information, valde en ny och avvikande rutt. ! Entusiasmen inte pengarna. Alltid. Samma sak med projekten. Om vi inte har entusiasmen kan vi inte uträtta något märkvärdigt.
 32. I hurdana lag arbetar vi?
 Hur hittar vi de bästa samarbetsparterna? ! Hur och när träffas
 projektproffsens nätverk
 i fortsättningen? ! De första milstolparna
 för projektperioden.
 33. Kring vilka teman skulle du vilja träffas? ! • Mer information om möjligheter under den nya programperioden (100) ! • På tröskeln till en ny programperiod. Hur lär vi oss att söka Brysselpengar direkt? (Internation. pengar) (50) ! • Mer samarbete på linjen Österbotten- Mellersta Österbotten m.fl. (30) ! • Lära sig genom konkreta exempel (25) ! • Hur kan man röja hinder? –> hör ihop med substansen i olika projekt, attitydförändring(12)
 34. • Projektklinik – Projektdoktor, hjälpmedel för pågående projekt (10) ! • Hur ska projektproffs få ordentligt fotfäste (sin röst hörd)? (8) ! • Att hitta andra i samma situation, rita en nätverkskarta (7) ! • Mentornätverk i projektvärlden? Vem koordinerar? ! • De gröna borddukarnas dag – stor idékläckningsdag på torget + medborgarråd = för att utveckla nya projektidéer.
 35. Vilka teman skulle du önska att vi i fortsättningen samlades kring eller behandlade?
 36. Var kan ett projektproffs skaffa sig ett fotfäste Nätverksdagar Realistiska tidtabeller för projektstart Riktlinjer för kommande programperiod Testa teorier ”experiment med människor” Konkreta anvisningar om regler Inspirationsdag, den typen av tillställningar är bra Konkreta exempel på hur man skapar lyckade projekt Utbyte av god praxis Medborgarråd Dela erfarenheter om galna lyckade försök / projekt Dela med sig också av små idéer –> kan vara stora för någon annan Företagarna med på tillställningarna
 37. Hur få folk att ta ansvar för utveckling av det egna bostadsområdet? Har du en projektidé som du behöver hjälp med? Hur få den outnyttjade turismpotentialen i bruk i Österbotten? Hur utveckla ett fungerande system för att mäta projektresultat? Vilket är det största utvecklingsbehovet i din region? Idekläckning för projekt separat för olika teman Hurdan hjälp behöver du för att bearbeta din projektidé?Grunda en projektklinik • Projektdoktor • Hjälp till pågående projekt Idetävling om experimenteringspengar och Pitchning av finalisterna (inspiration och benchmarking) Våga tänka ”out of the box” ! Att få turismnäringen i regionen att ta steget fullt ut i den digitala världen ”Med glimiten i ögat” ”Nytt koncept”
 38. Sätta Österbotten på den internationella kartan Hitta liknande projekt, samt hur fungerar det man sysslar med? Uppmuntra duktiga företagare Flerspråkighetskluster Samarbetspartner från lika stora städer i Europa Tillsammans lära oss mer om finansierings instrument och sedan söka dem! Nästa sem: •Energiska och positiva människor diskuterar projektidéer och utvecklingsmöjligheter för Österbotten Temaarbete behövs till allt Viktig punkt!! Förebygga social isolering och fattigdom. Känns tämligen nytt i Finland. Placera sig på Europas och världens kartor ex. Unescos världsarv Samverkan med nya aktörer ”över gränser” Projektdag till havs Hur man kan bygga broar mellan studerande / elever och arbetslivet
 39. Tackar alla för ett aktivt deltagande! Arbetet fortsätter! ! Sammandraget är gjort av: Mikko Markkanen ja Petri Widgrén Business Arena Oy, www.businessarena.fi ! Sammandragets foto: Kirsi Tikkanen, Aktion Österbotten r.f./NTM-centralen i Österbotten Ulf Grindgärds, Österbottens förbund Mera upplysningar om fortsättningen: Johanna Leppänen Österbottens förbund johanna.leppanen@obotnia.fi +358 44 320 6909
Anzeige