Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Śniadanie Daje Moc

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Śniadanie Daje Moc

 1. 1. „„ŚŚnniiaaddaanniiee ddaajjee mmoocc”” KKllaassaa II cc SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa nnrr 119933 ww ŁŁooddzzii 0077..1111..22001144 rr..
 2. 2. 12 zasad zdrowego odżywiania dla uczniów - według Instytutu Matki i Dziecka • Do szkoły wchodź po śniadaniu i ze śniadaniem. • Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości. • Zawsze myj ręce przed posiłkiem. • Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę. • Jedz o stałych porach i nie spiesz się. • Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać. • Pamiętaj o kaszach, jedz chleb, nie bułeczki. • Dzień bez pięciu porcji świeżych warzyw, owoców i soku to dzień stracony. • Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie. • Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem. • Dobrą wodą gaś pragnienie. • Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.
 3. 3. Co nam daje śniadanie ? SIŁA ENERGIA MOC ŚNIADANIE
 4. 4. Klasa I c w Klubie Śniadanie Daje Moc • 07.11.2014 stworzyliśmy klasowy Klub Śniadanie Daje Moc. Tego dnia wspólnie przygotowaliśmy śniadanie edukacyjne, w czasie którego nasza pani przekazała nam cenne informacje na temat zdrowego odżywiania. Była to także wspaniała zabawa dla Nas ! 
 5. 5. „Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczkę, a uczeń bez śniadania nie będzie miał siły do zabawy i nauki. Jednemu i drugiemu potrzebne jest paliwo”. • Tym hasłem rozpoczął się nasz dzień ze zdrowym śniadaniem.
 6. 6. Szaszłykowy zawrót głowy
 7. 7. Świeże, zdrowe kanapki to podstawa
 8. 8. W czasie przygotowań trudno było oprzeć się pokusie 
 9. 9. Długo oczekiwana chwila
 10. 10. Dziękujemy za uwagę Raport sporządziła Sylwia Pałyga – wychowawca klasy I c

×