Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Booosting Nieuwsbrief 97 (Mei 2009)

Herunterladen, um offline zu lesen

In deze nieuwsbrief:

01 booosting thema 2009

AANKONDIGING
02 materialise
03 the wall

NIEUWS
05 bouwwereld award
08 oproep!
09 betonballon

VERSLAG
05 c2c - tu/e
06 bio-based - materialen
13 rabobank westland

IN DE PRIJZEN
07 bayards
11 mei a+s, brs
12 cpz

BOOOK
14 imagine #1-#2

BOOOSTING
08 antwoordkaart
15 aangeslotenen
16 agenda, colofon, bestuur

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

01 booosting thema 2009

AANKONDIGING
02 materialise
03 the wall

NIEUWS
05 bouwwereld award
08 oproep!
09 betonballon

VERSLAG
05 c2c - tu/e
06 bio-based - materialen
13 rabobank westland

IN DE PRIJZEN
07 bayards
11 mei a+s, brs
12 cpz

BOOOK
14 imagine #1-#2

BOOOSTING
08 antwoordkaart
15 aangeslotenen
16 agenda, colofon, bestuur

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Booosting Nieuwsbrief 97 (Mei 2009)

 1. 1. booosting NIEUWSBRIEF #97 booosting AANKONDIGING 16 06 09 MEI 2009 JAARGANG 20 INHOUD VOORAANKONDIGING INNOVATIEVE CONTRACTVORMEN OP 01 BOOOSTING THEMA 2009 DINSDAGMIDDAG 16 JUNI 2009 IN DEN HAAG N AANKONDIGING IE 02 MATERIALISE INNOVATIEVE CONTRACTVORMEN 03 THE WALL C AN NIEUWS 05 BOUWWERELD AWARD N 08 OPROEP! FI 09 BETONBALLON VAN N VERSLAG 05 C2C - TU/E VA 06 BIO-BASED - KLASSIEK MATERIALEN 13 RABOBANK E WESTLAND BOUWTEAM NAAR ERI IN DE PRIJZEN 07 BAYARDS 11 MEI A+S T BRS DBFMO IS 12 CPZ DBMFO N BOOOK MI STAAT VOOR 14 IMAGINE #1-#2 DESIGN, BUILDING, FINANCE, ET MAINTENANCE EN OPERATE. IN DEZE 08 ANTWOORD KAART H CONTRACTVORM WORDEN MEERDERE ASPECTEN UIT 15 AANGESLOTENEN 16 AGENDA HET BOUWPROCES ZOALS ONTWERPEN, BOUWEN, COLOFON BESTUUR DIE FINANCIERING, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE IN ÉÉN CONTRACT GECOMBINEERD. STU CASE > ALS 01 >
 2. 2. Bij de renovatie van het Ministerie van Financiën in Den Haag is voor de contractvorming niet voor een klassiek bouwteam gekozen, maar voor dit zogenaamde DBFMO model. Het gebouw is ruim een half jaar geleden in gebruik genomen. De ervaringen die tijdens het gehele proces en de afgelopen gebruiksperiode van het Ministerie van Financiën zijn opgedaan bieden ons een leerzame gelegenheid om met elkaar terug te kijken en te evalueren of de gestelde doelen ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn voor ieder van de genoemde bouwprocesdelen. programma Na een korte inleiding van een van de Booosting bestuursleden komen zowel de opdrachtgever Liesbeth van der Pol (Rijksbouwmeester), de ontwerper Jeroen van Schooten, als deskundige betrokkenen van alle andere DBFMO aspecten aan het woord. Centraal staat daarbij voor een ieder de vraag wat de invloed van deze contractvorming is geweest op de werkwijze. Heeft het de voorafgestelde kwaliteit mogelijk gemaakt of zelf gestimuleerd? Wat zouden aanbevelingen kunnen zijn voor toekomstige bouwprojecten waarin deze contractvorm wordt gebruikt? Na een rondleiding door het gebouw zal er een discussie met alle deelnemers zijn. De middag wordt (uiteraard) afgesloten met een borrel. Het definitieve programma van dinsdagmiddag 16 juni wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. > 02 <
 3. 3. booosting AANKONDIGING 27 05 09 AANKONDIGING VAN HET BEZOEK AAN HET QBIC HOTEL IN WTC AMSTERDAM OP WOENSDAG 27 MEI 2009 VAN 10.00 TOT 12.30 UUR CUBI IN THE Q-BIC Cubi Furniture, een kansrijk systeem om transformaties te versnellen In 2005 initieerde Booosting de studie Kennispositiestudie Transformatie- en Renovatietechnologie. Gedurende dat jaar lag de focus op het in kaart brengen van succes- en faalfactoren op de ontwikkeling van een nood- zakelijke functieverandering van leegstaande kantoorruimten. Eén van de conclusies van de studie luidde: ‘Voor kansrijke innovaties in renovatie of transformatie moeten ondernemers zich focussen op ‘goedkoper’ en ‘sneller’ transformeren en renoveren. De winst wordt vooral behaald in het innoveren in binnenwanden, installaties en leidingen, natte groepen en gevels.’ Kansrijke transformatieproducten en/of systemen waren toen nauwelijks voorhanden. De Hotelgroep La Bergère uit Maastricht heeft de Cubi ontwikkeld. Een kubusvormig en compact meubel met verschillende functies. Slapen, verzorgen, werken en koken kunnen naar eigen wens worden geïntegreerd. De zeer compacte verblijfsruimte bevat stekkerbare installaties voor elektra, water, verwarming, ventilatie, muziek, video en data. De Cubi is een kans- rijk systeem om transformaties te versnellen. Booosting stelt u in de gelegenheid om hiervan kennis te nemen. Woensdag 27 mei zijn wij te gast in het Qbic Hotel in WTC Amsterdam, waar een aantal kantoren met de Cubi wordt getransformeerd tot hotelkamer. U krijgt de 2e versie van het systeem te zien, juist voor de afbouwfase. > 03 >
 4. 4. Aanvullende lezing van Hans Vos, programmamanager van SEV Realialisatie over de laatste stand van kantoortransformaties. SEV Realisatie is mede- uitvoerder van de Kennisimpuls Transformatie (voorheen Transformatie- platform). programma 10:00 Ontvangst met koffie & vlaai 10:15 Welkomstwoord door Booosting 10:20 ‘De Cubi’. Bart vd Vleuten, Manager Cubi Furniture 10:30 ‘Kantoortransformaties’. Hans Vos, Programmamanager SEV Realisatie 10:45 Rondleiding met vervolg van de presentatie 11:45 Discussie 12:00 Afsluiting met kleine versnapering 12:30 Eind DAG woensdag 27 mei TIJD 10.00 - 12.30 uur PLEK Qbic Hotel in WTC Amsterdam KOSTEN Aangeslotenen, studenten + pers: gratis (Nog) niet aangesloten organisaties: € 30 p.p. (incl. btw) ? http://www.cubifuhetrniture.com/ http://www.qbichotels.com http://woneninkantoren.nl/ INSCHRIJVEN info@booosting.nl. U bent van harte welkom! > 04 <
 5. 5. booosting VERSLAG 11 12 08 aangename soberheid uitstraalt. Van Tilburg, Ibelings von Behr Architecten VERSLAG VAN DE WORKSHOP EEN DUURZAAM HOTEL presenteerden voorafgaand hoe de filosofie van de ontwikkelaars in het ONTWERPEN OP 11 DECEMBER 2008 gebouw tot uitdrukking zal komen. Ondergetekende liet zien hoe duurzaam innoveren niet beperkt blijft tot het creatief plakken met vlakjes DUURZAAM HOTEL zonnepaneel, maar dat het de enige manier is om op een zinvolle manier met CO2 uitstoot en energieverspilling om te gaan. In Op Hodenpijl, een centrum voor Een inspirerende plek om met een groep studenten (van ontwerpbureau biologische landbouw en alter- Veeel) en een aantal O2-leden een workshop te houden met als onderwerp natieve geneeswijzen, maar vooral nieuwe concepten voor dit duurzame hotel. Over een aantal thema’s werd een lichtend voorbeeld voor her- door verschillende groepen gebrainstormd. Van afvalstromen tot de natte gebruik van oudere gebouwen, cel; van gevelopeningen tot de energievoorziening van het restaurant. De werd op 11 december 2008 een groepen kwamen zonder uitzondering met creatieve oplossingen voor de workshop gehouden. De oorspron- problemen die in hun thema’s aan de orde kwamen. kelijke functie van kerk en pastorie- De jury was eenstemmig in haar uitroepen van een winnaar. Het idee blijft woning was al jaren niet meer echter nog even geheim omdat het zo interessant is dat daadwerkelijke actueel. Tientallen jaren fungeerde uitvoering en inpassing in het hotel uitgezocht gaat worden! Wordt vervolgd. het 19e eeuwse kerkgebouw, gelegen in de polders rond Den Hoorn en Iwan van Bochove, Algemeen bestuurslid Booosting Schipluiden, als opslag voor materi- I.vanBochove@ecofys.com eel en groenten. ? De familie Post heeft dit complex duurzame energieontwikkeling met smaak en kunde herschapen. www.econcern.com De familie Post vertelde hoe Op vereniging voor duurzame productontwikkeling Hodenpijl tot stand kwam en hoe www.o2nederland.org zich daaruit ‘als vanzelf’ het ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen volgende project aandiende: het www.ophodenpijl.nl hotel. Een naam is er nog niet, Van Tilburg, Ibelings von Behr architecten maar wel de vaste overtuiging dat www.tibarchitecten.nl het een plek wordt die tot de ontwerpbureau veeel 05 verbeelding spreekt. Een hotel waar www.veeel.nl niet elke kamer een TV heeft, waar de ruimte rustgevend is en een > <
 6. 6. booosting VERSLAG 11 12 08 Essentiële technologieën zijn vooral de vakgebieden van Robotica en VERSLAG NIEUWJAARSBORREL 20 JANUARI 2009 IN materiaalontwikkeling (elektronisch, mechanisch, slim, self-healing, VILLA AUGUSTUS weefseltechniek + complexe moleculaire systemen (biomimetics)) GIVE IT THE BOOOST In een bomvolle Moestuinzaal van de voormalige watertoren (nu hotel) Villa De technologische ontwikkelingen die ons leven zullen veranderen zijn Augustus in Dordrecht heet voorzitter Atto Harsta de aanwezigen van harte talloos. Van Santen noemt het een utopie dat het leven er gezonder door welkom. Hij schetst zijn visie op de nieuwe werkwijze Booosting 2.0 die hij wordt, dat de gehele maatschappij in vreedzame co-existentie leeft, dat het de werktitel Van Drivers naar Doen heeft gegeven. Booosting 2.0 is de aarde een duurzame toekomst biedt en ons de mogelijkheid biedt de gelanceerd om bij te dragen aan een nieuwe architectuur: Architectuur 2.0. ruimte te exploiteren al dan niet met behulp van niet-aards leven. Maar de ontwikkelingen gaan door en hij ook : deel 2 is in de maak. Stap voor stap Harsta benadrukt het belang van het continue signaleren en elkaar een verandering. inspireren en informeren. Alleen op die manier kan innovatie tot stand komen. ‘Om de Bouw in de juiste richting te veranderen moeten Booosting En dan wordt het nieuwe Booosting BOOOK uitgereikt aan Klaas Schoustra aangeslotenen Booosts blijven geven: Booosting dat zijn wij, give it the en Rinze Wels van de onlangs bij Booosting aangesloten organisaties Arsycon Booost!’ en Creative Constructions. Vervolgens sluit Harsta af met een tip aan de bouw- vernieuwer: Blijf pro-actief! Blijf vooral doorgaan met innoveren, juíst nu in Oud TU/e Rector Rutger van Santen, auteur van het boek ‘Zelfdenkende tijden van economische neergang! pillen en andere technologie die ons leven zal veranderen’ schetst ons enkele resultaten van zijn interviews. ? > Technologie is een noodzaak om menselijke beschaving te handhaven. www.arsycon.nl > De uitdaging aan technologie is om voorspelbaar gedrag van complexe www.creativeconstructions.eu 06 systemen te creëren. www.hollandcomposites.nl (ook aangesloten va. 2009) > De uitdaging aan wetenschap is het op elkaar inwerken van netwerken en www.nieuwamsterdam.nl/zelfdenkendepillen bouwstenen te begrijpen. www.villa-augustus.nl > <
 7. 7. booosting NIEUWS NIEUWE MASTEROPLEIDING INTERNATIONAL FACADE MASTER , Met ingang van het studiejaar 2008/2009 is binnen de specialisatie De intensieve samenwerking met het bedrijfsleven, evenals het internatio- Building Technology van de faculteit Bouwkunde TU Delft de International nale karakter van de opleiding zijn belangrijke kenmerken en maken deze Façade Master van start gegaan. Deze opleiding is tot stand gekomen door opleiding uniek. Scheldebouw en Oskomera participeren actief in de pro- samenwerking van TU Delft met de VMRG (Vereniging Metalen Ramen en gramma’s, evenals de VMRG en het Kennis Centrum Gevelbouw. Gevelbranche), het KCG (Kennis Centrum Gevelbouw) en twee grote Neder- Beide bedrijven begeleiden en coachen de studenten in relatie tot actuele en landse gevelbouwers, Oskomera Group BV en Scheldebouw BV (onderdeel toekomstige ontwikkelingen van de internationale gevelindustrie. Het KCG Permasteelisa Group). Beide gevelbouwbedrijven zijn lid van de VMRG. De verzorgt een deel van de opleiding: het direct aan de praktijk van de gevel- nieuwe, tweejarige Masteropleiding leidt ontwerpers op voor het ontwerpen bouw gerelateerde deel. De VMRG ziet het als haar maatschappelijke taak en ontwikkelen van gevelconstructies. Hoofdthema’s zijn: typologie, voorwaarden te scheppen voor een verdere internationale en inhoudelijke materialisatie, fabricage en assemblage van gevels. Het onderwijs is sterk positieverbetering van de gevelbouw. Het opleiden van deze hoogwaardige gekoppeld aan de lopende onderzoekprogramma’s op gevelgebied binnen experts is een concreet resultaat van de unieke samenwerking. de Façade Research Group van de TU Delft. ? Studenten kunnen gebruik maken van de samenwerking en de kennis- en TU Delft, Arie Bergsma researchuitwisseling met VMRG en KCG. Met de partneruniversiteit a.c.bergsma@tudelft.nl 07 ‘Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur’ in Duitsland wordt www.doc.bk.tudelft.nl ook samengewerkt. Uitwisselingen en het organiseren van internationale www.vmrg.nl symposia en workshops vormen onderdeel van het programma. www.skg.nl > <
 8. 8. a n t w o o r d kaart POSTZEGEL booosting OPROEP! 3000 AJ Rotterdam LINKEDIN Oproep voor aangeslotenen postbus 386 Booosting Het Booosting-bestuur roept alle contactpersonen van de bij Booosting aangesloten organisaties op om hun zakelijk en innovatief netwerk uit te breiden en zich aan te sluiten bij de Booosting LinkedIn Group. ? http://www.linkedin.com/ BOOOSTING BOOOK komt op dinsdagmiddag 16 juni naar de Themameeting over Innovatieve personen. Zie pagina 03-04 van deze nieuwsbrief Bestelt het Booosting boook > met o.a. een verslag van het symposium komt op woensdag 27 mei naar ‘Cubi in the Qbic’ in Amsterdam van Contractvormen in het Ministerie van Financiën in Den Haag Is geïnteresseerd in het aansluiten bij Booosting en ontvangt personen. Zie pagina 01-02 van deze nieuwsbrief Het Booosting Boook bestaat uit twee delen: WOONPLAATS Booosting 20 jaar vooruit! (€ 12,50) Deel I JUBILEUM geeft u een indruk van het twintigjarig jubileum Booosting 20 jaar vooruit! dat op 10 oktober 2008 met bijna 200 bouwinnovatoren is gevierd. hierover graag informatie. 10:00 tot 12:30 uur met Deel II INFO is vooral bestemd voor organisaties die geïnteresseerd zijn in het aansluiten bij Booosting. Het geeft een goede algemene indruk van de organisatie en activiteiten van de stichting. ? POSTCODE TELEFOON BEDRIJF 08 Boook is te bestellen via de antwoordkaart hiernaast of E-MAIL ADRES met via info@booosting.nl. De verzendkosten bedragen NAAM € 12,50 per stuk. < <
 9. 9. booosting NIEUWS AFSTUDEEROPDRACHT Het pleinontwerp heeft de volgende uitgangspunten. Het plein moet richting bieden aan het langzame verkeer naar de binnenstad, een oriëntatiepunt in de stad zijn en de mogelijkheid bieden om er te kunnen Stationsplein en ondergronds verblijven. Het prachtige stationsgebouw moet weer zichtbaar worden, zoals theater van Jeroen Derksen tot een halve eeuw geleden het geval was. en David Windt wint Schreudersstudieprijs 2008 Het vernieuwende concept voor het plein beschrijven we als volgt: Over het nieuwe stationsplein lopen paden die op een natuurlijke manier richting geven aan de belangrijkste, langzame verkeersstromen. Deze lanen zijn gemarkeerd door translucente gekromde composietpanelen die ‘s avonds verlicht worden. Hierdoor wordt de begeleidende functie van het plein versterkt en dienen de panelen ’s avonds tevens als straatverlichting. Een verdiept deel met diverse ‘trappen’ vormt een verblijfplek, waar bijvoorbeeld straattheater kan plaatsvinden. Het afstudeeronderzoek ‘Bouwen in de binnenstad’ van Jeroen Derksen en David Windt heeft de Schreudersstudieprijs in de categorie Conceptuele ontwerpen gewonnen. Het ontwerp voor een stationsplein met ondergronds theater in Haarlem is voortgekomen uit een bouwtechnisch, historisch en psychologisch onderzoek naar ondergronds ruimtegebruik. De centrale vraag was: Hoe zijn meer functies toe te voegen aan gebieden met weinig ruimte (binnensteden) of locaties waar weinig bouwvolume gewenst is (openbare ruimte of groen)? Het stationsplein in Haarlem bleek de ideale onderzoeksplek. Het stations- plein vormt de kern van Haarlem, waar treinen, bussen, voetgangers en 09 fietsers samenkomen. Het ligt midden in een historische binnenstad, waar toevoeging van functies moeilijk, maar gewenst is. Het plein zou de entree naar de historische binnenstad moeten zijn, maar voldoet absoluut niet. > >
 10. 10. Dit lager gelegen deel is ook de entree naar het ondergronds theater. Een psychologisch onderzoek richtte zich op het ondergronds gaan. Wat doet dit met de gebruiker en wat zijn belangrijke aspecten voor het uiteindelijke ontwerp? Zo zijn essentieel; een heel heldere structuur, mogelijkheid tot oriëntatie en gevoel van veiligheid in het ontwerp. Maar ook het doorbreken van een vooroordeel over ondergrondse verblijfruimten en het feit dat er rekening wordt gehouden met de beleving en het besef van tijd en weer komen uit dit deel van het onderzoek voort. Het bouwtechnisch onderzoek richtte zich allereerst op de constructie van het ontwerp. Hoe moet een dergelijk theater ondergronds geconstrueerd worden? Het kan met behulp van een diepwandmethode worden gebouwd. Het diepste deel, de zaal van 25 meter hoogte, wordt in een ronde bak geplaatst. Alleen op deze manier kan met de enorme zijwaartse krachten worden omgegaan. Daarnaast is er gekeken naar innovatieve mogelijkheden voor het klimaatsysteem. De warmtebelasting tijdens een voorstelling is namelijk zeer groot; koeling van een theater vormt het grootste aandeel in het energiegebruik van de klimaatinstallatie. Grondwater heeft een constante temperatuur van 13 graden Celsius en is tot één meter onder maaiveld De stichting A.M. Schreuders stimuleert bijzonder ondergronds ruimte- aanwezig. Hier is gebruik van gemaakt. Het grondwater koelt in feite de gebruik en reikt elke twee jaar prijzen op dit gebied uit. diepwand. Deze gekoelde diepwand wordt aan de binnenzijde voorzien van een buizennetwerk met gekoeld water. Via een warmtewisselaar wordt het ? + theater gekoeld. Een innovatieve oplossing voor het gebruik van de grond- derksen|windt architecten Stichting A.M. Schreuders, p/a COB watertemperatuur! Jeroen Derksen en David Windt Ellen van Eijk Raam 55 T 0182-540660 Het plan laat op een mooie manier zien dat ondergronds ruimtegebruik 2611 LS Delft F 0182-540661 antwoord geeft op de vraag hoe men meer functies kan toevoegen aan volle E mail@derksenwindt.nl E schreuders@cob.nl gebieden of plaatsen waar weinig bouwvolume gewenst is. www.derksenwindt.nl www.cob.nl/schreudersprijs Jeroen Derksen en David Windt zijn in april 2008 duaal afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft; in de masters architectuur en bouwtechniek. Zij hebben samen een architectenbureau opgericht waarbij 10 één van de doelen is: het tonen van de architectonische potentie van ondergronds bouwen aan diverse partijen. Veel succes en van harte proficiat! > <
 11. 11. booosting NIEUWS POLY PRODUCTS: 40 JAAR INNOVATIE MET COMPOSIETEN Ter ere van haar 40e verjaardag heeft PP een ontwerpwedstrijd uit- geschreven. (Industrieel) Ontwerpers zijn uitgenodigd om `het nieuwe Poly Products, de bij Booosting aangesloten producent van maatwerk in composietproduct voor morgen` te hoogwaardige vezelversterkte kunststof producten, bekledingen en bedenken. Een uitdaging om (oude) constructies, bestaat dit jaar veertig jaar! Oprichter en directeur Jan ideeën uit te voeren in het veel- Schrama is sinds het begin een groot voorstander voor innovatieve zijdige kunststof composiet. projecten met composieten. Van behuizingen, bekleding en hightech superjacht onderdelen tot een blobvormig busstation en gevelelementen. OPEN DAG Op donderdag 14 mei 2009 houdt het bedrijf een open dag in Werkendam. LC-COMPOSIET Die dag wordt ook de winnaar van de ontwerpwedstrijd bekend gemaakt en Een veelzijdig product is Lightweight Concrete Composiet (LC-Composiet). zal een bekende spreker een voordracht houden over innovaties. Het product is vormvrij. Met een relatief laag gewicht zijn bijzondere vrije vormen te realiseren. Het is zeer geschikt voor bijvoorbeeld driedimensio- U bent van harte welkom! nale gevelstructuren. LC-Composiet wordt al veertig jaar blootgesteld aan Booosting feliciteert Jan Schrama en zijn team heel hartelijk met hun jubileum! weer en wind is nog steeds in topconditie; het is zgn. buitenduurzaam. Bovendien heeft het, met een brandwerendklasse 1 (NEN 6065), een zeer ? 11 hoge prestatie in brandwerendheid. Het is glad of met een structuur Poly Products, Albert ten Busschen uitvoerbaar. Het kan onbehandeld worden geleverd of duurzaam gecoat tenbusschen@polyproducts.nl worden in elke RAL-kleur. www.polyproducts.nl > <
 12. 12. booosting IN DE PRIJZEN DE BNA KUBUS 2008 IS TOEGEKEND AAN ARCHITECTENBUREAU CEPEZED, BOOOSTING AANGESLOTENEN VAN HET 1e UUR! EGM ARCHITECTEN WINT MET GEK >> BOUWWERELD BOUWTECHNIEK AWARD 2009 VAKBLAD BOUWWERELD ORGANISEERDE DIT JAAR VOOR HET EERST DE Het publiek roemt de milieuvriendelijkheid en vindt het een slimme, BOUWWERELD BOUWTECHNIEK AWARD 2009. (ZIE OOK NIEUWSBRIEF #96, natuurlijke, duurzame en fraaie oplossing. De gek wordt betiteld als FEBRUARI 09) energiebesparend en toekomstgericht. Een echte ‘groene oplossing’. De prijs voor het meest bijzondere bouwkundig detail zou uitgaan naar een EGM wint een vijfdaagse reis naar Dubai. zorgvuldig ontworpen detail, een slim bedachte bouwtechnische oplossing Prettige vakantie én van harte proficiat! óf een bijzondere materiaaltoepassing. ? De GEK voor natuurlijke ventilatie van EGM Architecten heeft de www.bouwtechniekaward.nl Bouwwereld Bouwtechniek Award 2009 gewonnen. Dit winnende bouw- www.bouwwereld.nl technische detail is onderdeel van het stadsdeelcomplex Leidschenveen - Ypenburg, een energiezuinig en duurzaam gebouw langs rijksweg A12. & EGM Architecten Het is het eerste kantoor in Nederland dat voor de ventilatie gebruik maakt Victor de Leeuw 12 van een grote blikken ooievaar op het dak, die dienst doet als gek. Deze victor.de.leeuw@egm.nl schoorsteenkap maakt het mogelijk dat 85% van de tijd op een natuurlijke www.egm.nl manier wordt geventileerd. > <
 13. 13. booosting IN DE PRIJZEN NEDERLANDSE BOUWPRIJS 2009 DE NEDERLANDSE BOUWPRIJS IS DIT JAAR VOOR DE TIENDE KEER UITGEREIKT. HET THEMA VAN DEZE EDITIE WAS ‘BOUWEN IN BALANS’. De Nederlandse Bouwprijs kent zes categorieën, te weten: Materieel, Bouwmaterialen en -systemen, Integraal ontwerpen & bouwen, Dienst- verlening & communicatie, Gebouwen en Bouwwerken. Op 11 februari jl. is tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw van de Internationale Bouwbeurs 2009, in iedere categorie een Nederlandse Bouwprijs uitgereikt. Dit jaar zijn vier (!) aangeslotenen prijswinnaar! CATEGORIE DIENSTVERLENING & COMMUNICATIE De winnaar in de categorie Dienstverlening & Communicatie is het Cement&BetonCentrum met haar Casestudies Prefab Beton die in samenwerking met o.a. prefab-betonproducten tot stand zijn gekomen. CATEGORIE GEBOUWEN In de categorie Gebouwen heeft architectenbureau Cepezed de prijs ontvangen voor het ontwerp van kantoorcomplex Westraven. Aangeslotene DGMR heeft hier geadviseerd op gebied van bouwfysica en -akoestiek, brandveiligheid en geveltechniek. CATEGORIE BOUWWERKEN De prijs in de categorie Bouwwerken is toegekend aan het kunstwerk Kooi- Met-Geen-Poema-Er-In van BRS Staalwerken BV, dat hiervoor onlangs ook de Nationale Staalprijs kreeg. Allen (wéderom) van harte proficiat! ? www.brs.nl 13 www.dgmr.nl BIJSCHRIFT www.cementenbeton.nl www.cepezed.nl > >
 14. 14. KANTOORCOMPLEX WESTRAVEN VAN ARCHITECTENBUREAU CEPEZED MET BEHULP VAN ADVIES VAN DGMR KOOI-MET-GEEN-POEMA-ER-IN VAN BRS STAALWERKEN BV > 14 <
 15. 15. booosting AANGESLOTENEN NIEUWAANGESLOTEN ADVIES- EN CONSTRUCTIEBUREAUS > ABT adviseurs in bouwtechniek > Aldus bouwinnovatie > Arcadis > Arsycon > Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau > dgmr raadgevende ingenieurs > DHV Bouw Martin W Smit Architects en Industrie > Ecofys > Façade Consulting & Engineering > GeNie Consult en Partners > IBS Consultants > InnoBuild > InnoExperts > Interdam Projects > Contactpersoon Martin Smit, architect/directeur MetzConsult > RGD, directie Advies en Architecten > Schoonderbeek & Valeriaanstraat 84, 3765 ER SOEST Partners Advies > Ingenieursbureau Zonneveld < T 06 57 55 92 52 E info@mwsarchitects.com PRODUCTIE- EN BOUWBEDRIJVEN > Alcoa Architectuursystemen > I http://mwsarchitects.com Bayards Aluminium Constructies > BIK Bouwprodukten > BRS Building Systems > Corus Bouw > Holland Composites Industrials > Holonite > Hunter Douglas Construction Elements > Van Geel Legrand > Limelight > Mat Afbouw > MBI > De Meeuw Oirschot > Octatube Space Structures > Oskomera > Plastica Plaat > Platinox Special Products > Polyblock > Poly Products > Rockwool > Sapa Building System > Trespa International > De visie van MWS is als volgt te omschrijven. Ubbink Nederland > Vastbouw Oost > Zoontjens < MWS wil mensen hun leefomgeving op een inspirerende manier laten beleven en samen met hen grenzen verkennen en verleggen. ARCHITECTENBUREAUS > AA Architecten > Archipel Ontwerpers > Architectenburo Agterberg > Arconiko Architecten > AREA architecten > Atelier PRO > van der breggen architecten > Böhtlingk architectenbureau Bij het realiseren hiervan wordt gebruik gemaakt van de nieuwste > architectenbureau Cepezed > EGM Architecten > Henket en partners technieken uit het eigen vakgebied maar vooral ook uit andere vakgebieden architecten > Marco Henssen Architecten > MAS architectuur > Mei als de vliegtuigbouw en de biologie. De architectuur daagt daarbij de Architecten en Stedenbouwers > Architecten Van Mourik > MoveYou > Piode techniek uit en de techniek inspireert de architectuur op haar beurt weer. ontwerp- en adviesbureau > RPHS architecten > Martin W. Smit architects > Jan Timmers > Verburg Hoogendijk Architecten < Onderzoek maakt een integraal deel uit van de ontwerpwijze van MWS, INDUSTRIEEL ONTWERPBUREAUS > Creative Constructions > zowel in de projecten, als projectongebonden. De wisselwerking tussen de Designers ‘N Associates | DNA < beroepspraktijk en het onderzoek leidt tot een manier van ontwerpen die resulteert in een optimaal ontwerp. Hierbij wordt niet alleen kennis BRANCHE-ORGANISATIES > Bouwen met Staal > gegenereerd voor het project zelf, maar ook voor de volgende projecten. Cement&BetonCentrum > Centrum Hout > VMRG < Martin Smit is sinds oktober 2008 vicevoorzitter van het Booosting bestuur. ONDERWIJS > TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie > TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde < < > 15 <
 16. 16. booosting COLOFON booosting AGENDA 2009 GROOTHANDELSGEBOUW UNIT A7.006 BEZOEKADRES: STATIONSPLEIN 45 ROTTERDAM BIJEENKOMSTEN POSTADRES: POSTBUS 386 3000 AJ ROTTERDAM 27 mei Cubi in the Qbic, CUBI Furniture, kansrijk systeem om TELEFOON 010 2829 950 TELEFAX 010 2829 813 transformaties te versnellen E-MAIL INFO@BOOOSTING.NL SITE WWW.BOOOSTING.NL (Zie pag 03-04 van deze nieuwsbrief ) 4 juni Projectbezoek Pyjama Garden MVRDV, Maxima Medical CONTACTPERSOON Center Eindhoven i.s.m. Stichting Living Daylights Jolanda Steenhouwer BEREIKBAAR <<< 16 juni Themameeting Innovatieve Contractvormen, Van klassiek bouwteam naar DBFMO, Ministerie van Financiën maandag en donderdag 9.00-14.30 uur en dinsdag 9.00 - 17.30 uur Den Haag (Zie pag 01-02 van deze nieuwsbrief ) ooo REDACTIE 22 september Architectenworkshop Gegoten Composietsteen, Jolanda Steenhouwer PP Gevelbouw Ochten VORMGEVING oktober Bedrijfsbezoek NPSP Composieten Patricia Brouwer Design DRUK in de planning Drukkerij Impressed Architectenpresentatie MET DANK AAN Biomimicry Albert ten Busschen, Jeroen Derksen, Hans Köhne, Centraal staal Cristel van Maarsseveen, Marc van Roosmalen, Jeroen van der Vlis, Corus IJmuiden Peter de Winter Scheuten glas [AVA] Alleen voor Booosting aangeslotenen en leden van Bout/TUD booosting Op 31 augustus 1988 is Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, industrieel ontwerpers en architecten. Booosting heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering in de bouw wezenlijk te versnellen; daarvoor wil zij ideeën en projecten op het gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling initiëren en faciliteren. Door haar structuur en de stimulerende en activerende initiatieven die zij ontplooit heeft Booosting een unieke positie binnen de bouw verworven. Aangeslotenen wordt de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen, ideeën op te doen en banden aan te gaan met aanpalende disciplines. voorzitter Atto Harsta Aldus Bouwinnovatie vice-voorzitter Martin Smit Martin W Smit Architects BESTUUR penningmeester Berend Groeneveld Interdam Projects secretaris Karel Vollers TU Delft, faculteit Bouwkunde algemeen lid Esther Hebly Oskomera Gevelbouw algemeen lid algemeen lid studentbestuurslid Iwan van Bochove Robert Winkel Jasper Moelker > Ecofys MEI architecten en stedenbouwers TUD Bouwkunde/Bout 16 <

×