Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Folder minilink powercast
Folder minilink powercast
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Booosting nieuwsbrief 89 (Jun 2007)

Herunterladen, um offline zu lesen

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 creative mogelijkheden voor composieten in de bouw

IN DE PRIJZEN
03 oskomera

VERSLAG
04 booosting meets bovenstad

NIEUWS
06 transformatie platform
07 bouwbeter
09 guerilla store
11 skin tech
12 vmrg

BOOOSTING
08 antwoordkaart
13 bestuur
14 boooks
15 participanten
16 agenda, colofon

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 creative mogelijkheden voor composieten in de bouw

IN DE PRIJZEN
03 oskomera

VERSLAG
04 booosting meets bovenstad

NIEUWS
06 transformatie platform
07 bouwbeter
09 guerilla store
11 skin tech
12 vmrg

BOOOSTING
08 antwoordkaart
13 bestuur
14 boooks
15 participanten
16 agenda, colofon

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Booosting nieuwsbrief 89 (Jun 2007) (20)

Weitere von Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Anzeige

Booosting nieuwsbrief 89 (Jun 2007)

 1. 1. b,J~lQpQR~Bl,iN!19 JUNI 2007 JAARGANG 18 AANKONDIGING 19 06 07 01-02 AANKONDIGING VAN HET SYMPOSIUM: CREATIEVE MOGELIJKHEDEN VOOR COMPOSIETEN IN DE BOUW OP DONDERDAG 19 JUNI VAN 13:00 TOT 19:00 UUR BIJ POLY PRODUCTS TE WERKENDAM 03 04 05 06-07 08 09-10 11-12 13 14 15 16 v
 2. 2. Het eerste deel van de middag wordt gevuld met een informatie- en kennisoverdracht over composieten . Een aan t al sprekers gaat in op het materiaal , de productietechnieken en de nieuwe mogelijkheden van kunststof composieten. Een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden zal de revue passeren. De drie vooruit - strevende compo sietbedrijven Poly Products , N PSP en Holland Composites Industrials , laten in vogelvlucht hun expertise, producten en productiemogelijkheden zien. Tijdens het tweede (meer praktische) deel kunnen deelnemers onder begeleiding van deskundigen in workshops het gevoel krijgen voor de mogelijkheden van ontwerpen met composieten. Hierbij kunt u een eigen case meenemen waarvan u denkt of overweegt het met composieten te gaan realiseren. Vrijwel alle bouwdelen zijn denkbaar: bruggen , units, gevels, daken , zon- wering, speeltoestellen, deuren , meubels , etc. Ter afsluiting worden bijzondere vragen , inzichten en bevindingen uit de workshops centraal teruggekoppeld en is er een tegen- draadse tegenlezing van Karel Vollers , universitair docent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en bestuurslid van Booosting. AAULA VAN DE LOUIS BOUWM EE STERSCHOOL, PROD UCENT NPSP Plenaire terugkoppeling van de inzichten/vragen '7:30 tegenlezing van Karel Vol/ers ,8:00 discussie en borrel '3:00 ontvangst met lunch '9:00 eind '4:00 start symposium Het symposium staat onder leiding van Atto Harsta, directeur Aldus bouw- welkom Atto Harsta (Booosting / Aldus bouwinnovatie) innovatie, bestuurslid Booosting. Overzicht recente praktijkvoorbeelden/ervaringen, door ervaren > DEELNEMENDE BEDRIJVEN Poly composietontwerper - hvdn architecten, Albert Herder ofjean-Marc Saurer Products, NPSP, Holland Composites Korte presentaties van de deelnemende bedrijven en advisiesbureaus over de unieke en onderscheidende kansen voor composieten in de bouw > U kunt zich aanmelden via info@booosting.nl ofvia de antwoordkaart in deze Praktisch gedeelte: deelnemers overleggen een case/bouwopgave nieuwsbrief met een bedrijf/adviseur naar keuze > U bent van harte welkom! > A
 3. 3. IN DE PRIJZEN De innovatie van het nieuwe glasbevestigingssysteem biedt een alternatief voor structureel verlijmde beglazing. Het toepassen van structureel verlijmde ~ beglazing ligt onder vuur, omdat de duurzame veiligheid volgens bouw· en ~ woningtoezicht niet voldoende kan worden aangetoond. 8 Vl Consequentie is dat gemeenten een mechanische borging van het glas eisen. o Deze borging doet afbreuk aan de esthetische kwaliteiten van de gevel en z ;; leidt op termijn tot vervuiling ter plaatse van de klem profielen. Belangrijk bij ~ het aantonen van duurzame veiligheid is het aantal breukvlakken in een ~ structureel verlijmde constructie. Aangezien de verbinding tussen de :r ~ afstandhouder van het glas en de buitenruit een gelijmde verbinding is dient ~ de borging zich voorbij dit punt te bevinden. Bij veel reeds op de markt ~ verschenen systemen wordt de isolatie-unit ter hoogte van de spouw éii bevestigd waardoor de buitenruit dus niet duurzaam veilig geborgd is. l) ~ ~ De oplossing ligt in een innovatieve bewerking van gelaagd glas. Met een Cl lamellofrees wordt de PVB·folie van de gelaagde buitenruit plaatselijk :;; verwijderd, waardoor er ruimte ontstaat voor een mechanisch bevestigings· > ::: profiel. Dit is vertaald naar een nieuw, uniek glasbevestigingssysteem. Bij dit E systeem wordt het glasgewicht afgedragen via de glassteunen. De binnen- -< rubbers vormen de aanslag bij winddruk zodat de roestvaststalen clips zijn OSKOMERA HEEFT DE INNOVATIEWEDSTRIJD 2007 VAN DE VMRG aangebracht voor borging van de ruit bij windzuiging. Het betreft hier een (VERENIGING VAN METALEN RAMEN EN GEVELBRANCHE) EN KCG (KENNIS· profielonafhankelijke glasbevestiging die tot optimale ontwerpintegratie leidt. CENTRUM GEVELBOUW) GEWONNEN MET DE ONTWIKKELING VAN EEN De gevel is positief beoordeeld door bouw· en woningtoezicht en uit dyna· VERBORGEN DUURZAME EN VEILIGE BEVESTIGINGSCLIP. mische sterkte proeven is gebleken dat deze gevelconstructie toepasbaar is tot 140 meter in windgebied I en boven de 150 meter in windgebied " en "I. Tijdens de beurs 'Architect 'oi, georganiseerd op 28/29 maart p. in de Cruise Terminal te Rotterdam, werd de winnende innovatie bekend gemaakt Van harte proficiat I uit een voorselectie van vier genomineerde bedrijven. De JUry, bestaande uit Jos Lichtenberg (TU Eindhoven), Harm van Dartel (Kenniscentrum Gevel· ? bouw) en Ton van der Veer (Control Media) heeft onder andere geselecteerd Oskomera op de noviteit en originaliteit, kennis, visie en technische uitwerking. De jury Esther Hebly was enthousiast over de grote esthetische waarde van dit product voor de T °493329111 ontwerper. E Esther.Hebly@oskomera.com
 4. 4. ooostin VERSLAG VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM BOOOSTING MEETS BOVENSTAD VAN 11 APRIL 2007 LUCHTGEBONDEN BOUWEN GAAT VAAK OVER PRESTIGIEUZE GEBOUWEN OP DAKEN . IN DE TIJDSCHRIFTEN KOMEN VOORAL DE PROJECTEN VAN HERZOG DE MEURON, RENZO PIANO, WILLlAM ALSOP EN IN NEDERLAND· OVERIGENS OP EEN VEEl BESCHEIDENER SCHAAL· VAN ERIC VREEDENBURGH. ANAUTI LUS. SCH EVEN I NGEN, ARC HI PEL ON1WER PERS Tijdens het min isymposium Booosting meets Bovenstad kwam echter manier van verdichten . En fru streren door het heel star hanteren van de vooral ook de andere kant van Luchtgebonden bouwen aan het licht. Drie regels eerder de initiatieven dan dat zij helpen om het proces zo gladjes van de vijf tijdens het symposium gepresenteerde proeftuinen lieten zien hoe mogelijk te laten verlopen. moeilijk het is om op het dak een nieuw gebouw gerealiseerd te krijgen . Dat lijkt overigens een niet heel verrassende conclusie. Het dak is immers een Luchtgebonden bouwen blijft hierdoor helaas een incident. Om deze lastige plek om te bouwen en bovendien zijn er constructieve problemen te impasse te doorbreken werd voo rgesteld om eerst de juridisch en verwachten . Om het bestaande dak geschikt te maken voor een nieuwe financieel eenvoudiger projecten te realiseren en om die als voorbeeld· bouwlaag zal in veel gevallen de oorspronkelijke constructie versterkt project te presenteren . Ook moet er een databank komen waarin alle kennis moeten worden . Ten slotte is het ook duidel ijk dat het ontslu iten van de over de gevolgde technieken en procedures opgenomen is . luchtgebonden gebouwen niet zo zeer ingewikkeld als wel erg duur is . Ed Me/et De techniek of de bouwkosten vormen echter niet eens de belangrijkste hindernissen . Het zijn vooral juridische problemen waar architecten en hun opdrachtgevers tegenaan lopen. Dat is eigenlijk verbazi ngwekkend . De politiek probeert immers in een groot aantal grote en middelgrote gemeentes op veel verschillende manieren nieuw leven in de oude centra te blazen . Luchtgebonden bouwen zou een interessante manier kunnen zijn om nieuwe of in ieder geval andere funct ies in deze wijken te brengen . Ambtena ren lijken echter nauwelijks raad te weten met deze relatief nieuwe > A PI EPSCHUIM ErS H UIS A
 5. 5. De ontwikkeling van de boogstal is het gevolg van vertwijfeling in de Een verrassende ervaring is dat er een mooi diffuus daglicht in de stal aan- agrarische sector. In de veeteelt is er onzekerheid over de toekomst met toe- wezig is. Dat spaart elektriciteit, maar ook de koeien waarderen het merk- treding van nieuwe landen tot de EU. Investeren in het bestaande type baar. Zij belonen de boer door meer melk te geven. metalen stal is in de huidige situatie niet flexibel genoeg omdat deze een Sinds het eerste project in Susteren (Limburg) is gerealiseerd eind 2006, is afschrijvingstermijn van twintig jaar heeft. er ook uit andere sectoren veel belangstelling voor het systeem. Maneges Wanuit deze achtergrond ontwikkelde adviesbureau DLV in samenwerking evenementenorganisaties en ook de overheid. Zo liet Rijkswaterstaat een met de Technische Universiteit Eindhoven, de boogstal. Deze loopstal voor studie uitvoeren naar de technische en economische haalbaarheid voor het koeien is eigenlijk een enorme semi-permanente tent die een verrassend overkappen van autobanen om het fijnstof probleem te lijf te gaan. kwalitatieve oplossing biedt voor het gestelde probleem Een nieuw Slimbouwen® -voorbeeld: slim (slank) en tot de functie terug- gebracht. De boogstal bestaat uit demontabel gesegmenteerde stalen spanten. De huid bestaat uit folie, welke door specialist én boer worden aangebracht. De ? spanten liggen plat op de vloer, worden gemonteerd en vervolgens opge- TUle Bouwkunde trokken. Aan de buitenzijde is een extra windbreekgaas toegepast om wind RoeI Gijsbers te breken, maar ook om sneeuw op te vangen en vogels te weren. E r.gijsbers@tue.nl et resultaat is een stal tegen wezenlijk lagere investeringskosten en een DLV is als adviesbureau werkzaam voor ondernemingen uit 09 afschrijvingstermijn van slechts tien jaar. Na deze periode volgt een keuze: de gehele keten van agrarische productie. www.dlv.nl opnieuw (gedeeltelijk) folie vervangen of de spanten verkopen. Met deze bouwwijze worden de exploitatielasten en risico 's aanzienlijk gedrukt. > Inmiddels wordt het product door een daartoe opgericht bedrijf'Booghal BV' in de markt gezet. www.booghal.nl A
 6. 6. NIEUWS TRANSFORMATIEPLATFORM TIMMERT AAN DE WEG Het Transformatieplatform 'Wonen in Kantoren'is nu ruim driekwart jaar bezig met haar activiteiten , waaronder het congres 'Wonen in Kantoren ' van 21 maart jl. in Utrecht. Het thema van de kantorenleegstand en de kansen om deze om te bouwen tot woningen, blijft actueel, ook al trekt de markt voor kantoren weer aan . Een bepaalde kern van structureel leegstaande kantoren komt hiermee alleen maar verder in beeld . Wat heeft het Transformatieplatform tot nu toe gedaan? DE ENK GAAT VANAF NU ALS DE GROTE ENK DOOR HET LEVEN. DIT TRANSFORMATI ECONG RES PRACHTIGE VOORMALIGE KANTORENCOMPLEX IS OMGETOVERD TOT Het eerste congres van het Transformatieplatform is succesvol verlopen. COMFORTABEL APPARTEMENTENGEBOUW. ER ZIJN APPARTEMENTEN Circa 160 bezoekers toonden zich geïnteresseerd en voerden geanimeerde MET BUITENRUIMTE, INPANDIGE LOGGIA'S OF EEN DAKTERRAS . ALLE discussies tijdens de verschillende parallelsessies. In het ochtendprogramma APPARTEMENTEN VERSCHILLEN AANZIENLIJK IN GROOTTE EN INDELING. werd duidelijk dat de oogkleppen weg moeten, er is een overschot aan KORTOM, DE GROTE ENK BIEDT DIVERSITEIT EN ALLE RUIMTE OM UW kantoorruimte en voor een groot deel komt dat niet meer goed, hoe hard CREATIVITEIT EN WOON ID EEËN UITTE VOEREN . beleggers en makelaars dat ook tegen elkaar roepen . DTZ Zadelhoff toonde prima gebouwen die toch 6 jaar leeg staan, omdat klanten simpel- weg uit een groot aanbod kunnen kiezen . TCN coach Rudy Stroink QUICK SCANS benadrukte dat de beroepsbevolking slinkt en dat we eind jaren ' 90 blind Een belangrijke activiteit van het Transformatieplatform is het aanjagen van gebouwd hebben aan een voorraad die nu te groot is. Nieuwe flexibele mogelijke projecten door een eerste scan op gebouw- of gebiedsniveau. Een concepten met een sterke identiteit kunnen bestaande locaties een nieuw opdrachtgever kent na afloop de bedreigingen en kansen van een trans- Ieven geven. De term locatie- of gebiedsontwikkeling viel bij iedere spreker formatieproject. Uit de scans blijkt dat toegevoegde waarde geleverd wordt deze ochtend. Duidelijk is dat de toekomstige transformatie opgave zich door omgevingsplannen en visies bijeen te zoeken en zo het ontwikkelings- niet beperkt tot losse gebouwen, maar een gebiedsgerichte aanpak nodig perspectief breder te maken dan het gebouw zelf. hebben. Alle presentaties zijn via de webs ite SEV Realisatie te downloaden . Schetsindelingen en kostenramingen geven houvast (link: hUp:f fwww.sev-realisatie.nlfcontentfn ieuws.asp?id_nieuws=78#78) terwijl de (on)mogelijkheden van het bestemmingsplan Het congres kreeg een rapportcijfer 704 en voldeed aan de verwachtingen. eens met andere ogen bekeke n worden. In totaa l zij n Eén aspect werd gemist en dat waren de financiële plaatjes en met hoden om financiële haalbaarheid te toetsen; wordt vervo lgd. >voor marktpartijen 25 gebouwen gescand , goed voor ruim 15°.000 m' vloeroppervlak.
 7. 7. Uit de eerste scans concludeerden we dat grofweg de helft van de BOUWBETER onderzochte gebouwen geschikt tot zeer geschikt zijn voor transformatie naar woningen . Hier kan direct mee gestart worden . THEMAMIDDAG Verdienen Voor één belegger is een zeer korte scan van een leeggekomen kantoortoren aan leegstaande kantoren gedaan . De uitkomst diende voor de belegger vooral als bevestiging dat zij met hun plannen op de goede weg waren . In de meeste andere gevallen Op donderdag 7 juni aanstaande pakt BouwBeter het actuele onderwerp van hoeft het gebouw geen groot probleem te zijn maar belemmert de omgeving het overschot aan kantoorruimtes aan . Zoals u weet was dit het jaarthema een goede kans op transformatie. Dat is een veelgehoord bezwaar en pleit van Booosting in 2006 en is mede daaruit het Transformatieplatform voort- voor een gebiedsgerichte benadering; er zal immers toch iets moeten gekomen waar Booosting in participeert en waaraan diverse aangeslotenen gebeuren omdat het gebouw als kantoor ook niet verder komt. Op dat vlak meewerken. zijn we inmiddels ook actief, waarvan twee voorbeelden: Deze themamiddag over transformatie & herontwikkeling van leegstaande kantoren zal ingaan op de sterk veranderde kantoren markt, welke definitief > In samenwerking met een ondernemersvereniging is door een ont- is veranderd van een groeimarkt in een vervangingsmarkt. 2,5 Miljoen wikkelaar gevraagd om de kansen van één specifiek gebouw in kaart te vierkante meter kantoorruimte staat al meer dan twee jaar leeg. brengen . Transformatie hiervan kan mogelijk als katalysator dienen voor de herontwikkeling van een hele strook kantoorgebouwen in een nu mono- Wat doen we met al die ruimte? Herontwikkeling of transformatie naar fu nctioneel kantorengebied . nieuwe (woon)functies kan voor de hand liggen, maar er zijn ook andere opties . In de praktijk blijkt het lastig dit type projecten financieel en organi- > Voor de provincie Zuid Holland onderzoekt het platform twee locaties uit satorisch van de grond te krijgen. De werkgroep 'Conceptueel bouwen in de het project Stedenbaan. Stedenbaan is een programma om het regionaal util iteitsbouw' heeft juist op dat gebied de mogelijkheden in kaart gebracht. treinvervoer in de Zuidelijke Randstad te verbeteren en stationslocaties beter te benutten voor onder meer woningbouw. Voor de Drechtsteden Ontdek in één middag welke kansen er in deze markt liggen. En hoe u prak- brengt het platform leegstand, eigenaren, plannen en kansen in beeld en tische problemen kunt oplossen. U kunt er ook over discussiëren tijdens in verband, om zo aan te geven waar en hoe transformatie kan bijdragen deze middag. DAT UM donderdag 7 juni aan nieuwe vitaliteit. TIJ 0 12:30 - 19:00 (inclusief lunch en borrel) LO CAT I E omgeving Amsterdam TOEGANG gratis ? ? Transformatieplatform SBR, Irene Dekker E transformatie@sev-realisatie.nl T 010 20365957 T 010 2825090 E i.dekker@sbr.nl I www.woneninkantoren.nl. I www.bouwbeter.nl en www.woneninkantoren - - -<
 8. 8. ... l- ...J w t!J W N l- U) 0 a.. E C1l -0 .... A. • I • • > A+ Bureau voor ouwproduktontwikkeling> ABT adviseurs in bouwtechniek> Aldus ouwinnovatie > Arcadis > BDA Groep> Boomsma Innovations > Corsmit CU on c 1..0 00 "" Q) ...... ...... 0 0::: Raadgevend Ingenieursbureau> dgmr raadgevende ingenieurs> DHV Bouw n Industrie> Ecofos > Façade Consuiting u( Engineering> GeNie Consult en artners> IBS Consultants> KD Consultants> MetzConsult> RGD, directie CU ...... Vl 0 0 0 Vl ::J ..D ...... Vl « 0 0 !Advies en Architecten> Schoonderbeek u( Partners Advies> Ingenieursbureau onneveld > Els Zijlstra < 0 0 • • • I : • : I' > Alcoa Architectuursystemen > co 0... "" Bayards Aluminium Constructies> BIK Bouwprodukten > BRS Staalwerken ~ corus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning> Holonite > Hunter ouglas> Limelight> Mat Afbouw> MBI > De Meeuw Oirschot > Octatub pace Structures > Oskomera > Van Oudenallen Prefab Betonbouw> ~ astica Plaat> Platinox Special Products > Polyblock > Poly Products > ockwool> SAB-Profiel > SAPA RC System > Trespa International> Ubbink eder/and> Wagenbouw Accommodaties> ZNS Van Dam Geveltechniek > oontjens < •• : '. > M Architecten> Archipel Ontwerpers > !Architectenburo Agterberg > AREA architecten> Het Architecten Consort > !Arconiko Architecten> Atelier PRO> Van der Breggen Bouw i.d. Architectenbureau Boesten- van Vliet > Böhtlingk architectenbureau> jan rouwer> CEPEZED> EGM Architecten> HenKet en partners architecten> arco Henssen Architecten> IN BO > j MDS > MAS architectuur> Mei !Architecten en Stedenbouwers> MoveYou > Piode > jouke Post> Royal askoning Architecten> RPHS architecten> jan Timmers > Van Mourik ermeulen architecten> Verburg Hoogendijk Architecten < I ' • • .: '. > Designers 'N Associates I DNA> riso Kramer> jaap Koning> Robin Hood Produkties > Marcel Vroom < RANCHE-ORGANISATIES > Bouwen met Staal> . . . - - - - - -.... Cementu(BetonCentrum > Centrum Hout> VMRG < • I' > TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie > U Eindhoven, faculteit Bouwkunde < <
 9. 9. SINDS 2004 AL ZEER SUCCESVOL IN ANDERE STEDEN ZOALS HONG KONG, BERLIJN EN SIN"',A"UI<I~.1 In de GS +3170 wordt zowel de oude als de nieuwe collectie van Comme Garçons verkocht. Door het regelmatig vernieuwen van de collectie blijft een verrassing wat er in de lucht hangt. Een ander onderdeel van di bijzondere evenement is het trendy café en de expositieruimte wisselende tentoonstellingen (van o.a. Ruud van der Peijl, bekend va Holland Next Top Model). PRESENTATIE De kleding van Comme des Garçons speelt al ruim dertig jaar ee belangrijke rol in de modewereld. Niet alleen door de bijzondere creaties va hoofd ontwerpster Rei Kawakubo maar ook door de bijzondere ve technieken. Het concept van GUERRI LLA STORES, winkels buiten traditionele winkelcentrum en opgezet voor een korte periode, komen uit koker van Comme des Garçons. Rei Kawakubo is altijd op zoek naar ni manieren om haar kleding te verkopen of te presenteren. CREATIEVE PARTNER Met deze nieuwe manier van presenteren wordt dan ook gezocht naar ee creatieve partner die het ontwerpen en runnen van de Guerrilla Store op zi zal nemen. De Nederlandse initiatiefnemer en partner van Comme de Garçons is AAARCH ITECTEN geworden. Het architectenbureau heeft uitdaging aangenomen om buiten de traditionel kaders een aantrekkelijke winkel te ontwerpen waar iets gebeurd. Het interieurontwerp van GS +3170 on worpen en uitgevoerd door AAARCH ITECTEN samenwerking met HUNK-desing en Fachjan Proj >Plants*.
 10. 10. De gedachte achter het ontwerp is dat de ruimte overgenomen wordt door de natuur. De ruim- te zal hierdoor nog bijzonderder worden dan dat hij al is met name door de plaatsing van acht meter hoge bomen midden in het gebouw. Dit alles te- zamen maakt dat het Ketelhuis drie maanden lang een span- nende en creatieve omgeving zal worden waar van alles te beleven valt onder ander in het trendy café van Museum Catering (bekend van restaurant Gember) waar men heerlijk kan zitten op het terras aan de waterkant . • Fachjan Project Plants, is gespecialiseerd in de import, export en kweek van een scala aan tropische en subtropische bomen en planten, tot wel 14 m. ? Lam Sim ons, projectleider Guerrilla Store E LS@AAARCHITECTEN.nl T 070 35°42°3 GS +317° Ketelhuis, Caballero Fabriek
 11. 11. SKIN TECH DR. ULRICH KNAACK IS SINDS SEPTEMBER 2006 DE NIEUWE PROFESSOR VAN DE LEERSTOEL • ESICN OF CONSTRUCTIONS BINNEN DE FDELING BOUW- TECHNOLOGIE VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE IN DELFT, ALS OPVOLGER VAN PROFESSOR ALAN BROOKES. ZIJN AANTREDE LUIDDE EEN AANTAL NIEUWE ACTIVITEITEN IN. DE LEERSTOEL RICHT ZICH, NAAST HAAR ONDER- WIJS - ALS ONDERZOEKTAKEN, OP PRAKTISCHE - EN VISIONAIRE CONSTRUCTIES IN DE ARCHITECTUUR. Studenten in het Bachelor onderwijs bestuderen de grondbeginselen van het construeren en de toepassing van constructiematerialen en hun verbindingen . In de Master ligt de nadruk op productiemethodes, complexe gebouw ontwerpen en bijzondere constructies. Hieraan gelinkt is een nieuw opgezette internationale Master Facade. Diverse onderzoeksclusters van de leerstoel dekken verschillende aandachtsgebieden. I e Industriële Gebouwen groep bestudeert gevels en gesystematiseerde D bouwprocessen. Focus ligt hier op duurzame en op maat gemaakte con- structies. De Systems groep werkt aan uti litair gesystematiseerd bquwen, de productie en vervaardigingtechniéken hiervan en de mogelijkheid tot door- ontwikkeling. Hierbij wordt ook in en rondom de bouwindustrie onderzoek gedaan naar I>estaande systemen. De Façade Research Group kijkt naar probleem gerelateerde onderzoeks- oplossingen, zoals gevelrenovatie, vrije vor$] gevels, of de integratie van d insta llatie in de gevel. Parallel hieraan voert zij experimentele projecten uit met de nadruk op innovlUieve technologieën en het gebruik van niet-traditio- nele materialen. Uiteindelijk worden ideeën voor de toekomst ontwikkelt en wol"Elt er gekeken naar de mogelijkheden van verandering van teChnOlOgie.>
 12. 12. VMRG ERS STARTEN 1e I NNO VATIE .DEFLATABLE FREEFORM STRUCTURES' - PINDA'S VERPAKT IN EEN VOORGEVORMDE HOES. ONDERZOEK NAAR VRIJE VORM CONSTRUCTIES, STIJF PRESTATIE GEMAAKT MET VACUUM. BEDACHT DOOR WOUTER BLONDEEL, ONDERSTEUND DOOR TILL KLEIN, MARCEL BILOWEN THIEMO EBBERT CONTRACT De VM RG is onlangs met 28 ondernemers het eerste I nnovatie Prestatie Contract (I PC) in de gevel bouw gestart. De bedrijven investeren in de ontwikkeling van hun innovatie(s) en het Ministerie van Economische Zaken draagt bij aan dit pilotproject via SenterNovem (ruim € 1.500.000). De innovaties hebben allemaal een eigen karakter. Zo zijn er innovaties op het gebied van daken, vloeren, automatisering, afwerkingtechnieken, klimaat- beheersing en zélfs complete gebouwen. Nieuwe producten , materialen , toepassingsgebieden en nieuwe combinaties worden onderzocht en getest. Mede dankzij dit project zal de traditionele scheiding van de gevel bouw met andere gebieden van de bouw doorbroken kunnen worden. Er zijn bedrijven die meerder innovatietrajecten gestart zijn en acht bedrijven hebben de krachten gebundeld om één doorbraakinnovatie in de gevel bouw te starten. Bij alle projecten staat geïntegreerd ontwerpen hoog in het vaandel; architecten en vormgevers worden ook betrokken. Ook zal een koppeling Door middel van nieuwe technologieën probeert de Façade Research Group worden gemaakt naar bedrijven, methoden, materialen en technieken "skin' façades te ontwikkelen, die net als in de natuur met een mix van buiten de bouw. technieken, een veelheid aan functies combineren. I n de toekomst zal de nadruk liggen op netwerken/systemen en denkprocessen. Hiermee kan je ? verschillende aspecten tegelijkertijd ontwikkelen en zo mogelijk combineren. VM RG, O/af van Panhuys We zijn erop uit meer oploss ingen mogelijk te maken, resulterend in een T 030 6053644 groOt"Spectrum van algemeen toegankelijke ideeën principes en zelfs denk- E ipc@vmrg.nl ethoden, voor façades en 'skin' structuren. - <
 13. 13. booosting BESTUUR STUDENTEN VERSTERKEN BOOOSTING BESTUUR Het bestuur van Booosting wil nog nauwer samenwerken met studenten en zoveel mogelijk verschillende hoeken van de bouwpraktijk; experts uit het heeft onlangs besloten het bestuur uit te breiden met een studentenlid. Niels terrein van onderzoek, bureaus in het bedrijfsleven, docenten van onze eigen van den Heuvel, van praktijkvereniging BouT, treedt als eerste toe als faculteit en uiteraard studenten. Zo had de laatste RuMOER het thema: bijzonder bestuurslid. H ij vertegenwoordigt het komende jaar studenten. bouwen en water. Hierin is een artikel te lezen over de 'Deltacompetition' die door Royal Haskoning was uitgeschreven en waarbij een aantal van onze EEN KORTE INTRODUCTIE medestudenten als winnaar uit de bus zijn gekomen. Praktijkvereniging BouT is het studentenorgaan van de afdeling Building Naast dit alles waakt BouT natuurlijk ook over de belangen van de Technology van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. studenten en zet BouT zich in voor het verbeteren van het onderwijs. Dit De vereniging is opgericht voor en door studenten gebeurt doordat BouT vertegenwoordigd is in de met een interesse in bouwtechnologie en bouw- opleidingscommissie, welke advies geeft aan de innovatie. De connectie met het bedrijfsleven is zeer decaan. Daarnaast evalueert BouT elke periode belangrijk voor BouT ; het ledenbestand telt met studenten of het onderwijs kwalitatief vol- ongeveer 50 bedrijven. Voor deze bedrijven vormt doende was en wat er nog verbeterd kan worden. BouT een link tussen de studenten en de praktijk. BouT beheert daarom ook een 5tagebank, waarin Er zijn veel raakvlakken tussen de verschillende bedrijven opgenomen zijn die op zoek zijn naar bouwdisciplines zowel bij Bout als bij Booosting; studenten met een bouwtechnologische interesse van deze versterking verwacht het BouT bestuur voor een stageplek of afstudeerstage . positieve nieuwe impuls aan het onderwijs en aan beider netwerken te kunnen geven. Daarnaast organiseert BouT regelmatig lezingen en excursies en bouwplaatsbezoeken naar boeiende ? projecten, als aanvulling op het reguliere onderwiJs. Praktijkvereniging BouT Elk bestuur organiseert bovendien een buitenland- Niels van den Heuvel reis. Dit jaar zelfs twee: naar Praag en Japan. T 0152781292 E Bout@bk.tudelft.nl Elk kwartaal geeft BouT haar periodiek orgaan de www.bout.bk.tudelft.nl 'RuMOER', uit. Bij elk thema van de RuMOER wordt een passende reeks auteurs gezocht, uit ti BEZOEK AA N P&C KEULEN VAN RENZO PI ANO V
 14. 14. I~I.i.i·tlUit~. ~. _. _. _. 1 nsformatl TRANSFORMATIE VAN KANTOORGEBOUWEN THEMA'S, ACTOREN, INSTRUMENTEN EN PROJECTEN ;'-ra' 2 SUPERUSE van kantoor- kJebouwen :::Thema's, aCtoren, • nstrumenten en - ~;p'CQj~~le~:~"e",ow : Aj .t~. ,!.ç-.'-:"t ~ : '. c;" ""'~ll ~ .it_ ~._i~~.~~ f~r~~j;~~ . Ib ,r/!,:"'II ''''''•.r.~ b , .. ",:itj In Nederland staat een record aantal kantoorgebouwen leeg. Tegelijkertijd Superuse , over de constructie van nieuwe gebouwen met overtollige is er een grote vraag naar woningen. Door leegstaande kantoren om te bouwen materialen, is een praktisch en inspirerend boek, rijk geïllustreerd met een naar woningen snijdt het mes aan twee kanten. Dit boek bespreekt het groot aantal heldere voorbeelden en ideeën. Superuse maakt overbodigheid fenomeen transformatie vanuit allerlei invalshoeken en brengt tevens tal van overbodig. geslaagde transformaties in beeld. Op deze manier wordt duidelijk waar kansen liggen en hoe obstakels kunnen worden overwonnen. Kabelhaspels, kozijnen, wasmachines, luiers, kisten, tapijttegels, dubbele beglazing of oude autobussen , allen komen aan bod voor gebruik in een Het boek sluit aan bij de door Booosting vorig jaar uitgevoerde studie geheel andere hoedanigheid. Superuse.org is geïnitieerd door 2012 Kennispositiestudie Renovatie· en Transformatietechnologie. Architecten and Suite 75. RED ACT IE Theo van der Voordt (TUD) AUTEURS Ed van Hinte, jan jongert, Césare Peeren UITGEVER 010 Rotterdam UI TG EVER 010 Rotterdam (www.olOpublishers.nl) P RIJ S € 34,50 PRIJS € 19,50 ? ? www.woneninkantoren.nl www.superuse.org www.010publishers.nl www.2012architecten.nl E D.j.M .vanderVoordt@tudelft.nl www.010publishers.nl A
 15. 15. PARTICIPANTEN CIPANT PARTICIPANT .. + ZOONTJENS + on top ofit ÄAARCH ITECTEN is een compleet architectenbureau dat actualiteit en Z oo ntjens levert op de internationale markt unieke producten met een hoge creativiteit verbindt met meer dan 30 jaar ervaring. Kenmerkend voor het toegevoegde waarde: complete systemen voor dakbestrating en parkeer- werk en de werkwijze van AAARCHITECTEN is het open , frisse vizier. Wij daken op elke mogelijke locatie. In de stedelijke omgeving zijn extra geloven niet in een standaardoplossing maar in maatwerk, in een onder- ruimte, licht en buitenlucht eenvoudig beschikbaar. Steden worden mooier, zoekende en creatieve ontwerphouding die speurt naar de eenvoud en de parkeerproblemen verminderen en stedelijke planning wordt flexibeler essentie van de opgave en die uitgaat van de fascinatie van de plek. door onze complete, beproefde systemen met verzekerde garantie. Voor Sinds 2004 hebben wij AAProjectmanagers aan ons bureau toegevoegd, een onderhoudsvriendelijke en slijtvaste daken, uitvoerig te belasten en met een onafhankelijk opererende afdeling. Wij zijn van mening dat het vakmanschap levensduurverwachting van meer dan 30 jaar. van ons beroep verder reikt dan het ontwerp alleen . Innovatie staat hoog in het vaandel bij Zoontjens en vormt ook onderdeel MOTIVATIE van onze missie. We willen onze ervaring(en) op dat vlak dan ook graag Als bureau zien wij het architectenvak steeds meer 'evolueren' tot het maken delen met anderen binnen de bouwbranche en op die wijze een bijdrage van plaatjes en praatjes. Wij willen het vak graag met meer inhoud leveren aan de vernieuwende ontwikkelingen binnen deze branche. Wij willen beoefenen: een ontwikkeling van het denken en ontwerpen op basis van dat door deelname aan Booosting doen en hopen een inspirerende partner maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook en daarnaast gebruik maken van voor leden te kunnen zijn. technische mogelijkheden en innovaties. Bij alle grote ontwikkelingen en ontdekkingen in het verleden is gebleken dat je naast iemand met een droom Zoontjens was eerder lid van 12-°3-96 tot 01-01-°3 of idee, een soort 'peergroup' nodig hebt. Wij denken dat de Booosting leden zich samen inspannen voor nieuwe ontwikkelingen en dus voor de toekomst van ons vak. Hieraan willen wij graag een bijdrage leveren . Zie ook pagina 09-10 van deze nieuwsbrief > A
 16. 16. COLOFON 0005tln AGENDA 2007 GROOTHANDELSGEBOUW UNIT A7.006 BEZOEKADRES: STATIONSPLEIN 45 ROTTERDAM POSTADRES: POSTBUS 386 3000 AJ ROTTERDAM TELEFOON 010 2829 950 TELEFAX 010 2829 813 7 juni Verdienen aan leegstaande kantoren (BouwBeter) E-MAIL INFO@BOOOSTING.NL SITE WWW.BOOOSTING.NL CONTACTPERSOON 19 juni Composieten in de bouw jolanda Steenhouwer (Zie pag 01 en 02 van deze nieuwsbrief) BEREIKBAAR maandag en dinsdag 9.00-17.00 uur en donderdag 9.00 - 13.00 uur REDACTIE jolanda Steenhouwer VORMGEVING najaar 2007 Symposium projectgebonden productontwikkeling Patricia Brouwer Design DRUK Drukkerij Matveld MET DANK AAN jorien Batterink, Annemarie van den Berg, Harm van Dartel. Niels van den Heuvel. jan jongert, Ulrich Knaack, jos Lichtenberg, Ed Melet, Hans Vos >

×