SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ooost- 9                JUNI 2004 JAARGANG 15
 0005   ng
AANKONDIGING VAN DE ALMERE DAG OP WOENSDAG  IN HET STADSHART VAN ALMERE WORDT
30 JUNI VAN 11.00 TOT 18.30 UUR       MOMENTEEL EEN COMPLEET NIEUW STADS·
                       CENTRUM GEBOUWD. HET MASTERPLAN,
                       ONTWORPEN DOOR OMA, SLUIT AAN OP HET
V MEGABIOSCOOP, OMA                              V BRUG  OOSTVAARDERSPLASSEN. VERBURG HOOGENDIjKARCHITECTEN
  het enorme aanbod van bouwprojecten is een keuze gemaakt; er zal ee       Megabioscoop is ontworpen door Rem Koolhaas van OMA en biedt
    worden gebracht aan de voet· fietsgangersbrug Oostvaardersbuurt       acht zalen plaats aan 2.500 bezoekers. De zalen hangen aan het
  Ondergronds Afvaltransport Systeem (OAT) en de in aanbouw zijnd      n,,:..nnno~, is op die manier plaats voor een aantal grote wmkels. Het
 egabioscoop ontworpen door OMA.                       ~o lm[]llelC wordt in september opgeleverd.


   dag wordt gestart met een bezoek aan de in aanbouw zijnde brug in d
            in Almere Buiten. Het ontwerp van Verburg Hoogendij
    itecten is bijzonder te noemen omdat de gekromde draagconstructi
    de brug, opgebouwd uit spanten en een constructIeve stalen huid
H..:7 ..llttt.. opbouw kent als een vliegtuigvleugel.


     wordt bezoek gebracht aan het OAT. Als eerste stad in Nederland i
  het nieuwe centrum van Almere een netwerk van meer dan
     buizen aangelegd. Een 'stofzuiger' zorgt voor 'onderdruk' op
buiizelnstel5el waardoor het vuil met een vaart van 70 kilometer per uu
      het OAT·centrum in containers wordt opgevangen. Bij Winkels
""r,tn" .. n en wOningen zijn Inwerpopenmgen, ook prullenbakken zijn op
bUlizen5/st,,,,ern aangesloten.
> Ceinteresseerd In deelname? bent van harte welkoml > InschriJven
                                       Ifia de antwoordkaart op pagina 08 van deze nieuwsbrief of via
                                       ~stingf)ooo.nl.    ~:~;;III;:~:~II
                                                   ..
11:00  Ontvangst in AC Restaurant De Meern nabij Utrecht           PHASE 1
                                        •  C;OMMIUICfAL
11:15  Gezamenlijk vertrek naar brug Oostvaardersplassen;            COMMERCIAL

     uitleg Thijs Verburg                           CULTURE
                                          EHTER1'AIN'UHT
12:00  Bezoek nieuwe brug Verburg Hoogendijk architecten             HOUSINO
13: 00  Vertrek naar Almere Stad; lunch in de bus
                                        PHASE Z
14:00  OAT, ondergronds afValtransportsysteem (De Stofzuiger) o.l.v. gids    HOUalNG                9
                                          COMMERCIAL
                                                                      2
15:00  Floris Alkemade, projectarchitect OMA over het ontwerp van                     8   10
                                          CUL",,.e
     De Stofzuiger en Megabios, in Dienst Stadscentrum Almere                        7
15:3 0  Peter Spek, communicatieadviseur Dienst Stadscentrum Almere:
     rondleiding Stadscentrum, film en maquette Masterplan
17: 00  Borrel
                                                      19
17:30  Vertrek naar verzamelpunt
18:30  Aankomst AC De Meern                                                  - 11


                                                          6a
                                                        VAN '''MUilEN •
                                                                 I
                                                        YAN VEEN ARCHITECTIE:N
                                                                   ,-
                                                                        5
NIEUWS
SAB-PROFIEL LANC
RECENT INTRODUCEERDE SAB-PROFIEL SA MEN MET CORUS TWEE NIEUW E A
                                                 >
Het zijn beide High Build producten met een verbeterde corrosieweerstand,
robuustheid en kleurvastheid; ze bieden nieuwe oplossingen voor stalen dak-
en gevelbekleding. Armatec & Arm atone nemen een positie in tussen de
standaard 25 ~m systemen en het uitmuntend presterende HPS200 systeem
Als grote voordelen van de nieuwe coatings noemen we:
> Uitstekende corrosiebestendi ghe id door een dikkere organische coating.
> Hoge weerstand tegen krassen. Door de in de coating opgenomen acryl
 of polyamide deeltjes ontstaat een hoge krasvastheid.
> Diepe kleuren. De dikkere toplaag garandeert een levendig kleurbeeld.
  Beide coatings zijn leverbaar in vele RAL kleuren; Armatone bovendien oo~
  met een complete ran ge metallic kleuren.
> Garantie tot 15 jaar, afhankelijk van locatie, klimaat en toepassing.

VERBETERDE DUURZAAMHEID EN KRASVASTHElD
Armatec biedt hoogwaardige en duurzame bescherming. Het is een high
build polyester verkrijgbaar in twee diktes: 35 en 50 ~m. Pluspunten boven
een gewone polyester coating zijn de verbeterde duurzaamheid en
                                        ti TOEPASSI NG ARMATONE BIJ EEN RENOVATIEPROJ ECT IN ZVOLLE
krasvastheid. Toe te passen in situaties waarin standaard 25 ~m systemen
onvoldoende presteren, zoals bij kouddakplaten, dakpanelen of als gevel-
bekleding in kustgebiede n.
Armatone voldoet aan hoge esthetische eisen. Het is high build poly-
urethaancoatin g met een laagdikte van 50 ~m . Deze coating biedt naast de
hoge krasvastheid en corrosieperformance van de Armatec ook een uit-
stekende kleurvastheid . Bijvoorbeeld voor gevelplaten en sandwichpanelen.

?
SAB-profiel
Sander Prinsen
T 030-68 797 0 0
E sander.prinsen@corusgrou p.com
~g                                       TOTAALBEURS
VERSLAG   JURERING    GEVELTOTAAL    BEURS  VAN  28  TOT  EN
MET  30  JANUARI   2004  IN  HET  ROTTERDAMSE    AHOY'
                        DE VERLEIDING VAN
                   OMHULLEN EN ONTHULLEN'
VAN 28 TOT EN MET 30 JANUARI 2004 VOND IN HET ROTTERDAMSE AHOY' HET       werken. Daarvoor is een flexibele modulaire oplossing gevonden, die in alle
NIEUWE VAKEVENEMENT GEVELTOTAAL PLAATS. ANDRË ROELOFSEN HEEFT          moeilijke situaties geplaatst kan worden.
ALS VERTEGENWOORDIGER VAN BOOOSTING ZITTING GENOMEN IN DE            > Daas Baksteen Zeddam bv De Daas Clickbrick is een type baksteen
ADVIESCOMMISSIE. DE BU BOOOSTING AANGESLOTEN TOELEVERANCIERS           waarmee zonder metselwerk een gevel kan worden gebouwd, met behulp
BLEKEN RUIM VERTEGENWOORDIGD ONDER HET GEVARIËERDE AANBOD            van metalen clips en daaraan te koppelen spouwankers. Dit kan een
VAN DE EXPOSANTEN. DE BDA·GROEP, HOBONE, lIMELIGHT, MBI BETON,          belangrijke impact in de markt hebben. De woningmarkt lijkt zeer gebonden
PLASTICA PLAAT, PLATINOX SPECIAL PRODUCTS, ROCKWOOl BENELUX, SAB·        aan baksteen. Er zijn steeds minder vakkundige metselaars. Met Clickbrick
PROFIEL, TRESPA INTERNATIONAL EN WENTZEl WAREN VAN DE PARTIJ.          kan zonder vakmensen toch met baksteen gewerkt worden . Het product is
                                         geen imitatie van baksteen, omdat de voegen ontbreken . Bovendien speelt
In het verlengde van haar bijdrage aan de opzet van deze nieuwe beurs over    deze innovatie in op de trend naar IFD en de eis van duurzaamheid.
gevel en dak is aan het voltallige bestuur van Booosting gevraagd, naast
enkele andere deskundigen, de twee prijsvragen te jureren die de aandacht
op dit specifieke gebied, ook wel Se gevel genoemd, moesten vestigen.
Een kort verslag.
GEVELTOTAAllNNOVATIEPRIJS 2004
De jury heeft zich bij de beoordeling vooral de vraag gesteld of de innovatie
inspeelt op een trend of thema dat actueel is in de bouw, zoals bijvoorbeeld:
> industrieel flexibel en demontabel bouwen;
> het gebrek aan vakmanschap op de bouwplaats;
> de invloed die de eindgebruiker op de bouw kan uitoefenen;
> duurzaamheid, nu het niet meer zo zeer op de politieke agenda staat;
> de impact van het product, kan het product iets betekenen voor een
nieuwe ontwikkeling in de bouw.
Uitgaande van deze overwegingen selecteerde de jury uit 30 inzendingen de
volgende 10 nominaties :
> A.W.M.P. Doorwerksystemen bv Een fraai uitgevoerd steigersysteem met
overkappingsmogelijkheid. Deze inzending is niet zozeer een bouwproduct,
maar speelt in op de wens om onder alle omstandigheden door te kunn
> Gevelplan bv De Twinvliesgevel is een houten gevel systeem waarbij met     > Lander Bouw-Keramiek bv. De Alphaton keramische gevelbekleding is een
behulp van een nieuw ontwikkeld demontabel metalen koppelelement,        nieuwe uiting van gebakken klei met een duidelijk eigen gezicht. Het product
dwarsregels kunnen worden geplaatst en ook weer achteraf kunnen worden      is ook geen imitatie van baksteen, hetgeen de jury positief beoordeelt. Speelt
weggenomen, waardoor het gevelbeeld gedurende het gebruik kan worden       in op de IFD trend van gemakkelijk monteren en demonteren.
aangepast. De Twinvliesgevel is vernieuwend omdat het systeem in delen      Uiteindelijk is Daas Baksteen Zeddam bv met haar Daas Clickbrick gekozen
demontabel is. Dat komt omdat de houten kozijnen met een innovatieve       als prijswinnaar.
verbindingstechniek verbonden worden. Het product speelt in op de IFD      De jury wil nog benadrukken dat de wijze waarop veel producten aan de man
trend. Het is flexibel in een dubbele betekenis: het is vrij in vormgeving en  gebracht worden in het nadeel van de fabrikanten is. Het taalgebruik is
er zijn vrij uitneembare delen die normaal bij een vliesgevel niet voorkomen .  ronkend en staat bol van holle begrippen als uniek, perfect, enig in haar soort
> VMG Versteeg Metaal Groep Een spijlen balkonhek dat op basis van een      en dergelijke, waardoor er een inflatie in de belevingswaarde van het product
nieuw ontwikkelde las-jverbindingstechniek licht en glad afgewerkt te      ontstaat. De jury heeft de indruk dat veel fabrikanten niet de taal van de
produceren is. Een ogenschijnlijk al jaren uitontwikkeld product is toch weer  architecten spreken. Dat is jammer en kan anders.
sterk verbeterd . Er is slim gebruik gemaakt van productietechnieken met als
resultaat een product dat fraaier oogt, een grote gewichtsbesparing heeft en   GEVELTOTAAL ARCHITECTUURPRIlS 2004
dat eenvoudiger onderhouden kan worden.                     De beoordeling vond plaats op grond van de volgende criteria:
> Rhein Zink Nederland De buisbeugel, voor het vastzetten van wateraf-      > het concept (de architectonische verschijningsvorm): de ontwerpuitgangs-
voeren op de gevel, is een ogenschijnlijk onopvallende innovatie, maar in zijn  punten, de creativiteit en de inventiviteit.
kleinheid wel erg slim . Het draagt bij aan de verfraaiing van de gevel, omdat  > de context: de inpassing van de gevel in de omgeving en de relatie met
het een lelijke verbinding aan het oog ontrekt.                 andere bouwdelen .
> Wageco Benelux bv De vertikaal gepotdekselde glasgevel wordt door de
jury beschouwd als een innovatie-toepassing in de gevel. De jury denkt dat
deze oplossing zeer architect-gebonden is en daarom geen brede toepassing
zal krijgen .
> Sto Isoned bv De StoVerolec Designfassade voegt iets toe aan bestaande
gevelmaterialen. Zeer mooi materiaal. De jury had geen prijsinformatie, maar
denkt dat dit een zeer exclusief product is. Door recycled glas te gebruiken
speelt het product in op de trend van duurzaamheid.
> Totall Wall Concept. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij het
repareren van scheuren in een gevel, ligt aan deze werkwijze een concept ten
grondslag. De reparatie heeft een relatie met de oorzaak van de scheur. Dit
concept kan alleen maar met veel kennis van zaken ontwikkeld zijn.
> Tech Wood Nederland. AI enkele jaren op de markt, maar toch nog steeds
een nieuwe technologie . De jury moedigt de fabrikant aan om een eigen
gezicht voor het product te vinden . Nu imiteert men met een nieuw
materiaal bestaande producten . Dit materiaal vraagt om een eigen invulli
> de methode: het materiaalgebruik en de productiemethode in ontwerp,      Alhoewel nog beperkt kent deze inzending de meest overtuigende integratie
uitvoering en detaillering.                           van gevelfuncties, zoals zonwering, inbraakwering, en landschappelijke
> de prestatie: de belasting voor het milieu, het onderhoud en de mogelijk-   inpassing zonder de ruimtelijke kwaliteit op te geven.
heid van hergebruik.                               Ook de reactie van de gevel op de landschappelijke situatie (uitzicht) draagt
                                         bij tot een uitgebalaanceerde architectuur. Eenvoud is hier een kracht.
Op basis van deze overwegingen komt de jury tot drie nominaties die allen
op bijzondere wijze de spanning tussen de gevelfuncties 'omhullen' en      De jury miste bij de in totaal 13 inzendingen echte intelligente gevels als
'onthullen' hebben weten te benutten.                      onderdeel van een krachtige architectonische visie. In de aanloop naar het
                                         volwassen worden van de GEVELtotaal Architectuurprijs ziet zij het als haar
Arch itectenbureau De Ruiter bv uit Amsterdam                  taak om architecten aan te moedigen meer gebruik te maken van de
voor Mercator 2 te Nijmegen                           integrale mogelijkheden die de gevel biedt als onderdeel van de
De architect heeft de oriëntatie van het gebouw ten opzichte van de zon     architectuur. Zij heeft dan ook gemeend deze eerste keer geen 1 e prijs te
weten te gebruiken om de gevelindeling te motiveren . Dat is een loffelijk    moeten toekennen .
streven . Het gebruik van het gebouw heeft tevens geleid tot het zoeken van
oplossingen voor hinderlijke lichtinval en koeling.               Aangaande de GeveiTotaal Architectuurprijs is de jury achteraf gebleken dat
Daarbij komt de architect tot een associatie met koelribben zoals die voor    mogelijk door tijdsdruk en onervarenheid van de prijsvraag-organi.satie er
de koeling van processoren in de IT worden gebruikt. De jury betwijfelt echter  zich diverse onregelmatigheden hebben voorgedaan. Hierdoor zijn enkele
of de gevelopbouw op basis van een ribprofiel wel zo'n koelend effect heeft.
Detailinformatie ontbrak om inzicht te krijgen in de wijze waarop de afvoer
van warmte die verzameld wordt in deze aluminiumconstructie gedacht is

René van Z uuk Architecten bv uit Almere voor Arcam te Amsterdam
De vorm van het gebouw van Arcam heeft ongetwijfeld bij de architect geleid
tot een selectie van materialen die zowel dak als gevel konden zijn. Dat z'n
keuze op KalZip valt is dan ook niet zo verwonderlijk. Wat wel bijzonder is
dat de architect door dak en gevelvlak t.o.v. elkaar te laten draaien/torderen
de toepassinggrenzen van het product KalZip heeft verlegd. De architect
geeft hiermee een signaal af aan zowel fabrikanten als collega-architecten om
voortdurend de mogelijkheden van materialen kritisch te blijven evalueren
en grenzen ervan op te zoeken. Een sterk punt is ook dat gevel en dak in dit
ontwerp in feite één zijn. De traditionele scheiding is effectief doorbroken.

Arch itectenbureau De Ruiter bv uit Amsterdam voor Villa Deys
Een prachtig voorbeeld van helder 'eisen stellend' en toch ruimte latend
opdrachtgeverschap. De architect heeft hier optimaal gebruik van gemaa
x
   --'
   UJ
   l!)
                                inzendingen niet voldoende gedocumenteerd voorgelegd en waren er
   UJ
   N                             wellicht wat onduidelijkheden over de aard en strekking van de deelname,
   f-
   (f)                            Alhoewel de jury haar uiterste best heeft gedaan tot een afgewogen oordeel
   0
   "-                            te komen vindt zij het verstandig alsnog afstand te nemen van haar

cu     bJ)
      C
         '-Ü
          O'l
          Lf"
          VI
             <:t:
             0
             Z
              Q)
                                conclusies omtrent de inzendingen en het resultaat van de GeveiTotaal
                                Arch itectu u rpri js.

      +->   ::3  oe::(               De JUIy's bestonden uit:
      VI
      0   ....0                  Jos Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling TU/e, Bouwkunde
          +->   0
      0   VI   0
      0   0   '-Ü
                              André Roe/often, directeur industrieel ontwerpbureau lJeonis Designers,
      o::J  0...   N                Wormer
                              Thijs Verburg, directeur Verburg Hoogendijk Architecten, Amsterdam
                       bi>
                       ;:;      Frido van Nieuwamerongen, directeur Arconiko Architecten, Rotterdam
                       -'" C
                       c
                       Ol ~
                              Harm Boomsma, innovatieadviseur Boomsma Innovations, Sint Willebrord
                 ~     E ~
                       U
                              Wim Ve rb urg, marketingadviseur in de bouw, Rotterdam
                 :ol
                       ~    Ol
                 0         c..
                 '"
                 oó     '" E
                       0
                         Ol
                       c   x
                 B
                       rD
                           Ol

                 0
                       '"
                 0
                 ;:     Ol
                           0
                       -"
                 c     -"   v::
                 '"
                 >      j   N

                 Ol     ;:   (j)
                 ;:;    .8   ""IJ
                 E      u   Ol
                       :ol
                 <i     ""IJ  ë
                 m      0
                       à:
                           ...
                 Ol        ~
                 c      ;:; '"
                         Ol
                 V      > -'"
                 V      0   bJl
                 E     ,!!  ''::
                 ë      u ,~
                       Ol
                       0- ~
                 :J
                       VI  ~
                 0
      U
                       bJl  Ol
                 '"  C   c   .<:
                 CO  <U
                    C      ,;
                 '"
                 ~
                       VI


                 c
                 Ol
                    ê
                    Ol
                       0
                       0
                       0
                           oiI
                          .;
                           c
                    0-  CO
                 0         Ol


                 ~D
                       Ol
                 re
                 ro
                    Qj
                       -
                       ""IJ

                       ö:i
                       Vi ~
                       Ol
                           E
                           0
                          ..><
                           Ol


                 co  E  -'" '5
                 0     0
YOU NAME IT >
  TAP   I
TIJDENS DE MASTERCLASS STAAL 2003 GEORGANISEERD DOOR BOUWEN MET        Koude verbindingen kunnen in veel gevallen alleen maar gemaakt word
STAAL, VERENIGING SAMENWERKENDE NEDERLANDSE STAALBOUW, ARCHI-         door gaten in het materiaal te maken of het materiaal te vervormen. Ze zi
PRIX EN HET BERLAGE INSTITUUT, HEEFT ONZE GROEP ZICH VIJF DAGEN        vaak niet bruikbaar voor flexibele verbindingen en juist ontworpen om
BEZIG GEHOUDEN MET NIEUWE MANIEREN OM STALEN CONSTRUCTIE-           fixeren. Ook boutverbindingen zijn onbruikbaar voor flexibele verbindingen
ONDERDELEN MET ELKAAR TE VERBINDEN.
                                        WEINIG ONDERZOEK
Aanleiding was de stelling van Rob Nijsse, ABT, dat je vooruit moet denken   Er is de laatste jaren weinig onderzoek gedaan naar de mogelij
om nieuwe en mooie details te bedenken voor staalconstructies. Think      ontwikkelingen van verbindingen in staalconstructies. Een groot gebied,
Ahead! Als je staal als constructiemateriaal competitief wilt houden ten    met name de niet metalen constructieve verbindingen van staalcon-
opzichte van andere materialen, kun je het met tape constructief verbinden.  structies, is nauwelijks onderzocht,
Er is voor lijnvormige en plaatvormige verbindingen een detail uitgewerkt en  Aandachtspunten bij mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen zijn het verhogen
ook deels beproefd.                              van de efficiency van de verbinding en het verkorten van de assemblagetijd .
                                        Maar ook zou bekeken kunnen worden of de verbinding goedkoper en lichter
Constructieve verbindingen in staal kunnen gemaakt worden middels       kan en hoe de verbinding zich gedraagt bij brand en bezwijken. Verder lijkt
lijmen, lassen, koude verbindingen, bouten of met tape. Smelten wordt hier   het ons van belang dat de verbinding van de toekomst flexibel is en dat de
buiten beschouwing gelaten.                          samengestelde verbinding optimaal gebruik maakt van de materiaal-
Gelijmde verbindingen worden reeds uitgebreid gebruikt in de vliegtuig-    eigenschappen van elk van de materialen.
industrie. Problemen zijn de hoge eisen aan de oppervlakteafWerking van de
te lijmen oppervlakken en de kans op het bezwijken van de constructie     De nieuwe constructieve verbinding zou de traditionele
zonder waarschuwing vooraf.                          manieren van verbinden moeten uitbreiden met een
Gelaste verbindingen zijn niet als flexibele verbindingen bruikbaar. Bij het  verbinding waarbij vooral trekkrachten worden verwerkt.
lassen wordt de structuur van het materiaal veranderd waardoor er       De verbinding zou beweegbaar moeten zijn zodat veel
restspanningen in het materiaal optreden die ook effect hebben op het     verschillende en zonodig bewegende vormen gemaakt
gedrag van de verbindingen .                          kunnen worden.
nstructieve verbindingen van tape hebben de eerder genoemde nadelen     standaard versterkte tape en stalen buizen met een overspanning van d
  n de andere verbindingstypen niet. Tape is goed in het opnemen van      meter te maken én te testen, de potentie van tape bewezen . Het
  belastingen en is flexibel in zichzelf. Het heeft een groot oppervlak om  is een tweetal verbeterde constructieve verbindingen voor lijnvorml
   ten over te dragen, is dun en kan eenvoudig worden aangebracht. De    stalen elementen en plaatvormige stalen elementen. Een nieuwe genera
 tructuur van het staal wordt niet aangetast en er hoeft geen materiaal te   verbindingen kan, voor assemblage op elke wensbare plek, door d
    n verwijderd om de verbinding te maken.                 staalindustrie ontwikkeld worden voo r traditionele staalconstructie
   moet er voor tapeverbindingen nog onderzoek worden gedaan naar de     driedimensionale vakwerken maar ook voor beweegbare constructies .                                                        .~.
  emische eigenschappen van de tape, de richting van de hoge sterkte
    en de toe te passen vezel soort in de tape. Alsmede naar de lijmsoort  You name it, we TAPE it l
 ie wordt gebruikt, de lengte van de toe te passen stukken tape en de exacte  Think Ahead!
    ng van de krachten in de tape.
                                        ?               3LE-
                                                       ~
                                        MoveYou
In de Masterclass hebben we ons geconcentreerd op twee typen beweegbare     jeroen van Nieuwenhuizen
verbindingen, verbindingen voor lijnvormige elementen en verbindingen      T 070-3466134        -~~
voo r plaatvormige elementen. Wij bekeken deze typen verbindingen vanuit    E info@moveyou.NU
het idee dat de verbindingen flexibel zouden zijn voor en tijdens de
montage. N adat de structuur is opgezet zou deze gestabiliseerd kunnen     DEELNEMERS
worden door de tape te verwarmen. De intelligentie van de tape wordt      Cristina Garcia a< Ce/ine jeanne, Berlage Instituut
gebruikt om de structuur stijf te maken.                    Stefan Matthys, AJ N Parijs
Voor het verbinden van lijnvormige constructieonderdelen bleek de vouw-     Mathew Vo/a, D3BN
bare octaëder een goede start om de verbinding te testen en te verbeteren.   Ben Regtop a< Fe/ippe Fernandez Cordoba, Academie
Uitgangspunt voor de vlakvormige verbindingen is het vouwen van twee      van Bouwkunst Rotterdam
vellen papier, waarna een hele serie scharniervormige details is gemaakt om   jeroen van Nieuwenhuizen, MoveYou
ook deze verbinding te verbeteren. Tot slot hebben we, door een brug met     Rob Nijsse, ABT
ooostin
        •

   diktes van ongeveer 1,0 tot 4,0 mm heeft het staal een dragende
  kunnen de staal fra me-elementen worden gestapeld op een manier
    'kbaar is met prefabbeton en houtsketelbouw. Een bijzonderheid
 FB is, da t vloeren en daken met behulp van een lip (in) tussen de d
 ructuur, opgehangen kunnen worden.

    constructieve functie onderscheidt staalfra mebouw van metalstud
     kte staalprofielen ongeveer 0,6 mm o In de uitvoering zijn er
    overeenkomsten, zoals de opbouw met isolatie en plaatmateriaa
     mebouw kan bijvoorbeeld ook op de bouwplaats worden "t::,.~"e .. "
     Gebruikelijker is het echter dat staalfra mebouw, vanaf de we,rKu"""r
. Is prefabelementen op de bouwplaats worden aangeleverd.

          is net dikke metalstud met (door de toegevoegde
    dimensie) een veelvoud aan mogelijkheden . Het heeft bovendien
  ng eigen gewicht, wat het zeer geschikt maakt voor optoppen
     eprojecten . Ondanks dat lage eigengewicht is de COl1ta,ctgelulidl
nrF""'ITIP zoals in het Bouwbesluit gevraagd wordt; +sdBa voor een woni
sctlej(jerlde vloer, die 17S kg/ m 2 weegt, inclusief afwerking en plafond.

  rframe is een door Corus Ymuiden ontwikkeld systeem van staa
    De kwaliteit is geborgen door een KO MO-attest dat regelmatig
geélCtlJal llsel~ra Corus Starframe heeft in Nederland diverse licEontieh,ouciers!
Om meer bekendheid te geve n aan staalframebouw heeft Bouwen met Sta a
 ind 2002 de Taskforce Staalframebouw opgericht. De werkgroep zor
 nder meer voor een collectieve aanpak van knelpunten en aa ndachtspu nte
 ij het werken met staalframebouw in de praktijk. Zo heeft de Task Force
ijdens de laatste Bouwrai het 'Handboek Staa lframebouw' gepubliceerd.

  ET TEAM BESTAAT UIT
 3 architecten . bouwk undig adviesbureau Van den Berg, Di ngeman
 lementenbo uw. Fe NB2 Staalframebouw, Kupers & Niggbrugge. BP
 ederland, Sadef NL. TNO Bouwen de Booostingaangeslotenen: ABT
 ouwen met Staal, Corus, GeNie Consult. MAT Afbouw en Verbur
Hoogendijk architecten.

~NKELE GEREALISEERDE PROJECTVOORBEELDEN
18 mu ltiple choice woningen Almere. Cie architecten
 -markt Amsterdam, Verburg Hoogendijk architecten
Beheerdergebouw Oranjepark Den Haag. Archipel Ontwerp!rs
Hem Hotel Amsterdam (vier verdiepingen)
 chuttersveld Delft. Feekes en Colijn                    ANAUTILUS TE SCHEVENINGEN, ARCHIPEL ONTWERPERS
Smarthouses Rotterdam, Mei Architecten en Stedenbouwers
5tayOkay Terschelling. Kees lIan Lamoen Architecten

ENKELE PROJECTEN IN VOO RBEREIDING/UIlVOERING
De Leeuw van Vlaanderen Amsterdam, Heren 5 Architecten
StayOkay Maastricht, Kees lIan Lamoen architecten
Ij svis en Nautilus Scheveningen, Archipel Ontwerpers


?
Bouwen met Staal
Marco Pauw
r (010) 411 5°7°
E marco@bouwenmetstaal.nl
I www.bouwenmetstaal.nl/staalframebouw


                                      A LEEUW VAN  VLAANDEREN TE AMSTERDAM, HEREN 5 ARCHITECTEN
• NIEUWS

150 METER                   HOGE                         IN
                             jamAan 2005 gestart met de bouw van de eerste twee torens.
                             ProJectontwi1dcelaars: Vesteda. TRS.
                             Architecten Cruz y Ortiz arqUltecotos. Alvaro Siza Arquitecto. Lda.
             ...
. . . .'
      ..  .  ;     •
          IS CIRCA 200.000  m2 •
                        • • • •
                             '1
                              D)"BNC.I.
                             j(Jhn KraQs             of     MQthew VolQ
                              T010-4044040                  T 07°-3367 455
                              E.rotterdarn@d)bn nl              E Mathew.Vola@d3bn.n
NIEUWS

                                        ~ABLEA~H~IT~Eucruj~KLRLEI~'~~U~b-______________~~
                                         ~
                                                           In de nieuwste editie van het boek 'Portable
                                                           Architecture' third edition van Robert
                                            il ~~            I<ronenburg, wordt een compleet hoofdstuk
                                                           gewijd aan het mobiele werk van het
                                                           Booostinglid Eduard Böhtlingk.

                                                         De schrijver van boeken als 'Houses in
                                                         Motion' en 'Spirit ofthe Machine', geldt als
                                                         expert op het gebied van mobiele architec-
 n de eerste week van september zal Eduard Böhtlingk een worksho                         tuur. In ' Portable Architecture' beschrijft hij
 erzorgen met als thema Active Architecture. ZIJn stelling is dat architectuu                  nauwgezet hoe aansprekende voorbeelden
 eestal actie accommodeert op een statische manier. Hij wil in zij       van draagbare architectuur tot stand zijn gekomen. In zestien casestudies
workshop onderzoeken wanneer architectuur zelf moet bewegen of actie      worden, naast werk van architecten als Piano, Future Systems , Ando en
 oet zijn. Daartoe moeten de participanten zelf een actie kiezen, daarvoo   Grimshaw ook de verplaatsbare podia van Mark Fisher voor de Stones en
ets bouwen en uiteindelijk in een grote 'Active Architecture Show'       Uz en twee ruimtevaartprojecten van de NASA behandeld.
 ezamenlijk de ideeên uitbeelden.                        Casestudy 11 behandelt het werk van Eduard Böhtlingk. Naast de uitklapbare
                                        caravan 'De Markies' (1986-1995) worden ook de mobiele expo sitieruimte
? INFO &; INSCHRIJVEN                              voor de Biënnale Jonge Nederlandse Architecten (1985), het drijvende in- en
                                        uitzichtpunt 'De Spotter' voor de Oosterschelde (2000) en het concept voor
                                        het ontwerpen van een woning vanuit het meubilair' De Mobiele Eenheid'
                                        (2001) behandeld .

                                        Mede door de grote nauwkeurigheid waarmee de
                                        projecten tot in detail gepresenteerd worden, is het
                                        boek voor echte Booosters een aanrader.

                                        Titel: Portable Architecture, third edition 2003.
                                        Auteur: Robert Kronenburg.
                                        Uitgever: Elsevier/Architectural Press.
                                        Nummer: ISBN 0750656530.
PARTICIPANTEN
                                                             > A+ Bureau voor
                                      Bouwproduktontwikkeling > ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek> A/dus
                                      bouwinnovatie > BDA Groep> Boomsma Innovations > Corsmit Raadgevend
                                      Ingenieursbureau> D3BN C.I. > dgmr raadgevende ingenieurs> ing. Karel H.
                                      Dekker> dorsserblesgraaf > Façade Consu/ting Cl( Engineering> GeNie
                                      Consult en Partners > RG D, directie Advies en Architecten > Schoonderbeek Cl(
                                      Partners Advies> Ingenieursbureau Zonneveld > Els Zijlstra <
                                                            > A/coa Architectuursystemen >
                                      Beamix> BRS Staalwerken > Bruynzee/ Keukens en Kasten> Buitink
                                      Techn%gy> Corus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning>
                                      Hobone> Holonite > Hunter Douglas > Limburgia Deuren> Lime/ight >
                                      Mat AJbouw > MBI > De Meeuw Oirschot > Octatube Space Structures >
   EH Eindhoven                             Oskomera > Van Oudenallen Prefab Betonbouw> Plastica Plaat> Platinox
Pos1tbus 7179                               Special Products > Po/yblock > Poly Products > RC System > Rockwool >
    JD Eindhoven                            SAB-Profiel> Slavenburgs Bouwbedrijven> SomJY Nederland> Trespa
 040-Z91 glg8
                                      InternatIOnal> Ubbink Nederland> Wagenbouw Accommodaties> Wentzei
                                      > ZNS Van Dam Geveltechniek <
 040-Z91 gl99
 info®doorwin.nl                                            > Archipel Ontwerpers > Architectenbureau
 www.cloorwin.nl                             Boesten-van Vliet> Het Architecten Consort > Arconiko Architecten> Atelier
~ollltac:tpEtr50,on: ;r Bert "tin Lieshout, Manager R&D          PRO> Böhtlingk architectenbureau> van der Breggen architecten> jan
                                      Brouwer> CEPEZED > Courage> EGM Architecten> Hubert-Jan Henket
                                      Architecten> jMDS > Mei Architecten en Stedenbouwers> MUA, Maurer
DOI)rwiin is de Nederlandse marktleider op het gebied van productie    United Architects > Piode > Royal Haskoning Architecten> RPHS architecten
     van koziJnen, deuren en ramen. Doorwin bestaat uit gesipecia,
UiI!rkOliID                                > Snelder Vola Petit Architecten> jan Timmers > Tuns + Horsting
     bedrijven niet RI totaal ruim zooo medewerkers.          Architecten> Verburg Hoogendijk Architecten> XX architecten en
                                      bouwmanagement <
   de krachten van den bedrijven te bundelen kunnen de klanten                         > Friso Kramer> jaap Koning>
  een compleet pakket producten en diensten van hoogwaardige kwaliteit~  Neonis Designers> Nippellnventions > Robin Hood Produkties > TNO
D~l)rwin is de afgelopen decennia uitgegroeid tot de grootste IroeP in   Industrie> Marcel Vroom <
                                                      > Bouwen met Staal
                                      > Centrum Hout> VMRG <
Doonltin is één van de meest innovatieve spelers in haar segment. Met
lidmalablchap van Booostinl verwacht Doorwin deze rol te                 > TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie >
                                      TU Delft, Faculteit Lucht- en ruimtevaarttechniek> TU
                                      Eindhoven, faculteit Bouwkunde < <
ooostin          AGENDACONTACTPERSOON                                               Dagje Almere (zie pagina 01' OJ)
Jolanda Steenhouwer
BEREIKBAAR
ma en di 9.00-17.00 uur wo   9.00 - 1}00  uur
REDACTIE
Jolanda Steenhouwer                                  onstructies
VORMGEVING                                      Houtinnovaties
                                           uimtevaarttechniek
                        Op 31 augustus 198815 8000sting opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie. industrieel ontwerpers
                        arch itecten. 8000stmg heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering In de bouw wezenlijk
                        versnellen; daarvoor wil ZIJ Ideeen en projecten op hel gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling InItIeren
    Door haar structuur en de stimulerende en activerende Initiatieven die ZIJ ontplOOit heeft 8000sllng een unieke positie binnen de bouw verworven. Aaln2E!slclterlen
  de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen. Ideeen op te doen en banden aan te gaan met aanpa lende disCiplines .
                                ..

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Booosting nieuwsbrief 77 (Jun 2004) (12)

Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
Booosting nieuwsbrief 32 (maart 1996)
 
Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)
Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)
Booosting nieuwsbrief 37 (Januari 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
Booosting nieuwsbrief 53 (Okt 1999)
 
Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #9Booosting nieuwsbrief #9
Booosting nieuwsbrief #9
 
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
Booosting nieuwsbrief 78 (Sep 2004)
 
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
Booosting nieuwsbrief 42 (Nov 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
Booosting nieuwsbrief 40 (Jul 1997)
 
Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018Booosting nieuwsbrief 018
Booosting nieuwsbrief 018
 
Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6Booosting nieuwsbrief #6
Booosting nieuwsbrief #6
 
Xella-reportage la reserve knokke
Xella-reportage la reserve knokkeXella-reportage la reserve knokke
Xella-reportage la reserve knokke
 
Booosting nieuwsbrief 89 (Jun 2007)
Booosting nieuwsbrief 89 (Jun 2007)Booosting nieuwsbrief 89 (Jun 2007)
Booosting nieuwsbrief 89 (Jun 2007)
 
Booosting nieuwsbrief 72 (Mei 2003)
Booosting nieuwsbrief 72 (Mei 2003)Booosting nieuwsbrief 72 (Mei 2003)
Booosting nieuwsbrief 72 (Mei 2003)
 

Mehr von Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie

Mehr von Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair IsolatieglasInterview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
Interview Rutger Snoek Circulair Isolatieglas
 
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
200305 Booosting Goood Woood - Pieters Bouwtechniek Delft Rob Doomen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
200305 Booosting Goood Woood - cepezedbouwteam Jan Houtekamer
 
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
200305 Booosting Goood Woood - MetsäWood Bas Meeuwissen
 
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
200305 Booosting Goood Woood - cepezedprojects Menno Rubbens
 
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
20200305 Booosting Goood Woood - Mathew Vola Arup
 
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre 200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
200207 Cobouw-artikel over het glazen Co-Creation Centre
 
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
200130 Second life - Thijs Asselbergs TUD - Gevel2020
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Tegenlezing
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Dow Silicones
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
200211 Booosting @Co-Creation Centre - ABT
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Si-X
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Mecanoo
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Welkomstwoord van The Green Village
 
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
200211 Booosting @Co-Creation Centre - Introductie
 
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
200116 Bouwtex eindevent - Clemens Bernardt Hanze HS
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex 200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Aldus Bouwinnovatie Texflex
 
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
200115 Bouwtex Eindevent - Christian Struck
 
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
200115 Bouwtex Eindpresentatie - Internal roomdivider
 
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
200115 Bouwtex Eindevent - Flexitex presentatie
 

Booosting nieuwsbrief 77 (Jun 2004)

 • 1. ooost- 9 JUNI 2004 JAARGANG 15 0005 ng AANKONDIGING VAN DE ALMERE DAG OP WOENSDAG IN HET STADSHART VAN ALMERE WORDT 30 JUNI VAN 11.00 TOT 18.30 UUR MOMENTEEL EEN COMPLEET NIEUW STADS· CENTRUM GEBOUWD. HET MASTERPLAN, ONTWORPEN DOOR OMA, SLUIT AAN OP HET
 • 2. V MEGABIOSCOOP, OMA V BRUG OOSTVAARDERSPLASSEN. VERBURG HOOGENDIjKARCHITECTEN het enorme aanbod van bouwprojecten is een keuze gemaakt; er zal ee Megabioscoop is ontworpen door Rem Koolhaas van OMA en biedt worden gebracht aan de voet· fietsgangersbrug Oostvaardersbuurt acht zalen plaats aan 2.500 bezoekers. De zalen hangen aan het Ondergronds Afvaltransport Systeem (OAT) en de in aanbouw zijnd n,,:..nnno~, is op die manier plaats voor een aantal grote wmkels. Het egabioscoop ontworpen door OMA. ~o lm[]llelC wordt in september opgeleverd. dag wordt gestart met een bezoek aan de in aanbouw zijnde brug in d in Almere Buiten. Het ontwerp van Verburg Hoogendij itecten is bijzonder te noemen omdat de gekromde draagconstructi de brug, opgebouwd uit spanten en een constructIeve stalen huid H..:7 ..llttt.. opbouw kent als een vliegtuigvleugel. wordt bezoek gebracht aan het OAT. Als eerste stad in Nederland i het nieuwe centrum van Almere een netwerk van meer dan buizen aangelegd. Een 'stofzuiger' zorgt voor 'onderdruk' op buiizelnstel5el waardoor het vuil met een vaart van 70 kilometer per uu het OAT·centrum in containers wordt opgevangen. Bij Winkels ""r,tn" .. n en wOningen zijn Inwerpopenmgen, ook prullenbakken zijn op bUlizen5/st,,,,ern aangesloten.
 • 3. > Ceinteresseerd In deelname? bent van harte welkoml > InschriJven Ifia de antwoordkaart op pagina 08 van deze nieuwsbrief of via ~stingf)ooo.nl. ~:~;;III;:~:~II .. 11:00 Ontvangst in AC Restaurant De Meern nabij Utrecht PHASE 1 • C;OMMIUICfAL 11:15 Gezamenlijk vertrek naar brug Oostvaardersplassen; COMMERCIAL uitleg Thijs Verburg CULTURE EHTER1'AIN'UHT 12:00 Bezoek nieuwe brug Verburg Hoogendijk architecten HOUSINO 13: 00 Vertrek naar Almere Stad; lunch in de bus PHASE Z 14:00 OAT, ondergronds afValtransportsysteem (De Stofzuiger) o.l.v. gids HOUalNG 9 COMMERCIAL 2 15:00 Floris Alkemade, projectarchitect OMA over het ontwerp van 8 10 CUL",,.e De Stofzuiger en Megabios, in Dienst Stadscentrum Almere 7 15:3 0 Peter Spek, communicatieadviseur Dienst Stadscentrum Almere: rondleiding Stadscentrum, film en maquette Masterplan 17: 00 Borrel 19 17:30 Vertrek naar verzamelpunt 18:30 Aankomst AC De Meern - 11 6a VAN '''MUilEN • I YAN VEEN ARCHITECTIE:N ,- 5
 • 4. NIEUWS SAB-PROFIEL LANC RECENT INTRODUCEERDE SAB-PROFIEL SA MEN MET CORUS TWEE NIEUW E A > Het zijn beide High Build producten met een verbeterde corrosieweerstand, robuustheid en kleurvastheid; ze bieden nieuwe oplossingen voor stalen dak- en gevelbekleding. Armatec & Arm atone nemen een positie in tussen de standaard 25 ~m systemen en het uitmuntend presterende HPS200 systeem Als grote voordelen van de nieuwe coatings noemen we: > Uitstekende corrosiebestendi ghe id door een dikkere organische coating. > Hoge weerstand tegen krassen. Door de in de coating opgenomen acryl of polyamide deeltjes ontstaat een hoge krasvastheid. > Diepe kleuren. De dikkere toplaag garandeert een levendig kleurbeeld. Beide coatings zijn leverbaar in vele RAL kleuren; Armatone bovendien oo~ met een complete ran ge metallic kleuren. > Garantie tot 15 jaar, afhankelijk van locatie, klimaat en toepassing. VERBETERDE DUURZAAMHEID EN KRASVASTHElD Armatec biedt hoogwaardige en duurzame bescherming. Het is een high build polyester verkrijgbaar in twee diktes: 35 en 50 ~m. Pluspunten boven een gewone polyester coating zijn de verbeterde duurzaamheid en ti TOEPASSI NG ARMATONE BIJ EEN RENOVATIEPROJ ECT IN ZVOLLE krasvastheid. Toe te passen in situaties waarin standaard 25 ~m systemen onvoldoende presteren, zoals bij kouddakplaten, dakpanelen of als gevel- bekleding in kustgebiede n. Armatone voldoet aan hoge esthetische eisen. Het is high build poly- urethaancoatin g met een laagdikte van 50 ~m . Deze coating biedt naast de hoge krasvastheid en corrosieperformance van de Armatec ook een uit- stekende kleurvastheid . Bijvoorbeeld voor gevelplaten en sandwichpanelen. ? SAB-profiel Sander Prinsen T 030-68 797 0 0 E sander.prinsen@corusgrou p.com
 • 5. ~g TOTAALBEURS VERSLAG JURERING GEVELTOTAAL BEURS VAN 28 TOT EN MET 30 JANUARI 2004 IN HET ROTTERDAMSE AHOY' DE VERLEIDING VAN OMHULLEN EN ONTHULLEN' VAN 28 TOT EN MET 30 JANUARI 2004 VOND IN HET ROTTERDAMSE AHOY' HET werken. Daarvoor is een flexibele modulaire oplossing gevonden, die in alle NIEUWE VAKEVENEMENT GEVELTOTAAL PLAATS. ANDRË ROELOFSEN HEEFT moeilijke situaties geplaatst kan worden. ALS VERTEGENWOORDIGER VAN BOOOSTING ZITTING GENOMEN IN DE > Daas Baksteen Zeddam bv De Daas Clickbrick is een type baksteen ADVIESCOMMISSIE. DE BU BOOOSTING AANGESLOTEN TOELEVERANCIERS waarmee zonder metselwerk een gevel kan worden gebouwd, met behulp BLEKEN RUIM VERTEGENWOORDIGD ONDER HET GEVARIËERDE AANBOD van metalen clips en daaraan te koppelen spouwankers. Dit kan een VAN DE EXPOSANTEN. DE BDA·GROEP, HOBONE, lIMELIGHT, MBI BETON, belangrijke impact in de markt hebben. De woningmarkt lijkt zeer gebonden PLASTICA PLAAT, PLATINOX SPECIAL PRODUCTS, ROCKWOOl BENELUX, SAB· aan baksteen. Er zijn steeds minder vakkundige metselaars. Met Clickbrick PROFIEL, TRESPA INTERNATIONAL EN WENTZEl WAREN VAN DE PARTIJ. kan zonder vakmensen toch met baksteen gewerkt worden . Het product is geen imitatie van baksteen, omdat de voegen ontbreken . Bovendien speelt In het verlengde van haar bijdrage aan de opzet van deze nieuwe beurs over deze innovatie in op de trend naar IFD en de eis van duurzaamheid. gevel en dak is aan het voltallige bestuur van Booosting gevraagd, naast enkele andere deskundigen, de twee prijsvragen te jureren die de aandacht op dit specifieke gebied, ook wel Se gevel genoemd, moesten vestigen. Een kort verslag. GEVELTOTAAllNNOVATIEPRIJS 2004 De jury heeft zich bij de beoordeling vooral de vraag gesteld of de innovatie inspeelt op een trend of thema dat actueel is in de bouw, zoals bijvoorbeeld: > industrieel flexibel en demontabel bouwen; > het gebrek aan vakmanschap op de bouwplaats; > de invloed die de eindgebruiker op de bouw kan uitoefenen; > duurzaamheid, nu het niet meer zo zeer op de politieke agenda staat; > de impact van het product, kan het product iets betekenen voor een nieuwe ontwikkeling in de bouw. Uitgaande van deze overwegingen selecteerde de jury uit 30 inzendingen de volgende 10 nominaties : > A.W.M.P. Doorwerksystemen bv Een fraai uitgevoerd steigersysteem met overkappingsmogelijkheid. Deze inzending is niet zozeer een bouwproduct, maar speelt in op de wens om onder alle omstandigheden door te kunn
 • 6. > Gevelplan bv De Twinvliesgevel is een houten gevel systeem waarbij met > Lander Bouw-Keramiek bv. De Alphaton keramische gevelbekleding is een behulp van een nieuw ontwikkeld demontabel metalen koppelelement, nieuwe uiting van gebakken klei met een duidelijk eigen gezicht. Het product dwarsregels kunnen worden geplaatst en ook weer achteraf kunnen worden is ook geen imitatie van baksteen, hetgeen de jury positief beoordeelt. Speelt weggenomen, waardoor het gevelbeeld gedurende het gebruik kan worden in op de IFD trend van gemakkelijk monteren en demonteren. aangepast. De Twinvliesgevel is vernieuwend omdat het systeem in delen Uiteindelijk is Daas Baksteen Zeddam bv met haar Daas Clickbrick gekozen demontabel is. Dat komt omdat de houten kozijnen met een innovatieve als prijswinnaar. verbindingstechniek verbonden worden. Het product speelt in op de IFD De jury wil nog benadrukken dat de wijze waarop veel producten aan de man trend. Het is flexibel in een dubbele betekenis: het is vrij in vormgeving en gebracht worden in het nadeel van de fabrikanten is. Het taalgebruik is er zijn vrij uitneembare delen die normaal bij een vliesgevel niet voorkomen . ronkend en staat bol van holle begrippen als uniek, perfect, enig in haar soort > VMG Versteeg Metaal Groep Een spijlen balkonhek dat op basis van een en dergelijke, waardoor er een inflatie in de belevingswaarde van het product nieuw ontwikkelde las-jverbindingstechniek licht en glad afgewerkt te ontstaat. De jury heeft de indruk dat veel fabrikanten niet de taal van de produceren is. Een ogenschijnlijk al jaren uitontwikkeld product is toch weer architecten spreken. Dat is jammer en kan anders. sterk verbeterd . Er is slim gebruik gemaakt van productietechnieken met als resultaat een product dat fraaier oogt, een grote gewichtsbesparing heeft en GEVELTOTAAL ARCHITECTUURPRIlS 2004 dat eenvoudiger onderhouden kan worden. De beoordeling vond plaats op grond van de volgende criteria: > Rhein Zink Nederland De buisbeugel, voor het vastzetten van wateraf- > het concept (de architectonische verschijningsvorm): de ontwerpuitgangs- voeren op de gevel, is een ogenschijnlijk onopvallende innovatie, maar in zijn punten, de creativiteit en de inventiviteit. kleinheid wel erg slim . Het draagt bij aan de verfraaiing van de gevel, omdat > de context: de inpassing van de gevel in de omgeving en de relatie met het een lelijke verbinding aan het oog ontrekt. andere bouwdelen . > Wageco Benelux bv De vertikaal gepotdekselde glasgevel wordt door de jury beschouwd als een innovatie-toepassing in de gevel. De jury denkt dat deze oplossing zeer architect-gebonden is en daarom geen brede toepassing zal krijgen . > Sto Isoned bv De StoVerolec Designfassade voegt iets toe aan bestaande gevelmaterialen. Zeer mooi materiaal. De jury had geen prijsinformatie, maar denkt dat dit een zeer exclusief product is. Door recycled glas te gebruiken speelt het product in op de trend van duurzaamheid. > Totall Wall Concept. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij het repareren van scheuren in een gevel, ligt aan deze werkwijze een concept ten grondslag. De reparatie heeft een relatie met de oorzaak van de scheur. Dit concept kan alleen maar met veel kennis van zaken ontwikkeld zijn. > Tech Wood Nederland. AI enkele jaren op de markt, maar toch nog steeds een nieuwe technologie . De jury moedigt de fabrikant aan om een eigen gezicht voor het product te vinden . Nu imiteert men met een nieuw materiaal bestaande producten . Dit materiaal vraagt om een eigen invulli
 • 7. > de methode: het materiaalgebruik en de productiemethode in ontwerp, Alhoewel nog beperkt kent deze inzending de meest overtuigende integratie uitvoering en detaillering. van gevelfuncties, zoals zonwering, inbraakwering, en landschappelijke > de prestatie: de belasting voor het milieu, het onderhoud en de mogelijk- inpassing zonder de ruimtelijke kwaliteit op te geven. heid van hergebruik. Ook de reactie van de gevel op de landschappelijke situatie (uitzicht) draagt bij tot een uitgebalaanceerde architectuur. Eenvoud is hier een kracht. Op basis van deze overwegingen komt de jury tot drie nominaties die allen op bijzondere wijze de spanning tussen de gevelfuncties 'omhullen' en De jury miste bij de in totaal 13 inzendingen echte intelligente gevels als 'onthullen' hebben weten te benutten. onderdeel van een krachtige architectonische visie. In de aanloop naar het volwassen worden van de GEVELtotaal Architectuurprijs ziet zij het als haar Arch itectenbureau De Ruiter bv uit Amsterdam taak om architecten aan te moedigen meer gebruik te maken van de voor Mercator 2 te Nijmegen integrale mogelijkheden die de gevel biedt als onderdeel van de De architect heeft de oriëntatie van het gebouw ten opzichte van de zon architectuur. Zij heeft dan ook gemeend deze eerste keer geen 1 e prijs te weten te gebruiken om de gevelindeling te motiveren . Dat is een loffelijk moeten toekennen . streven . Het gebruik van het gebouw heeft tevens geleid tot het zoeken van oplossingen voor hinderlijke lichtinval en koeling. Aangaande de GeveiTotaal Architectuurprijs is de jury achteraf gebleken dat Daarbij komt de architect tot een associatie met koelribben zoals die voor mogelijk door tijdsdruk en onervarenheid van de prijsvraag-organi.satie er de koeling van processoren in de IT worden gebruikt. De jury betwijfelt echter zich diverse onregelmatigheden hebben voorgedaan. Hierdoor zijn enkele of de gevelopbouw op basis van een ribprofiel wel zo'n koelend effect heeft. Detailinformatie ontbrak om inzicht te krijgen in de wijze waarop de afvoer van warmte die verzameld wordt in deze aluminiumconstructie gedacht is René van Z uuk Architecten bv uit Almere voor Arcam te Amsterdam De vorm van het gebouw van Arcam heeft ongetwijfeld bij de architect geleid tot een selectie van materialen die zowel dak als gevel konden zijn. Dat z'n keuze op KalZip valt is dan ook niet zo verwonderlijk. Wat wel bijzonder is dat de architect door dak en gevelvlak t.o.v. elkaar te laten draaien/torderen de toepassinggrenzen van het product KalZip heeft verlegd. De architect geeft hiermee een signaal af aan zowel fabrikanten als collega-architecten om voortdurend de mogelijkheden van materialen kritisch te blijven evalueren en grenzen ervan op te zoeken. Een sterk punt is ook dat gevel en dak in dit ontwerp in feite één zijn. De traditionele scheiding is effectief doorbroken. Arch itectenbureau De Ruiter bv uit Amsterdam voor Villa Deys Een prachtig voorbeeld van helder 'eisen stellend' en toch ruimte latend opdrachtgeverschap. De architect heeft hier optimaal gebruik van gemaa
 • 8. x --' UJ l!) inzendingen niet voldoende gedocumenteerd voorgelegd en waren er UJ N wellicht wat onduidelijkheden over de aard en strekking van de deelname, f- (f) Alhoewel de jury haar uiterste best heeft gedaan tot een afgewogen oordeel 0 "- te komen vindt zij het verstandig alsnog afstand te nemen van haar cu bJ) C '-Ü O'l Lf" VI <:t: 0 Z Q) conclusies omtrent de inzendingen en het resultaat van de GeveiTotaal Arch itectu u rpri js. +-> ::3 oe::( De JUIy's bestonden uit: VI 0 ....0 Jos Lichtenberg, hoogleraar productontwikkeling TU/e, Bouwkunde +-> 0 0 VI 0 0 0 '-Ü André Roe/often, directeur industrieel ontwerpbureau lJeonis Designers, o::J 0... N Wormer Thijs Verburg, directeur Verburg Hoogendijk Architecten, Amsterdam bi> ;:; Frido van Nieuwamerongen, directeur Arconiko Architecten, Rotterdam -'" C c Ol ~ Harm Boomsma, innovatieadviseur Boomsma Innovations, Sint Willebrord ~ E ~ U Wim Ve rb urg, marketingadviseur in de bouw, Rotterdam :ol ~ Ol 0 c.. '" oó '" E 0 Ol c x B rD Ol 0 '" 0 ;: Ol 0 -" c -" v:: '" > j N Ol ;: (j) ;:; .8 ""IJ E u Ol :ol <i ""IJ ë m 0 à: ... Ol ~ c ;:; '" Ol V > -'" V 0 bJl E ,!! '':: ë u ,~ Ol 0- ~ :J VI ~ 0 U bJl Ol '" C c .<: CO <U C ,; '" ~ VI c Ol ê Ol 0 0 0 oiI .; c 0- CO 0 Ol ~D Ol re ro Qj - ""IJ ö:i Vi ~ Ol E 0 ..>< Ol co E -'" '5 0 0
 • 9. YOU NAME IT > TAP I TIJDENS DE MASTERCLASS STAAL 2003 GEORGANISEERD DOOR BOUWEN MET Koude verbindingen kunnen in veel gevallen alleen maar gemaakt word STAAL, VERENIGING SAMENWERKENDE NEDERLANDSE STAALBOUW, ARCHI- door gaten in het materiaal te maken of het materiaal te vervormen. Ze zi PRIX EN HET BERLAGE INSTITUUT, HEEFT ONZE GROEP ZICH VIJF DAGEN vaak niet bruikbaar voor flexibele verbindingen en juist ontworpen om BEZIG GEHOUDEN MET NIEUWE MANIEREN OM STALEN CONSTRUCTIE- fixeren. Ook boutverbindingen zijn onbruikbaar voor flexibele verbindingen ONDERDELEN MET ELKAAR TE VERBINDEN. WEINIG ONDERZOEK Aanleiding was de stelling van Rob Nijsse, ABT, dat je vooruit moet denken Er is de laatste jaren weinig onderzoek gedaan naar de mogelij om nieuwe en mooie details te bedenken voor staalconstructies. Think ontwikkelingen van verbindingen in staalconstructies. Een groot gebied, Ahead! Als je staal als constructiemateriaal competitief wilt houden ten met name de niet metalen constructieve verbindingen van staalcon- opzichte van andere materialen, kun je het met tape constructief verbinden. structies, is nauwelijks onderzocht, Er is voor lijnvormige en plaatvormige verbindingen een detail uitgewerkt en Aandachtspunten bij mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen zijn het verhogen ook deels beproefd. van de efficiency van de verbinding en het verkorten van de assemblagetijd . Maar ook zou bekeken kunnen worden of de verbinding goedkoper en lichter Constructieve verbindingen in staal kunnen gemaakt worden middels kan en hoe de verbinding zich gedraagt bij brand en bezwijken. Verder lijkt lijmen, lassen, koude verbindingen, bouten of met tape. Smelten wordt hier het ons van belang dat de verbinding van de toekomst flexibel is en dat de buiten beschouwing gelaten. samengestelde verbinding optimaal gebruik maakt van de materiaal- Gelijmde verbindingen worden reeds uitgebreid gebruikt in de vliegtuig- eigenschappen van elk van de materialen. industrie. Problemen zijn de hoge eisen aan de oppervlakteafWerking van de te lijmen oppervlakken en de kans op het bezwijken van de constructie De nieuwe constructieve verbinding zou de traditionele zonder waarschuwing vooraf. manieren van verbinden moeten uitbreiden met een Gelaste verbindingen zijn niet als flexibele verbindingen bruikbaar. Bij het verbinding waarbij vooral trekkrachten worden verwerkt. lassen wordt de structuur van het materiaal veranderd waardoor er De verbinding zou beweegbaar moeten zijn zodat veel restspanningen in het materiaal optreden die ook effect hebben op het verschillende en zonodig bewegende vormen gemaakt gedrag van de verbindingen . kunnen worden.
 • 10. nstructieve verbindingen van tape hebben de eerder genoemde nadelen standaard versterkte tape en stalen buizen met een overspanning van d n de andere verbindingstypen niet. Tape is goed in het opnemen van meter te maken én te testen, de potentie van tape bewezen . Het belastingen en is flexibel in zichzelf. Het heeft een groot oppervlak om is een tweetal verbeterde constructieve verbindingen voor lijnvorml ten over te dragen, is dun en kan eenvoudig worden aangebracht. De stalen elementen en plaatvormige stalen elementen. Een nieuwe genera tructuur van het staal wordt niet aangetast en er hoeft geen materiaal te verbindingen kan, voor assemblage op elke wensbare plek, door d n verwijderd om de verbinding te maken. staalindustrie ontwikkeld worden voo r traditionele staalconstructie moet er voor tapeverbindingen nog onderzoek worden gedaan naar de driedimensionale vakwerken maar ook voor beweegbare constructies . .~. emische eigenschappen van de tape, de richting van de hoge sterkte en de toe te passen vezel soort in de tape. Alsmede naar de lijmsoort You name it, we TAPE it l ie wordt gebruikt, de lengte van de toe te passen stukken tape en de exacte Think Ahead! ng van de krachten in de tape. ? 3LE- ~ MoveYou In de Masterclass hebben we ons geconcentreerd op twee typen beweegbare jeroen van Nieuwenhuizen verbindingen, verbindingen voor lijnvormige elementen en verbindingen T 070-3466134 -~~ voo r plaatvormige elementen. Wij bekeken deze typen verbindingen vanuit E info@moveyou.NU het idee dat de verbindingen flexibel zouden zijn voor en tijdens de montage. N adat de structuur is opgezet zou deze gestabiliseerd kunnen DEELNEMERS worden door de tape te verwarmen. De intelligentie van de tape wordt Cristina Garcia a< Ce/ine jeanne, Berlage Instituut gebruikt om de structuur stijf te maken. Stefan Matthys, AJ N Parijs Voor het verbinden van lijnvormige constructieonderdelen bleek de vouw- Mathew Vo/a, D3BN bare octaëder een goede start om de verbinding te testen en te verbeteren. Ben Regtop a< Fe/ippe Fernandez Cordoba, Academie Uitgangspunt voor de vlakvormige verbindingen is het vouwen van twee van Bouwkunst Rotterdam vellen papier, waarna een hele serie scharniervormige details is gemaakt om jeroen van Nieuwenhuizen, MoveYou ook deze verbinding te verbeteren. Tot slot hebben we, door een brug met Rob Nijsse, ABT
 • 11. ooostin • diktes van ongeveer 1,0 tot 4,0 mm heeft het staal een dragende kunnen de staal fra me-elementen worden gestapeld op een manier 'kbaar is met prefabbeton en houtsketelbouw. Een bijzonderheid FB is, da t vloeren en daken met behulp van een lip (in) tussen de d ructuur, opgehangen kunnen worden. constructieve functie onderscheidt staalfra mebouw van metalstud kte staalprofielen ongeveer 0,6 mm o In de uitvoering zijn er overeenkomsten, zoals de opbouw met isolatie en plaatmateriaa mebouw kan bijvoorbeeld ook op de bouwplaats worden "t::,.~"e .. " Gebruikelijker is het echter dat staalfra mebouw, vanaf de we,rKu"""r . Is prefabelementen op de bouwplaats worden aangeleverd. is net dikke metalstud met (door de toegevoegde dimensie) een veelvoud aan mogelijkheden . Het heeft bovendien ng eigen gewicht, wat het zeer geschikt maakt voor optoppen eprojecten . Ondanks dat lage eigengewicht is de COl1ta,ctgelulidl nrF""'ITIP zoals in het Bouwbesluit gevraagd wordt; +sdBa voor een woni sctlej(jerlde vloer, die 17S kg/ m 2 weegt, inclusief afwerking en plafond. rframe is een door Corus Ymuiden ontwikkeld systeem van staa De kwaliteit is geborgen door een KO MO-attest dat regelmatig geélCtlJal llsel~ra Corus Starframe heeft in Nederland diverse licEontieh,ouciers!
 • 12. Om meer bekendheid te geve n aan staalframebouw heeft Bouwen met Sta a ind 2002 de Taskforce Staalframebouw opgericht. De werkgroep zor nder meer voor een collectieve aanpak van knelpunten en aa ndachtspu nte ij het werken met staalframebouw in de praktijk. Zo heeft de Task Force ijdens de laatste Bouwrai het 'Handboek Staa lframebouw' gepubliceerd. ET TEAM BESTAAT UIT 3 architecten . bouwk undig adviesbureau Van den Berg, Di ngeman lementenbo uw. Fe NB2 Staalframebouw, Kupers & Niggbrugge. BP ederland, Sadef NL. TNO Bouwen de Booostingaangeslotenen: ABT ouwen met Staal, Corus, GeNie Consult. MAT Afbouw en Verbur Hoogendijk architecten. ~NKELE GEREALISEERDE PROJECTVOORBEELDEN 18 mu ltiple choice woningen Almere. Cie architecten -markt Amsterdam, Verburg Hoogendijk architecten Beheerdergebouw Oranjepark Den Haag. Archipel Ontwerp!rs Hem Hotel Amsterdam (vier verdiepingen) chuttersveld Delft. Feekes en Colijn ANAUTILUS TE SCHEVENINGEN, ARCHIPEL ONTWERPERS Smarthouses Rotterdam, Mei Architecten en Stedenbouwers 5tayOkay Terschelling. Kees lIan Lamoen Architecten ENKELE PROJECTEN IN VOO RBEREIDING/UIlVOERING De Leeuw van Vlaanderen Amsterdam, Heren 5 Architecten StayOkay Maastricht, Kees lIan Lamoen architecten Ij svis en Nautilus Scheveningen, Archipel Ontwerpers ? Bouwen met Staal Marco Pauw r (010) 411 5°7° E marco@bouwenmetstaal.nl I www.bouwenmetstaal.nl/staalframebouw A LEEUW VAN VLAANDEREN TE AMSTERDAM, HEREN 5 ARCHITECTEN
 • 13. • NIEUWS 150 METER HOGE IN jamAan 2005 gestart met de bouw van de eerste twee torens. ProJectontwi1dcelaars: Vesteda. TRS. Architecten Cruz y Ortiz arqUltecotos. Alvaro Siza Arquitecto. Lda. ... . . . .' .. . ; • IS CIRCA 200.000 m2 • • • • • '1 D)"BNC.I. j(Jhn KraQs of MQthew VolQ T010-4044040 T 07°-3367 455 E.rotterdarn@d)bn nl E Mathew.Vola@d3bn.n
 • 14. NIEUWS ~ABLEA~H~IT~Eucruj~KLRLEI~'~~U~b-______________~~ ~ In de nieuwste editie van het boek 'Portable Architecture' third edition van Robert il ~~ I<ronenburg, wordt een compleet hoofdstuk gewijd aan het mobiele werk van het Booostinglid Eduard Böhtlingk. De schrijver van boeken als 'Houses in Motion' en 'Spirit ofthe Machine', geldt als expert op het gebied van mobiele architec- n de eerste week van september zal Eduard Böhtlingk een worksho tuur. In ' Portable Architecture' beschrijft hij erzorgen met als thema Active Architecture. ZIJn stelling is dat architectuu nauwgezet hoe aansprekende voorbeelden eestal actie accommodeert op een statische manier. Hij wil in zij van draagbare architectuur tot stand zijn gekomen. In zestien casestudies workshop onderzoeken wanneer architectuur zelf moet bewegen of actie worden, naast werk van architecten als Piano, Future Systems , Ando en oet zijn. Daartoe moeten de participanten zelf een actie kiezen, daarvoo Grimshaw ook de verplaatsbare podia van Mark Fisher voor de Stones en ets bouwen en uiteindelijk in een grote 'Active Architecture Show' Uz en twee ruimtevaartprojecten van de NASA behandeld. ezamenlijk de ideeên uitbeelden. Casestudy 11 behandelt het werk van Eduard Böhtlingk. Naast de uitklapbare caravan 'De Markies' (1986-1995) worden ook de mobiele expo sitieruimte ? INFO &; INSCHRIJVEN voor de Biënnale Jonge Nederlandse Architecten (1985), het drijvende in- en uitzichtpunt 'De Spotter' voor de Oosterschelde (2000) en het concept voor het ontwerpen van een woning vanuit het meubilair' De Mobiele Eenheid' (2001) behandeld . Mede door de grote nauwkeurigheid waarmee de projecten tot in detail gepresenteerd worden, is het boek voor echte Booosters een aanrader. Titel: Portable Architecture, third edition 2003. Auteur: Robert Kronenburg. Uitgever: Elsevier/Architectural Press. Nummer: ISBN 0750656530.
 • 15. PARTICIPANTEN > A+ Bureau voor Bouwproduktontwikkeling > ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek> A/dus bouwinnovatie > BDA Groep> Boomsma Innovations > Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau> D3BN C.I. > dgmr raadgevende ingenieurs> ing. Karel H. Dekker> dorsserblesgraaf > Façade Consu/ting Cl( Engineering> GeNie Consult en Partners > RG D, directie Advies en Architecten > Schoonderbeek Cl( Partners Advies> Ingenieursbureau Zonneveld > Els Zijlstra < > A/coa Architectuursystemen > Beamix> BRS Staalwerken > Bruynzee/ Keukens en Kasten> Buitink Techn%gy> Corus Colors > Doorwin > Eaton Holec Laagspanning> Hobone> Holonite > Hunter Douglas > Limburgia Deuren> Lime/ight > Mat AJbouw > MBI > De Meeuw Oirschot > Octatube Space Structures > EH Eindhoven Oskomera > Van Oudenallen Prefab Betonbouw> Plastica Plaat> Platinox Pos1tbus 7179 Special Products > Po/yblock > Poly Products > RC System > Rockwool > JD Eindhoven SAB-Profiel> Slavenburgs Bouwbedrijven> SomJY Nederland> Trespa 040-Z91 glg8 InternatIOnal> Ubbink Nederland> Wagenbouw Accommodaties> Wentzei > ZNS Van Dam Geveltechniek < 040-Z91 gl99 info®doorwin.nl > Archipel Ontwerpers > Architectenbureau www.cloorwin.nl Boesten-van Vliet> Het Architecten Consort > Arconiko Architecten> Atelier ~ollltac:tpEtr50,on: ;r Bert "tin Lieshout, Manager R&D PRO> Böhtlingk architectenbureau> van der Breggen architecten> jan Brouwer> CEPEZED > Courage> EGM Architecten> Hubert-Jan Henket Architecten> jMDS > Mei Architecten en Stedenbouwers> MUA, Maurer DOI)rwiin is de Nederlandse marktleider op het gebied van productie United Architects > Piode > Royal Haskoning Architecten> RPHS architecten van koziJnen, deuren en ramen. Doorwin bestaat uit gesipecia, UiI!rkOliID > Snelder Vola Petit Architecten> jan Timmers > Tuns + Horsting bedrijven niet RI totaal ruim zooo medewerkers. Architecten> Verburg Hoogendijk Architecten> XX architecten en bouwmanagement < de krachten van den bedrijven te bundelen kunnen de klanten > Friso Kramer> jaap Koning> een compleet pakket producten en diensten van hoogwaardige kwaliteit~ Neonis Designers> Nippellnventions > Robin Hood Produkties > TNO D~l)rwin is de afgelopen decennia uitgegroeid tot de grootste IroeP in Industrie> Marcel Vroom < > Bouwen met Staal > Centrum Hout> VMRG < Doonltin is één van de meest innovatieve spelers in haar segment. Met lidmalablchap van Booostinl verwacht Doorwin deze rol te > TU Delft, vakgroep Bouwtechnologie > TU Delft, Faculteit Lucht- en ruimtevaarttechniek> TU Eindhoven, faculteit Bouwkunde < <
 • 16. ooostin AGENDA CONTACTPERSOON Dagje Almere (zie pagina 01' OJ) Jolanda Steenhouwer BEREIKBAAR ma en di 9.00-17.00 uur wo 9.00 - 1}00 uur REDACTIE Jolanda Steenhouwer onstructies VORMGEVING Houtinnovaties uimtevaarttechniek Op 31 augustus 198815 8000sting opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie. industrieel ontwerpers arch itecten. 8000stmg heeft zich als doel gesteld het proces van vernieuwing en verbetering In de bouw wezenlijk versnellen; daarvoor wil ZIJ Ideeen en projecten op hel gebied van Onderzoek, Ontwerp en Ontwikkeling InItIeren Door haar structuur en de stimulerende en activerende Initiatieven die ZIJ ontplOOit heeft 8000sllng een unieke positie binnen de bouw verworven. Aaln2E!slclterlen de gelegenheid geboden om hun eigen bouwwereld te vergroten door ervaringen te delen. Ideeen op te doen en banden aan te gaan met aanpa lende disCiplines . ..