Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

1

7.813 Aufrufe

Veröffentlicht am

1

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

1

 1. 1. Київ 2018 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України «Українська література (рівень стандарту)» підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В.  В.  Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко
 2. 2. УДК 821.161.2.09*кл10(075.3) У45 Рекомендовано Міністерство освіти і науки України (наказ МОН України від 31.05.2018 №551) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено. Автор концепції підручника А.  М. Фасоля. Автори розділів: А. М. Фасоля, кандидат педагогічних наук — Дружнє слово юним читачам; Вступ; Іван Нечуй-Левицький; Панас Мирний; Театр корифеїв; Іван Карпенко-Карий; Модерна українська проза; Образне слово поетич- ного модернізму; Леся Українка; Повторення, узагальнення, осмислення вивченого; Т. О. Яценко, доктор педагогічних наук — Модерна українська проза; Ольга Кобилянська; Василь Стефаник; Образне слово поетичного модер- нізму; Микола Вороний; Олександр Олесь; В. В. Уліщенко, доктор педагогічних наук — Іван Франко; Модерна українська проза; Володимир Винниченко; Образне слово поетичного модернізму; Г. Л. Бійчук, кандидат педагогічних наук — Театр корифеїв; Іван Карпенко-Карий; Леся Українка; В. М. Тименко — Іван Нечуй-Левицький; Панас Мирний; Михайло Коцюбинський. Українська література. Рівень стандарту : підруч. для 10 кл. за- кладів загальної середньої освіти. / А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В.  В.  Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко. — Київ : Педагогічна думка, 2018. — 192 с. : іл. ISBN 978-966-644-475-5 Підручник відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної загаль- ної середньої освіти та чинній програмі з української літератури. Головне його завдання — зацікавити учня художнім твором як явищем мистецтва слова, спе- цифічним засобом пізнання світу й себе в ньому, навчити самостійно здобувати й застосовувати знання, формувати предметну читацьку й ключові компетент- ності, керувати читацьким і особистісним саморозвитком. Методичний апарат підручника допоможе вчителеві організувати навчання української літератури на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів. УДК 821.161.2.09*кл10(075.3) © Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В., Бійчук Г. Л., Тименко   В.  М., 2018 ISBN 978-966-644-475-5 © Педагогічна думка, 2018 У45
 3. 3. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 3 — ЗМІСТ ДРУЖНЄ СЛОВО ЮНИМ ЧИТАЧАМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Іван Нечуй-Левицький. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Знайомство здалеку і зблизька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Художній світ прози І. Нечуя-Левицького . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 «Кайдашева сім’я»  — історія боротьби людини за свій життєвий простір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Панас Мирний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Знайомство здалеку і зблизька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Художній світ письменника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»  — роман-епопея з народного життя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 «ТЕАТР КОРИФЕЇВ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Іван Карпенко-Карий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Знайомство здалеку і зблизька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Художній світ драматургії І. Карпенка-Карого. . . . . . . . . . . . . . . . 45 Комедія «Мартин Боруля». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Іван Франко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Знайомство здалеку і зблизька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Художній світ лірики Івана Франка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Поема «Мойсей». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Художні шукання І. Франка-прозаїка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Іван Франко і модернізм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 «Сойчине крило» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Драматургія І. Франка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Читацький самоконтроль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Михайло Коцюбинський . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Знайомство здалеку і зблизька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Художній світ письменника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Поетика імпресіонізму в психологічній новелі «Intermezzo». . . . 91 «Тіні забутих предків»  — проникнення в дух часу й народу . . . 94 Ольга Кобилянська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Знайомство здалеку і зблизька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Художній світ прози О. Кобилянської. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Ліризм і музичність художнього нарису «Іmpromtu phantasie» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Новела «Valse melancolique»  — «музично-пластична поема в прозі» (Леся Українка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
 4. 4. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 4 — Василь Стефаник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Знайомство здалеку і зблизька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Художній світ прози Василя Стефаника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Експресіонізм новели В. Стефаника «Камінний хрест» . . . . . . . 121 Володимир Винниченко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Знайомство здалеку і зблизька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Художній світ малої прози Володимира Винниченка . . . . . . . . . 132 Новела «Момент»  — перлина творчості В. Винниченка. . . . . . . 133 Драматургія В. Винниченка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Володимир Винниченко  — художник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Леся Українка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Знайомство здалеку і зблизька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Художній світ поезії Лесі Українки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Драматична спадщина Лесі Українки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Драма-феєрія «Лісова пісня»  — вершина творчості Лесі Українки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Микола Вороний. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Знайомство здалеку і зблизька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Художній світ поезії Миколи Вороного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 «Блакитна Панна» — утвердження ідеї єдності краси природи й мистецтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 «Інфанта» — зразок інтимної лірики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Олександр Олесь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Знайомство здалеку і зблизька . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Художній світ творів Олександра Олеся . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Неоромантичні та символістські тенденції у збірці «З журбою радість обнялась...». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 «Чари ночі» – шедевр української інтимної лірики . . . . . . . . . . 180 «О слово рідне! Орле скутий!» – осмислення ролі рідного слова в долі народу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 «По дорозі в Казку» — зразок символістської драми. . . . . . . . . 183 ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ, ОСМИСЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. . . . 186 Читацький самоконтроль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Ваші читацькі проекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Читацьке дозвілля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
 5. 5. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 5 — Дружнє слово юним читачам Шановні друзі-читачі! Ви вже десятикласники. За роки навчання чимало прочитано, відчуто, передумано  — кожен твір залишав у душі свій неповтор- ний слід. Мандруючи дорогами літератури, ви відкривали і вчилися ро- зуміти світ і себе, шукали своє місце у світі. Помічником був під- ручник із літератури. Далі підемо разом. Ми, автори підручника, також читачі. Ми вболіваємо, хвилюємося, захоплюємося. Любимо різних героїв і різні книжки, серед яких є любовні романи, поезія, психологіч- ні детективи. Читацький досвід надає перевагу лише в одному: спромозі розгледіти в тексті деталі, які одразу й не помітні, але дуже важливі для розкриття авторського задуму, зрозуміти, як вибудуваний текст, побачити його в контексті інших літератур і творів мистецтва, а значить  — відчути щонайбільшу насолоду від читання. Ми хочемо поділитися цими знаннями й уміннями, щоб і ви насолоджувалися читанням. І це  — одне з найперших наших за- вдань! Інші  — не менш цікаві, захопливі: допомогти скласти з окремих творів цілісну картину розвитку української літератури. Історія вітчизняного письменства має постати перед вами не як хронологічна таблиця з переліком імен, дат, подій, героїв, а як відображення пошуку людиною іншого часу відповіді на свої, не менш актуальні, ніж сьогодні, питання, віднайдення митцем ху- дожніх засобів, здатних передати процес пошуку. Ви також шукаєте, тож маємо надію, що набутий досвід допо- може вам. А  це залежить від сформованості читацьких умінь. Тому цей підручник не лише про розвиток і творення літерату- ри, а й про те, як читати художній твір. Ще одна особливість підручника: частина навчального матеріалу в ньому «схована». На це вказує позначка  Для того, щоб прочитати «прихований» текст, потріб- но встановити на смартфон програму для читання QR- кодів і навести його на позначку.
 6. 6. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 6 — Підручник містить такі рубрики: Читацький путівник. Перелік знань, умінь, навичок, які ви маєте опанувати під час ви- вчення теми, а також «підказки»: що і як опрацьовувати, аби досягти запланованого,  — своєрідний дороговказ, як стати справжнім читачем. Знайомство здалеку і зблизька. Фрагменти спогадів, свідчень, біографічних матеріалів тощо допомо- жуть створити уявний психологічний портрет письменника, побачити і зрозуміти його як особистість через зовнішність, уподобання, звички, ставлення до природи, людей тощо. Художній світ письменника. Матеріали для формування загального розуміння творчої спадщини митця й усвідомлення глибини художнього твору, що вивчається тек- стуально. Читацькі діалоги. Теоретичний матеріал, поради для налагодження діалогу з текстом. Читацький самоконтроль. Завдання для перевірки рівня навчальних досягнень, рефлексії ви- конання запланованого, змін у читацькому й особистісному розвиткові. Довідник читача. Визначення літературознавчих термінів, понять тощо. Культурно-мистецький контекст. Матеріали, у яких висвітлено міжмистецькі та міжпредметні паралелі. Запитання і завдання. Для систематизації та закріплення навчального матеріалу, визначення рівня навчальних досягнень, самостійного виконання вдома. Ваші читацькі проекти. Варіанти навчальних проектів та поради щодо їх підготовки. Читацьке дозвілля. Інтелектуальні літературні ігри, підготовка буктрейлерів, рекламних оголошень, перегляд екранізацій художніх творів тощо. Сподіваємося, що наше спілкування буде приємним, цікавим і корис- ним. Бажаємо успіхів! Автори
 7. 7. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 7 — ВСТУП УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО Й КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ Суспільно-історичний контекст розвитку української літе- ратури другої половини ХІХ століття. Це був складний і су- перечливий період. Валуєвський циркуляр (1863) та Емський указ (1876) забороняли друк українською мовою релігійних і навчальних книжок, зокрема перекладних художніх творів, текстів для нот. Також заборонялися україномовні театральні вистави, концерти, викладання українською мовою в початковій школі. І все ж в Україні громадське життя розвивалося. Його рушій- ною силою стали учителі, юристи, письменники, студенти. Громадсько-культурницький рух. Молода українська різночин- ська інтелігенція створює свої товариства — так звані громади. За прикладом «Київської громади» (1859—1863), біля витоків якої стояли В. Антонович, П. Чубинський, Т. Рильський та інші діячі, такі організації з’являються по всій Україні. Громадівці опікувалися створенням недільних шкіл, виданням підручників, збиранням та публікацією фольклору. Вивчення історії і культури українського народу засвідчувало їх витоки від найдавніших часів, утверджувало достойне місце серед інших європейських культур. Після заборони громад центр культурного життя переноситься на західноукраїнські землі, де діяли, хоча й обмежено, політичні права і свободи. У 1868 році у Львові засновується громадське товариство «Про- світа», яке ставило за мету підвищення загальнокультурного рівня народу, пробудження національної самосвідомості. Членами «Про- світи» були культурні діячі з усієї України. У 70-х роках центром громадсько-культурного руху знову стає Київ. Західно- і східноукраїнська інтелігенція гуртується навколо відкритого з ініціативи П. Чубинського Північно-Західного відді- лу російського географічного товариства. Серед здобутків першого легального на східних теренах України українознавчого осередку — видання наукових праць з історії України, етнографії, мовознавства. 1873 року у Львові створюється наукове товариство імені Т.  Г.  Шевченка — своєрідна українська академія наук. Зусиллями М. Грушевського, І. Франка та інших її членів видавалися збірники «Записки Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка», «Пам’ятки українсько-руської мови та літератури», часопис «Літературно-на- уковий вісник». В умовах заборони українського книгодрукування у
 8. 8. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 8 — Східній Україні тут побачили світ твори Панаса Мирного, М. Коцю- бинського, Лесі Українки та інших наддніпрянських письменників. Об’єднало «східняків» і «західняків» ще й, кажучи словами І. Франка, «почуття собачого обов’язку» служити Україні й рід- ному народові. Про цей період у розвитку української літерату- ри М.  Грушевський напише: «Історія нашої літератури відро- дження є заразом історією нашого відродження національного й культурного… українське слово… вирятувало народ від видимої загибелі». Становлення української періодики. Пробудженню національ- ної самосвідомості українського народу, розвитку літератури спри- яла поява численних періодичних видань. Науковий місячник «Киевская старина», журнали «Правда», «Зоря», «Друг», «Житє і слово», газети «Діло», «Буковина» та інші часописи стали для письменників засобом донесення до читача своєї позиції, ознайом- лення з творчими набутками власними й інших митців, зокрема зарубіжних, давали змогу оперативно реагувати на появу нових художніх творів, вести дискусію. В  умовах бездержавності української нації роль «поводиря» ви- мушено взяли на себе культурні діячі й письменники. І.  Франко, М. Старицький, Б. Грінченко були одночасно громадськими діячами й видавцями, літературними критиками й перекладачами. Розвиток культури й мистецтва. Друга половина ХІХ століт- тя характеризується піднесенням культури й мистецтва. У цей час активно розвиваються живопис (М. Пимоненко, С. Васильківський, М. Самокиш, М. Мурашко та інші), музичне мистецтво (С. Гулак- Артемовський, М. Лисенко, М. Аркас, М. Вахнянин, П. Ніщин- ський та інші). На основі любительських труп постає професійний театр, творцями якого стали І. Карпенко-Карий, М.  Старицький, М. Кропивницький, М. Заньковецька та інші діячі. Художники, композитори, драматурги творчо засвоюють неви- черпні багатства народного мистецтва, кращі надбання європей- ської і світової культури. Об’єктом уваги стають твори Т. Шевчен- ка, М. Гоголя, І. Котляревського, І. Франка та інших українських майстрів образного слова. Однією з найприкметніших особливостей української літератури другої половини ХІХ століття є набуття ознак повноти, «повно- цінності». Розвиваються: поезія, проза, драматургія, літературно- художня критика, публіцистика тощо. Розширюються змістово- тематичні обрії, оновлюється образно-стильова система. Провідним напрямом цього періоду є реалізм. Реалізм як мистецький напрям сформувався на початку ХІХ століття. Якщо класицизм — це «література ідей», романтизм — «література образів», то реалізм  — «література життя».
 9. 9. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 9 — Характер, учинки героя пояснюються насамперед соціальним походженням та становищем, умовами повсякден­ного життя. Кри- терієм художності стає точна відповідність реальності (міметич- ність, або життєподібність). Водночас прихильники натуралізму (одна з течій реалізму) трак- тували людину насамперед як істоту біологічну. Її характер зумовле- ний фізіологічними особливостями, біологічними законами, спадко- вістю. Ознаки натуралізму наявні у творчості В. Винниченка («За- писки Кирпатого Мефістофеля»), у бориславському циклі І. Франка, у романі Панаса Мирного «Повія». Оскільки реалістичний тип світосприймання, раціоцентризм чужий емоційній і романтичній українській душі, український реалізм істотно вирізнявся наявністю потужного романтично- го струменя. Це притаманне творам Л.  Глібова, С.  Руданського, О.  Стороженка, Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького та інших. На- прикінці XIX ст. романтизм влився в наступний після реалізму напрям  — модернізм. Епічне освоєння народного життя. Зміни в суспільному й ду- ховному житті народу спонукали до оновлення тематики, пробле- матики, жанрів і стилів української літератури. Провідними в літературі цього періоду стають епічні жанри, які давали змогу всебічно й повно дослідити життя. Це повість: соці- ально-побутова («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького), історич- на («Захар Беркут» І. Франка), роман (соціально-психологічний  — «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного й І.  Білика, сімейний роман-хроніка — «Люборацькі» А. Свидницького, історич- ний — «Князь Ієремія Вишневецький», «Гетьман Іван Виговський» І. Нечуя-Левицького та ін.). Активно розвивається література «ма- лих жанрів»: оповідання, новели, нариси, фейлетони, образки, за- мальовки тощо (І. Франко, Б. Грінченко, М. Павлик та інші). Традиційна для української літератури тема села наповнюється новим змістом і смислом. Об’єктом художнього дослідження стає пореформена дійсність: соціальне розшарування, зубожіння й про- летаризація селянства, поява нових соціальних типів  — глитая, безземельного селянина, інтелігента-просвітника, чиновника, за- робітчанина, емансипованої жінки (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Олена Пчілка, І. Франко та інші). Новаторською для української, як і європейської, літератури стає тема організованої боротьби робітників за свої права («Борислав сміється» І. Франка). Нового змісту набуває проблема взаємин народу й інтелігенції. На  зміну образові «малої людини» приходить образ «людини но- вої», свідомої своєї місії, активної у відстоюванні власних і гро- мадських інтересів, мрій і прагнень, людина-борець, носій протест- них настроїв (Павло Радюк із роману «Хмари», Микола Джеря з
 10. 10. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 10 — однойменної повісті І. Нечуя-Левицького, Чіпка з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»). Змінюється поетика прозового твору: напруженішим стає сю- жет, урізноманітнюються прийоми образотворення й типізації. Поглиблюється психологічна характеристика героїв. Твір набуває багатоголосості. У ньому часто стикаються полярні характери, до- дається голос автора, а то й читача. Розвиток і збагачення поезії. Відбувається проблемне й жан- рово-стильове збагачення поезії (П. Куліш, І.  Франко, Леся Укра- їнка, П. Грабовський, В. Самійленко, Б. Грінченко, інші майстри поетичного слова). Наявні в поезії й традиційні мотиви: ідеалізації селянства, замилування картинами української природи, сумування за славною історією України, горювання над тяжкою долею народу. Ці мотиви найяскравіше представлені у «пізніх романтиків»  — Я.  Щоголева, С. Воробкевича, П. Куліша. Однак кожне наступне поетичне «покоління» відходить від них усе далі. Поглиблюється гуманістична спрямованість поетичного твору, психологічна обґрунтованість почуттів ліричного героя, осмислю- ється роль поетичного слова. Усе це спонукало до пошуку адек- ватних новим умовам художніх засобів. Розвивається громадянська, пейзажна, інтимна, філософська лірика. Освоюються такі поетичні жанри, як балада, легенда, притча, байка, казка, ліро-епічна поема (соціально-побутова, іс- торична, історико-романтична, лірико-філософська). З’являється новий ліричний герой  — самовідданий борець, готовий до само- пожертви. Прикметною рисою поезії цього періоду є свідома присвята по- ета служінню народу в першу чергу і реалізація естетичної програ- ми — у другу. Особливо яскраво ці ознаки проявилися в І. Франка, М.  Старицького, І. Манжури, П.  Грабовського. Однак уже «молоде покоління» (Леся Українка, М. Вороний та інші), віддаючи належне виконанню громадянського обов’язку, усе більше занурюється в глибини індивідуального, розробляє особис- тісні мотиви, дбає про естетичне дослідження дійсності. Розвиток драматургії. Соціальну проблематику й нові жанри освоює драматургія. Шлях пролягав від традиційних фольклор- но-етнографічних і побутових п’єс до проблемних, соціальних, психологічних драм і трагедій, сатиричних комедій, створених на актуальному для того часу матеріалі. Вершинними здобутка- ми жанру стали п’єси «Байда, князь Вишневецький» П. Куліша, «Глитай, або ж Павук» М. Кропивницького, «Талан», «Не суди- лось» М.  Старицького, «Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн», «Суєта» І. Карпенка-Карого, «Лимерівна» Панаса Мирного, «Серед бурі» Б. Грінченка, «Украдене щастя» І. Франка.
 11. 11. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 11 — Перекладацька діяльність українських письменників. Станов- лення науки про літературу. У цей період відбувся вихід укра- їнської літератури (І. Франко, М. Драгоманов, П. Грабовський, В.  Самійленко, Леся Українка та інші) на європейські обшири й ознайомлення українського читача з вершинними творами інших літератур. Українська література збагачувалася й розвивалася, за- своюючи кращі європейські традиції, ідейно-естетичні й виражаль- ні засоби. Розвиток красного письменства в Україні стає в другій половині ХІХ століття об’єктом рефлексії і критичних оцінок. Відбувається становлення науки про літературу  — літературознавства. Ана- лізуються нові твори, визначаються методологічні засади розвитку літератури (розвідки й статті І. Франка, П.  Куліша, І. Нечуя-Ле- вицького, Лесі Українки). Таким чином, реалізм як основний напрям розвитку української літератури засвідчив свої великі потенційні можливості, вивів укра- їнську літературу на рівень розвинутих європейських літератур. Водночас трактування літератури як «будителя народу», орієн- тація на малоосвіченого читача обмежувало творчі пошуки митців. У  статтях, листах молодшого покоління письменників (М.  Коцю- бинський, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Чернявський, М. Во- роний та інші) йшлося про необхідність розширення тематики, проблематики, художньо-виражальних засобів, а головне  — право митця творити за власними законами, за надання літературі мож- ливості виконувати найголовнішу її роль  — естетичну. Наприкінці ХІХ — початку ХХ століття в українській літературі зароджується модернізм. Запитання і завдання 1. Уважно опрацюйте матеріал про особливості історичного розвитку України в другій половині ХІХ століття. Викладіть його у формі опо- рного конспекту (схеми, таблиці). 2. Використавши матеріал шкільних підручників із зарубіжної літератури та всесвітньої історії, інформацію інших друкованих та електронних джерел, укладіть порівняльну таблицю «Громадське й культурне життя в Україні та за її межами в другій половині ХІХ століття». Який висно- вок можна зробити на основі такого порівняння? Поділіться своїми міркуваннями з однокласниками й однокласницями. 3. Пригадайте вивчене в 9 класі на уроках української літератури про реалізм та його ознаки. Накресліть таблицю «Реалізм як художній на- прям», створивши дві колонки: «Відоме» і «Нове». Опрацюйте поданий матеріал і заповніть таблицю. У  процесі навчання доповнюйте її. 4. У парі перевірте рівень засвоєння пройденого матеріалу. Для цього сформулюйте 5–6 запитань і поставте їх співрозмовнику чи співроз- мовниці. Обміняйтеся своїми міркуваннями щодо отриманих відповідей. Чи задоволені ви ними? Що, на вашу думку, було запорукою успіху?
 12. 12. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 12 — РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА Читацький путівник Навчальні цілі теми «Реалістична українська проза» Знання: сутність і ознаки реалізму, імена представників реалістичного мистецтва в літературі, живописі, музиці; історія написання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»; зміст літературознавчих понять «соціально-побутова повість», «со- ціально-психологічний роман»; художні засоби змалювання комічного у творі. Уміння: виокремлювати засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль; ха- рактеризувати прояви українського національного характеру в героїв повісті «Кайдашева сім’я»; розповісти про внесок І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного в розви- ток української прози; на основі порівняльного аналізу роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» і повісті «Кайдашева сім’я» визначати спільне та від- мінне у творчій манері І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного; висловлювати власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику; застосовувати набуті знання для компа- ративного аналізу творів української та зарубіжної літератури; зіставляти специфіку розкриття теми в різних видах мистецтва; аргументовано роз- крити власне розуміння понять честі, справедливості, людської гідності й можливих способів їхнього ствердження. Ставлення: усвідомлення основних рис української ментальності, розуміння важли- вості життєвого вибору для становлення й ствердження людини. Читацькі діалоги Як стати компетентним читачем Потрібна праця, копітка, щоденна. Підготовлений читач не лише любить читати, уміє уявляти й переживати прочитане, здійснювати діалог із текстом, знаходити авторські і творити власні смисли тощо, він керує своєю читацькою діяльністю, читацьким саморозвитком: визначає цілі, планує, організовує й здійснює роботу, оцінює результат. Компетентний читач уміє розробляти індивідуальний навчальний план і працювати за ним. Перелік предметних читацьких і загальнонавчальних знань і вмінь подано на форзаці 2. У «Читацькому путівнику» наведено перелік цілей   — знань, умінь і ставлень — щодо конкретної теми. Цілі є орієнтовними. Найбільшою мірою це стосується підрубрики «Ставлення», адже зрозуміло, що кожен читач відкриває власні смисли твору. І все ж автори підручника вирішили зазначити ідеї, які вва- жають важливими як для осягнення авторського задуму, так і для вироблення морально-етичної позиції сучасного читача. Якщо наші пріоритети різняться, ви- користайте проголошену тезу як привід для самоаналізу, обговорення, диспуту. Визначте, якими знаннями й уміннями ви володієте. Укладіть перелік на наступний місяць (чверть, семестр). Оберіть найбільш значущі для себе цілі і сформулюйте власні. Подумайте, як досягатимете їх. Після завершен- ня визначеного терміну проаналізуйте, наскільки успішним був ваш шлях. Обговоріть результати в класі, порадьтеся з учителем, рідними. Радимо так діяти щоразу, розпочинаючи вивчення нової теми.
 13. 13. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 13 — ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ (Іван Семенович Левицький) 25 листопада 1838 — 2 квітня 1918 Художник повинен бути в своїх творах дзеркалом громади, але дзеркалом висо- кої ціни, в котрому б одбивалась жизнь правдива, добре спорядкована й згрупо- вана, освічена вищою ідеєю. Іван Нечуй-Левицький Творчість І. Нечуя-Левицького засвід- чує появу нової концепції людини й дій- сності… Увесь художній репертуар прози письменника зорієнтований на творення нового образу українства… Інна Абрамова, дослідниця творчості І. Нечуя-Левицького Іван Семенович Нечуй-Левицький — прозаїк, драматург, публі- цист, етнограф, педагог, перекладач Біблії, критик, історик, фоль- клорист, мовознавець, педагог, рецензент  — знакова постать в іс- торії української культури, літератури й літературної мови другої половини ХІХ  — початку ХХ ст. Його творчість — значний внесок у розвиток реалістичного твор- чого методу української прози, у збагачення мовно-стилістични- ми засобами, створення типових характерів у типових обставинах, розкриття внутрішнього світу літературного героя. Знайомство здалеку і зблизька Портрет. «Читаючи його оповідання, подивляючи широкий роз- мах його руки, широкі контури його малюнків, я уявляв собі їх автора сильним, огрядним мужчиною, повним життєвої сили й енергії. Тим часом я побачив невеличкого, сухорлявого, слабосилого чоловіка, що говорив теплим і щирим, але слабеньким голосом…, ходив помаленьку дрібними кроками…» (І. Франко). Вдача. Дуже скромний, чутливий, закоханий у життя. Йому були властиві високе почуття людської гідності, непримиренність до всякого насильства, глибока моральна чистота. Був дуже пунктуальним  — завжди дотримувався своїх звичок. Щодня за будь-якої погоди рівно о третій він виходив зі своєї квар- тири, йшов на Володимирську гірку, у руках  — незмінна пара-
 14. 14. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 14 — солька. О шостій годині спускався вниз на Хрещатик і повертався додому. Вечеряв, рівно о дев’ятій лягав спати. Захоплення. Письменника цікавила історія. Знав і розумів му- зику. Добре грав на роялі, любив твори М.  Лисенка, захоплював- ся театром. Його улюбленим музичним твором була «Апасіоната» Л.  ван  Бетховена. Від Лисенкової пісні на слова М. Старицького «Туман хвилями лягає» з опери «Майська ніч, або Утоплена» письменник відчував радісне натхнення: «Не загине Україна, не загине народ. Якась солодка радісна надія ворушиться в серці, оживає…». Захоплювався живописом: писав картини, дуже цінував полотно Архипа  Куїнджі «Українська ніч». Знав кілька мов, серед яких  — російська, грецька, латина, ні- мецька, французька, церковнослов’янська. Сторінки життєпису. Іван Семенович Нечуй-Левицький наро- дився 25 листопада 1838 р. на Черкащині в містечку Стеблеві, що розташоване на скелястих берегах річки Рось. Батько — Семен Степанович Левицький, священик з діда-прадіда, був освіченою людиною прогресивних поглядів, свої проповіді виго- лошував рідною мовою. У домашній книгозбірні, як згадував пись- менник, «не було ні Пушкіна, ні Гоголя, але була «Історія Малоро- сії» Бантиш-Каменського й Маркевича, була «Літопись Самовидця». На власні кошти Семен Левицький влаштував школу для селянських дітей. Під впливом П. Куліша почав збирати народні пісні, перепи- сувати які доручав і старшому синові Івасеві. Мати  — Ганна Лук’янівна, походила зі священицької родини. Від матері письменник успадкував м’який невимушений гумор та багату на прислів’я, приказки, влучні порівняння мову. Чимало казок, приповідок, колядок, щедрівок, загадок він чув від своєї няньки, баби Мотрі, та від селян. На сьомому році життя хлопця віддали в науку до дядька, який учителював у духовному училищі при Богуславському монастирі. У 1853–1865 роках він навчається у Київській духовній академії. Архип Куїнджі. «Українська ніч» (1876)
 15. 15. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 15 — Закінчивши академію зі званням магістра богослов’я, рішуче ламає родинну традицію і відмовляється від кар’єри священика. Протягом двадцяти років учителює в Полтавській духовній семінарії (1865–1866), у гімназіях Каліша (1866–1867), Седлеця (1867–1872), Кишинева (1873–1885). І пише… Літературний дебют був настільки вдалим, що молодо- му письменникові пропонують очолити кафедру української літе- ратури Львівського університету. Однак І. Левицький із невідомих причин не відгукнувся на пропозицію. Утомившись від постійного напруження на службі та остаточно повіривши у своє літературне майбутнє, у сорокасемирічному віці виходить у відставку. У 1885 р. переїздить до Києва, де присвячує себе виключно літературній творчості. До кінця життя письменник жив майже в злиднях. В умовах кайзерівської окупації Києва, самотній, у голоді та холоді, на 80-му році життя І. Нечуй-Левицький помер у Діхтя- рівській богадільні. Це сталося 15 квітня 1918 року. Похований на Байковому кладовищі в Києві. У Стеблеві в 1968 р. відкрито літературно-меморіальний музей письменника і встановлено пам’ятник. Запитання і завдання 1. Яким постає Іван Нечуй-Левицький у спогадах сучасників? 2. Що вас зацікавило в особі письменника? Які риси його вдачі імпону- ють найбільше? Чому? Обговоріть це в класі, з рідними вдома. 3. Які запитання виникли під час опрацювання розділу підручника й роз- повіді вчителя? Запишіть їх і поставте вчителеві, однокласникам і одно- класницям. Чи задоволені ви одержаними відповідями? 4. У чому полягав уплив родинного оточення на формування світогляду майбутнього письменника? 5. Які події в біографії І. Нечуя-Левицького можна вважати життєвим успі- хом? 6. Є бажання продовжити ознайомлення з творчістю письменника? Якщо так, скористайтеся матеріалом наступних розділів підручника, інших дру- Музей-садиба Івана Нечуя-Левицького в Стеблеві
 16. 16. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 16 — кованих джерел чи Інтернету. Якщо ні, спробуйте відповісти, чому особа митця не викликала зацікавлення. Дізнайтеся, чи є серед однокласників і однокласниць однодумці. 7. Прослухайте «Апасіонату» Л. ван Бетховена. Чому ця фортепіанна сона- та подобалася письменнику? Обміняйтеся думками з однокласниками й однокласницями. Чиї міркування вас зацікавили? Чому? 8. Відшукайте в мережі Інтернет пісню «Туман хвилями лягає». Чому, на ваш погляд, І. Нечуй-Левицький відчував «радісне натхнення», прослуховуючи її? А що відчували ви? 9. Підготуйте повідомлення «Цікаві факти з життя Івана Нечуя-Левицького» та презентуйте в класі. Скористайтеся матеріалом «Довідника цікавих фактів і корисних знань» (сайт Dovidka.biz.ua). Художній світ прози І. Нечуя-Левицького Без Нечуя не можна собі з’ясувати Панаса Мирного, Грінченка, ба навіть Коцюбинського… Нечуй починає собою нові сторінки в літерату- рі. Це не тільки свіжа сила, але й новатор, з новою манерою письма, з новим соціяльним горизонтом. Є. Кирилюк, учений-літературознавець Читацькі діалоги Сповна осягнути творчість письменника можна лише «побачивши» її цілісно. Така цілісність визначається поняттям «художній світ». Митець, як і кожна людина, сприймає навколишнє відповідно до своїх нахилів, уподобань, цінностей. На цій основі він певним чином трактує події, факти, людські характери, тобто створює художній світ. Саме тому читачеві так важливо зрозуміти, хто і що вплинуло на ви- бір тих чи інших тем, ідей, образів, засобів. Також необхідно розглядати художній твір крізь призму часу написання й сьогодення. Усе це дасть змогу краще зрозуміти смисли автора, які він заклав у твір і «передав» нам, і зі- ставити їх із власними. Письменник та його епоха. У  70-х роках ХІХ століття, всу- переч намаганням великодержавних критиків довести, що укра- їнська література лише складова великоруської, попри пересліду- вання основи розвитку будь-якої літератури  — її мови, питання щодо існування української літератури уже не поставало. Водночас усебічно дослідити навколишній світ і духовні пошуки особистості із застосуванням лише накопиченого досвіду було неможливо. І на- самперед таких змін потребувала проза, якій єдиній було під силу глибинне дослідження й узагальнення суспільних змін. Оповідна манера, що домінувала в прозі першої половини ХІХ століття,  — розповідь від першої особи, коли оповідачем був найчастіше представник селянства,  — звужувала можливість об’єктивного й поглибленого аналізу. Етнографізм і докладне по- бутописання, доречні, коли письменник ставив за мету пробудити
 17. 17. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 17 — інтерес і викликати співчуття до життя простого народу, у нових умовах утруднювали досягнення головної мети. Як і замилування селянством та його ідеалізація, що було притаманне попередникам, а почасти й сучасникам І. Нечуя-Левицького. Окремої уваги потребувало змалювання нових соціальних про- шарків і груп, які після реформи 1861 року в умовах класового розшарування й зародження капіталістичних відносин з’явилися в загалом однорідному селянському соціумі України. Усе це зумовлювало необхідність розширення жанрової системи, пошук нових зображувально-виражальних засобів. Довідник читача Реалізм (лат. realis — «суттєвий», «дійсний») — стиль і напрям у літературі та мистецтві. Термін уперше вжито у Франції в 50-х роках ХІХ століття. Спочатку реалізм перебуває під значним впливом романтизму й остаточно утверджується як самостійний напрям лише в другій половині ХІХ століття. Саме реалізм зміг відповісти на основні питання епохи панування науки: світ і людина пізнавані. Засобом пізнання є наукові методи: спостереження, ви- вчення й аналіз дійсності. Відповідно основною функцією мистецтва з-поміж багатьох є пізнавальна функція. Визначальні риси реалізму: раціоналізм; правдиве, усебічне зображен- ня типових подій і характерів у типових обставинах за правдивості деталей; принцип точної відповідності реальній дійсності усвідомлюється як критерій художності, як сама художність; характер і вчинки героя пояснюються його соціальним походженням та становищем, умовами повсякденного життя; роль позасвідомих факторів недоооцінюється; перевага епічних, прозових жанрів у літературі, послаблення ліричного струменя мистецтва; сприймання дійсності як цілісності, у якій поєднуються і переплітаються високе й низьке, трагічне й смішне, прекрасне й потворне. Реалістичній літературі притаманний певний тип автора. Це завжди ви- значений погляд на зображуване, концепція автора, який пропонує власне бачення зображуваного, пояснює його. Яскраві представники реалізму в літературі: П. Меріме,  Ґ. Флобер (Франція), Ч. Діккенс, В. Теккерей (Англія), І. Гончаров, Ф. Достоєвський, Л.  Толстой (Росія). В українській літературі другої половини XIX ст. реалізм представлений трьома течіями: 1. Побутово-просвітницький реа­лізм (Марко Вовчок, А. Свидницький, Панас Мирний, І. Манжура, І. Нечуй-Левицький, І. Карпенко-Карий, М. Кропивницький, М. Старицький, Б. Грінченко, молоді І. Франко та М.  Коцюбинський та інші). Прикметними рисами творчості є зосередження на морально-етичній про- блематиці. Досліджуються в основному ро­динні, виробничі, соціальні відносини героїв. Показуючи кричущі вади суспільства, письменники наголошували, що шлях до поря­тунку  — це духовне вдосконалення, освіченість, культура, добропоряд- ність. Яскравою ознакою цієї течії є, зокрема, етно­графізм — особливо докладне змалювання національного коло­риту (побут, звичаї, обряди, вірування українців). 2. Революційний реалізм, якому притаманні пропаганда провідної ро- лі про­летаріату в суспільстві, ідей пролетарського інтернаціоналізму, на- сильницької збройної зміни суспільного ладу, фізичного знищення панівних
 18. 18. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 18 — верств (П. Грабовський, М. Павлик, окремі твори Лесі Українки («Дим», «Напис в руїні», «Пісні про волю»), М.  Коцюбинського («Fata morgana»), І. Франка («Товаришам із тюрми», «Тюремні сонети»). 3. Натуралізм (лат. natura  — природа). Течія зароди­лася у Франції (термін належить Е Золя). Це були спроби відтворити дійсність із фотографічною точ- ністю, зробити ху­дожній твір копією факту. При цьому автор мав відмовитися від оцінних суджень. Його функція, як і науковця,  — бути об’єктивним і не- упередженим. Ознаки натуралізму наявні у творчості В. Винниченка («Гріх»), І.  Франка («Воа соnstrictor»). Орачем, сіячем, косарем. Одним із перших, хто взявся за ідейно-художнє оновлення української літератури, був І. Нечуй- Левицький. У його творах змальовуються правдиві картини часів панщини й характерні явища пореформеної епохи: боротьба за власність, за землю, поява заможної сільської верхівки та маси заробітчан, що йдуть на перші капіталістичні промисли й фабри- ки. З його творами в українську літературу прийшли нові герої: наймані робітники, фабриканти, міщани, купці, чиновники, пред- ставники духовенства, інтелігенції. Безсумнівною заслугою автора «Кайдашевої сім’ї» є збагачен- ня жанрової системи української літератури. З-під його пера ви- ходять повісті, новели, романи, нариси, казки, публіцистичні, літературно-критичні й мистецькознавчі статті. З іменем І. Нечуя-Левицького пов’язаний перехід від оповід- ної розповіді від першої особи до об’єктивно-епічної, що відкрило можливості для поглибленого аналізу соціальних умов, психоло- гічних характеристик, реалістичних описів побуту, інтер’єру, пейзажу, авторських відступів  — ліричних, публіцистичних, фі- лософських. Таким чином, творчо використовуючи і спираючись на здо- бутки попередників, І.  Нечуй-Левицький зробив значний крок у збагаченні й розвитку української літератури. П’ятдесятирічний творчий доробок письменника становить по- над 50 творів різноманітних жанрів. Твори І. Нечуя-Левицького перекладено російською, білоруською, молдовською, поль- ською, німецькою, чеською, угорською мова- ми. Екранізовано повісті І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря» (1927), «Бурлачка», «Кайда- шева сім’я» (1993). Комедія «На Кожум’яках», перероблена М. Старицьким під назвою «За двома зайцями», і однойменний фільм (1961) користуються незмінним успіхом гля- дачів.
 19. 19. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 19 — Запитання і завдання 1. Чи змінилося ваше уявлення про митця після ознайомлення з його творчістю? Якщо так, у чому саме? 2. Створіть асоціативний портрет І. Нечуя-Левицького, використовуючи висловлювання сучасників про нього. 3. І. Нечуй-Левицький — прозаїк, драматург, перший літературний критик, реаліст, майстер пейзажу, на думку І. Франка, «колосальне всеобійма- юче око України», «артист зору». Чи погоджуєтеся ви з таким визна- ченням? Додайте власні ключові слова до характеристики митця. 4. Укладіть словничок до теми «Творчість І. Нечуя-Левицького», включив- ши до нього такі літературознавчі терміни: «реалістичне зображення», «портрет», «пейзаж»; «художній натяк», «художня деталь», «художній образ», «словесна картина». Наведіть приклади з творів. Обговоріть результати своєї роботи в групі. 5. Знайдіть в енциклопедії або на тематичних сайтах інформацію, фото- та відеоматеріали, що стосуються екранізації творів Нечуя-Левицького. Перегляньте фрагменти фільму «Кайдашева сім’я» (1993) режисера Володимира Городька, у головній ролі — Богдан Ступка. Напишіть постер. «Кайдашева сім’я»  — історія боротьби людини за свій життєвий простір Силою і правдивістю художнього відтворення побуту селянства  — безправного... пригніченого темрявою і неуцтвом, цей твір займає по- чесне місце серед інших творів світової літератури на селянську тему («Земля» Е. Золя, «Мужики» В. Реймонта). Н.  Крутікова, літературознавець Шлях до читача. Повість «Кайдашева сім’я» вперше була на- друкована 1878 року у львівському журналі «Правда». Автор двічі звертався до царської цензури, та дозволу на друк твору в Росії так і не отримав. Лише 1886 року було дозволено надрукувати «Кайдашеву сім’ю» з низкою обмежень: цензорами вилучено 25 уривків, автор, зокрема, змінив початок і кінець твору. Життєва основа. Події, змальовані в «Кайдашевій сім’ї», пов’язані з реально існуючим селом Семигори (нині Богуславський район Київської області). Прізвище Кайдаш було досить поширене в Стеблеві. Прототипами героїв стали члени родини Мазурів, відомі своїми бійками та колотнечами. Їхніми сватами дійсно були Довбуші. Жанрові й стильові особливості твору. За жанром «Кайдашева сім’я» — перша соціально-побутова повість у новій українській лі- тературі. Це повість-хроніка, у якій на матеріалі повсякденного жит- тя селянства розкриваються характерні риси українського народу. В основі конфлікту твору  — зіткнення двох життєвих наста- нов: молоді Кайдашенки прагнуть бути господарями у власній хаті
 20. 20. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 20 — й своєму господарстві. Старше покоління, «виховане» на інших тра- диціях, не в змозі зрозуміти і прийняти таке прагнення. Усіма си- лами батьки намагаються зберегти патріархальний родинний устрій. Однак у нових суспільних умовах традиційний уклад не сприйма- ється як щось непорушне й обов’язкове, чому треба слідувати. При цьому кожен твердо переконаний у власній правоті й готовий від- стоювати її будь-якою ціною, доводячи ситуацію до абсурду. Автор ніби випробовує своїх героїв, а заразом  — і читача. Су- дячи з незмінної популярності твору, навіть «абсурдні» сцени є життєвими й упізнаваними, а значить — типовими. Довідник читача Соціально-побутова повість — вид епічного твору, головна увага якого зосереджується на розкритті суперечностей і закономірностей суспільного життя, соціальній зумовленості дій і вчинків персонажів, зображенні їх у по- бутовому середовищі. Прототип  — конкретна особа, факти життя і діяльності якої покладено в основу літературного образу. Літературний образ не є копією прототипу. Ідейно-тематичний зміст. Процес розпаду української па- тріархальної родини під впливом зовнішніх умов і суб’єктивних чинників (крайній індивідуалізм героїв) І. Нечуй-Левицький зма- льовує із сумом і гіркотою. Це  — тема повісті. З одного боку, він усвідомлює неминучість змін, з іншого — не приймає таких змін, коли нищаться основи людського співжиття: само- і взаємоповага, почуття гідності, домашнього затишку, праг- нення порозуміння. Доведений до крайнощів індивідуалізм небез- печний, він руйнує людину й нищить усе, що оточує її,  — таку думку автор прагне донести до читача. Розглядає автор й інші проблеми: ви- ховання; стосунки батьків і дітей; ко- хання та сімейне щастя; віра в Бога та дотримання заповідей Божих; цінність народної моралі й національної етики. Чи вдалося І. Нечуєві-Левицькому донести до читача цю думку й низку інших, не менш важливих? Безумовно, так, про що свідчать по- пулярність твору і його численні пере- видання. Як це вдалося? Відповідь зна- йдіть у тексті твору. Композиція і сюжет. Повість скла- дається з дев’яти частин. Сюжет роз- гортається за принципом нагнітання епізодів і сцен, які є своєрідним нани- Лєра Схємка. Ілюстарція до повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»
 21. 21. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 21 — зуванням сімейних сварок родини Кайдашів. Експозиція  — опис природи села Семигори  — розмова братів Кайдашенків про дівчат, про майбутнє одруження — залицяння Карпа до Мотрі — оглядини в Довбишів. Зав’язка  — сватання та одруження Карпа. Розвиток дії — суперечки за власність між двома поколіннями — залицяння й сватання Лавріна до Мелашки — пригоди Кайдашихи під час по- їздки в Біївці — постійні конфлікти між родичами — похід Мелаш- ки на прощу до Києва — пошуки Лавріном Мелашки — повернення Мелашки в Семигори  — смерть Омелька Кайдаша через пияцтво. Кульмінація — сварка за кухоль, через який Марусі Кайдашисі Мо- тря виколола око, — сварки за курку, півня, кабана, грушу (кожна сварка має свою кульмінацію). Розв’язка  — груша раптово всохла, в обох садибах настав мир і злагода. Такий крок був свідомим відступом митця від настанов реаліз- му. За першою версією — історія з грушею не закінчилася: груша розросталася вшир і вгору, родила дуже рясно, дратуючи і дорос- лих, і малих Кайдашів. С. Єфремов уважав, що річ не в груші, а в соціальних причинах, у письменницькому вмінні чи невмінні психологічно обґрунтовувати ті причини. Запитання і завдання 1. Що можна порадити Кайдашам, щоб між їхніми сім’ями запанував мир? 2. Від чого або кого залежить лад у сім’ї? Таке питання мимоволі ставить собі небайдужий читач. Висловіть оцінне судження. 3. Визначте актуальність порушених автором проблем у наш час. Які шляхи їх вирішення ви бачите? Образи-персонажі. Образи представників старшого покоління — Омелька Кайдаша і Марусі Кайдашихи  — подані вже сформова- ними, вони статичні. Старий Кайдаш  — працьовитий, виснажений панщиною селя- нин. Чому він став м’яким і безхарактерним, не здатним керувати ні власним життям, ні сім’єю? Може, таким був і замолоду? Про це читач може тільки здогадуватися. Характер Омелька Кайдаша, як, зрештою, й інших героїв, роз- кривається багато в чому через авторські характеристики. Узявши «на себе» функцію оповідача, І. Нечуй-Левицький докладно по- відомляє життєву історію свого героя, коментує її. Складається інколи враження, що він не довіряє читачеві, не впевнений, чи в змозі той осягнути характер героя. Ось одна з таких характеристик: «Він був добрий стельмах, ро- бив панам і селянам вози, борони, плуги та рала і заробляв добрі гроші, але ніяк не міг вдержати їх у руках. Гроші втікали до шинкаря. Панщина поклала на Кайдашеві свій напечаток».
 22. 22. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 22 — Хоча помітне в повісті прагнення автора розширити палітру за- собів характеристики образу. Як, наприклад, у цьому пейзажі, де письменник дає змогу читачеві самому домислити, чому на обличчі Омелька Кайдаша від споглядання краси навколишнього світу, «роз- ливався якийсь смуток та жаль»: «Кайдаш прийшов до церкви; церк- ва була ще заперта. Він сів коло дверей на кам’яних східцях і поклав шапку коло себе. На горах за шпилями, вкритими лісом, пишно горів вечірній світ сонця. Над лісом розлився дивний спокій, а дзвін ґув та дрижав над шпилями, тричі одбиваючи свій згук. Кайдаш сидів, мов дерев’яний, і на його лиці розливався якийсь смуток та жаль». Щедро, що притаманне донечуївському періоду розвитку україн- ської літератури, застосовано у повісті й інші засоби образотворення. Портрет. «Ніби намальований на чорному полі картини, сидів Кайдаш в білій сорочці з широкими рукавами... Широкі рукава за- качались до ліктів; з-під рукавів було видно здорові загорілі жи- лаві руки. Широке лице було сухорляве й бліде, наче лице в ченця. На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки. Кучеряве посічене волосся стирчало на голові, як пух, і блищало сивиною». Мова. «Старого неначе хто вщипнув. Він заговорив дрібно й сердито, наговорив синам сім мішків гречаної вовни, невважаючи на святу п’ятницю, та й пішов у повітку». У характеристиці Марусі Кайдашихи ці засоби «стоять» поряд: «Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгас- тим лицем, з сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем. Маруся Кайдашиха замолоду довго служила в дворі, у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре куховарить і ще й тепер її брали до панів та до попів за куховарку на весілля, на хрести- ни та на храми. Вона довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість у розмові й повага до панів. Вона любила цілувать їх в руки, кланятись, під- солоджувала свою розмову з ними. …Маруся пишала губи, осміхалась, сипала облесливими слова- ми, наче дрібним горохом. До природної звичайності української селянки в неї пристало щось вже дуже солодке, аж нудне. Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спадала та солодка луска, і вона лаялась і кричала на ввесь рот». Карпо і Лаврін успадкували від батька працьовитість, турботу про свою сім’ю, а заразом — й інтереси дрібного власника. Зовні вони також схожі на батька: «обидва високі, рівні станом, обидва довгообразі й русяві, з довгими тонкими, трошки горбатими но- сами, з рум’яними губами». Це те, що їх об’єднує. Але кожен із них постає чітко окресленою індивідуальністю. Старший син Кайдашів  — Карпо — упертий, суворий і непри- вітний («Карпо ніколи не сміявся гаразд, як сміються люди. Його
 23. 23. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 23 — насуплене жовтувате лице не роз- виднювалось навіть тоді, як губи усміхались»). Ці риси характеру бу- ли помічені у волості, і його обрали за десяцького («Чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий по- сіпака»). Відповідно до свого характеру він добирає собі дружину, щоб була «ро- боча та проворна та щоб була тро- хи куслива, як мухи в спасівку». Душевна м’якість, поетичність, доброта і безкорисливість Лавріна контрастує з похмурою вдачею Кар- па. Привабливість героя відобража- ється і в його мові, поетичній, пісенній та лагідній. «І де ти, красо, вродилась з твоїми шовковими бровами, коли б ти була зозулею в гаю, то я тебе і там упіймаю»,  — так він висловлює своє захоплення Мелашкою. Однак у безперервних родинних сутичках за «моє» і «твоє» у Лавріна поступово зникають поетичні риси вдачі, черствіє душа. Мова, сповнена дотепних виразів, жартівливих слів, з часом та- кож змінюється, стає брутальною і грубою. У кінці повісті брати мало чим відрізняються один від одного  — обидва вони грубі, егоїстичні. Характери героїв формуються на «наших очах»: зневажливе ставлення до батька, нехтування народною мораллю. Є в повісті ще один «натяк» на можливу відповідь щодо причини руйнації ві- ковічних моральних устоїв. Після бійки за мотовило, коли Карпо вдарив батька, старий Кайдаш з болем говорить: «Нема в тебе Бога в серці! Недурно ж ти до церкви не ходиш». Набожність, що не виходить за межі обрядовості, притаманна й самому Кайдашеві. Часто з церкви він завертав у шинок за- пивати «давнє панщане горе», і читач розуміє приховану іронію авторської характеристики: «Старий Омелько був дуже богоміль- ний, ходив до церкви щонеділі не тільки на службу, а навіть на вечерню, говів два рази на рік, горнувся до духовенства, лю- бив молитись і постити; він понеділкував і постив дванадцять п’ятниць на рік…» Обидва покоління Кайдашів об’єднує крайній індивідуалізм. Як приклад його прояву можна навести розмову Карпа з батьком з приводу «каторжного горба», на якому поламався не один віз. Додамо, що, судячи з діалогу Омелька Кайдаша і його кума, на цю «хворобу» страждають не лише члени родини Кайдашів. Анатолій Базилевич. Ілюстрації до повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»
 24. 24. ™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜ – 24 — На думку І. Франка, саме «під впливом індивідуальних змагань кожного… члена» родини і розпадається український патріархаль- ний устрій. Ні Мотря, ні Мелашка не уникнули цього впливу, хоча за пси- хотипом це зовсім різні натури. Герої І. Нечуя-Левицького борються за свій життєвий простір, але обмежується він власним господарством, сім’єю, хатою. І цим персонажі «Кайдашевої сім’ї» поступаються такому ж селянину, що «вийшов» із кріпацької епохи»,  — Миколі Джері. Читацькі діалоги Цікаво дізнатися про походження прізвища головного героя. 1. Тюркське слово кайа означає скеля, даш  — камінь. 2. У старослов’янській мові була міра довжини кай (трохи більше двох кілометрів). 3. Від татарського слова kajtal  — стадо. 4. З арабського,через посередництво тюркського kajdani — зав’язка, пута. Яка з поданих версій видається вам найбільш вірогідною? Образи-пейзажі. У  творах І. Нечуя-Левицького поєднується тенденція до предметності, локальності й конкретності  — соці- альної, етнографічної, географічної — із прагненням художника до поетизації кращих аспектів народного життя, до зображення селянського світу в рельєфних, пластичних образах: «Недалеко от Богуслава, коло Росі, в довгому покрученому яру розкинулось село Семигори. Яр в’ється гадюкою між крутими горами, між зелени- ми терасами; од яру на всі боки розбіглись, неначе гілки дерева, глибокі рукави й поховались десь далеко в густих лісах. На  дні довгого яру блищать рядками ставочки в очеретах, в осоці, зеле- ніють левади. Два рядки білих хат попід горами біліють, неначе два рядки перлів на зеленому поясі. Коло хат зеленіють густі старі садки». Художні засоби виразності стилю І.  Нечуя-Левицького. Своєрідність стилю автора «Кайдашевої сім»ї» полягала в тонкому поєднанні реалістичної конкрет- ності й точності описів, великій увазі до деталей портретів та особистісних харак- теристик, побуту, праці, особливостей мо- ви й поведінки персонажів. Новизною від- значається й змалювання героїв, у яких точність портретних характеристик поєд- нується з увагою до внутрішнього світу особистості. Мова творів І. Нечуй-Левицького яскрава й образна, наповнена метафора-

×