Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
•
•
•

13-18
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

-
ข้
อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ราย ารประเมิ
ก
น
มี ด ว่าก า ล ก เป็นเรือ ติ
แนวคิ ที่ ารทศั ย รรม ่ งปก
เชือ อ า ล ก แล้ ะมี ลั ษ...
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

10
20%
15
30%
15
30%
18
36%
9
18%
11
22%
7
14%
9
18%
12
24%
12
24%

20
40%
22
44%
21
42%
20
40%
11
...
-
-
-
-
-
15-17
15-17

100
26

29
30

32
33

35
36

38
39

40
48

49
ศัลยกรรมช่วยวัยรุ่นได้แค่ไหน
ศัลยกรรมช่วยวัยรุ่นได้แค่ไหน
ศัลยกรรมช่วยวัยรุ่นได้แค่ไหน
ศัลยกรรมช่วยวัยรุ่นได้แค่ไหน
ศัลยกรรมช่วยวัยรุ่นได้แค่ไหน
ศัลยกรรมช่วยวัยรุ่นได้แค่ไหน
ศัลยกรรมช่วยวัยรุ่นได้แค่ไหน
ศัลยกรรมช่วยวัยรุ่นได้แค่ไหน
ศัลยกรรมช่วยวัยรุ่นได้แค่ไหน
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

ศัลยกรรมช่วยวัยรุ่นได้แค่ไหน

551 Aufrufe

Veröffentlicht am

งานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา IS การสื่อสารและการนำเสนอ(I32202)
ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/10
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ภาคเรียนที่ 2/2556
ครูผู้สอน L คุณครู พัชราภรณ์ ทักษะวรบุตร

Veröffentlicht in: Soziale Medien
 • Als Erste(r) kommentieren

ศัลยกรรมช่วยวัยรุ่นได้แค่ไหน

 1. 1. • •
 2. 2. • 13-18 •
 3. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 4. 4. - -
 5. 5. ข้ อ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ราย ารประเมิ ก น มี ด ว่าก า ล ก เป็นเรือ ติ แนวคิ ที่ ารทศั ย รรม ่ งปก เชือ อ า ล ก แล้ ะมี ลั ษ ดู ขึ้ ่ ว่าเมื่ ทศั ย รรม วจ ภาพ ก ณ์ ดี น เชือ นหน้าต ก ะได้ บโอ าสที่ ก ่ ว่าค าดี ว่าจ รั ก ดี ว่าในหล ๆด้ าย าน เชือ ก า ล ก ช่วย ม วาม นใจ ทศั ย รรม ่ ว่า ารทศั ย รรม เสริ ค มั่ ให้ผู้ า ล ก ได้ เชือ ารทศั ย รรม ารนาสิงแปล ปล ม าสูร่างก ่ ว่าก า ล ก เป็นก ่ ก อ เข้ ่ าย เชือ ารทศั ย รรม อ นต ่ ว่าก า ล ก เป็นเรื่ งอั ราย ก า ล ก ส่งผ ก บต่ ค เชือ ารทศั ย รรม ล ระท อ วาม ่ ถือ เชือ ารทศั ย รรม ะทให้เกิ ผ เสีย อ างก ในอ ต ่ ว่าก า ล ก จ า ด ล ต่ ร่ าย นาค เชือ ศ รงข้ สนใจ อ ปลั ษ ะภาย ก าก ว่านิสัย ่ ว่าเพ ต าม เรื่ งรู ก ณ นอ ม ก ใจ ค ภาย อ ใน 10 เมื่ ท อ ราบว่าค เราสนใจ า ล ก ม วาม สึก ะเปลี่ นไป นที่ ทศั ย รรม าค รู้ จ ย ระดั ค ม ด นข งผู้ ระเมิ บ วา คิ เห็ อ ป น 5 4 3 2 1
 6. 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20% 15 30% 15 30% 18 36% 9 18% 11 22% 7 14% 9 18% 12 24% 12 24% 20 40% 22 44% 21 42% 20 40% 11 22% 12 24% 10 20% 11 22% 19 38% 18 36% 10 20% 10 20% 9 18% 9 18% 20 40% 14 28% 18 36% 21 42% 12 24% 8 16% 8 2 16% 4% 1 2 2% 4% 5 0 10% 0% 3 0 6% 0% 8 2 16% 4% 8 5 16% 10% 11 4 22% 8% 7 2 14% 4% 4 3 8% 6% 7 5 14% 10%
 7. 7. -
 8. 8. -
 9. 9. -
 10. 10. -
 11. 11. -
 12. 12. 15-17 15-17 100
 13. 13. 26 29
 14. 14. 30 32
 15. 15. 33 35
 16. 16. 36 38
 17. 17. 39 40
 18. 18. 48 49

×