Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (11)

Anzeige

Ähnlich wie Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat (20)

Weitere von La Salle BCN (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat

 1. 1. smartCATALONIA L'estratègia Smart de Catalunya Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació
 2. 2. 2 Introducció Objectius SmartCAT Projecció internacional de Catalunya Optimitzar, transformar i crear nous serveis per a la ciutadania Més implicació de la ciutadania en els serveis públicsDesenvolu- pament, intel·ligent, sostenible i integrador Estímul a la creació d’una nova industria Reactivar l’economia i enfortir el teixit productiu L'estratègia smart de Catalunya (SmartCAT) es planteja com a objectiu convertir Catalunya en una smart region de referència internacional que aprofiti la utilització de la tecnologia i la informació digital per tal d’innovar en serveis públics, impulsar el creixement econòmic i convertir-nos en una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.
 3. 3. 3 Introducció SmartCAT L’Agenda Digital per a Catalunya 2020 (idigital), l‘Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i l'Estratègia industrial de Catalunya estableixen el marc de referència de les polítiques públiques sobre les quals es desplegarà l’SmartCat.
 4. 4. 4 Què entenem com a Smart City? De l’Smart City a l’Smart Region La mateixa definició d’Smart City es pot estendre a Smart Region a més ... • No tots els reptes es poden resoldre en clau urbana. • No tots els municipis poden afrontar-ho sols. • També es necessari ordenar l’acció Smart de la Generalitat. • Ser Smart Region genera oporunitats a nivell empresarial. De l’Smart City a l’Smart Region “Una ciutat pot definir-se com a intel·ligent quan busca fer front als assumptes públics a través de solucions basades en les TIC creant col·laboracions de caire municipal amb múltiples agents interessats. Aquestes solucions es desenvolupen com a projectes puntuals o com un conjunt d’iniciatives interconnectades i han d’incloure, com a mínim, una de les següents característiques (objectius i/o modes d’operació): smart governance, smart living, smart mobility, smart economy i smart environment. (Font: EU Parliament - Mapping Smart Cities in the EU, 2014)
 5. 5. 5 SmartCAT: àmbits d’actuació Catalunya necessita ciutadans, administracions i empreses “Smart” per al desplegament d'iniciatives d’Smart City / Region al territori Suport al desplegament de projectes “Smart” al territori Desplegament de l’arquitectura tecnològica Smart City Smart City Smart City Smart City Smart City Smart City Smart City Smart City Smart City Smart City Smart Land
 6. 6. 6 Entorn i arquitectura tecnològica Canals El desplegament de la smart region implica la col·laboració dels agents involucrats en la incorporació de noves eines jurídiques i tecnològiques per tal de disposar a Catalunya d’un entorn que afavoreixi el desplegament de projectes i iniciatives smart. Infraestructures Sensors Xarxes CPD Web Mòbil Xarxes socials Serveis (de dades) Núvol Data Super- computing Big Open ... ... Interoperabilitatiestàndards (entornsobertsiescalables) Col·laboraciópúblicaiprivada (entreadministracionsielsectorprivat) Eines i infraestructures tecnològiques Partenariats Marc normatiu Marc regulador de les comunicacions electròniques (Evitar l’exclusió digital i garantir la confiança)
 7. 7. 7 Smart city Coordinació i intercanvi d'experiències d’iniciatives locals Promoure la compartició de dades i serveis (ex. serveis al núvol) Establir un full de ruta per als ajuntaments més petits Establir acords amb empreses privades Smart city Smart region La Generalitat de Catalunya fomentarà la col·laboració entre administracions i amb el sector privat per tal de potenciar el desplegament de projectes de ciutats intel·ligents a Catalunya. Suport al desplegament de projectes de ciutat intel·ligent Smartcity
 8. 8. 8 Smart land El desplegament de la smart region també implica desplegar iniciatives smart amb impacte territorial Suport al desplegament de projectes smart territorials Smartland Energia i medi ambient •Sistemes d'eficiència energètica (edificis públics, enllumenat, etc.) •Sistemes d’informació i monitorització energètica •Rural smart grids: xarxes de districte de calor i fred •Gestió de contaminació i informació meteorològica en temps real Mobilitat •Gestió del transport públic: T-Mobilitat, MouTe, carsharing, horaris, etc. •Gestió intel·ligent i en temps real del trànsit •Millor gestió de l’espai públic d’aparcament • Promoure l’ús de vehicles elèctrics Seguretat •Sistemes predictius de seguretat: anàlisi sentiment, patrons, etc. •Sistemes de videovigilància intel·ligents •Informació en temps real geoposicionada d'incidències i emergències •Utilització de drones en la lluita contra incendis i emergències Medi rural i territori •Smart food: gestió ecològica, traçabilitat i comercialització en xarxes socials •Sistemes de reg intel·ligents i automatització a les granges •Sistemes autònoms o semidirigits: drones, apps, etc. •Smart rural: desenvolupament rural Exemples il·lustratius
 9. 9. 9 Smart economy El desplegament de la smart region també implica desplegar iniciatives smart en els àmbits sectorials. Suport al desplegament de projectes smart sectorials Estratègiessmartsectorials Turisme • Patrons de comportament dels turistes (punts més visitats per origen) •Punts d’interacció amb Turisme NFC i QR. Punts d’inf. turística en mobiliari • Realitat augmentada (inf. d’interès, visites virtuals, traducció de cartells, etc.) • Oficines de turisme 2.0. Punts d’accés Wi-Fi. Càmeres web Comerç • Eines d'anàlisi de dades per conèixer comportaments de consum • Dades massives en el punt de venda • Portals i apps de comunicació bidireccional • Sistemes de pagament sense contacte Salut i social • Targeta sanitària al mòbil • Plataforma i mercat web d’aplicacions mèdiques • Telemedicina. Gestió de malats crònics amb dispositius mòbils • Dades obertes i dades massives d’informació mèdica. Sistemes predictius Ensenyament • Utilització de dispositius mòbils a l'aula. BYOD. Tauletes tàctils • Optimització de la gestió escolar amb les TIC • Gestió i anàlisi de la informació de l’estudiant • Repositoris de continguts i mercats web amb geolocalització , QR, NFC, etc. Exemples il·lustratius
 10. 10. 10 Identificació i impuls de les oportunitats estratègiques relacionades amb les solucions i iniciatives smart que poden contribuir a enfortir la posició competitiva dels sectors sobre els quals Catalunya vol fonamentar el seu creixement industrial. Suport als programes estratègics dels àmbits sectorials de la RIS3CAT Smart economy PE1- AGROALIMENTARI PE2- ENERGIA I RECURSOS PE3- SISTEMES INDUSTRIALS PE4- INDÚSTRIES RELACIONADES AMB EL DISSENY PE5- MOBILITAT SOSTENIBLE PE6- SALUT I CIÈNCIES DE LA VIDA PE7- INDÚSTRIES BASADES EN L’EXPERIÈNCIA Smart Economy
 11. 11. 11 Les dades són el petroli del segle XXI, i posicionar Catalunya en aquest sector és absolutament estratègic. L’objectiu és impulsar al nostre país una nova indústria “de les dades” vinculada amb els sectors tecnològics emergents de les dades massives (analitycs, cloud, social i mobile). Impuls de la nova indústria de les dades Nova indústria de les dades Mobile Social Cloud Analitycs Data-driven economy Smart economy: data-driven economy (big data)
 12. 12. 12 “Big Data és un conjunt d’actius d’informació de gran Volum, gran Varietat i que canvien a gran Velocitat que requereix eines innovadores i eficients en temps i cost capaces de processar la informació per millorar-ne la comprensió i la presa de decisions.” (Font: Gartner, 2012) Què és el Big Data? L’objectiu ha de ser convertir les dades en coneixement i el coneixement en acció per tal de generar Valor. Valor Smart economy: data-driven economy (big data) Volum VelocitatVarietat Big Data
 13. 13. 13 Infraestructures i serveis de dades 3 Impulsar la “indústria de les dades” 1 Crear una cultura “de les dades” Ús de big data a l’Administració 2 4 Grup de treball i centre d’excel·lència de big data  Esdeveniments de referència  Marc jurídic i entorns de seguretat  Conscienciació d’empreses i ciutadania  Estratègia i governança de les big data a la Generalitat  De la intel·ligència empresarial a les dades massives  Dades obertes i reutilització de la informació pública Generació de productes i serveis a partir de les dades  Capacitació de professionals  Foment de l’R+D+I vinculada a big data  Atracció centres de big data multinacionals  Projectes de col·laboració publicoprivada  Suport a la creació i creixement d’empreses  Sensors i xarxes de telecomunicacions  Hub de CPD amb plataformes al núvol  Supercomputació (HPC)  Eines de dades oberts i de dades massives  Interoperabilitat i estàndards Pla estratègic de big data per a Catalunya Smart economy: data-driven economy (big data)
 14. 14. 14 Smart government i smart citizen No té sentit una smart region sense “ciutadans intel·ligents”, ells han de decidir i condicionar quina ciutat, territori, país volen. Hem d’impulsar iniciatives que “enganxin” el ciutadà fomentant la seva participació en la presa de decisions i en la millora dels serveis públics. Mobile SocialCloudParticipació ciutadana per obtenir informació Nova ciutadania digital Smart government Smart citizen • Fomentar la capacitació de la ciutadania en competències digitals • Potenciar les iniciatives d’innovació social, open innovation i living labs • Aprofitar les oportunitats d’ocupació TIC (nous perfils TIC) • Participació activa i passiva dels ciutadans per generar informació • Explotar les capacitats del citizen as a sensor com a generador de dades • Utilitzar els dispositius mòbils, informació d’Internet, Internet of things, targetes de crèdit, etc. • Canals de comunicació bidireccionals entre Administració i ciutadania (omnicanal, simple i accessible) • Portals de transparència, participació i col·laboració • Implementació d’un sistema de smart tax dins del nou model d’administració tributària (col·laboratiu, obert i eficient en l’ús de les dades) • Fomentar les dades obertes, les dades massives i el seu ús per part de ciutadans i empreses Open government
 15. 15. 15 Fonts de finançament per a SmartCAT •RIS3CAT (2014-2020) Catalunya rebrà 1.980 M€ (FEDER + FSE) •Participació en projectes industrials, territorials o socials •Alineament de prioritats RIS3CAT •Projectes interns de la Generalitat de Catalunya •Projectes impulsats per les administracions locals •Projectes impulsats per la iniciativa privada o de caràcter publicoprivat •Atracció d’inversions internacionals •H2020 (2014-2020) tindrà una assignació de 78.600 M€ •Amb la participació actual (FP7) assoliríem 2.000 M€ per CAT •Alineat a les prioritats de H2020
 16. 16. smartCATALONIA @TIC #smartcat www.smartcat.gencat.cat

×