Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Innovatie en de praktijk van Zingeving in Besluitvorming

577 Aufrufe

Veröffentlicht am

De theorie uit Zingeving in Besluitvorming toegepast op Innovatie in de publieke sector. De sheets zijn bedoeld voor professionals in de publieke sector.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Innovatie en de praktijk van Zingeving in Besluitvorming

 1. 1. De praktijk van Zingeving in besluitvorming in relatie tot innovatie Ben Verleg 9 Januari 2014
 2. 2. Conclusie 1. In het proces van besluitvorming is vaak onvoldoende aandacht voor zingeving. 2. Onduidelijkheden die hieruit voortvloeien komen in de uitvoeringsfase alsnog op tafel met als gevolg stagnatie. 3. Door het proces van besluitvorming te zien als zingeving en dit expliciet te maken, is het voor betrokkenen beter mogelijk zich te verbinden. Dat is nodig om tot resultaat te komen.
 3. 3. Doel van dit onderdeel • Inzicht in het belang van zorgvuldige besluitvorming voor de uitvoering • Bewust omgaan met gebrekkige besluitvorming
 4. 4. Innovatie = de succesvolle toepassing van nieuwe producten, diensten, methodieken, of werkwijzen
 5. 5. Innoveert de overheid? • Innovatiebeleid Nederland is gericht op topsectoren • De overheid ziet zichzelf niet als topsector • Veel overheidsorganisaties hebben geen innovatiebeleid voor zichzelf
 6. 6. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt…
 7. 7. Redenen om te innoveren • Ambitie om high performance public organization te zijn • Kenmerk: continu op zoek naar verbetering • Uitgangspunt: de huidige manier van werken is niet de beste of enige oplossing • Maatschappelijke veranderingen vragen om meer responsieve overheid en evidence based beleid • Kortom: zinvol werk doen..
 8. 8. Procesmodel innovatie publieke organisatie Idee brainstorm Conceptontwerp Publicatie Selectie Prototype Testen Toepassen Innovatiefunnel Prijsvraag Competitie Design Ontwikkelen Burgerforum Samenwerking Feedback Finetuning
 9. 9. Kenmerken innovatieproces • Incrementele besluitvorming • Horizontalisering • Hybride
 10. 10. Inhoud • De rol van besluitvorming • Wat is een goed besluit? • Theoretisch kader – De aard van het probleem – Sensemaking • Diagnose • Casusbespreking
 11. 11. Individual Duo Visible Conscious Rational Technical Structure Invisible Team Unit Irrational Emotional Division Organisation Network Cloud Bron: Prof. dr. Erik van de Loo Unconscious Unstructured
 12. 12. Cynefin Bron: Kurtz & Snowden 2003
 13. 13. Structuur Zingeving Dominantie Modaliteit Interpretatief schema Faciliteit Norm Communicatie Macht Sanctie Interactie Bron: Giddens (1984) Legitimatie
 14. 14. Betekenis toekennen Zin geven Zingeving Zin maken Verwachtingen Besluit Verleden Bronnen: Weick (1995) Verleg (2012) Heden Toekomst
 15. 15. Karakteristieken van zingeving in besluitvorming • • • • • • Doelen Beelden Bevoegdheid Visie Positionering Waardepatronen • • • • • • Verantwoordelijkheid Wat is het probleem Competenties Meetbaar Informatie duidelijk Effecten
 16. 16. 1 10 12 2 Onduidelijke Onduidelijkheid Onzekerheid meetinstrumenten over doelen 11 over effecten Onduidelijke informatie Onduidelijke beelden Conflict over posities Inconsistente visie 4 9 Vage verdeling van verantwoordelijkheid 8 Onvoldoende capaciteit 7 Het probleem is niet helder Verschillende waardeoriëntatie 5 Wisselende bevoegdheden 6 3
 17. 17. Praktijkvoorbeeld: project AFS • Voorbeeld van een bestuurlijk go-besluit – Besluit tot 1 financieel systeem in Amsterdam • Analyse vanuit theoretisch perspectief – In kleine groepen een diagnose – Wat valt op? – Is dit een complex vraagstuk of een eenvoudig? – Voldoet het besluit aan alle eisen?
 18. 18. Reflectie • Timing is geen toeval. • Aandacht voor zingeving is sleutel voor ‘peak performance’. • Opdracht voor leiding en alle betrokkenen om zingevingsvragen in de besluitvormingsfase expliciet te maken.
 19. 19. Meer lezen: Over Sensemaking: K. Weick, Sensemaking in Organizations (1995) Over Cynefin-model: Kurtz C. en Snowden D. The Dynamics of Strategy, Sensemaking in a Complex-Complicated World (2003) Over rationele – intuitieve besluitvorming: Daniel Kahneman, Ons feilbare denken (2011) Over zingeving en besluitvorming: Ben Verleg, Zingeving in besluitvorming (2012) Contact: info@benverleg.nl www.benverleg.nl
 20. 20. dank voor de aandacht Ben Verleg www.benverleg.nl

×