lingua galego galega morfoloxía verbos literatura escuros séculos unidades gramática funcións irregulares análise fonoloxía fonética conxugación sintaxe adxectiva cláusula conxugación verbos galego gramática lingua galega substantivo galego lingua gramática xénero número linua galega sintaxe gramática funcións unidades writer libreoffice básico titorial galego
Mehr anzeigen