Ажилтны анкет - www.mhri.mn

Доржбатын Бартанбаатар
Доржбатын БартанбаатарДоржбатын Бартанбаатар

Ажилтны анкет ажил горилогчийн анкет 2 ялгаатайг анхаарна уу. Зарим компани ажилд горилогчийн анкетыг архивлаад байгаа алдаа ажиглагдсан тул энэхүү тайлбарыг хийлээ. Энэ анкетыг зөвхөн байгууллагын дотоод хэрэгцээн ашиглана.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР                                      /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/                             АЖИЛТНЫ АНКЕТ
Таны одоогийн эрхэлж буй “....................”компанийн
Газар, алба, салбар, нэгжийн нэр: /                                  /1. Эцэг эхийн нэр:.................................... Өөрийн нэр:.......................................
                                                                  Цээж зураг

                                                                  /Одоогийн/
2. Хүйс:                              эрэгтэй                эмэгтэй
3. Төрсөн               ........................  он   .... .......... саp ................ өдөр
4. Төрсөн аймаг, хот газар............................................................................................


5. Боловсрол : .........................................................................................................
6. Мэргэжил : ...................................................................................................................


7. Үндсэн захиргаа : .........................................................................................................


8. Нийгмийн гарал : .........................................................................................................
9. Регистрийн дугаар:.............................................................................................


10. Иргэний үнэмлэхний дугаар: ...........................................................................


11. НДДэвтрийн дугаар : ..................................................................................................
12. ЭМДэвтрийн дугаар:...................................................................................................
13. Гадаад паспортын дугаар : .........................................................................................

Жич:


1. Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих.
2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу.
3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү /НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/
4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР                                    /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/


14. Гэрийн хаяг : ..............................................................................................................................
15. Утас /гэр/ ................................ .................... Гар: ..........................................................................
    Онцгой шаардлага гарахад холбоо барих утас : .....................................................................
16. E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………...


17. Гэр бүлийн байдал: (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс)
                                                               Төрсөн он, сар,

Таны юу                         Одоо эрхэлж байгаа
              Овог нэр                               Мэргэжил
 болох                          ажил /сурдаг/

                                                              өдөр /тодорхой бичнэ/
18. Таны мэргэжил, боловсрол: /Ерөнхий,,тусгай, дунд, дээд боловсрол зэрэг, цолыг оролцуулан


бичнэ /

   Хаана ямар сургууль          Элссэн огноо      Төгссөн огноо       Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын зэрэг цол
19. Гадаад хэлний мэдлэг

Жич:


1.Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих.
2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу.
3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү / НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/
4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР                            /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/
Гадаад  Үзсэн   Ярьсаныг ойлгох        Өөрөө ярих        Уншиж ойлгох     Бичиж орчуулах
хэлний
 нэр
     хуга
         Сайн   Дунд   Муу   Сайн    Дунд   Муу  Сайн   Дунд  Муу  Сайн  Дунд   Муу
     цаа
20. Таны урьд хийж байсан ажил хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал: /Албан газрыг тэр үеийн нэрээр


бичнэ/

 Байгууллагын             Эрхэлж байсан     Ажилд орсон   Ажлаас гарсан   Ажил өөрчилсөн
         Бизнесийн төрөл
   нэр               албан тушаал       огноо       огноо

                                                   шалтгаан
Жич:


1.Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих.
2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу.
3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү / НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/
4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР                       /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/


21. Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд

                           Сургалтын   Төгссөн он,     Төлбөрийн нөхцөл


Сургалт, дамжааны нэр    Сургалтын чиглэл    үргэлжилсэн     сар      /Хувийн, Компанийн бол


                            хугацаа             үнийн дүнг бичнэ/
22. Та үндсэн мэргэжлээс гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?


1. _________________________________         2. ___________________________________22. Таны хувь хүний онцлогууд


        Таны давуу тал                     Таны сул тал
23. Таны авьяас, урлаг спортын зэрэг, шагнал

          Төрөл            Хэдэн жил
                                         Зэрэг, шагнал
                        хичээллэсэн
Жич:


1.Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих.
2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу.
3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү / НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/
4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР                    /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/
24. Та жолооны эрхтэй юу     А.Тийм /хэдэн ангилал/               Б.Үгүй
25.Та цэргийн алба хаасан эсэх   А. Тийм                      Б. Үгүй
26. Та өөрийнхөө талаар нэмэлт мэдээлэл өгнө үү. /Гавьяа, шагнал, Сонирхол, Хобби,
мэргэжлийн байгууллагын гишүүнчлэл гэх мэт/


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………20. Таны “...........................” -д ажилд орсон өдөр …………….. он ……….. ..сар ….……..өдөр
Гарын үсэг:            Анкет бөглөсөн: …………… он ………. сар ………өдөр
Жич:


1.Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих.
2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу.
3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү / НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/
4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР                    /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/
              Баярлалаа. Ажлын амжилт хү сье !
Жич:


1.Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих.
2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу.
3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү / НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/
4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.

Recomendados

Ajiliin anket (1) von
Ajiliin anket (1)Ajiliin anket (1)
Ajiliin anket (1)serjee serjee
15.8K views3 Folien
хөдөлмөрийн гэрээний загвар von
хөдөлмөрийн гэрээний загвархөдөлмөрийн гэрээний загвар
хөдөлмөрийн гэрээний загварZaya G
165.1K views5 Folien
монгол хэлний тест von
монгол хэлний тестмонгол хэлний тест
монгол хэлний тестehkhtuya
19.7K views4 Folien
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкет von
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкетсурагчийн дэлгэрэнгүй анкет
сурагчийн дэлгэрэнгүй анкетTeacher's E-content
50.7K views2 Folien
хүүхдийн судлах арга цээгийg, von
хүүхдийн судлах арга цээгийg,хүүхдийн судлах арга цээгийg,
хүүхдийн судлах арга цээгийg,Tsekee Tseegii
28K views30 Folien
темпрамент зан төлөв Copy von
темпрамент зан төлөв  Copyтемпрамент зан төлөв  Copy
темпрамент зан төлөв CopySiner AG
72.1K views58 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй von
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйсудалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйNaraa_06
252K views368 Folien
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03 von
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03Mtuya.hsum
87.6K views7 Folien
найруулгын алдаа түүний үндэс von
найруулгын алдаа түүний үндэснайруулгын алдаа түүний үндэс
найруулгын алдаа түүний үндэсNational University Of Mongolia
24.2K views16 Folien
эрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар von
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварэрдэм шинжилгээний ажил бичих заавар
эрдэм шинжилгээний ажил бичих зааварШинэбаяр Найдан
43.8K views33 Folien
найруулгын төрөл von
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөлsainaa88
40.4K views15 Folien
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл... von
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...Adilbishiin Gelegjamts
78.5K views42 Folien

Was ist angesagt?(20)

судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй von Naraa_06
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүйсудалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
судалгааны ажил гүйцэтгэх арга зүй
Naraa_06252K views
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03 von Mtuya.hsum
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03
үйл ажиллагааны тайлан бичих ерөнхий загвар 03
Mtuya.hsum87.6K views
найруулгын төрөл von sainaa88
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөл
sainaa8840.4K views
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл... von Adilbishiin Gelegjamts
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Байгууллага дахь төлөвлөлт, төлөвлөлтийн түвшин, төлөвлөгөөний ангилал, төлөл...
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмж von Scenography Zaya
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмжЭссэ бичих арга зүйн зөвлөмж
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмж
Scenography Zaya124.4K views
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХОЛБООС ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ von Umguullin Mongol Umguulugch
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХОЛБООС ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХОЛБООС ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ
ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ ДАХЬ ХОЛБООС ҮГИЙН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ
баясаа багш судалгаа1 von bborbaavai
баясаа багш судалгаа1баясаа багш судалгаа1
баясаа багш судалгаа1
bborbaavai9.9K views
Чанарын судалгаа - SICA llc von SICA LLC
Чанарын судалгаа - SICA llcЧанарын судалгаа - SICA llc
Чанарын судалгаа - SICA llc
SICA LLC23.6K views
сургалтын аргууд von bayarmaa_mish
сургалтын аргуудсургалтын аргууд
сургалтын аргууд
bayarmaa_mish57.5K views
3 р анги жишиг даалгавар von ssuserc0f73c
3 р анги жишиг даалгавар3 р анги жишиг даалгавар
3 р анги жишиг даалгавар
ssuserc0f73c3.2K views
гэр бүл төлөвлөлт von Virgo Muujig
гэр бүл төлөвлөлтгэр бүл төлөвлөлт
гэр бүл төлөвлөлт
Virgo Muujig13.8K views
халдварт бус өвчин von tuya0507
халдварт бус өвчинхалдварт бус өвчин
халдварт бус өвчин
tuya050727.9K views
ухаан3 von bayarankh
ухаан3ухаан3
ухаан3
bayarankh6.2K views
тодорхойлолт бичих von Altantuya33
тодорхойлолт бичихтодорхойлолт бичих
тодорхойлолт бичих
Altantuya33103.8K views
онтогенез-нэгэн биеийн хөгжил von Мандухай Г.
онтогенез-нэгэн биеийн хөгжилонтогенез-нэгэн биеийн хөгжил
онтогенез-нэгэн биеийн хөгжил
Мандухай Г.27.9K views

Destacado

төрийн албан хаагчийн анкет von
төрийн албан хаагчийн анкеттөрийн албан хаагчийн анкет
төрийн албан хаагчийн анкетJargalchuluun Mungunbayar
14.7K views4 Folien
Төрийн албан хаагчийн анкет von
Төрийн албан хаагчийн анкетТөрийн албан хаагчийн анкет
Төрийн албан хаагчийн анкетТөгөлдөр Сүхбаатар
6K views4 Folien
судалгаа von
судалгаасудалгаа
судалгааBama740517
2K views7 Folien
Delgerengio sudalgaa asuulga von
Delgerengio sudalgaa asuulgaDelgerengio sudalgaa asuulga
Delgerengio sudalgaa asuulgadajaaaaaa
3.2K views2 Folien
М.Энхболд биография von
М.Энхболд биографияМ.Энхболд биография
М.Энхболд биографияUnuruu Dear
6.3K views1 Folie

Ажилтны анкет - www.mhri.mn

 • 1. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/ АЖИЛТНЫ АНКЕТ Таны одоогийн эрхэлж буй “....................”компанийн Газар, алба, салбар, нэгжийн нэр: / / 1. Эцэг эхийн нэр:.................................... Өөрийн нэр:....................................... Цээж зураг /Одоогийн/ 2. Хүйс: эрэгтэй эмэгтэй 3. Төрсөн ........................ он .... .......... саp ................ өдөр 4. Төрсөн аймаг, хот газар............................................................................................ 5. Боловсрол : ......................................................................................................... 6. Мэргэжил : ................................................................................................................... 7. Үндсэн захиргаа : ......................................................................................................... 8. Нийгмийн гарал : ......................................................................................................... 9. Регистрийн дугаар:............................................................................................. 10. Иргэний үнэмлэхний дугаар: ........................................................................... 11. НДДэвтрийн дугаар : .................................................................................................. 12. ЭМДэвтрийн дугаар:................................................................................................... 13. Гадаад паспортын дугаар : ......................................................................................... Жич: 1. Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих. 2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу. 3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү /НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/ 4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.
 • 2. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/ 14. Гэрийн хаяг : .............................................................................................................................. 15. Утас /гэр/ ................................ .................... Гар: .......................................................................... Онцгой шаардлага гарахад холбоо барих утас : ..................................................................... 16. E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………... 17. Гэр бүлийн байдал: (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс) Төрсөн он, сар, Таны юу Одоо эрхэлж байгаа Овог нэр Мэргэжил болох ажил /сурдаг/ өдөр /тодорхой бичнэ/ 18. Таны мэргэжил, боловсрол: /Ерөнхий,,тусгай, дунд, дээд боловсрол зэрэг, цолыг оролцуулан бичнэ / Хаана ямар сургууль Элссэн огноо Төгссөн огноо Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын зэрэг цол 19. Гадаад хэлний мэдлэг Жич: 1.Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих. 2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу. 3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү / НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/ 4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.
 • 3. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/ Гадаад Үзсэн Ярьсаныг ойлгох Өөрөө ярих Уншиж ойлгох Бичиж орчуулах хэлний нэр хуга Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу цаа 20. Таны урьд хийж байсан ажил хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал: /Албан газрыг тэр үеийн нэрээр бичнэ/ Байгууллагын Эрхэлж байсан Ажилд орсон Ажлаас гарсан Ажил өөрчилсөн Бизнесийн төрөл нэр албан тушаал огноо огноо шалтгаан Жич: 1.Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих. 2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу. 3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү / НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/ 4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.
 • 4. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/ 21. Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд Сургалтын Төгссөн он, Төлбөрийн нөхцөл Сургалт, дамжааны нэр Сургалтын чиглэл үргэлжилсэн сар /Хувийн, Компанийн бол хугацаа үнийн дүнг бичнэ/ 22. Та үндсэн мэргэжлээс гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ? 1. _________________________________ 2. ___________________________________ 22. Таны хувь хүний онцлогууд Таны давуу тал Таны сул тал 23. Таны авьяас, урлаг спортын зэрэг, шагнал Төрөл Хэдэн жил Зэрэг, шагнал хичээллэсэн Жич: 1.Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих. 2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу. 3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү / НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/ 4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.
 • 5. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/ 24. Та жолооны эрхтэй юу А.Тийм /хэдэн ангилал/ Б.Үгүй 25.Та цэргийн алба хаасан эсэх А. Тийм Б. Үгүй 26. Та өөрийнхөө талаар нэмэлт мэдээлэл өгнө үү. /Гавьяа, шагнал, Сонирхол, Хобби, мэргэжлийн байгууллагын гишүүнчлэл гэх мэт/ …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 20. Таны “...........................” -д ажилд орсон өдөр …………….. он ……….. ..сар ….……..өдөр Гарын үсэг: Анкет бөглөсөн: …………… он ………. сар ………өдөр Жич: 1.Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих. 2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу. 3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү / НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/ 4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.
 • 6. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР /Илүү ихийг www.mhri.mn-ээс/ Баярлалаа. Ажлын амжилт хү сье ! Жич: 1.Анкетийг бөглөхдөө бүх асуултанд тодорхой хариулж, гаргацтай, товчлохгүй бичих. 2. Компанийн дотоод хэрэгцээнд хэрэглэх учраас үнэн зөв хариулна уу. 3. Бүх нүдийг бөглөж бичнэ үү / НДД болон ЭМД-н дугаараас бусад/ 4. Анхааралтай зөв бөглөсөн танд баярлалаа.