Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

lý thuyết và bài tập hình không gian ôn thi đại học cực hay

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

́
BỘ GIAO DỤC VÀ ĐÀ O TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ...
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

PHẦN I
MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG
GIẢI TOÁN HÌNH HỌC ...
CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC

……………………………………………………………………………………………….
BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – ...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige

lý thuyết và bài tập hình không gian ôn thi đại học cực hay

Herunterladen, um offline zu lesen

tồng hợp 55 bài tập hình không gian trong đề thi đại học các năm ( chương trình ôn thi 2013-2014 hoàng thái việt )
01695316875
nguyenvanvietbkdn@gmail.com

tồng hợp 55 bài tập hình không gian trong đề thi đại học các năm ( chương trình ôn thi 2013-2014 hoàng thái việt )
01695316875
nguyenvanvietbkdn@gmail.com

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie lý thuyết và bài tập hình không gian ôn thi đại học cực hay (20)

Weitere von Hoàng Thái Việt (20)

Anzeige

lý thuyết và bài tập hình không gian ôn thi đại học cực hay

 1. 1. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ́ BỘ GIAO DỤC VÀ ĐÀ O TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ : HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BIÊN SOẠN: HOÀNG THÁI VIỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG SĐT : 01695316875 YMAIL: NGUYENVANVIETBKDN@GMAIL.COM FACEBOOK: https://www.facebook.com/gsbkdn2013 ĐÀ NẴNG 2013 ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 1
 2. 2. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC PHẦN I MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN THƯỜNG DÙNG TRONG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 2
 3. 3. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 3
 4. 4. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 4
 5. 5. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 5
 6. 6. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 6
 7. 7. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 7
 8. 8. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 8
 9. 9. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V 9
 10. 10. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. 10 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
 11. 11. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. 11 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
 12. 12. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. 12 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
 13. 13. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC ………………………………………………………………………………………………. 13 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
 14. 14. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC PHẦN II TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC Câu 1.CĐ 2008 Câu 2.CĐ 2009 ………………………………………………………………………………………………. 14 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
 15. 15. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 3.CĐ 2010 Câu 4.CĐ 2011 Câu 5.CĐ 2012 Câu 6.CĐ2013 Câu 7.A2002 Câu 8.B2002 Câu 9.D2002 Câu 10.A2003 Câu 11.B2004 ………………………………………………………………………………………………. 15 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
 16. 16. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 12.A2006 Câu 13.B2006 Câu 14.D2006 Câu 15.A2007 Câu 16.B2007 Câu 17.D2007 Câu 18.A2008 ………………………………………………………………………………………………. 16 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
 17. 17. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 19.B2008 Câu 20.D2008 Câu 21.A2009 Câu 22.B2009 Câu 23.D2009 Câu 24.A2010 Câu 25.B2010 Câu 26.D2010 ………………………………………………………………………………………………. 17 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
 18. 18. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 27.A2011 Câu 28.B2011 Câu 29.D2011 Câu 30.A2012 Câu 31.B2012 Câu 32.D2012 Câu 33.A2013 Câu 34.B,D 2013 Câu 35. ĐH VINH LẦN 1 2013 ………………………………………………………………………………………………. 18 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
 19. 19. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 36. ĐH VINH LẦN 2 2013 Câu 37. ĐH VINH LẦN 3 2013 Câu 38. ĐH VINH LẦN 4 2013 Câu 39. ĐH VINH LẦN 4 2012 Câu 40. Dự bị 1 2009 Câu 41. Dự bị 2010 Câu 42. Dự bị A2010 ………………………………………………………………………………………………. 19 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
 20. 20. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 43. Dự bị A2012 Câu 44. Dự bị 1B2006 Câu 45. Dự bị 2B2006 Câu 46. Dự bị 1 D2006 Câu 47. Dự bị 2 D2006 Câu 48. Dự bị 1A2006 Câu 49. Dự bị 2 A2006 ………………………………………………………………………………………………. 20 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V
 21. 21. CHUYÊN ĐỀ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN – ÔN LUYỆN THI ĐẠI HỌC Câu 50. Dự bị 1 A2007 Câu 51. Dự bị 2 A2007 Câu 52. Dự bị 1 B2007 Câu 53. Dự bị 2 B2007 Câu 54. Dự bị 1D2007 Câu 55. Dự bị 2 D207 HOÀNG THÁI VIỆT ………………………………………………………………………………………………. 21 BIÊN SOẠN : HOÀNG THÁI VIỆT – 01695316875 – BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 2013 Truy cập : http://www.slideshare.net/barackobamahtv để download tài liệu của H T V

×