Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Онлайн общества

467 Aufrufe

Veröffentlicht am

Научете повече за създаването, поддържането и развитието на едно онлайн общество в динамичния дигитален свят.

Veröffentlicht in: Soziale Medien
 • Login to see the comments

Онлайн общества

 1. 1. Онлайн oбществаОнлайн oбщества
 2. 2. Здравейте! Казвам се Банко.Здравейте! Казвам се Банко.
 3. 3. Това е племенникът ми Илиян.Това е племенникът ми Илиян.
 4. 4. Харесвам кафе.Харесвам кафе.
 5. 5. Живея в София.Живея в София.
 6. 6. http://www.slideshare.net/bankostoianovhttp://www.slideshare.net/bankostoianov
 7. 7. # Какво представляват онлайн обществата?# Какво представляват онлайн обществата? @Blinky@Blinky
 8. 8. Що е то?Що е то? Онлайн общносттаОнлайн общността = Виртуално място, в което хора с еднакви интереси се срещат и споделят информация.
 9. 9. Защо?Защо?
 10. 10. ЗащоЗащото...то... -- иизграждазграждатете канал за комуникацияканал за комуникация - бр- брандиратеандирате -- правитеправите SEOSEO -- разполагате с място заразполагате с място за рекламиреклами -- простопросто е модерно....е модерно....
 11. 11. http://www.communities.idea.gov.uk Вашето друго мястоВашето друго място Едно социалноЕдно социално обкръжение, различно отобкръжение, различно от дома и работата.дома и работата.
 12. 12. ПисанеПисане СподелянеСподеляне
 13. 13. Събрани около общи интереси.Събрани около общи интереси. Без граници.Без граници.
 14. 14. Online vs.Online vs. ООfflineffline Можете да създадете онлайн общност. Може да се включите във вече съществуваща общност.
 15. 15. Mark Zuckerberg:Mark Zuckerberg: Елегантна организацияЕлегантна организация Вече съществуват общности и въпроса, който трябва да си зададем, е как може да им помогнем да правят това, което искат да правят. Рецептата на Марк еРецептата на Марк е "елегантната организация"."елегантната организация".
 16. 16. Времето ще покажеВремето ще покаже
 17. 17. Нива на ангажираностНива на ангажираност - разглеждане;- разглеждане; - регистрация;- регистрация; - коментиране;- коментиране; - задаване на въпроси;- задаване на въпроси; - създаване на теми;- създаване на теми; - ментор;- ментор; - експерт.- експерт.
 18. 18. КонверсияКонверсия - полезност- полезност - име- име - размер- размер - визия- визия - удобство- удобство
 19. 19. РегистрацияРегистрация - вход свободен- вход свободен - използвайте социалните канали- използвайте социалните канали - “какво има за мен”- “какво има за мен”
 20. 20. Законът на MetcalfeЗаконът на Metcalfe Стойността на мрежаСтойността на мрежатата е пропорционалнае пропорционална на квадратана квадрата нана броя потребители,броя потребители, свързани в нея.свързани в нея.
 21. 21. Първи малки стъпкиПърви малки стъпки
 22. 22. Пирамидална структПирамидална структуурара - 1 създател- 1 създател - 10 активни и споделящи- 10 активни и споделящи - 100 пишещи- 100 пишещи - 1000 странника- 1000 странника (в цифри: 80% - 15% - 5%)(в цифри: 80% - 15% - 5%)
 23. 23. ПоддържанеПоддържане -- постояннипостоянни и сигурни политики и правилаи сигурни политики и правила - собствено и уникално съдържание- собствено и уникално съдържание - провокиране- провокиране - задаване на въпроси- задаване на въпроси - изтъкване на водачите- изтъкване на водачите
 24. 24. Играйте....Играйте....
 25. 25. Игри, състезания, наградиИгри, състезания, награди - награждавайте доброто поведение и- награждавайте доброто поведение и ценното присъствиеценното присъствие - стимулирайте останалите чрез игри- стимулирайте останалите чрез игри ии състезаниясъстезания - накарайте ги да споделят и пишат за вас- накарайте ги да споделят и пишат за вас
 26. 26. Синдромът “Празен бар”Синдромът “Празен бар”
 27. 27. Първите месеци са критичниПървите месеци са критични - разпространете слуха навсякъде- разпространете слуха навсякъде - награждавайте добрите- награждавайте добрите - наказ- наказввайте лошитеайте лошите - създавайте история и традиции- създавайте история и традиции
 28. 28. Ben Silbermann:Ben Silbermann: PinterestPinterest Лично се е свързал с първите 5000 потребителя на сайта, предлагайки им личния си телефонен номер и дори се е срещал с някои от тях.
 29. 29. Caterina Fake:Caterina Fake: FlickrFlickr За успеха на Flickr трябваше да поздрави лично първите 10 000 потребителя.
 30. 30. Ритъм и активностРитъм и активност
 31. 31. 2 основни2 основни групигрупи:: - Опитни- Опитни - Новаци- Новаци (винаги вървят заедно)(винаги вървят заедно)
 32. 32. Здравето на общносттаЗдравето на общността
 33. 33. Слаба или никаква активностСлаба или никаква активност Публикувайте ново съдържание, искайки от потребителитеПубликувайте ново съдържание, искайки от потребителите да коментират темата, по която сте писали.да коментират темата, по която сте писали. Накарайте ги да доказат тезите си, чрезНакарайте ги да доказат тезите си, чрез цитиране на източници и споделяне на ресури.цитиране на източници и споделяне на ресури. Никакви линкове или документиНикакви линкове или документи Няма нови теми или новиниНяма нови теми или новини Попитайте ги какво искат да четат, какво гиПопитайте ги какво искат да четат, какво ги интересува в момента. Поинтересувайте сеинтересува в момента. Поинтересувайте се детайлно.детайлно.
 34. 34. Активност само от няколкоАктивност само от няколко потребителяпотребителя Свържете се с неактиСвържете се с неактиввните потребители, за даните потребители, за да разберете защо не взимат участие.разберете защо не взимат участие. УУбедете се, че нищо не затруднявабедете се, че нищо не затруднява потребителите да създават съдържание.потребителите да създават съдържание. Създайте игра, която да привлече внманието им.Създайте игра, която да привлече внманието им.
 35. 35. Използват инструменти,Използват инструменти, заобикалящизаобикалящи ообщбщнносттаостта!?!? E-mail – труден навик, с който ще трябва даE-mail – труден навик, с който ще трябва да преборите.преборите. Подсетете ги, че в общността ще получатПодсетете ги, че в общността ще получат отговори на въпросите им – бързо и от повечеотговори на въпросите им – бързо и от повече от един експерт.от един експерт. Предложете им удобството, което някоиПредложете им удобството, което някои инструментиинструменти няматнямат..
 36. 36. Потребители и на друго подобноПотребители и на друго подобно обществообщество Създавайте анкети и попитайте какво даСъздавайте анкети и попитайте какво да промените, за да се чувстват добре при вас.промените, за да се чувстват добре при вас. Потребителите са двигател, бъдете изцялоПотребителите са двигател, бъдете изцяло ориентирани към тях.ориентирани към тях. Водете, а не следвайте! Хората забелязват иВодете, а не следвайте! Хората забелязват и малките неща.малките неща.
 37. 37. Спам и offtopicСпам и offtopic Въведете строги и справедливи правила и гиВъведете строги и справедливи правила и ги прилагайте.прилагайте. Не позволявайте “празните приказки” да саНе позволявайте “празните приказки” да са повече от тематичното съдържание.повече от тематичното съдържание. ПоПооощрявайте добрите теми и бъдете “пасивни”щрявайте добрите теми и бъдете “пасивни” към “безполезните”.към “безполезните”.
 38. 38. Следете често показателите сиСледете често показателите си
 39. 39. Важни показатели за общносттаВажни показатели за общността - качество, количество, про- качество, количество, произизводителностводителност - конверсии- конверсии - неактивни потребители- неактивни потребители - ангажираност- ангажираност - бизнес показатели- бизнес показатели
 40. 40. …….още показатели.още показатели - посещенията до регистрационата форма- посещенията до регистрационата форма - връща- връщащищи се потребителисе потребители - връщащи се и пишещи потребители- връщащи се и пишещи потребители - споделяне- споделяне
 41. 41. Бизнес показателиБизнес показатели - продажби- продажби - следи- следи - бранд ангажираност- бранд ангажираност - мнения- мнения - споделяния- споделяния
 42. 42. Сериозната работа включваСериозната работа включва:: - автоматизи- автоматизирране на всичко възможноане на всичко възможно - даване на опции и възможности- даване на опции и възможности - нужда от- нужда от управление на потребителиуправление на потребителиттее
 43. 43. Успех?Успех?
 44. 44. Успехът на едно онлайн обществоУспехът на едно онлайн общество успехуспех == бробройй потребителипотребители ХХ създаденото съдържаниесъздаденото съдържание
 45. 45. В заключениеВ заключение
 46. 46. Обществата се състоят отОбществата се състоят от хора.хора.
 47. 47. Реални хора, а не потребители.Реални хора, а не потребители.
 48. 48. Хора със семейства.Хора със семейства.
 49. 49. Хора с интереси.Хора с интереси.
 50. 50. Хора на света.Хора на света.
 51. 51. Благодаря!
 52. 52. Въпроси?
 53. 53. Банко СтояновБанко Стоянов @Blinky@Blinky +359 893 73 2379+359 893 73 2379 bstoianov@gmail.combstoianov@gmail.com

×