Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Girişimcilik

7.591 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Girişimcilik

 1. 1. GİRİŞİMCİLİK Girişimcinin Temel Özellikleri Farklı Girişimci Tipleri Girişimcilik Miti 4 Temel Fikir E. Aysan Doğaner www.aysandoganer.com
 2. 2. • GİRİŞİMCİLİK MİTİ (E-MYTH G-MİTİ) Başkalarının bilmeyip olağanüstü büyük işlerin sahiplerinin bildiği şey nedir? Genel inancın aksine, işlerini olağanüstü derecede iyi yürüten iş sahiplerinin başarılarınınçok şey bilmelerine değil, doyurulmaz bir daha fazla şey bilme iştahıyladolu olmalarına dayandığını göstermektedir. Başarısız işyerlerininbir çoğundaki problem, sahiplerinin finans, pazarlama, yönetim ve faaliyet konularında yeterince bilgili olmamaları değil, bildiklerini sandıkları şeyleri savunmaya büyük enerji ve zaman harcamalarıdır.
 3. 3. Başarılı işletmeleri, günü kurtarmakla yetinen vasat işletmelerden ayıran temel özellik; günlük ve tekdüze küçük şeylerin, özenli ve düzgün biçimde yapılmasıdır. Dolayısıyla burada 4 günlük süreçte göreceğimiz Girişimcilik Eğitimi, • Sonlarla değil Başlangıçlarla • Yalnızca şu an varolmaktan, sürüp giden olaylara duyarlı davranmaktan gelen bir merakla izlediğimiz bitmek bilmeyen bir oyunla • Sevinçli ve insanı diri tutan bir süreçle • Duygularımızın , bilincimizin –insanlığımızın- sürekli gelişmesiyle ilgilidir. İşimizin kendimizi olduğumuz gibi görmemizi, gerçekten neleri bilip neleri bilmediğimizi anlamamızı, kendimize dürüst, doğrudan ve gerçekçi bir gözle bakmamızı sağlayabileceğiyle ilgilidir.
 4. 4. D ü nya d a ve Tü r k i ye ’d e Ç ı l g ı n c a B i r O ra n d a İ şye r i A ç ı l ı p Ka p a n m a k ta d ı r. Bugün açılan her 100 işletmenin 10 yıl sonra sadece 12’si hayatta kalacak!!!!!!!! Peki bunun nedeni nedir? Niçin bu kadar insan sırf başarısız olmak için iş hayatına atılıyor? Ne gibi dersler alıyorlar? Ya da bir ders alıyorlar mı? Günümüzde küçük işlerde nasıl başarı kazanılacağı konusunda bu kadar çok bilgi varken, niçin bu kadar az insan başarılı oluyor?
 5. 5. Bu eğitim süresince ortaya konan fikirleri dikkate almayan girişimciler, büyük bir olasılıkla, enerji ve sermayelerini – ve HAYATLARINI – küçük bir iş kurup batırmaya harcayan veya yıllardır sadece ayakta kalmak için mücadele eden yüzbinlerce kişiden biri durumuna düşmektedir.
 6. 6. YENİ İNANÇ ESKİ İNANÇ
 7. 7. Peki Ya Yeni Gerçekler Daha Derinlerde Yatıyorsa!!!!!
 8. 8. Hangi Güdüyle, Nereye? (a) Fırsat temelli Girişimcilik, karşısına çıkan fırsatlardan birini değerlendirme kararıyla bir iş kurmayı ifade ediyor. Ağırlıklı olarak gelişmiş batılı ülkelere özgü girişimcilik modelidir. Teknoloji ağırlıklı ve yenilikçi ürünler ve daha fazla istihdam sağlıyorlar. ABD ve Avrupa Topluluğunda toplam işletmelerin % 80’ini oluşturuyorlar. (b) Zorunluluktan kaynaklanan Girişimcilik, başka seçeneğin kalmaması durumundaki iş kurma eylemini ifade ediyor. Az gelişmiş ülkelere özgü olup ve kayıt dışı ekonominin de temelini oluşturuyor. Toplam işletmelerin ortalama % 70’i bu işletmeler. İroni!!! Bu işletmelerin önemli bir kısmı ülkenin milli gelirine, istihdam ve ihracat hacmine önemli katkıda bulunuyorlar. Fırsat temelli Girişimcilik >>> IBE (İnovatif İşletmeler) Zorunluluktan Kaynaklanan Girişimcilik >>> SME (KOBİ)
 9. 9. SME (Small and Medium Enterprises) ve IBE (Innovation-Based Enterprises) KOBİ ve İTİ Karşılaştırması
 10. 10. 1. FİKİR Ülkemizde, küçük işlerin kar elde etmek amacıyla sermaye yatırma riskini göze alan girişimciler tarafından kurulduğunu anlatan bir mit vardır. Biz buna “Girişimcilik Miti” diyoruz. Oysa iş bu kadar basit değildir. İnsanların küçük işlere atılmasındaki esas nedenlerin girişimcilikle çok az ilişkisi bulunmaktadır. Aslında Girişimcilik Mitine duyulan bu inanç, bugün küçük işlerdeki başarısızlığın muazzam oranlara varmasının en önemli faktörüdür.
 11. 11. 2. FİKİR BUGÜN TÜM DÜNYADA KOBİ’LERDE BIR DEVRİM YAŞANMAKTADIR. BİZ BUNA “ANAHTAR TESLİM DEVRİMİ” DIYORUZ. Bu devrimin içeriği, sadece ülkemizde iş yapma yollarının değişmesinden değil, aynı zamanda iş kuran insanların, bu insanların işlerini yürütme biçimlerinin ve bu iş yerlerinin ayakta kalma olasılıklarının değişmesinden oluşmaktadır.
 12. 12. 3. FİKİR Anahtar Teslim Devrimi’nin özünde “İŞ GELİŞTİRME SÜRECİ” dediğimiz dinamik bir süreç yer almaktadır. İş Geliştirme Süreci, küçük bir iş sahibince sistemli ve bilinçli olarak uygulandığında, her küçük işletmeyi akıl almaz etkinlikte bir kuruma dönüştürmektedir. Bunu ihmal eden işletmelerin kendilerini şansla yönetime, durgunluğa ve başarısızlığa mahkum ettiklerini görmekteyiz.
 13. 13. 4. FİKİR İş Geliştirme Süreci, her küçük iş sahibince Anahtar Teslim Devrimi’nden alınan dersleri adım adım kendi işine yansıtma suretiyle sistemli bir biçimde uygulanabilir.
 14. 14. “Anahtar Teslim Devrimi” Mucizesinin Yarattığı Şirketlerden Sadece Birkaçı!!!
 15. 15. Mavi, BİM, Starbucks, Domino’s Pizza, Mc Donald’s ve Silk & Cahmere gibi şirketlerin başarısının ardında Franchise Sistemi ile büyümeleri yatmaktadır. Bu sistemin temelinde İş Geliştirme Süreci ve Franchise Prototipi yatmaktadır. İlerleyen derslerde bu sistemi inceleyeceğiz ama öncelikle “Girişimci” kimdir? Özellikleri, düşünce biçimi nedir? anlamaya çalışalım.
 16. 16. GİRİŞİMCİYE İŞ KURDURAN NEDENLER Girişimcilik Tutkusundan Acı Çekenler Girişimci, Yönetici, Teknisyen Tehlikeli Varsayım Çözüm; “İşin Üzerinde Çalışmak”
 17. 17. GİRİŞİMCİLİK TUTKUSU Girişimci davranışları risk almaya hazır olma, bağımsızlık ve kendini gerçekleştirme arzusu gibi bazı ortak özellikler gösterir. Öte yandan bir işe girişme eylemi başlangıçta bir takım belirsizlikler içerir. Kendi işimi açarsam sahip olduğum kariyer ve ekonomik şartlar elimden gidebilir Bilmediğim, farklı bir yaşam tarzına uyum sağlayabilecek miyim? Elimdeki sermaye bu iş için yeterli değil. Ailem ve yakın dostlarım bu kararıma destek olacak mı? Yaşım, eğitimim, birikimim başarılı olmamı sağlayacak düzeyde değil. • Bu ve buna benzer yüzlerce çekince ile karşı karşıya olduğunuzun farkındayım. Ama herşeye rağmen uzun süredir içinizde var olan bu tutkuyu frenleyerek yaşamınızı sürdüremeyeceğinizi düşünüyorsunuz. İnandığınız yolda yürümeye kararlısınız. • Nietzche’nin dediği gibi “Savaşçı insan, savaşacak bir şey bulamayınca kendisine saldırır.”
 18. 18. Tutku'dan Fazlası Gerçekten de mevcut iş yaşantınızda sürekli iş değiştiriyor ve yeni işinizde ortalama bir yıl içinde heyecanınızı yitiriyor, savaşmaya değer bir hedef yakalayamıyor ve sonuçta kendinize zarar veriyorsanız, siz iyiden iyiye “girişimci” olma yoluna girdiniz demektir. Ancak, başarılı bir girişimci olabilmek için “tutku”dan fazlası gerekiyor. Girişimci, pazarda var olan fırsatları belirleyen, söz konusu bu fırsatları veya ihtiyaçları iş fikrine dönüştüren, kaynakları bir araya getiren, risk üstlenen, finansmanı, üretim ve üretim süreçlerini, insan kaynaklarını yöneten, üründe, yönetimde, teknolojide, pazarlamada sürekli yeniye doğru değişme çabasını sürdüren kişidir. Girişimcilik ise, yeni ya da mevcut bir organizasyon içinde risk alma, yaratıcılık ve yenilikleri sağlam bir yönetim sistemiyle bütünleştirerek ekonomik faaliyet yaratma ya da geliştirme sürecidir. Böylece girişimciler sezgisi güçlü, iyi gözlemci, hayal gücü yüksek, kaynaklara ulaşabilecek ilişkiler ağına sahip, kaynaklar arasında özellikle insan kaynaklarını iyi yönetebilen, düşünme ve muhakeme yetenekleri güçlü insanlardır. Bana göre girişimci tüm bunları gerçekleştirirken etik değerlere ve toplumun hassasiyetlerine de özen gösterir.
 19. 19. Hangi Güdüyle, Nereye? (a) Fırsat temelli Girişimcilik, karşısına çıkan fırsatlardan birini değerlendirme kararıyla bir iş kurmayı ifade ediyor. Ağırlıklı olarak gelişmiş batılı ülkelere özgü girişimcilik modelidir. Teknoloji ağırlıklı ve yenilikçi ürünler ve daha fazla istihdam sağlıyorlar. ABD ve Avrupa Topluluğunda toplam işletmelerin % 80’ini oluşturuyorlar. (b) Zorunluluktan kaynaklanan Girişimcilik, başka seçeneğin kalmaması durumundaki iş kurma eylemini ifade ediyor. Az gelişmiş ülkelere özgü olup ve kayıt dışı ekonominin de temelini oluşturuyor. Toplam işletmelerin ortalama % 70’i bu işletmeler. İroni!!! Bu işletmelerin önemli bir kısmı ülkenin milli gelirine, istihdam ve ihracat hacmine önemli katkıda bulunuyorlar. Fırsat temelli Girişimcilik >>> SME (KOBİ) Zorunluluktan kaynaklanan Girişimcilik >>> IBE (İnovatif İşletmeler)
 20. 20. Girişimciliği Etkileyen Faktörler (Global Entrepreneurship Monitor Executive Report) Ülke Altyapısı Büyük Şirketler Yeni Firmalar Kobiler Ulusal Ekon. Büyüme İş ve Teknik Yenilik Sosyal, Kültürel Politik Yapı Girişimcilik Altyapısı Girişim Fırsatları Yeni Şirketler Girişim Kapasitesi Yetenek Motivasyon
 21. 21. TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK
 22. 22. Girişimcilik Tutkusundan Acı Çekenler Michael E. Gerber iş kuranların Girişimci, Yönetici ve Teknik beceriye sahip olma özellikleri taşıması gerektiğini düşünüyor. Önemli kısmının gerçek girişimciler olmaktan ziyade, “girişimcilik tutkusundan acı çeken teknisyenler” olduğunu düşünüyor. Grafiker, reklam ajansı kuruyor, diş hekimi muayenehane, aşçı restoran açıyor, bilgisayar programcısı yazılım firması kuruyor… Bu insanlar, çoğunlukla, başarılı bir iş kurmak için teknik çalışmanın nasıl yapılacağını bilmenin yeterli olduğu şeklindeki yanlış inanca kapılarak işlerini kuruyorlar.
 23. 23. Girişimci Yö n e t i c i Te k n i s y e n Hayalci Vizyon sahibi Değişim ajanı Gelecekte yaşayan Olası fırsatları gören Planlayan Geçmişte yaşayan Problemlere odaklanan Organizasyon yapan Güven arayan Pragmatik İş yapan Sorun çözen Bugünü yaşayan Kolaya kaçan Mevcut durumla yetinen DÜSTURU “BİR ŞEYİN DOĞRU YAPILMASINI İSTİYORSAN, KENDİN YAP” İLKESİDİR GİRİŞİMCİ BİZİM YARATICI KİŞİLİĞİMİZDİR •Her zaman bilinmeyenle ilgilenen •Geleceği kurcalayan •Olasılıklardan olanaklar yaratan •Kaosu uyuma Çeviren KİŞİDİR.... YÖNETİCİ OLMADAN NE PLANLAMAOLUR, NE DÜZEN NE DE ÖNGÖRÜ •Düzen delisidir •Statükoya bağlıdır •Problemleri görür •İşleri düzgün ve özenlidir •Girişimcinin arkasından ortalığı toparlayan kişidir GİRİŞİMCİ OLMAZSA YENİLİK OLMAZ YÖNETİCİ OLMAZSA İŞLER VE TOP TEKNİSYEN YAPAR LUM YÜRÜMEZ % 10 % 20 •Tamir yapmayı sever •İşleri parçalara ayırıp tekrar birleştirir •İşlerin hayal edilmeleri değil yapılmaları gerekir •Durmadan çalışır, iş akışını kontrol ettikçe mutludur •Sistem insanlık dışı soğuktur; onun birey olma özelliğini yok eder % 70
 24. 24. KOBİ’lerde Çoğunlukla Yaşanan Dengesizlik Hali 3 Rol Arasında Denge Hali
 25. 25. http://www.youtube.com/watch?v=0JaPaeFYE 5U&list=PLj2sLT2vw0eW5GlWYwfZwNbLrvHpc GNQC http://www.youtube.com/watch?v=-0RuC-bA3VY Ayşen Zamanpur ____ Silk&Cashmere http://www.youtube.com/watch?v=7TY6JxR15og Hamdi Ulukaya ____Chobani http://www.youtube.com/watch?v=Oppu71l9Ibc
 26. 26. TEHLİKELİ VARSAYIM “Bir işin teknik yanlarından anlıyorsanız, bu teknik yanların organize edilme işinden de anlarsınız.” Bunun tehlikeli olmasının nedeni, doğru bir varsayım olmamasıdır. Bir işin teknik yanları ile o teknik yanları yürüten iş, birbirinden tamamen farklı iki şeydir! Oysa iş kuran teknisyen bunu görememektedir. Girişimcilik hevesine kapılan teknisyenin gözünde işyeri bir işletme değil sadece çalışmaya gidilen bir yerdir.
 27. 27. Esas trajedi, teknisyen bu Tehlikeli Varsayım’ın tuzağına düştüğünde, kendisini başka biri adına çalışmanın kısıtlamalarından kurtaracağını sandığı bu işin, artık onu köleleştirecek olmasında yatmaktadır. ÇOK İYİ BİLDİĞİ BU İŞ, BİR ANDA, NASIL YAPILACAĞINI BİLDİĞİ + NASIL YAPILACAĞINI HİÇ BİLMEDİĞİ BİR SÜRÜ İŞİN TOPLANDIĞI BİR YÜKE DÖNÜŞECEKTİR.
 28. 28. Teknik becerilere sahip olanlar iş kurunca ne oluyor? Kendi işlerinin patronu olmaktan ziyade, sanki kendilerine maaşlı bir iş satın almış gibi her gün işyerine gidip teknik çalışma yapmaya devam ediyorlar. Grafiker, bilgisayarda dizayn yapıyor, diş hekimi tedavi ediyor, mühendis üretime dalıyor. Böylelikle çoğu işletmede girişimci işi hiç yapılmıyor, yönetici işi bir ofis sorumlusuna devredilmiş durumda ve bizim “sözde profesyonel iş sahibimiz” de teknisyen işi tarafından tüketilmekte. “Her gün aynı, her gün aynı, her gün aynı.” Maalesef sonuç hiç değişmiyor. Ancak iş sahibi yaşlanıyor.
 29. 29. Girişimcilik hevesine kapılan Teknisyenlerin başına gelenler!... İlk Önce ÇOŞKU İkincisi DEHŞETE KAPILMA Üçüncüsü En Son TÜKENİŞ UMUTSUZLUK
 30. 30. Çözüm nedir? Her şeyden önce, alıştığımız gibi her gün işe gitmekten ziyade, bu konuya ilgi duyan kişinin, aslında her iş sahibinin yapması gereken bir şeyi yapması, yani “iş nedir?” sorusuyla yüz yüze gelmesi gerekiyor. Sadece teknisyenin yaptığı iş değil, başarılı bir işletmenin yaptığı iş nedir? İşin “içinde” çalışmak ile işin “üzerinde” çalışmak Sizin sayenizde işleyecek bir işten ziyade, siz başında olmadan işleyecek bir girişim nasıl kurulur? sorusunun yanıtı ikisi arasındaki farkı açıklıyor.
 31. 31. REKABET ve FARKLILAŞMA YENİLİKÇİLİK, RİSK ALMA PROAKTİFLİK
 32. 32. Girişimci tutum ve davranışlar üç temel özellik içerir. • Yenilikçilik, sorunlara ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış veya sıra dışı çözümler aranmasını ifade eder. • Risk alma yeteneği, üstlenilebilecek risk içeren bir fırsata açık olup, kaynak aktarılması anlamı taşır. Bu tür riskler genellikle makul seviyede ve hesaplanmıştır. • Proaktiflik ise ilk adımı atmak ve rakipleri izlemekten ziyade onlara liderlik etmek ve amaca ulaşmada her ne gerekiyorsa onu yapmaktır. Bu ise başarısızlık ihtimaline karşı azimli, uyumlu ve istekli olmayı gerektirir.
 33. 33. REKABET ve FARKLILAŞMA Rekabet, gerek işletmeler gerekse tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır. Rekabet, girişimcilerin piyasada tutunabilmeleri için kaliteli ürünler üretmelerine, verimli çalışmalarına ve tüketici yönlü olmalarını sağlar. Oyunda Kalmak Yetmiyor Rekabet konusundaki çalışmalarıyla ünlü M.Porter, rekabet edebilirlik gücüyle, verimlilik artışı ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir.
 34. 34. M. Porter’in verimlilik konusunda üzerinde durduğu noktalar: Ürün kalitesini yükseltebilme Ürüne ek özellikler kazandırma Üretimde verimliliği yükseltebilme Yüksek otomasyon düzeylerine erişebilme yetenekleridir. Ne var ki; verimli olmak rekabette öne geçebilmenin sadece ilk aşamasını teşkil etmektedir. Toplam kalite yönetimi, zaman esaslı rekabet ve kıyaslama gibi fikirlerin çoğu işleri daha iyi yapma, operasyonel verimlilik geliştirme ile ilgilidir. Bu uygulamalar sadece oyunda kalabilmeyi sağlar. Ancak oyunda kalmak artık yeterli olmamaktadır.
 35. 35. Farklılaşma ‘Doğal’ Bir Gerekliliktir Porter’a göre bu şartlarda stratejimiz kendimizi rekabetin üzerine çıkarmak olmalıdır. Mesele sadece yaptığınız şeyde iyi olma meselesi değil, yaptığınız şeyde farklı olma meselesidir. Rekabet stratejisi farklı olmakla ilgili bir şeydir. , Bunun anlamı, eşsiz bir değer karması sunabilmek için bilinçli olarak çok farklı bir etkinlik bileşkesi seçmektir. Peki bu durumda Yapılması gereken ne?
 36. 36. Yapılması gereken şunlar: Müşterinizin istediği ya da isteyebileceği vaya çok hoşlanabileceği ve bunun için fiyat ödemeye razı olabileceği ve Rakiplerinizin hiç birinin yapmadığı ya da yapamadığı ‘şeyleri’ belirlemek ve bunlar üzerine bir sistem inşa etmek. Sonuç Farklı olun. En yakın rakibinizle aranızdaki farkı sürekli olarak artırın. Arayı açın. Eğer herhangi bir rakibin sizin alanınızı istila edebileceği bir alanda iş yapıyorsanız, önce sizin onu istila edip edemeyeceğinizi yoklayın, aksi halde orayı boşaltın. Aynı mekanda yaşamayı gerektiren iş alanlarından kaçınmaya çalışın. Farklılığı yaratabilmek için müşterinizin arzu ettiği ya da edebileceği ama rakiplerinizin yapamadığı veya yapmayacağı ‘şeyleri’ belirlemeye çalışın ve bunlar üzerine bir sistem inşa edin.
 37. 37. YENİ BİR İŞLETME ANLAYIŞI “ANAHTAR TESLİM DEVRİMİ”
 38. 38. Sistemler teorisi, dünyaya, bütün fenomenlerin birbiriyle ilişki içinde olması açısından bakar ve bu çerçevede, varlığı, kendisini meydana getiren parçalara indirgenemeyecek olan bütüne sistem denir. Fritjof Capra Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası
 39. 39. Anahtar Teslim Devrimi’nin –Franchise Sisteminin- temelinde, küçük işletmeleri Kaos ve Hastalıktan Kurtarıp Düzenini Oturtmuş, Heyecanını Kaybetmemiş,ve Büyümesini Sürekli Kılmış bir hale getirme gücüne sahip bir işletme tarzı yatmaktadır.
 40. 40. ANAHTAR TESLİM: FRANCHISE İŞLETME MODELİ Pek çoğu hala yaşamakta olan ilk franchise işletmelere, “isim hakkına sahip” franchising işletmeler deniyordu. Bu sistemde franchisor, tanınmış ürünlerin pazarlama hakkını küçük işletmelere veriyordu. Ancak Franchise İşletme Modeli, franchisorun küçük işletmelere ismini kiralamasıyla kalmaz, ayrıca franchising hakkını alan bu işletmelere bütünsel bir iş yapma sistemi de sağlar.
 41. 41. Bir işletme kuran çoğu insan bir işyerinin başarısının ürününü satmadaki başarısıyla ölçüldüğüne inanır. Franchise verene göre ise, franchise yönteminin değeri, kiralanan markanın isminde yatmaktaydı: Starbucks, Harley Davidson, Coca Cola, Mc Donald’s, Domino’s, Gratis, BİM, İkea. Bu düşünce bir zamanlar belki doğruydu, ama artık geçerli değildir !!!!!!!!
 42. 42. TARTIŞMA SORULARI Günlük yaşantınızda ziyaret ettiğiniz ünlü Franchise yerler hangileri? Niçin ziyaret ediyorsunuz, bu markalar size ne anlatıyor? Bu markalara sadakatinizin ana nedeni? →Sturbucks deyince aklınıza ilk ne geliyor? → Harley Davidson sizce Ne Satıyor? → Dominos’u tercih etme nedeniniz en lezzetli pizzayı satıyor olması mı?
 43. 43. Franchise yöntemindeki büyümeyi asıl sağlayan, Franchise İşletme modeli olmuştur. Çünkü bu model, bir işletmenin gerçek ürününün sattığı mal değil, malını nasıl sattığı inancına dayanmaktadır. Bir işletmenin gerçek ürünü, işletmenin kendisidir.
 44. 44. Ray Kroc’un Mc Donalds’da anladığı gerçek, hamburgerin onun ürünü olmadığıydı. Onun ürünü McDonalds’dı. Ve buna inanmasının çok önemli bir nedeni vardı Ray Kroc mükemmel bir girişimciydi. Çoğu girişimci gibi onun da ciddi bir sıkıntısı vardı. Muazzam hayallerine göre cebindeki parası çok azdı
 45. 45. Birçok küçük işletmenin görülen başarısızlığında can alıcı bir noktayı yakalamıştı. McDonald’s’ın başarılı olacağından kuşku duymaması için işletmenin (iş modelinin) başarılı olması gerekiyordu. Ray Kroc bu ayrıntıyı kavrayınca , çözmeye çalıştığı problem onun fırsatı haline geliverdi. Bunu bir silah olarak düşünüp, başarısızlık şansı olmayan önceden izlenebilirbir işletme kurma görevine girişti. !!!!!!!!!!!
 46. 46. → Kişilere değil sisteme dayalı bir işletme → Kendisi olmadan da yürüyebilecek bir işletme → Ray Kroc, kendinden önceki hatta sonraki küçük iş sahiplerinin çoğundan farklı olarak, kendi işinin içinde değil, üstünde çalışmayı ilke edinmişti. İŞLETMESİNİ, YOĞUN ÜRETİMİ YAPILACAK BİR ÜRÜNÜN, ÜRETİM ÖNCESİ HAZIRLANAN PROTOTİPİ ÜZERİNDE ÇALIŞAN BİR MÜHENDİS GİBİ KURGULAMAYA BAŞLADI. → Mc Donalds’ı ismi ve tarzı moda olmadan çok önce yeniden yapılandırmaya koyuldu.
 47. 47. → SORULAR → Prototipin parçaları, tamamen değiştirilebilir elemanlarla ve çok düşük maliyetle nasıl monte edilebilirdi? Prototipin parçaları, tamamen değiştirilebilir elemanlarla ve çok düşük maliyetle nasıl monte edilebilirdi? → Parçaların birleştirilmesiyle , T-Model gibi, güvenilir binlerce örneğinin olduğu işletmeler kurmak nasıl sağlanabilirdi? → Ray Kroc’un yaptığı iş, Sanayi Devriminin arkasındaki düşünceyi İş Geliştirme’ye uygulamaktı. İŞLETMEYİ ÜRÜN OLARAK GÖRME DÜŞÜNCESİ ANCAK BU YÖNTEM İŞLERSE SATILABİLİRDİ.
 48. 48. Bu düşüncenin dünyanın herhangi bir yerinde franchisee işletmenin elinde güvenle işlemesini sağlamanın tek yolu da, toplu üretime geçmeden çok önce bir prototiple sınanabilip tamamen öngörülebilir parçalardan oluşturarak kurmaktı. İşte Franchise İşletme Modeli’nin gösterişli başarısının Anahtar Teslim Devrimi’ne giden yolun arkasındaki sır burada yatmaktadır. BU SIR FRANCHISE PROTOTİPİDİR.
 49. 49. E. Aysan Doğaner www.aysandoganer.com 553 328 08 82

×