Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bibliotecile de colegii: Quo vadis?

1.055 Aufrufe

Veröffentlicht am

Autor: Ambroci T., Colegiul de Construcţii

 • Als Erste(r) kommentieren

Bibliotecile de colegii: Quo vadis?

 1. 1. Bibliotecile de colegiu : Quo vadis ? Tatiana Ambroci Colegiul de Construcţii
 2. 2. <ul><li>Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; sub paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi la nesfârşit. </li></ul><ul><li>Franz Kafka </li></ul>
 3. 3. Actualitate <ul><li>Poziţia bibliotecilor de colegiu ca centre metodico-didactice, informaţionale şi documentare ale instituţiilor de învăţământ se clatină sub efectele directe ale crizei politice, financiare şi sociale. </li></ul><ul><li>Aceste instituţii infodocumentare sunt direct afectate de faptul că, </li></ul><ul><li>nu reuşesc să ţin ă pasul schimbărilor spectaculoase ce au loc în mediul informaţional şi al tehnologiilor informaţionale , </li></ul><ul><li>cu greu fac fa ţă cerinţelor informaţionale tot mai cresc ânde şi mai exigente ale utilizatorilor, </li></ul><ul><li>nu au suficiente surse să asigur e la un nivel înalt şi calitativ acoperirea informaţională şi didactică a procesului educaţional, </li></ul><ul><li>nu pot fi un suport real, stabil şi efectiv pentru procesul de studiu, </li></ul><ul><li>devine tot mai dificil să-şi îndeplinească misiunea pentru care au fost create, </li></ul><ul><li>şansele de redresare sunt, in acest moment, aproape nule. </li></ul>
 4. 4. Actualitate <ul><li>A fost elaborat un chestionar, care a fost distribuit bibliotecilor de colegiu de 3 ori : de Biblioteca USM, de Biblioteca Colegiului de Construcţii şi de Ministerul Educaţiei. D oar 20 de biblioteci de colegiu au răspuns la acest chestionar. </li></ul><ul><li>Dacă veţi contacta Centrul Metodologic al Bibliotecii USM şi Biblioteca Naţională, care acumulează în fiecare an datele statistice ale bibliotecilor din republică şi care deţin toată informaţia privind activitatea bibliotecilor din ţară, veţi afla că total în republică sunt 19 biblioteci de colegiu . </li></ul><ul><li>Din 42 instituţii medii de specialitate, doar 19 au biblioteci. Aceste informaţii sunt puse la dispoziţia diferitor instituţii statale statale, non-guvernamentale etc. , astfel din motivul iresponsabilităţii unor bibliotecari de colegiu, care nu conştientizează importanţa prezentării raportului statistic, a evidenţei statistice naţionale , în general, se prezintă date eronate despre acest tip de biblioteci . </li></ul>
 5. 5. Bibliotecile de colegiu care au prezentat raportul statistic în 2010 <ul><li>Biblioteca Colegiului de Medicina din Bălţi </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Naţional de Medicnă şi Farmacie Chişinău </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului de Medicină din Cahul </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului de Medicină din Orhei </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului de Medicină din Ungheni </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Tehnologic din Chişinău </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului de Informatică din Chişinău </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Pedagogic “Gh. Asachi” din Lipcani </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Pedagogic “Mihai Eminescu” din Soroca </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Politehnic Chişinău </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Financiar-Bancar ”I. Diordiţă” </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Naţional de Comerţ al ASEM </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului de Construcţii din Chişinău </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului de Arte Plastice “A. Plămădeală” din Chişinău </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului de Muzică “Ş. Neaga” din Chişinău </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Tehnic Agricol din Soroca </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Tehnic Agricol Svetlîi </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Naţional de Viticultură şi Vinificaţie </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului de Zootehnie şi Medicină Veterinară din c. Brătuşeni </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Agroindusrtial Ungheni </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Agricol Ţaul </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Agroindusrtial Rîşcani </li></ul><ul><li>Biblioteca Colegiului Agroindustrial din c. Grinăuţi </li></ul><ul><li>Biblioteca Liceului Teoretic Agricol </li></ul>
 6. 6. Bibliotecile de colegiu, care au prezentat chestionarul la Ministerul Educaţiei <ul><li>Colegiul Tehnic Agricol Soroca </li></ul><ul><li>Colegiul Naţional Comerţ </li></ul><ul><li>Colegiul Agroindustrial Grinăuţi </li></ul><ul><li>Colegiul Politehnic Chişinău </li></ul><ul><li>Colegiul Pedagogic Orhei </li></ul><ul><li>Colegiul Pedagogic Comrat </li></ul><ul><li>Colegiul Informatică </li></ul><ul><li>Colegiul Agroindustrial Râşcani </li></ul><ul><li>Colegiul Zootehnie Brătuşeni </li></ul><ul><li>Colegiul Construcţii Chişinău </li></ul><ul><li>Colegiul Pedagogic Lipcani </li></ul><ul><li>Colegiul Financiar Bancar </li></ul><ul><li>Colegiul Naţ. Viticultură Vinificaţie </li></ul><ul><li>Colegiul Microelectronică </li></ul><ul><li>Colegiul Tehnologic Chişinău </li></ul><ul><li>Colegiul Pedagogic Chişinău </li></ul><ul><li>Colegiul Ecologie </li></ul><ul><li>Colegiul de management, Economie, Drept </li></ul><ul><li>Colegiul Tehnic Agrar Svetlâi </li></ul><ul><li>Colegiul Coregrafie </li></ul>
 7. 7. Actualitate <ul><li>Este bine ştiut că pentru a aborda unele probleme sau a semnala unele situaţii, pentru a elabora unele strategii, pentru a afla starea de lucruri actuală, este nevoie de chestionare, de sondaje, de colectarea datelor statistice , este nevoie de informaţie. </li></ul><ul><li>O secţiune a ABRM, cum este «  Biblioteci de colegii şi şcoli profesionale «  , care activează de 5 ani, nu cunoaşte şi nu deţine informaţii complete despre bibliotecile de colegiu. </li></ul><ul><li>Quo Vadis , biblioteci de colegiu? Încotro mergem? </li></ul>
 8. 8. Actualitate <ul><li>Spaţii: </li></ul><ul><li>Analiza datelor din chestionare demonstrează că, bibliotecile de colegiu dispun de spaţii pentru oferirea serviciilor de împrumut la domiciliu a documentelor şi de consultare a acestora în săli de lectură , numărul de locuri în unele instituţii depăşind cifra de 70. </li></ul><ul><li>Doar o singură bibliotecă din cele chestionate dispune de o sală, unde cumulează servicii de împrumut şi de consultare în Sala de Lectură. </li></ul><ul><li>Raportând datele statistice privind numărul de documente la mărimea spaţiului deţinut de bibliotecă putem concluziona că în unele biblioteci nu este suficient spaţiu pentru a asigura condiţii optime pentru colecţiile de documente. </li></ul><ul><li>Raportând contingentul de elevi cu numărul locurilor în Sala de Lectură constatăm că în unele biblioteci nu este respectat coeficientul de 15% aşa cum prevăd normativele în vigoare şi cum se cere de comisiile de acreditare a instituţiei </li></ul>
 9. 9. Actualitate <ul><li>Colecţii: </li></ul><ul><li>Numărul de volume ne vorbeşte despre faptul că bibliotecile de colegiu au în gestiune fonduri impunătoare de publicaţii. Dacă urmărim datele statistice privind conţinutul acestor colecţii, vedem că : </li></ul><ul><li>publicaţiile în limba română constituie în jurul la 50%, </li></ul><ul><li>materialele didactice (manualele) constituie în medie 65% din numărul total, acesta fiind un indicator satisfăcător( norma fiind nu mai puţin de 60%), ce confirmă că bibliotecile îşi dezvoltă colecţiile în conformitate cu misiunea pe care o îndeplinesc şi anume, de a susţine didactic, informaţional şi documentar procesul educaţional din instituţie. </li></ul><ul><li>Lasă de dorit coeficientul privind numărul de manuale în limba română, ce constituie în medie 50% din numărul total de manuale, în unele biblioteci acest coeficient fiind sub 40%. </li></ul>
 10. 10. Actualitate <ul><li>Publicaţiile periodice sunt un suport informaţional important pentru procesul de studiu din considerentele că conţin cele mai noi informaţii din domeniile respective. </li></ul><ul><li>Bibliotecile de colegiu abonează în mediu 15-20 titluri de periodice , ceea ce confirmă faptul că administraţia instituţiilor conştientizează rolul important al acestui gen de informaţie. </li></ul><ul><li>Literatura beletristică ocupă un loc bine determinat în colecţiile de documente ale fiecărei biblioteci. Analizând cifrele din tabel la compartimentul beletristică putem conchide că procentul înalt al acestui gen de documente în colecţiile bibliotecilor de colegiu- 10-15% se datorează numărului mare de carte artistică în limba rusă păstrată de ani de zile şi care în cea mai mare parte reprezintă un fond de carte mort, neutilizabil. </li></ul>
 11. 11. Actualitate <ul><li>Sursele de completare ale bibliotecilor de colegii sunt: </li></ul><ul><li>editurile „ Lumina „, „ Litera „, „ Ştiinţa „, „ Tehnica-Info „, „ Cartier ; </li></ul><ul><li>librăriile din Chişinău; </li></ul><ul><li>distribuitorii de carte „ Policadran „, „ Silvia MV „ SRL, SA „ Olhionia „, „ ProNoi „, „ Molddidactica „, „ Mesageria „, „ Incercom „ </li></ul><ul><li>direct de la autori </li></ul><ul><li>donaţii din partea ambasadelor, asociaţiilor de părinţi, Bibliotecii Naţionale, ONG-urilor, de la autori de cărţi, de la profesori şi elevi. </li></ul><ul><li>Abonarea la publicaţiile periodice se efectuează la Poşta Moldovei, Moldpresa şi SA „Deleu-Delev”. </li></ul><ul><li>În urma analizei informaţiei prezentate în chestionar privind sumele alocate pentru achiziţia de documente în anul 2010 s-a constatat că majoritatea bibliotecilor de colegiu au beneficiat de surse financiare impunătoare pentru dezvoltarea colecţiilor: pentru procurarea manualelor, cărţilor beletristice şi cognitive figurează sume în mărime de la 10 000 lei până la lei 79 900 lei, pentru periodice- de la 8 000 lei până la </li></ul><ul><li>21 000 lei anual. </li></ul>
 12. 12. Actualitate <ul><li>Următoarele compartimente ale chestionarului au avut ca scop de a scoate în evidenţă pregătirea profesională a managerilor bibliotecilor de colegiu. </li></ul><ul><li>Astfel la întrebarea: cum se efectuează evidenţa primară şi individuală a documentelor , </li></ul><ul><li>70 % din respondenţi au răspuns- conform instrucţiunii </li></ul><ul><li>şi doar 30% au descris etapele şi documentele de evidenţă, ce confirmă cunoaşterea şi aplicarea în practică a instrucţiunii privind evidenţa colecţiilor. </li></ul><ul><li>10% din respondenţi nu duc evidenţa publicaţiilor seriale. </li></ul><ul><li>La întrebarea-care sunt motivele eliminării publicaţiilor din colecţie 40% din respondenţi au numit motive ce nu ţin de instrucţiunea sus numită, folosind un vocabular depăşit . </li></ul><ul><li>25% din respondenţi nu dispun de cataloage şi fişiere , 10% din respondenţi au menţionat un sistem divers de cataloage şi fişiere, ce confirmă faptul, că în aceste biblioteci activează specialişti cu studiile respective. </li></ul><ul><li>50% din respondenţi au menţionat că nu deţin instrumentele necesare pentru activitatea de bibliotecă: tabele CZU, tabele de autor, standarde, documente de reglementare, literatură de specialitate, publicaţii periodice din domeniu. </li></ul><ul><li>20% din bibliotecile chestionate au menţionat că nu dispun de tipizate de bibliotecă- fişa cărţilor şi caiete de evidenţă a activităţii bibliotecii etc. </li></ul>
 13. 13. Actualitate <ul><li>Dotarea tehnică: </li></ul><ul><li>12 biblioteci din 20 sunt dotate cu calculatoare- total: 33 computere , dintre care: </li></ul><ul><li>13 staţii de lucru pentru bibliotecari, </li></ul><ul><li>20 staţii de lucru pentru utilizatori , </li></ul><ul><li>9 biblioteci sunt conectate la Internet, </li></ul><ul><li>7 biblioteci dispun de printere, </li></ul><ul><li>6 biblioteci sunt dotate cu copiatoare. </li></ul>
 14. 14. Actualitate <ul><li>Personalul Bibliotecilor de colegiu </li></ul><ul><li>În 20 de biblioteci de colegiu activează 51,5 bibliotecari. </li></ul><ul><li>Studii: </li></ul><ul><li>Cu studii superioare- 43 </li></ul><ul><li>Cu studii superioare de specialitate- 25 </li></ul><ul><li>Cu studii medii de specialitate- 6 </li></ul><ul><li>Cu studii medii- 3 </li></ul><ul><li>Concluzii: 49% din bibliotecarii de colegiu au studii superioare de specialitate, 35%- sunt veniţi din alte domenii ( cadre didactice ), 17% reprezintă bibliotecarii cu studii medii şi medii de specialitate. </li></ul>
 15. 15. Actualitate <ul><li>Personalul bibliotecilor de colegiu </li></ul><ul><li>Vechime în domeniu </li></ul><ul><li>1-5 ani- 4 bibliotecari </li></ul><ul><li>5-15 ani- 12 bibliotecari </li></ul><ul><li>15-30 ani- 17 bibliotecari </li></ul><ul><li>Peste 30 ani- 19 bibliotecari </li></ul><ul><li>Concluzia: 70% din bibliotecarii de colegiu au o vechime de peste 15 ani în domeniu </li></ul>
 16. 16. Probleme <ul><li>Cadrul de reglementare pentru bibliotecile de colegiu lipseşte  </li></ul><ul><li>Cel existent necesită modifica re şi actualiza re </li></ul>
 17. 17. Probleme <ul><li>În bibliotecile de colegiu lipsesc instrumentele principale necesare activităţii în bibliotecă: </li></ul><ul><li>Tabele CZU </li></ul><ul><li>Tabele autor </li></ul><ul><li>Standarde </li></ul><ul><li>Instrucţiuni ce ţin de activitatea biblioteconomică </li></ul><ul><li>Îndrumări metodice pentru diferite procese biblioteconomice </li></ul><ul><li>Tipizate de bibliotecă: registre, fişe, caiete de evidenţă etc. </li></ul><ul><li>Publicaţii de specialitate </li></ul>
 18. 18. Probleme <ul><li>Pilonii de rezistenţă ai bibliotecii sunt: spaţiile, colecţiile şi personalul bibliotecii. </li></ul><ul><li>Spaţii: </li></ul><ul><li>Spaţii neîncăpătoare pentru colecţii </li></ul><ul><li>Insuficiente locuri în sălile de lectură </li></ul><ul><li>Mobilier învechit </li></ul><ul><li>Necesitatea efecturării reparaţiilor cosmetice </li></ul>
 19. 19. Probleme <ul><li>Colecţii: </li></ul><ul><li>Nu sunt documente normative care ar orienta bibliotecarii în direcţia proporţionalităţii colecţiei de documente specifice unei instituţii de învăţământ. În literatura de specialitate a ţărilor vecine se menţionează un procent de minimum 60% din numărul total de documente, care ar trebui să constituie fondul de manuale pentru bibliotecile de învăţământ. </li></ul><ul><li>Gradul de învechire a manualelor este de 5-10 ani, astfel în fiecare an biblioteca este nevoită să-şi reînnoiască fondul de manuale cu nu mai puţin de 20%. Preţurile la cartea didactică au crescut spectaculor, deaceea bibliotecile de colegiu nu pot să-şi permită să procure manuale pentru o asigurare 100% sau 50%, cum prevăd unele normative, cheltuind sume enorme de bani, ca peste câţiva ani aceste publicaţii să fie eliminate ca depăşite moral. </li></ul>
 20. 20. Probleme <ul><li>O bibliotecă de învăţământ trebuie să formeze şi un fond de carte suplimentară, necesară procesului de studiu, care ar include publicaţii de referinţe- enciclopedii şi dicţionare de profil, universale şi lingvistice; publicaţii oficiale; publicaţii periodice de specialitate, un fond de carte beletristică , ţinând cont de curriculumul şcolar la disciplinele umanistice, dar şi de solicitările utilizatorilor. </li></ul><ul><li>Surse financiare pentru achiziţia acestor documente se alocă foarte puţin sau nimic. Accentul se pune pe manuale. </li></ul>
 21. 21. Probleme <ul><li>Procurarea cărţilor se face prin achiziţii publice , indiferent de unde sunt procurate. Bibliotecile de colegii, de obicei, procură manualele de la edituri, unde sunt cele mai mici preţuri, sau de la distribuitori, care aduc carte de specialitate din afara ţării şi sunt unicii pe piaţă care oferă aceste servicii. Problema constă în faptul că se cer oferte pe care bibliotecarul nu le poate găsi în completitudinea comenzii făcute. </li></ul><ul><li>În cazul când se procură carte de la o sursă ce depăşeşte suma de 20000 lei ar fi de înţeles procurarea prin achiziţii publice, dar nu de la mai mulţi furnizori luaţi împreună. </li></ul><ul><li>Procesul de organizare a achiziţiilor publice i-a mult timp şi la finisarea procedurii stocurile de carte se epuizează din librării sau depozite, astfel biblioteca, pentru a închide contul, este pusă în situaţia să cumpere alte cărţi de care nu prea are nevoie. </li></ul>
 22. 22. Probleme <ul><li>Este aproape imposibilă completarea retrospectivă a fondurilor. Dacă biblioteca, din lipsă de informare, nu procură un titlu de carte la timp, ea riscă să nu mai achiziţioneze acest document. </li></ul><ul><li>Este cazul manualelor de cultură generală, dar şi a celor de specialitate, editate de universităţi şi de editurile autohtone şi de peste hotare. </li></ul>
 23. 23. Probleme <ul><li>Bibliotecile de colegiu nu fac parte din sistemul de arendă a manualelor de cultură generală pentru clasele liceale X, XI, XII </li></ul><ul><li>Manualele de cultură generală nu se găsesc în librării şi la edituri pentru a fi achiziţionate de biblioteci, elevi, profesori( de ex. Fizică.Astronomie, XII, 2011, ed. Ştiinţa) </li></ul><ul><li>Preţurile mari la manuale nu permit asigurarea didactică cu 100% a elevilor </li></ul>
 24. 24. Probleme <ul><li>Cartea de specialitate este greu de găsit pe piaţa autohtonă, este greu de adus de peste hotare, nu se editează în Republica Moldova . </li></ul><ul><li>Nu deţinem informaţii privind planurile editoriale ale editurilor şi universităţilor autohtone care editează manuale. </li></ul><ul><li>Este foarte dificil de lucrat cu unii distribuitori de carte, care aduc carte din România, Federaţia Rusă , care nu-şi onorează promisiunile. </li></ul>
 25. 25. Probleme <ul><li>Creşterea spectaculoasă a preţurilor la publicaţiile periodice a provocat reducerea numărului de abonamente, de titluri la reviste ştiinţifice de specialitate atât de necesare procesului de studiu. </li></ul><ul><li>Aceste scumpiri sunt o povară pentru instituţiile medii de specialitate cu bugete mici, astfel reducerea abonamentelor provocând limitarea accesului la cea mai nouă informaţie de specialitate a elevilor şi cadrelor didactice , aceştea din urmă fiind lipsiţi de o sursă de informaţie foarte importantă pentru procesul educaţional, multe dintre care ar putea sta în fruntea listelor bibliografice a disciplinelor de specialitate de rând cu manualele şi cursurile de bază. </li></ul>
 26. 26. Probleme <ul><li>Dotarea bibliotecilor cu calculatoare, copiatoare, printere, scanere, soft, baze de date şi documente electronice. </li></ul><ul><li>B ibliotecil e de colegiu nu au soft, pentru a începe procesul de informatizare şi a crea baze de date, catalog electronic etc . </li></ul><ul><li>S-a format un decalaj greu de depăşit între bibliotecile universitare şi cele de colegiu la compartimentul informatizare şi modernizare a serviciilor </li></ul>
 27. 27. Probleme <ul><li>Personalul bibliotecilor de colegiu </li></ul><ul><li>Numărul de state din bibliotecile de colegiu este mai mic raportat la numărul de utilizatori, acestea demonstrând un volum mare de lucru pentru bibliotecari. Documentele de reglementare prevăd numărul de state în bibliotecile de colegiu în raport cu numărul de compartimente sau structuri ale bibliotecii, dar care ar trebui să fie şi în relaţie directă cu numărul de utilizatori. În colegii numărul de utilizatori a crescut cu mult, cadrele bibliotecare în unele instituţii au rămas în acelaşi număr, în altele – au fost reduse. </li></ul>
 28. 28. Probleme <ul><li>Lipsa unui centru metodologic pentru acordarea asistenţei profesionale de specialitate bibliotecarilor de colegii, ceea ce face ca această categorie de bibliotecari să nu coordoneze cu nimeni activitatea sa, să nu deţină documentele de bază ce reglementează activitatea bibliotecară- regulemente, instrucţiuni, standarde, să nu deţină instrumentele de bază necesare efectuării proceselor biblioteconomice- tabele CZU, tabele autor, tipizatele de bibliotecă- registre, caiete, fişe, etc. </li></ul>
 29. 29. Probleme <ul><li>Nu toate bibliotecile de colegiu cunosc şi deţin instrucţiunea «  Evidenţa colecţiilor de bibliotecă «  </li></ul><ul><li>şi îşi organizează activitatea conform acestui document . </li></ul>
 30. 30. Probleme <ul><li>Problema includerii disciplinei Cultura informaţiei în programele de învăţământ ca disciplină opţională a fost discutată la mai multe întruniri. </li></ul><ul><li>Formarea culturii informaţiei este şi o cerinţă a Tratatului de la Bologna . </li></ul><ul><li>Dar este necesar ca bibliotecarii antrenaţi în predarea acestei discipline să urmeze cursuri de formare a culturii informaţiei a bibliotecarului de lungă durată cu un program bine structurat, după exemplul colegilor din România. De altfel, aceste cursuri în România sunt organizate pentru bibliotecarii şcolari de către Asociaţia Bibliotecarilor. </li></ul>
 31. 31. Probleme <ul><li>Bibliotecarii de colegiu solicită eliberarea certificatelor de conferire a gradelor de calificare, fie şi contra cost </li></ul><ul><li>O problemă de mai mulţi ani pe care bibliotecarii de colegiu nu o pot soluţiona fără implicarea Ministerului Educaţiei este plata pentru condiţii nocive. </li></ul>
 32. 32. Soluţii <ul><li>E labora rea documente lor cadru pentru acest tip de biblioteci: Nomenclatorul documentelor de bibliotecă, Regulamentul de organizare şi funcţionare, Regulamentul de ordine interioară, Fişe post , instrucţiuni etc. </li></ul><ul><li>E ste necesar de a modifica şi actualiza documentele deja existente </li></ul><ul><li>Elaborarea unui ghid pentru bibliotecarii de colegiu ce ar include toate documentele de reglementare a activităţii </li></ul>
 33. 33. Soluţii <ul><li>Ministerul Educaţiei şi alte ministere de resort, ce au în subordine colegii, să recomande spre abonare titluri de periodice de specialitate pentru bibliotecari </li></ul>
 34. 34. Solu ţ ii <ul><li>Numirea unei persoane competente din domeniul biblioteconomic la Ministerul Educaţiei, responsabilă de biblioteci, care ar putea acorda asistenţa metodică şi consultativă pentru bibliotecile din învăţământ, inclusiv de colegii, şi care ar asigura şi cadrul de reglementare. </li></ul>
 35. 35. Soluţii <ul><li>Este necesară abordarea în cadrul unor întruniri a problemelor privind procurările prin achiziţii publice, examinarea unor cazuri speciale când vine vorba de biblioteci şi schimbarea legislaţiei privind achiziţiile publice. </li></ul><ul><li>Revitalizarea colecturii de bibliotecă , care ar fi intermediarul între toţi furnizorii de carte şi biblioteci, care ar putea fi acreditată de Ministerul Educaţiei pentru a aduce carte din România sau Federaţia Rusă şi care ar asigura cu carte didactică şi alte documente necesare bibliotecile din republică. În România aceste structuri activează cu succes. Pentru bibliotecile mici este nevoie de colectură , or această funcţie ar putea fi preluată de Molddidactica . </li></ul>
 36. 36. Soluţii <ul><li>Includerea bibliotecilor de colegii în sistemul de arendă sau crearea unui sistem de arendă alternativ , cum a fost propus de Consiliul Director al C olegiilor, pentru o asigurare de 100% a contingentului de elevi cu manuale de cultură generală clasa a X, XI, XII. </li></ul>
 37. 37. Soluţii <ul><li>Includerea bibliotecarilor de colegiu în programul de formare continuă la Institutul de Ştiinţe al Educaţiei cu asigurarea modulelor şi conţinuturilor curriculare specifice acestei categorii de bibliotecari </li></ul>
 38. 38. Soluţii <ul><li>Revitalizarea centrelor metodologice în universităţile de profil pentru bibliotecile de colegiu </li></ul><ul><li>Organizarea acţiunilor de formare continuă pentru bibliotecarii de colegiu: seminare, ateliere, conferinţe </li></ul>
 39. 39. Soluţii <ul><li>Este necesară implicarea Ministerului Educaţiei şi a altor Ministere de resort în soluţionarea problemelor privind dotarea tehnică a bibliotecilor cu calculatoare conectate la Internet, cu printere, cu copiatoare, scanere . </li></ul><ul><li>Aşteptăm implicarea Ministerului Educaţiei în problema asigurării bibliotecilor de colegiu cu soft de bibliotecă , aceasta fiind cea mai stringentă problemă, şi , în acest scop, ar fi binevenită o întrunire comună cu Consiliul Director al C olegiilor, cu Asociaţia Bibliotecarilor şi cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei, altor ministere , pentru a găsi soluţii optime </li></ul><ul><li>Sunt mai multe oferte de soft: BiblioPhil, TinRead, IRBIS etc. care costă, dar sunt şi variante gratis , cum e Koha, IBLAsoft, Marc , dar care ar putea să ne coste mai mult pe parcurs. </li></ul><ul><li>Este necesar de a lua o decizie comună pentru toate bibliotecile de colegiu, de creat un consorţiu şi de încercat să schimbăm ceva. Toate încercările separate de a întreprinde ceva fără susţinerea Ministerelor de resort, fara susţinerea Asociaţiei Bibliotecarilor, a instituţiei de învăţământ respective, bibliotecile de colegiu nu vor avea sorţi de izbândă. </li></ul>
 40. 40. Soluţii <ul><li>Ministerul Educaţiei ar putea anunţa un concurs de elaborare a unui soft de bibliotecă pentru colegii, care, ulterior, ar putea fi procurat şi implementat în aceste instituţii </li></ul>
 41. 41. Perspective <ul><li>Atâta timp cât guvernarea va avea convingerea că economia naţională are nevoie şi de specialişti de o formare medie de specialitate, că această formă de învăţământ îşi are locul bine determinat în Sistemul Naţional Educaţional, că aceste instituţii trebuie susţinute în procesul de reformare şi modernizare, atunci şi pentru biblioteci se vor deschide perspective de ascensiune şi modernizare. </li></ul>
 42. 42. Perspective <ul><li>Suntem optimişti în privinţa viitorului bibliotecilor de colegii, însă n u cred c ă în viitorul apropiat bibliotecile vor deveni o prioritate, în ideea apropierii lor de conceptul modern de biblioteca . </li></ul><ul><li>Dar nici nu trebuie sa ne abandonam aspiratiile. Avem exemplul progreselor pe care le-a u facut colegii noştri si atuul c ă ş tim care este directia în care trebuie sa ne orient ă m activitatea. </li></ul><ul><li>T rebuie sa ne preocupam mai mult de valorificarea oportunitatilor de finantare oferite de fondurile structurale si de proiectele europene în domeniu, sa gasim forme de asociere cu resurse partajate, cu alte cuvinte, sa regândim practicile folosite pâna acum. </li></ul>
 43. 43. Perspective <ul><li>Formarea profesională continuă , actualizarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice, în special în direcţia tehnologiilor informaţionale, vor contribui la schimbare în bibliotecile de colegiu </li></ul><ul><li>Consolidarea bibliotecilor de colegiu în soluţionarea problemelor, crearea unor consorţii, participarea în proiecte va grăbi procesul de modernizare, va reduce cheltuielile materiale şi intelectuale </li></ul><ul><li>Se cere ca şi noi, bibliotecarii de colegii, să depunem efort şi perseverenţă pentru a soluţiona problemele menţionate şi altele despre care nu s-a vorbit în acest raport. </li></ul><ul><li>Bibliotecile de colegiu au toate şansele să devină centre moderne de informare şi documentare cu un personal competent pentru instituţiile medii de specialitate </li></ul>
 44. 44. Sloganul anului 2012 pentru bibliotecile de colegiu: <ul><li>Nicio zi fără Carte! </li></ul><ul><li>Nicio zi fără Bibliotecă! </li></ul><ul><li>O gamă largă de servicii informaţionale </li></ul><ul><li>Un program divers de activităţi de animaţie culturală </li></ul><ul><li>O prezenţă permanentă în activităţile structurilor de învăţământ din instituţie </li></ul><ul><li>O colaborare şi cooperare intensă cu cadrele didactice, diriginţii, şefii de catedre etc. </li></ul><ul><li>Activităţi comune în colaborare cu alte biblioteci, instituţii, organizaţii </li></ul><ul><li>O promovare insistentă a cărţii beletristice şi a lecturii </li></ul><ul><li>O participativitate activă cu comunicări la diferite reuniuni </li></ul><ul><li>O promovare activă a Bibliotecii, personalului, serviciilor în mass-media </li></ul><ul><li>O perseverenţă în modernizarea Bibliotecii, a serviciilor infodocumentare </li></ul>
 45. 45. Vă mulţumesc pentru atenţie! <ul><li>Tatiana Ambroci, Şef Bibliotecă Colegiul de Construcţii, </li></ul><ul><li>Preşedinte al secţiunii ABRM </li></ul><ul><li>“ Biblioteci colegii şi şcoli profesionale” </li></ul><ul><li>Contact: ambrocita @rambler.ru </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Tel.: 73-92-00 </li></ul>

×