Digitalisaatio opetuksen maailmassa

Anne Rongas
Anne RongasIdeatarhuri at Otavan Opisto um Otavan Opisto
Digitalisoituminen
oppilaitosmaailmassa
Anne Rongas 2016, Twitter @arongas
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 4.0 Suomi
Mitä se on? Miten vaikuttaa?
Miten siihen suhtautua?
Miten ottaa huomioon
suunnittelussa? Millaisia
riskejä, millaisia
mahdollisuuksia?
DIGI DIGI DIGI DIGI DOO DOO
Ideatarhurit.fi – Otavan Opisto – Suomen eOppimiskeskus ry
Anne
mobiilisti
Valokuitu keskellä metsiä,
Kotijärven rannalla. Työ ja
opiskelu sähköisten
järjestelmien kautta.
Digitalisoitumisen tarkkailua.
Tässä juttelee...
Moni asia muuttuu.
Moni asia säilyy samana.
Mitä tarvitaan?
➢ Visio ja tavoite
tulevassa
➢ Tilannekuva
➢ Miten ja millaisin
askelin tästä
tulevaan?
ARDigiloikka
TVT
ICT
m-
e-
Sähköinen
Digitalisaatio Käyttäjädata
Data
Algoritmi
AI
Analytiikka
Paikkatieto
Digi-
Pilvi
3D
ARDigiloikka
TVT
ICT
m-
e-
Sähköinen
Digitalisaatio Käyttäjädata
Data
Algoritmi
AI
Analytiikka
Paikkatieto
Digi-
Pilvi
3D
ARDigiloikka
TVT
ICT
m-
e-
Sähköinen
Digitalisaatio Käyttäjädata
Data
Algoritmi
AI
Analytiikka
Paikkatieto
Digi-
Pilvi
3D
ARDigiloikka
TVT
ICT
m-
e-
Sähköinen
Digitalisaatio Käyttäjädata
Data
Algoritmi
AI
Analytiikka
Paikkatieto
Digi-
Pilvi
3D
ARDigiloikka
TVT
ICT
m-
e-
Sähköinen
Digitalisaatio Käyttäjädata
Data
Algoritmi
AI
Analytiikka
Paikkatieto
Digi-
Pilvi
3D
Hype ja muutosvastarinta kohtaamaan. Laitteet
sinänsä eivät riitä muutokseen, tarvitaan ihmisiä.
Millä keinoilla käyttäjälähtöisyys? Strateginen
johtaminen? Kuunnellaanko kriittisiä?
25.1.2016 Janne Korsimo
kommentoi: “Koulu ei ole vielä
digitalisaation asteelle päässyt,
menossa kyllä. Digitalisaatio ei tule
itsestään. Eikä sitä voi jättää
opettajien varaan. Siihen ei riitä
pelkästään ohjeistukset (esim. uusi
ops) tai opettajien koulutus
(kärkihanke). Opettajilla ei ole
kykyä rakentaa toimivaa digitaalista
toimintaympäristöä, siihen tarvitaan
tietohallinnon ammattilaisia, jotka
myös ymmärtävät opetuksen
tarpeet. Mutta opettajat osaavat
kyllä luovasti käyttää hyväksi
toimivia välineitä ja luoda
uudenlaista pedagogiikkaa.”
Pedagogisen infrastruktuurin osat
● Minna Lakkala (2015): Pedagogisen infrastruktuurin malli
● Kognitiiviset rakenteet
○ Miten tuetaan taitojen itsenäistä hallintaa ja
metakognitoita?
● Tietoon liittyvä rakenteet
○ Miten ja miksi tietoa tuotetaan ja kuka sitä tuottaa?
● Sosiaaliset rakenteet
○ Miten yhteistyötä organisoidaan ja tuetaan?
● Tekniset rakenteet?
○ Miten työkaluja ja teknologiota käytetään?
Elementtejä digitaalisen oppimisen
strategian rakentajalle
● Digitalisaatio vaikuttaa niin kansalaisena
toimimiseen, tuotannon rakenteisiin kuin myös
oppimiseen. Ehkä ei voi sanoa, että se vaikuttaa
kaikkeen, mutta paljoon.
● Oppimisen maailmassa digitalisaatiota ei voi
sivuuttaa.
● Miten hyödyt ja mahdollisuudet valjastetaan?
● Miten haitat ja uhkat minimoidaan?
● Suunnitelmallisuus nousee suureen arvoon.
Strategia ja sitä siivittävä visio ovat tärkeitä
suunnitteluvälineitä.
Opi tuntemaan mahdollisuudet
ja ennakoimaan riskit.
Mahdollisuuksia
Tekstin- ja puheentunnistuksen eri muodot.
Kone
oppim
iskaverina
Kokeiluja puhelimella: kirjoita puhumalla
Monissa mobiililaitteissa on käyttöjärjestelmään
kuuluvana ominaisuutena puheesta tekstiksi -toiminto.
Lyhyellä videolla esittelen ominaisuutta: https:
//vimeo.com/106954372
Erittäin korkealuokkainen puheesta tekstiksi -sovellus
sanelusta tekstiksi Dragon Dictation iOS-laitteille.
Mobiililaitteen näppäimistöstä löytyy mikrofonin
kuvake, jos laitteen käyttöjärjestelmässä on puheen
tunnistus. Myös Google-hakukentässä näkyy
mikrofonikuvake, jolloin voit tehdä hakuja puhumalla.
Kone
oppim
iskaverina
Voice Dream
Kuuntele kirjoja eli lue korvillasi http://www.voicedream.
com/
(iOS ja Android)
Voice Dream lukee digitekstit ääneen.
Sovelluksesta ei ole maksutonta kokeiluversioita.
Voice Dreamin lukunopeutta voi muuttaa. Sisältöä
voi tuoda useilla tavoilla, hyväksyy useita
tiedostomuotoja.
EKA
TESTI
Kokeiluja puhelimella: valokuvaamalla lukeminen
Nyt pystyy valokuvaamalla lukemaan kuvasta tekstin.
Tekstin voi kääntää kieleltä toiselle. Tekstin voi myös
lukea koneella ääneen. Tämä kaikki toimii puhelimella.
Eri älypuhelimilla ja tablet-laitteilla ominaisuudet ja
sovellukset vaihtelevat.
Kone
oppim
iskaverina
Dia kokoustilan seinällä, ei mikään ihmeellinen
valaistus.
Tämä ei ole käännöksessä käytetty valokuva,
sovellus ei tallettanut valokuvaa kameran
rullalle.
Luin kuvan Photo Translatorilla ja käänsin sillä
suomesta englantiin. Klik klik.
Kone
oppim
iskaverina
Käännös näytti
tältä.
Kopioin
leikepöydälle.
Lähetin
sähköpostilla
itselleni (sovellus
ei tallenna).
Kone
oppim
iskaverina
Kokeilin
käännöksen
toimivuutta
kääntämällä
sen takaisin
suomeksi
Google
kääntäjällä.
Kone
oppim
iskaverina
Diassa luki: Nostoja yleistilanteesta
Oppimisteknologia on ottamassa seuraavan
harppauksen koneälyn, analytiikan ja
avustavan teknologian muodossa (vahvoja
merkkejä 6. aallosta) Uusi sukupolvi
toimijoita tähtää suoraan globaaleille
markkinoille hyvin vaikuttavilla palveluilla
esim. ClanEd, Knewton Pedagogiselle
suunnittelulle ja menetelmällistämiselle
huutava tarve laajalti oppilaitoksissa sekä
yrityksissä Suomi laskee koulujen
digitalisaation varaan (Kärkihanke)
Yleissivistävän rakenneohjelma etenee,
vaikkakin vuoden myöhässä Tehdyn työn
hedelmät ovat vaarassa mennä toisten
poimittavaksi: esim ilmiökoulutukset Vauhti
kehityksessä on tällä hetkellä todella kova
EKA
TESTI
Alkuperäinen teksti ja takaisinkäännös vierekkäin,
virheet pitkälti huonon valaistuksen ja ehkä
diassa olevan kuvan tekstin aiheuttamia.
Käännöksen takaisinkäännös: Otot
kokonaistilanne on Oppjrnfsteknofoqfa ^ ttamsssa
seuraava harppaus koneen älykkyys. muodossa
analytiikan ja apuvälineitä (vahvoja merkkejä 6.
aalto) uuden sukupolven pelaajat tekee suoraan
globaaleille markkinoille erittäin vaikuttava
palvelut esim. ClanEd, Knevvton pedagoginen
suunnittelu ja menetelmällistämiselle huutava
tarve laajaa koulutusta ja yritysten Suomessa
luottavat koulujen digitalisoinnin (Leading hanke)
koulutus ohjelman rakenteen etenee, vaikkakin
vuoden myöhässä XStMA ^^ ° VBT vaarassa
mennä poltto : esim kehitystahti on tällä hetkellä
todella kova Osaamisemme on kysyntää Palio
&% 2339; Samaan aikaan meillä on paljon
opittavaa lyhyessä ajassa ia Aliset resursseja
Photo Goggles poimii kuvasta sanat ja sanoista voi
klikkailla hakuja (Wikipedia ja Google). Goggles ei
vielä toimi suomeksi.
EKA
TESTI
OCR-skannerilla saa valokuvassa olevat
kirjoitukset suoraan tekstimuotuun. Valokuva
kameran rullalta tai kuvaamalla kameralla.
EKA
TESTI
Vierekkän dia (tietokoneen näytöltä kuvattu) ja
OCR-skannerin valokuvasta tekstiksi kääntämä.
Virheet valokuvan kiiltojen kohdalla, muuten
virheetöntä.
Kone
oppim
iskaverina
Vierekkäin OCR-skannerin käännös vietynä
leikepöydän kautta Voice Dreamiin. Voice Dream
lukee tekstin ääneen.
Molemmissa
sovelluksissa on
painikkeet tekstin
kopioimiseen ja
kopioidun tekstin
tuomiseen.
EKA
TESTI
Käyttöideoita
Puheentunnistus, OCR-
skannaus, konekäännös ja
koneluku
● Auttaa heikkonäköistä
tai heikkokuuloista
sekä lukihäiriöistä.
● Auttaa hidasta
muistiinpanojen
tekijää.
● Jos keskittymiskyky
on heikko, voi
konekaverista olla
apua.
● Maahanmuuttajille.
Hyviä TED-
videoita
Digivallankumous
vinkkaa sivuillaan:
1. Sugata Mitra 2013
2. Ken Robinson 2006
3. Ken Robinson 2013
4. Salman Khan 2011
5. Peter Norvig 2012
Lähteitä
● AAPA-verkosto: Ammatikorkeakoulujen digitalisoinnin
kehittämisohjelma 2014-2020 (PDF)
● Digitaalinen oppiminen / Omnia
● Opetushallitus 2014: Koulutuspilvijaoston loppuraportti
● OPH Hyvät käytännöt: Suunnitelmat ja strategiat
● Lakkala Minna 2015: Pedagogisen infrastruktuurin elementit
● LVM 2014: My data – johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon
hyödyntämiseen
● Huhtamäki, Jukka: Digitalisaatio muuttaa kaiken
– opetuksenkin? 2015
Huomio: Koulutuskeskiviikko 28.1.16 käsitteli aihetta (tallenteet).
OAJ julkisti Educa-messuilla perjantaina 31.1.16 askelmerkit
digiloikkaan.
Tämän diapaketin
löydät videona
https://youtu.be/8YHbw6OjoTU
Oppiminen ja
tulevaisuus
Anne Rongas 2016, Twitter @arongas
Creative Commons Nimeä-Tarttuva 4.0 Suomi
Ideatarhurit on Otavan
Opiston ja Suomen
eOppimiskeskuksen
oppimismaailman uusia
ulottuvuuksia tutkaileva tiimi.
DIGI DIGI DIGI DIGI DOO DOO
Ideatarhurit.fi – Otavan Opisto – Suomen eOppimiskeskus ry
1 von 33

Recomendados

Digivälineet käyttöön 2 op von
Digivälineet käyttöön 2 opDigivälineet käyttöön 2 op
Digivälineet käyttöön 2 opMatleena Laakso
916 views48 Folien
Muistitikku i padille – opeblogin vinkit von
Muistitikku i padille – opeblogin vinkitMuistitikku i padille – opeblogin vinkit
Muistitikku i padille – opeblogin vinkitAnne Rongas
6K views12 Folien
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossa von
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossaIlmiöjakson suunnittelu lukiossa
Ilmiöjakson suunnittelu lukiossaAnne Rongas
7.1K views40 Folien
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa von
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaPerusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassa
Perusteet kuntoon - näin onnistut sosiaalisessa mediassaDarwin Oy
418 views27 Folien
Digitalisaatio mullistaa arkemme von
Digitalisaatio mullistaa arkemmeDigitalisaatio mullistaa arkemme
Digitalisaatio mullistaa arkemmeJyrki Kasvi
2.9K views31 Folien
Mitä on Digitalisaatio? von
Mitä on Digitalisaatio?Mitä on Digitalisaatio?
Mitä on Digitalisaatio?Taitori Oy
1.7K views9 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016 von
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016Anne Rongas
486 views20 Folien
Digittääkö opetuksessasi von
Digittääkö opetuksessasiDigittääkö opetuksessasi
Digittääkö opetuksessasiSami Suhonen
515 views41 Folien
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen von
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminenTietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminenSitra / Hyvinvointi
3.5K views29 Folien
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi von
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksiOppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksiVille Keranen
20.4K views8 Folien
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä von
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänäDigitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänäPete Nieminen
737 views20 Folien
Yhdistys ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen von
Yhdistys  ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminenYhdistys  ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen
Yhdistys ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminenLari Karreinen
506 views6 Folien

Destacado(15)

E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016 von Anne Rongas
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016
E-portfiolio kulkee oppijan mukana #itk2016
Anne Rongas486 views
Digittääkö opetuksessasi von Sami Suhonen
Digittääkö opetuksessasiDigittääkö opetuksessasi
Digittääkö opetuksessasi
Sami Suhonen515 views
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen von Sitra / Hyvinvointi
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminenTietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Sitra / Hyvinvointi3.5K views
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi von Ville Keranen
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksiOppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi
Oppimissopimus -työkalu oppimisen tueksi
Ville Keranen20.4K views
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä von Pete Nieminen
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänäDigitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Digitalisaatio ja mobiliteetti toiminnan kehittäjänä
Pete Nieminen737 views
Yhdistys ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen von Lari Karreinen
Yhdistys  ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminenYhdistys  ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen
Yhdistys ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelmallinen kehittäminen
Lari Karreinen506 views
Oikeudellisia näkökulmia MyDataan oppilaitoksissa - ihmiskeskeinen oppimisana... von Suomen eOppimiskeskus ry
Oikeudellisia näkökulmia MyDataan oppilaitoksissa - ihmiskeskeinen oppimisana...Oikeudellisia näkökulmia MyDataan oppilaitoksissa - ihmiskeskeinen oppimisana...
Oikeudellisia näkökulmia MyDataan oppilaitoksissa - ihmiskeskeinen oppimisana...
Uskallus Erilaisuuteen Kilpailukeinona von Janne Saarikko
Uskallus Erilaisuuteen KilpailukeinonaUskallus Erilaisuuteen Kilpailukeinona
Uskallus Erilaisuuteen Kilpailukeinona
Janne Saarikko712 views
Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen von Prizztech
Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen
Tuotteista palvelusi, tuplaa tulosi, Jari Parantainen
Prizztech862 views
Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016 von Timo Kumpulainen
Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016
Webinaari strateginen johtaminen 22.8.2016
Timo Kumpulainen130 views
Brändinrakennusprosessi von Differo Oy
BrändinrakennusprosessiBrändinrakennusprosessi
Brändinrakennusprosessi
Differo Oy3.4K views
Vaikuttava Brändi von Darwin Oy
Vaikuttava BrändiVaikuttava Brändi
Vaikuttava Brändi
Darwin Oy727 views
Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity... von Uusi koulutus -foorumi
Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity...Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity...
Jyrki Kasvi, TIEKE: "Miten pysymme teknologiaosaamisen allonharjalla?", Esity...
What is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business Review von Donny Sitompul
What is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business ReviewWhat is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business Review
What is a Strategy? Michael Porter - Harvard Business Review
Donny Sitompul117.8K views

Similar a Digitalisaatio opetuksen maailmassa

iPadin peruskäyttö von
iPadin peruskäyttö iPadin peruskäyttö
iPadin peruskäyttö Matleena Laakso
4.8K views29 Folien
Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16 von
Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16
Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16Matleena Laakso
298 views31 Folien
ISOverstas 28.10.15 von
ISOverstas 28.10.15ISOverstas 28.10.15
ISOverstas 28.10.15Matleena Laakso
610 views43 Folien
Suullisten tuotosten dokumentointi von
Suullisten tuotosten dokumentointi Suullisten tuotosten dokumentointi
Suullisten tuotosten dokumentointi Matleena Laakso
1.5K views20 Folien
Some opetuksessa ja ohjauksessa 17.11.18 von
Some opetuksessa ja ohjauksessa 17.11.18Some opetuksessa ja ohjauksessa 17.11.18
Some opetuksessa ja ohjauksessa 17.11.18Matleena Laakso
310 views55 Folien
Mobiililaite haltuun minustako sisallontuottaja 2 op 25.9.18 von
Mobiililaite haltuun minustako sisallontuottaja 2 op 25.9.18Mobiililaite haltuun minustako sisallontuottaja 2 op 25.9.18
Mobiililaite haltuun minustako sisallontuottaja 2 op 25.9.18Matleena Laakso
310 views38 Folien

Similar a Digitalisaatio opetuksen maailmassa(20)

Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16 von Matleena Laakso
Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16
Mobiililaitteet hyötykäytössä 23.11.16
Matleena Laakso298 views
Suullisten tuotosten dokumentointi von Matleena Laakso
Suullisten tuotosten dokumentointi Suullisten tuotosten dokumentointi
Suullisten tuotosten dokumentointi
Matleena Laakso1.5K views
Some opetuksessa ja ohjauksessa 17.11.18 von Matleena Laakso
Some opetuksessa ja ohjauksessa 17.11.18Some opetuksessa ja ohjauksessa 17.11.18
Some opetuksessa ja ohjauksessa 17.11.18
Matleena Laakso310 views
Mobiililaite haltuun minustako sisallontuottaja 2 op 25.9.18 von Matleena Laakso
Mobiililaite haltuun minustako sisallontuottaja 2 op 25.9.18Mobiililaite haltuun minustako sisallontuottaja 2 op 25.9.18
Mobiililaite haltuun minustako sisallontuottaja 2 op 25.9.18
Matleena Laakso310 views
Digi ammatillisessa opetuskessa 25.1.18 von Matleena Laakso
Digi ammatillisessa opetuskessa 25.1.18Digi ammatillisessa opetuskessa 25.1.18
Digi ammatillisessa opetuskessa 25.1.18
Matleena Laakso625 views
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa von Matleena Laakso
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessaDigisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Digisuunnistus - kohtaamisia johtamisessa
Matleena Laakso2.6K views
Ohjelmointia & monilukutaitoa von Emilia Hjelm
Ohjelmointia & monilukutaitoaOhjelmointia & monilukutaitoa
Ohjelmointia & monilukutaitoa
Emilia Hjelm837 views
Mobiililaite haltuun - minustako sisällöntuottaja 2 op 23.10.18 von Matleena Laakso
Mobiililaite haltuun - minustako sisällöntuottaja 2 op 23.10.18Mobiililaite haltuun - minustako sisällöntuottaja 2 op 23.10.18
Mobiililaite haltuun - minustako sisällöntuottaja 2 op 23.10.18
Matleena Laakso113 views
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18 von Matleena Laakso
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 15.1.18
Matleena Laakso223 views
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 20.3.18 von Matleena Laakso
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 20.3.18Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 20.3.18
Lisätty ja virtuaalitodellisuus opetuksessa 20.3.18
Matleena Laakso944 views
Tvt ja mobiili kielten opetuksessa von Matleena Laakso
Tvt ja mobiili kielten opetuksessaTvt ja mobiili kielten opetuksessa
Tvt ja mobiili kielten opetuksessa
Matleena Laakso1.5K views
AR, pelillisyys ja tekoäly äidinkielen opetuksessa 22.4.23 von Matleena Laakso
AR, pelillisyys ja tekoäly äidinkielen opetuksessa 22.4.23AR, pelillisyys ja tekoäly äidinkielen opetuksessa 22.4.23
AR, pelillisyys ja tekoäly äidinkielen opetuksessa 22.4.23
Matleena Laakso137 views
I pad peruskäyttö von Sanna Brauer
I pad peruskäyttöI pad peruskäyttö
I pad peruskäyttö
Sanna Brauer1.3K views
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäin von Matleena Laakso
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäiniPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäin
iPadin apps-rastit, peruskäytöstä eteenpäin
Matleena Laakso1.6K views

Más de Anne Rongas

Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia von
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaAnne Rongas
343 views31 Folien
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018 von
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Anne Rongas
1.7K views17 Folien
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018 von
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Anne Rongas
391 views14 Folien
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä von
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäIlmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäAnne Rongas
1.8K views58 Folien
Arviointi lukiossa von
Arviointi lukiossaArviointi lukiossa
Arviointi lukiossaAnne Rongas
950 views50 Folien
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018 von
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Anne Rongas
223 views8 Folien

Más de Anne Rongas(20)

Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia von Anne Rongas
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksiaSosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Sosiaalinen media ja (etä)opettajan oivalluksia
Anne Rongas343 views
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018 von Anne Rongas
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Oppimisanalytiikka ITK-webinaari 301018
Anne Rongas1.7K views
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018 von Anne Rongas
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Arviointityöpaja LUKE-verkoston seminaari Savonlinna 301018
Anne Rongas391 views
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä von Anne Rongas
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejäIlmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Ilmiöpohjaisuutta lukiossa: suunnitteluvinkkejä
Anne Rongas1.8K views
Arviointi lukiossa von Anne Rongas
Arviointi lukiossaArviointi lukiossa
Arviointi lukiossa
Anne Rongas950 views
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018 von Anne Rongas
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Anne Rongas223 views
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet von Anne Rongas
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimetDigitaalisen arvioinnin isot kirjaimet
Digitaalisen arvioinnin isot kirjaimet
Anne Rongas277 views
Kyytiä copy-paste -opiskelulle von Anne Rongas
Kyytiä copy-paste -opiskelulleKyytiä copy-paste -opiskelulle
Kyytiä copy-paste -opiskelulle
Anne Rongas4K views
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen von Anne Rongas
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseenLukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen
Lukiolaiselle työkaluja aineiston kokoamiseen
Anne Rongas659 views
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa von Anne Rongas
Podcast  – kuinka seurata, kuinka tuottaaPodcast  – kuinka seurata, kuinka tuottaa
Podcast – kuinka seurata, kuinka tuottaa
Anne Rongas2.8K views
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille von Anne Rongas
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajilleDigitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille
Digitaalinen turvallisuus ja tekijänoikeudet opettajille
Anne Rongas1.1K views
Thinglink-ohje von Anne Rongas
Thinglink-ohjeThinglink-ohje
Thinglink-ohje
Anne Rongas14.2K views
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissa von Anne Rongas
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissaAktiiviseksi avoimissa verkostoissa
Aktiiviseksi avoimissa verkostoissa
Anne Rongas807 views
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen von Anne Rongas
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminenJakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen
Jakamisen kulttuuri koulumaailmassa ja pedagoginen design-osaaminen
Anne Rongas2.8K views
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija von Anne Rongas
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppijaMukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija
Mukana kulkeva teknologia ja mobiili oppija
Anne Rongas6.1K views

Digitalisaatio opetuksen maailmassa