Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Kjernemodellen og kjerneverksted - Y! 28. oktober 2020

Presentasjon fra workshop om kjernemodellen på Y.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Kjernemodellen og kjerneverksted - Y! 28. oktober 2020

 1. 1. Kjernemodellen og kjerneverksted! Y! 28. oktober 2020 kjerne.link/ y-prezo
 2. 2. Mål for dagen Lære korleis du kan forenkle, forankre og prioritere med kjernemodellen, slik at resultatet blir bedre produkter og tjenester!
 3. 3. Tidsplan Velkommen Introduksjon til kjernemodellen Arbeidsprosessen Rigge kjerneverksted Lunsj Kjerneverksted i Zoom og Mural Oppsummering og kahoot! Slutt 0900 1115 1200 1340 1400 Ca 5 minutter biopause pr 30 minutter undervisning Eg prøver å tilpasse tempo, caser og pauser etter behov Still spørsmål på chatten, så tar vi det etter kvart Dette blir gøy :-)
 4. 4. Introduksjonsrunde Kven er du, og kva jobbar du med? Kva håper du å få ut av kurset? Fortell kort om eit aktuelt prosjekt der det kunne vært aktuelt å bruk kjernemodellen.
 5. 5. Dette blir bra!
 6. 6. Tidsplan Velkommen Introduksjon til kjernemodellen Arbeidsprosessen Rigge kjerneverksted Lunsj Kjerneverksted i Zoom og Mural Kahoot! Slutt 0900 1115 1200 1350 1400 Ca 5 minutter biopause pr 30 minutter undervisning Eg prøver å tilpasse tempo, caser og pauser etter behov Still spørsmål på chatten, så tar vi det etter kvart Dette blir gøy :-)
 7. 7. Introduksjon til kjernemodellen
 8. 8. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com
 9. 9. Hoppeloppeland april 2006
 10. 10. Etter kvart iblanda ymse filosofi og læring
 11. 11. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com
 12. 12. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Prioriterings- verktøy Samhandlings- verktøy Tankeverktøy
 13. 13. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Tenke annleis, frå innsida og ut … slik at du kan nå dine eigne mål La brukaren løyse oppgava først... Tankeverktøy
 14. 14. Brukaren si oppgåve Våre mål Prioriterings- verktøy
 15. 15. Samhandlings- verktøySamhandlings- verktøy Sjå tenestene våre frå brukaren sitt perspektiv Kommunikasjon, forankring og felles forståelseSamarbeide på tvers av siloar, nivåer og kompetanse
 16. 16. bit.ly/typical-website lenke. kjernemodellen. no/typical
 17. 17. 3. Problemet med nettsider
 18. 18. Den tradisjonelle tilnærminga
 19. 19. Den tradisjonelle tilnærminga Forside 1. Start med å diskutere innholdet på forsida
 20. 20. Den tradisjonelle tilnærminga Forside 1. Start med å diskutere innholdet på forsida 2. Lag så ein diger struktur
 21. 21. Den tradisjonelle tilnærminga Forside 1. Start med å diskutere innholdet på forsida 2. Lag så ein diger struktur 3. Fyll inn innhaldet til slutt
 22. 22. Den tradisjonelle tilnærminga 1. Start med å diskutere innholdet på forsida 2. Lag så ein diger struktur 3. Fyll inn innhaldet til slutt 4. La innhaldet råtne over tid
 23. 23. Den tradisjonelle tilnærminga 1. Start med å diskutere innholdet på forsida 2. Lag så ein diger struktur 3. Fyll inn innhaldet til slutt 4. La innhaldet råtne over tid 5. La brukaren få finne ut av det
 24. 24. Nokon som kjenner seg igjen i dette bildet?
 25. 25. I praksis... • Mange ser ingen andre sider på nettstaden
 26. 26. I praksis... • Mange ser ingen andre sider på nettstaden Lenke fra sosiale medier Søk på Google Følger lenke i epost
 27. 27. I praksis... • Resten av nettstaden er meir til skade enn til nytte, fordi folk roter seg vekk i navigasjon og søk
 28. 28. Det må ikkje være sånn!
 29. 29. 4. Alternativet - start med kjernen
 30. 30. 1. Forside Ta utgangspunkt i kjernen. Kjerne (subst.) Ei side eller ein prosess som besvarer ei definert brukaroppgave, samtidig som den oppfyller eit eller fleire definerte mål.
 31. 31. Tenk navigasjon, søk og marknadsføring basert på situasjonen brukaren er i. 2. Forside
 32. 32. Når brukaren har fått løyst oppgava si først, har vi eit mykje betre utgangspunkt for å nå våre eigne mål. 3. Forside
 33. 33. For å få til dette må vi starte med å definere kjernen(e). 4. Forside
 34. 34. Kjernen må ikkje være ei nettside. Kan være eit hvilket som helst digitalt eller analogt kontaktpunkt i ei kundereise. Nettside Epost Telefon Chat Sosiale medier Fysisk oppmøte Produkt App 5.
 35. 35. Case: Oslo kommune
 36. 36. Foto: Henrik Dæhli Mitt brukerbehov: Bli kvitt søpla mi så raskt og enkelt som mulig Mål for Oslo kommune: Levere effektive tjenester til innbyggarane Brukeroppgave: “Kva er åpningstidene på Grønmo?”
 37. 37. Topptreff på søk etter “åpningstider Grønmo” på Google i 2012 (Way Back Machine). Dette var krise!
 38. 38. https://oslobeta2.wordpress.com/2015/10/02/statustikkinator Åpningstider er ei av toppoppgave i ein kommune
 39. 39. Etter redesign (blant anna med kjernemodellen)
 40. 40. Oppgava kan like gjene løysast ein annan stad
 41. 41. “Kor lenge er det åpent på Grønmo i dag?”
 42. 42. Må vedlikeholdast over tid!
 43. 43. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Brukerfokus Strategi Markeds- føring IA Salg Adferds- psykologi Design Kommunikasjon
 44. 44. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Kundereise
 45. 45. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Forenkling
 46. 46. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Prioritering
 47. 47. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Framdrift
 48. 48. Strategi 1) Forarbeid Bruker- behov Kjernemodellmetodikken 2) Kjerneverksted 3) Tiltak PRIORITERE Få oversikt over strategi og brukarbehov. Prioritere kjerner og rigge kjerneverksted. SAMARBEIDE Jobb saman på tvers av siloar, nivåer og kompetanse for å utforme det beste svaret i fellesskap FIKSE Prioritér tiltak, fordel ansvar, og fiks problemene på enklast mulige måte.
 49. 49. Biopause!
 50. 50. Tidsplan Velkommen Introduksjon til kjernemodellen Forarbeid til kjerneverksted Rigge kjerneverksted Lunsj Kjerneverksted i Zoom og Mural Kahoot! Slutt 0900 1115 1200 1350 1400 Ca 5 minutter biopause pr 30 minutter undervisning Eg prøver å tilpasse tempo, caser og pauser etter behov Still spørsmål på chatten, så tar vi det etter kvart Dette blir gøy :-)
 51. 51. Strategi 1) Forarbeid Bruker- behov Kjernemodellmetodikken 2) Kjerneverksted 3) Tiltak PRIORITERE Få oversikt over strategi og brukarbehov. Prioritere kjerner og rigge kjerneverksted. SAMARBEIDE Jobb saman på tvers av siloar, nivåer og kompetanse for å utforme det beste svaret i fellesskap FIKSE Prioritér tiltak, fordel ansvar, og fiks problemene på enklast mulige måte.
 52. 52. Strategi 1) Forarbeid Bruker- behov Kjernemodellmetodikken 2) Kjerneverksted 3) Tiltak PRIORITERE Få oversikt over strategi og brukarbehov. Prioritere kjerner og rigge kjerneverksted. SAMARBEIDE Jobb saman på tvers av siloar, nivåer og kompetanse for å utforme det beste svaret i fellesskap FIKSE Prioritér tiltak, fordel ansvar, og fiks problemene på enklast mulige måte.
 53. 53. “Men kva er kjerna, Are? Kvar skal vi begynne?” Frequently Asked Question!
 54. 54. Brukarbehov Strategi Det er dette forarbeidet handler om
 55. 55. Ofte er kjernene dei viktigaste sidene på nettstaden din
 56. 56. Korona Krisesituasjon Svar på viktigaste spørsmål akkurat no lenke. kjernekaren. no/webinar- 0204-youtube
 57. 57. If Brukaren sine oppgaver Kjøpe bilforsikring Samanlikne prisar Våre mål Økt salg Økt sjølvbetjening
 58. 58. Produktside Eksempel: Forsikrings- selskap Dei viktigaste spørsmåla til undeservice Melde skade Kontakt oss
 59. 59. Konsulent- byrå
 60. 60. Reiseregning Intranett
 61. 61. Brukaren sine oppgaver? Våre mål?
 62. 62. Brukaren sine oppgaver? Våre mål? Temaside
 63. 63. 1. Få kontroll på strategi, målgrupper og mål 2. Skaffe seg dokumentert innsikt i brukarbehov 3. Kartlegge og prioritere brukaroppgaver 4. Velge kjerner og rigge kjerneverksted Strategi Bruker- behov Forarbeidet handler om å PRIORITERE
 64. 64. Strategi Bruker- behov Vi må “oversette” brukerbehovene til brukeroppgaver og strategien til enkle mål for løsningen
 65. 65. Eksempel: Bilforsikring
 66. 66. Eksempel: App for Stikkut
 67. 67. kjerne.link/ y-mural
 68. 68. Få kontroll på strategi, målgrupper og mål Skaffe seg dokumentert innsikt i brukarbehov Kartlegge og prioritere brukaroppgaver Velge kjerner og rigge kjerneverksted 1. 2. 3. 4. Forarbeidet handler om å PRIORITERE
 69. 69. Få kontroll på strategi, målgrupper og mål Skaffe seg dokumentert innsikt i brukarbehov Kartlegge og prioritere brukaroppgaver Velge kjerner og rigge kjerneverksted 1. 2. 3. 4. Forarbeidet handler om å PRIORITERE
 70. 70. Det det handler om Kva er målene? Kvar vil vi? Hvilke målgrupper har vi? Korleis kan vi måle om vi har lukkast? Hvilke kanaler kan vi bruke?
 71. 71. Få kontroll på strategi, målgrupper og mål Skaffe seg dokumentert innsikt i brukarbehov Kartlegge og prioritere brukaroppgaver Velge kjerner og rigge kjerneverksted 1. 2. 3. 4. Forarbeidet handler om å PRIORITERE
 72. 72. lenke. kjernekaren. no/123- youtube Finn toppoppgavene på 1-2-3 1. Spør kundeservice 2. Sjekk statistikken 3. Still kontrollspørsmål Gjelder både i krisesituasjon og i “normal- situasjon”
 73. 73. Gode og enkle innsiktsmetoder Kvalitative Brukartesting Dybdeintervju Fritekst-tilbakemeldingar Medlytt med Kundeservice Snakke med folk som har kundekontakt internt Kvantitative Toppoppgaver Spørreundersøkelser Fant du det du lette etter Statisikk Søkelogg
 74. 74. Få kontroll på strategi, målgrupper og mål Skaffe seg dokumentert innsikt i brukarbehov Kartlegge og prioritere brukaroppgaver Velge kjerner og rigge kjerneverksted 1. 2. 3. 4. Forarbeidet handler om å PRIORITERE
 75. 75. Kva er ei brukaroppgave?
 76. 76. Det brukaren kjem til nettstaden vår / løysinga vår for å gjere.
 77. 77. Top tasks are the small set of tasks that matter most to your customers.- Gerry McGovern
 78. 78. Toppoppgave- måling med Task Analytics
 79. 79. Få kontroll på strategi, målgrupper og mål Skaffe seg dokumentert innsikt i brukarbehov Kartlegge og prioritere brukaroppgaver Velge kjerner og rigge eit kjerneverksted 1. 2. 3. 4. Forarbeidet handler om å PRIORITERE
 80. 80. Biopause
 81. 81. Tidsplan Velkommen Introduksjon til kjernemodellen Arbeidsprosessen Rigge kjerneverksted Lunsj Kjerneverksted i Zoom og Mural Kahoot! Slutt 0900 1115 1200 1350 1400 Ca 5 minutter biopause pr 30 minutter undervisning Eg prøver å tilpasse tempo, caser og pauser etter behov Still spørsmål på chatten, så tar vi det etter kvart Dette blir gøy :-)
 82. 82. Rigge kjerneverksted
 83. 83. Strategi 1) Forarbeid Bruker- behov Kjernemodellmetodikken 2) Kjerneverksted 3) Tiltak PRIORITERE Få oversikt over strategi og brukarbehov. Prioritere kjerner og rigge kjerneverksted. SAMARBEIDE Jobb saman på tvers av siloar, nivåer og kompetanse for å utforme det beste svaret i fellesskap FIKSE Prioritér tiltak, fordel ansvar, og fiks problemene på enklast mulige måte.
 84. 84. Kjerneverksted Mini designsprint Storgruppe- metodikk Kjernepar på tvers av siloar og fagkompetanse
 85. 85. Analogt Digitalt Prinsippene er omtrent dei samme
 86. 86. DeichmanDeichmanske
 87. 87. Mestergruppen Mestergruppen
 88. 88. Bilder Knowit KnowIt
 89. 89. DNB DNB
 90. 90. Kjerne: Onboarding (Komme i gang) Stikkut
 91. 91. Effektar av kjerneverksted Forankring på tvers av siloar, nivåer og kompetanse Omforent forståelse for prosjektet og prioriteringar Auka digital modenheit blant alle deltakarane Gode prinsipper for design, utvikling og innhaldsarbeid Felles kommunikasjonsplattform for vidare arbeid
 92. 92. Kven bør være med? 6-14 deltakarar På tvers av heile organisasjonen På tvers av nivåer Folk med kundeinnsikt Fagspesialistar Beslutningstakarar Utviklarar Marked/kommunikasjon/web Inndeling i kjernepar
 93. 93. Kven bør sitte saman i kjernepar? Kunde og konsulent Folk frå forskjellige siloar Fordele alle med kundeinnsikt Fordele alle med webkompetanse Fordele alle med fagkompetanse
 94. 94. https://airtable. com/shrW2Ro EAomRZ4Wdy
 95. 95. Lunsj!
 96. 96. Tidsplan Velkommen Introduksjon til kjernemodellen Arbeidsprosessen Rigge kjerneverksted Lunsj Kjerneverksted i Mural Oppsummering og kahoot! Slutt 0900 1115 1200 1340 1400 Ca 5 minutter biopause pr 30 minutter undervisning Eg prøver å tilpasse tempo, caser og pauser etter behov Still spørsmål på chatten, så tar vi det etter kvart Dette blir gøy :-)
 97. 97. Tidsplan Velkommen Introduksjon til kjernemodellen Arbeidsprosessen Rigge kjerneverksted Lunsj Kjerneverksted i Zoom og Mural Oppsummering og kahoot! Slutt 0900 1115 1200 1340 1400 Ca 5 minutter biopause pr 30 minutter undervisning Eg prøver å tilpasse tempo, caser og pauser etter behov Still spørsmål på chatten, så tar vi det etter kvart Dette blir gøy :-)
 98. 98. Kjerneverksted!
 99. 99. La oss prøve!
 100. 100. Gangen i eit kjerne- verksted
 101. 101. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Nytt EU-regelverk for droner Ein mest mulig enkel og intuitiv beskrivelse av det vi skal lage
 102. 102. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Potensielle kundar Droneoperatør - Navn (alder) Kven er den prioriterte målgruppa vi skal lage dette for? Bruk gjerne personas og empatikart Sjå for dykk ein typisk brukar. Skriv ned navn, alder og hovedinteresse
 103. 103. Kjerne: Vegar inn Kjerneinnhald Målgruppe: Oppgåver Mål Vegar vidare Hva betyr det for meg? Kan jeg fortsatt fly droner? Hvor kan jeg fly? Hva må jeg tenke på? Kva kjem KUNDEN til nettstaden din/ løysinga di for å gjere?
 104. 104. Kjerne: Vegar inn Kjerneinnhald Målgruppe: Oppgåver Mål Vegar vidare Kva ønsker DU / organisasjonen din å oppnå? Unngå ulykker ?
 105. 105. Kjerne: Vegar inn Kjerneinnhald Målgruppe: Oppgåver Mål Vegar vidare Finne åpningstider Samanlikne prisar Levere reiserekning Epost SoMe-kampanje Forsiden ? Auke inntekter Redusere utgifter Auke effektiviteten Auke kundetilfredsheita Vegar inn Kvar er brukaren før han eller ho kjem til oss?
 106. 106. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Trafikk Konvertering Suksess = Trafikk * Konvertering
 107. 107. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Vegar vidare Kvar ønskar vi å lede brukaren vidare etter at han eller ho har løyst oppgava? Fly drone sikkert neste gang ? Abonnere på nyheitsbrev
 108. 108. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com ?
 109. 109. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com Kva er den OPTIMALE måten å løyse brukaren sine oppgåver OG nå våre eigne mål? Funksjonalitet Kanalvalg Innhald
 110. 110. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com La oss gløyme alt som er vondt og vanskelig eit øyeblikk! Prøv å ikkje tenke på historikk, politikk eller impementering
 111. 111. Idéstorming!
 112. 112. Denne malen kan brukes fritt, men du må henvise til opphavsmann/kilde og dele videre på samme vilkår / CC BY-SA 4.0 / Are Gjertin Urkegjerde Halland / kjernemodellen.no / thecoremodel.com ? Skriv eller teikn ut den BESTE løysinga slik du ser den for deg Ta gjerne med elementer frå fleire av løysingsforslaga Figurar, tekst, skisser eller flytdiagram - alt er lov! Skriv gjerne stikkord og forklaringar
 113. 113. Tegning Flytdiagram Rein tekst “Utvidelser” Alt er lov! Det viktigaste er å få med prinsippene (men helst slik at det er mulig å forstå for andre)
 114. 114. Korleis får vi plass til alt når vi berre har ein mobilskjerm til rådigheit? Start med å overføre viktigaste oppgåver, mål og vegar inn Reelle tekstar, og reell storleik på tekst, designelementer, inklusive navigasjon! Ikkje lov å jukse!
 115. 115. Testkort Testkort kan være eit godt alternativ/ tillegg, hvis mobil først ikkje er så aktuelt
 116. 116. Tiltakskort Kva er dei lavthengande fruktane vi plukke med ein gong? Kva kan vi gjere for å begynne å gripe tak i rotårsakene? Fyll gjerne ut tiltakskort undervegs og få det avsjekka mens diskusjonen er friskt i mente!
 117. 117. Sett helst av godt med tid til dette, for det blir garantert gode diskusjonar! Opp på veggen!
 118. 118. Typisk oppfølging av workshop Scanne skisser og tiltakskort, lage enkel presentasjon Legge tiltak i backlog, fordele, jobbe lean Design og utvikling Parskrive innhald Organisere redaksjonelt vedlikehald over tid
 119. 119. Minimal kjerne.link/ y-minimal
 120. 120. Vegen vidare
 121. 121. Mål for dagen Lære korleis du kan forenkle, forankre og prioritere med kjernemodellen, slik at resultatet blir bedre produkter og tjenester!
 122. 122. Stikkord Er det aktuelt å ta dette i bruk? Hvilke prosjekter er aktuelle? Hvilke spørsmål sitter de igjen med?
 123. 123. Malar, artiklar og oppdateringar kjernemodellen.no
 124. 124. kjernekaren.no
 125. 125. Sertifiseringskurs 9.-11. desember
 126. 126. 4. Alternativet - start med kjernen Videocation 20 korte leksjonar kjerne.link/ videocation Pssst! 7 dagars gratis prøveperiode :-)
 127. 127. Kjapp evaluering
 128. 128. Kva fungerte bra i dag?
 129. 129. Kva kan eg forbedre til neste gang?
 130. 130. kahoot!
 131. 131. Takk for i dag! Are Gjertin Urkegjerde Halland kjernekaren.no / kjernemodellen.no are@kjernekaren.no / 908 70 026
 132. 132. Eksempel på tilnærming med personas, scenarier og kundereise
 133. 133. Brukarreise
 134. 134. Kundereise, personas og scenarier + = Care: Stikkut.no

×