Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Konsep Pentadbiran Awam & Swasta

6.484 Aufrufe

Veröffentlicht am

Pengenalan/asas kepada pentadbiran : Perbezaan antara pentadbiran awam dan swasta.

Veröffentlicht in: Leadership & Management
 • Als Erste(r) kommentieren

Konsep Pentadbiran Awam & Swasta

 1. 1. KONSEP PENTADBIRAN AWAM & SWASTA
 2. 2. Pentadbiran Pengurusan Perlaksanaan sesuatu tugas yang telah ditetapkan ke arah mencapai matlamat tertentu. Contoh : Pentadbiran sesebuah negara adalah bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi, politik, dan sosial. Satu proses yang menyatukan sumber-sumber dan menggunakannya melalui proses-proses perancangan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, pengawalan, dan belanjawan, ke arah pencapaian matlamat sesebuah organisasi. Donnelly : Melibatkan penyelarasan berbagai aktiviti untuk mendapat hasil yang tidak mampu dicapai oleh individu yang bertindak secara sendirian.
 3. 3. PENTADBIRAN AWAM Gordon dan Milakovich : Pentadbiran awam didefinisikan sebagai segala proses, organisasi, dan individu yang terlibat dalam perlaksanaan undang-undang dan peraturan yang diputuskan atau dikeluarkan oleh badan perundangan, eksekutif dan kehakiman, di samping terlibat dalam proses penggubalan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Definisi Klasik Dwight Waldo : a) Sebuah organisasi yang mengurus manusia dan benda-benda untuk mencapai tujuan-tujuan kerajaan atau sesebuah oganisasi. b) Satu `seni sains pengurusan' sebagaimana yang dapat dikaitkan dengan hal ehwal sebuah negeri atau Negara.
 4. 4.  Pentadbiran Awam bermotifkan kebajikan ( social service-oriented ) dan kurang mementingkan keuntungan.  Berperanan melaksanakan polisi-polisi awam secara langsung dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan dari semasa ke semasa.  Oleh sebab itu, pentadbiran awam terletak di bawah kawalan secara langsung oleh kerajaan yang mana dikenali juga sebagai perkhidmatan awam.
 5. 5. Pentadbir (Administrator)  Seseorang pentadbir awam wajar `melakukan sesuatu yang sepatutnya (Do right things).  Hal ini kerana, segala tindakan yang dilakukan oleh seorang pentadbir awam adalah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh pihak yang berautoriti dan bertanggungjawab.  Contohnya, segala tindakan seorang pegawai awam mestilah berdasarkan polisi-polisi dan peraturan seperti akta, prosedur (tatacara), pekeliling, dan arahan.  Seseorang pegawai awam hanya boleh bertindak dalam bidang kuasanya (intra-vires).
 6. 6. Skop Pengurusan Awam o Pengurusan awam merupakan satu bentuk pengurusan yang berada yang berada dalam pentadbiran awam. o Dikenali juga - perkhidmatan awam berfungsi melaksanakan dasar-dasar awam kerajaan. o Perkhidmatan awam merupakan satu badan yang sah di sisi undang-undang ( legitimate ) kerana ianya ditubuhkan di bawah peruntukan Perkara 132, Perlembagaan Persekutuan.
 7. 7. Fungsi2 Pengurusan Awam Terdapat 2 fungsi : 1) Pengurusan Sumber Manusia • Melibatkan proses-proses pengambilan, perancangan, pembangunan, dan hubungan antara sumber manusia dalam sektor awam. • Proses-proses sumber manusia melibatkan aktiviti-aktiviti - pengrekrutan, pemilihan, latihan dan pembangunan, pentadbiran pampasan dan faedah, gaji dan upah, hubungan perusahaan, dan disiplin kakitangan sektor awam.
 8. 8. 2) Pengurusan Sumber Bukan Manusia • Di dalam apa jua bentuk organisasi, pengurusan sumber bukan manusia juga merupakan satu aspek yang perlu diberi perhatian. • Ini disebabkan dengan semata-mata menguruskan sumber manusia tidak boleh menjamin organisasi akan mencapai matlamatnya. • Dalam sektor awam, pengurusan sumber bukan manusia adalah melibatkan beberapa aspek pengurusan, iaitu pengurusan kewangan, pengurusan projek, dan pengurusan aset.
 9. 9. Elemen Penting Dalam Pengurusan Awam  Elemen Kawalan a) Kawalan Perlembagaan ( Undang2 tertinggi negara ) -Perlembagaan menetapkan pelantikan jawatan pegawai-pegawai awam,segala atur cara ( procedure) dan bidang kuasa fungsi pengurusan awam. -Perlembagaan menjelaskan kewujudan perkhidmatan awam sebagai badan yang akan melaksanakan segala keputusan kerajaan. -Kakitangan awam pula dilantik melalui sebuah badan yang dinamakan Suruhanjaya.
 10. 10. b) Kawalan Legislatif ( Badan pembuat undang2 ) • Peringkat Persekutuan • Peringkat Negeri - Badan pembuat keputusan diperingkat Persekutuan ialah Parlimen. Parlimen membuat undang-undang yang dipanggil `akta' dan digunapakai di seluruh Persekutuan. - Badan pembuat keputusan di peringkat negeri ialah Dewan Undangan Negeri (DUN). DUN membuat undang-undang yang dipanggil`enakmen' dan digunapakai dalam negeri-negeri di mana undang-undang itu dibuat sahaja.
 11. 11. c) Kawalan Eksekutif ( Badan yang melaksanakan segala undang-undang dan keputusan yang dibuat oleh badan perundangan ) - Perlaksanaan undang-undang ini bagaimanapun dibuat melalui badan yang dinamakan birokrasi. - Eksekutif akan menggariskan segala proses dan tatacara perlaksanaan kepada birokrasi melalui beberapa cara seperti arahan, pekeliling, dan polisi kerajaan. - Perlanggaran terhadap peraturan-peraturan ini boleh menyebabkan pegawai-pegawai perkhidmatan awam disabitkan dengan kesalahan tatatertib dan salah laku dalam pentadbiran.
 12. 12. d) Kawalan Judisiari ( Badan kehakiman dalam negara ) - Badan kehakiman berfungsi menterjemahkan segala undang-undang yang dibuat oleh legislatif, dan memutuskan sama ada undang- undang tersebut dipatuhi oleh badan yang melaksanakannya (eksekutif). - Kawalan kehakiman ini wujud dalam bentuk terjemahan undang-undang serta keputusan yang dibuat oleh badan berkenaan dalam perkara-perkara tertentu.
 13. 13. PENTADBIRAN SWASTA Definisi : Satu proses menyatukan sumber-sumber dan menggunakannya melalui aktiviti dan proses ke arah mencapai matlamat organisasi.
 14. 14. Pengurusan swasta ini biasanya mementingkan keuntungan ( profit-oriented ). Pengurusan swasta berada di luar kawalan langsung kerajaan. Konsep pengurusan swasta perlu mengikut garis panduan atau polisi-polisi kerajaan, tetapi dalam menjalankan operasi ia lebih mengikut keputusan yang dibuat sendiri melalui Lembaga Pengarah ataupun pemegang2 syer organisasi tersebut.
 15. 15. Pengurus ( Manager )  Seseorang pengurus biasanya mengatur sumber-sumber mengikut kehendak dan keperluan organisasi ( Do things right ).  Hal ini disebabkan, dalam sektor swasta pengurus2 lebih mempunyai autonomi untuk membuat keputusan yang akan memberi keuntungan kepada organisasi.  Dalam sektor swasta tidak ditekankan konsep melebihi bidang kuasa ( ultra-vires ).  Seseorang pengurus boleh menunjukkan kebolehan dan kreativiti untuk menyumbangkan idea-idea yang boleh memberi keuntungan kepada organisasi.  Pengurus-pengurus sektor swasta biasanya mempunyai laluan kerjaya yang lebih baik, kerana peningkatan dalam kerjaya mereka lebih didasarkan kepada kemahiran, pengetahuandan keupayaan ( skills, knowledge, and abilities ).
 16. 16. Kesimpulan….  Konklusinya, jelas bahawa pengurusan (yang dijalankan oleh perkhidmatan awam) adalah menjalankan fungsi-fungsi pentadbiran awam negara.  Pentadbiran awam juga merupakan sebuah organisasi, dalam konteks yang lebih luas dan saiz yang lebih besar dari organisasi swasta.  Pentadbiran awam juga mempunyai struktur organisasi dan hierarki individu yang menjalankan tugas-tugas tertentu.

×