Anzeige

Uri ng pang uring pamilang

student
27. Apr 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Uri ng pang uring pamilang

  1. URI NG PANG-URING PAMILANG
  2. • Ang Pang-uring Pamilang ay mga salitang nagsasaad mg bilang ng mga pangngalan. Ito ay nagsaad ng dami o kakauntian ng mga pangngalan inilalarawan.
  3. • PATAKARAN-mga basal na bilang, mga batayang bilang sa pagbibilang. Hal: isa,pito,isangdaan,limanlibo • Isang kaban ng kayaman ang kanilang nakita. • Pitong pamilya ay nasunugan ng bahay sa Cebu. • Anim na estudyante ang napasa sa bar exams.
  4. • Panunuran-nagsasabi ng pagkakasunud-sunod ng mga pangngalan o pang-ilan. Hal: una ikatlo pansampu • Ang unggoy ang unang pasyente ng mga ahas. • Ikatlong enhineero ang tatay ko. • Ako ang pangalawa sa magkapatid.
  5. • Pamahagi-nagsasaad ng bahagi o parte ng isang kabuuan. Hal: kalahati(1/2),sangkapat(1/4),tigalawa • Tig-aanim na hiyas ang kanilang tinangay. • Kalahating papel lang ang dinala ko. • Gumawa ako ng tig-aanim na pangungusap sa bawat uri ng panghalip.
  6. • Palansak-nagsasaad ng pangkatan,minsanan o maramihan ng pangngalan. Hal: apatan,pituhan,pito-pito • Marami kami sa bahay kaya apatan bawat kwarto. • Isa-isa lang ang bawat kwarto. • Dalawahan ang pila sa mga nagpapagamot sa mga ahas
  7. • Pahalaga-nagsasaad ng halaga ng bagay na binibili,binili o bilihin. Hal: sandaang piso,dalawampung piso,limang milyong piso • Ang pilak daw na ito ay katumbas ng sandaang libong piso. • Sa perang papel na bagong limandaang piso makikita ang larawan ng mag-asawang Ninoy at Cory • Isang milyong piso lang ang natanggap kong tuition fee.
  8. • Patakda- tinitiyak nitong ang bilang ay di mababawasan o madaragdagan. Hal: pipito,iisa,aapat • Sasampung tao lamang nagbantay sa kaharian. • Aapat na reyna ang papasok sa kaharian. • Kulang ang kita sa tao,kaya iisa lang ang magtulong sa mga tao.
Anzeige