Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Offentlighet Innsyn og taushetsplikt Anne Marit Noraker Grunnkurs 2011
Hovedregel offentlighetsloven: Forvaltningens saksdokumenter er offentlige <ul><li>Hvorfor </li></ul><ul><ul><li>Legge ti...
<ul><li>Hvem har rett til innsyn </li></ul><ul><li>” Alle” kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjen...
Unntak fra innsynsretten <ul><li>SKAL UNNTAS </li></ul><ul><li>§ 13 Opplysninger som er underlagt taushetsplikt </li></...
SKAL unntas: <ul><li>opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt </li></ul><ul><li>Vis til både offl §13 og ful...
Merinnsyn <ul><li>Plikt til å vurdere merinnsyn: </li></ul><ul><ul><li>Selv om man kan gjøre unntak for innsyn, SKAL orga...
Refs fra Sivilombudsmannen <ul><li>” Også den stadig mer utbredte bruk av e-post er en hindring for at offentlighetsloven ...
Hva regnes som internt i Oslo kommune? <ul><li>Se kommunens intranett – om offentlighet under byrådslederens kontor </li><...
Eks. Offentlige søkerlister <ul><li>Søkerliste til jobber er offentlige, men søker kan anmode om å være anonym </li></ul><...
Offentlig journal <ul><li>= kopi av journalen som legges frem for allmennheten hvor opplysninger som er unntatt offentligh...
Offentlig journal i Oslo kommune: <ul><ul><li>Denne og forrige kalendermåned </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkelte virksomhe...
Hva skal legges ut på offentlig journal? <ul><li>Saksdokumentene er ikke knyttet til offentlig journal i Oslo kommune – me...
Forts Hva skal legges ut på offentlig journal? <ul><li>Konfidensielle opplysninger skal skjermes </li></ul><ul><ul><li>M...
Offentlig journal og UO dokument  <ul><li>Taushetsbelagte opplysninger skal sladdes </li></ul><ul><ul><li>Elektronisk-jou...
 
 
 
 
 
Innsyn <ul><li>Alle kan be om innsyn i dokumenter og «saker av bestemt art» - og ikke kun i enkeltsaker som tidligere. </...
Forts. innsyn <ul><li>Man må normalt saksbehandle en innsynsbegjæring i løpet av 5 arbeidsdager. Hvis ikke, regnes begjæri...
Avslag på innsyn <ul><li>Man kan klage på et avslag om innsyn, mens vedtak om å gi innsyn ikke kan påklages. </li></ul><u...
Eksempler <ul><li>Svar på henvendelser om innsyn skal besvares i løpet av 5 dager - også i sommerferien…. http://www.offe...
Eks – krav på innsyn i egen barnevernssak <ul><li>http://www.offentlighet.no/Nyhetsarkiv/?module=Articles;action=Article.p...
Ny offentlighetslov <ul><li>Hvem loven gjelder for er utvidet </li></ul><ul><li>Journalføringsplikten utvides </li></ul><...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv

1.909 Aufrufe

Veröffentlicht am

Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin, Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Offentlighet, innsyn og taushetsplikt, 2010, Oslo kommune / Oslo byarkiv

 1. 1. Offentlighet Innsyn og taushetsplikt Anne Marit Noraker Grunnkurs 2011
 2. 2. Hovedregel offentlighetsloven: Forvaltningens saksdokumenter er offentlige <ul><li>Hvorfor </li></ul><ul><ul><li>Legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig </li></ul></ul><ul><ul><li>Legge til rette for viderebruk av offentlig informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Styrke: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>informasjons- og ytringsfriheten, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>den demokratiske deltagelsen, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rettstryggheten til den enkelte, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tilliten til det offentlige og </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kontrollen fra allmennheten </li></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Hvem har rett til innsyn </li></ul><ul><li>” Alle” kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet i saker av en bestemt art i ”rimeleg utstrekning” (§ 3) </li></ul><ul><li>Hva har vi rett til innsyn i </li></ul><ul><li>Innsyn kan kreves både i en bestemt sak, og i saker av en bestemt art i ”rimeleg utstrekning” (§ 28) </li></ul><ul><li>Unntak </li></ul><ul><li>kun om det kan hjemles i lov </li></ul>
 4. 4. Unntak fra innsynsretten <ul><li>SKAL UNNTAS </li></ul><ul><li>§ 13 Opplysninger som er underlagt taushetsplikt </li></ul><ul><li>KAN UNNTAS </li></ul><ul><li>§ 14 Organinterte dokument - utarbeidet for egen saksbehandling </li></ul><ul><li>§ 15 Dokument innhentet utenfra for den interne saksbehandlingen  </li></ul><ul><li>§ 16 Innsyn i interne dokument hos kommunene og fylkeskommunene </li></ul><ul><li>§ 17 Unntak for visse dokument som gjelder Det Kongelige Hoff </li></ul><ul><li>§ 18 Unntak for rettssaksdokumenter </li></ul><ul><li>§ 19 Unntak for dokumenter som blir utveksles under konsultasjoner med Sametinget m.m. </li></ul><ul><li>§ 20 Unntak av hensyn til Noregs utenrikspolitiske interesser </li></ul><ul><li>§ 21 Unntak av hensyn til nasjonale forsvars- og trygghetsinteresser </li></ul><ul><li>§ 22 Unntak i visse budsjettsaker </li></ul><ul><li>§ 23 Unntak av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon m.m. (tidsbegrenset) </li></ul><ul><li>§ 24 Unntak for kontroll- og reguleringstiltak, dokumenter om lovbrudd og opplysninger som kan lette gjennomføringen av lovbrudd m.m. </li></ul><ul><li>§ 25 Unntak for ansettelsessaker m.m. </li></ul><ul><li>§ 26 Unntak for eksamenssvar og karakterer m.m. </li></ul>
 5. 5. SKAL unntas: <ul><li>opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt </li></ul><ul><li>Vis til både offl §13 og fullstendig lovhjemmel for taushetsplikt </li></ul><ul><li>Forvl. §13 gir plikt til å hindre at andre får adgang/kjennskap til det en i forbindelse med tjenesten/arbeidet får vite om: </li></ul><ul><ul><li>1) noens personlige forhold, eller </li></ul></ul><ul><ul><li>2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår </li></ul></ul>
 6. 6. Merinnsyn <ul><li>Plikt til å vurdere merinnsyn: </li></ul><ul><ul><li>Selv om man kan gjøre unntak for innsyn, SKAL organet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Det bør gis innsyn dersom hensynet til offentlig innsyn veier tyngre enn behovet for unntak </li></ul></ul>
 7. 7. Refs fra Sivilombudsmannen <ul><li>” Også den stadig mer utbredte bruk av e-post er en hindring for at offentlighetsloven blir praktisert etter intensjonen. Sivilombudsmannen peker på at saksdokumenter som formidles på denne måten, ikke blir journalført i arkivene, og at de derfor kan bli slettet uten at det er mulig å etterprøve innholdet. Det er en uakseptabel praksis” (Aftenposten 3. juli 2008) </li></ul>
 8. 8. Hva regnes som internt i Oslo kommune? <ul><li>Se kommunens intranett – om offentlighet under byrådslederens kontor </li></ul><ul><li>Rundskriv 24/2003 Regler om offentlighet i Oslo kommune </li></ul><ul><li>NB! Er man usikker; gå i dialog med byrådsavdelingen </li></ul>
 9. 9. Eks. Offentlige søkerlister <ul><li>Søkerliste til jobber er offentlige, men søker kan anmode om å være anonym </li></ul><ul><li>Eks: </li></ul><ul><ul><li>Søkerliste havnedirektør i Fredrikstad: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.offentlighet.no/Nyhetsarkiv/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=502 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ansettelsen av ny direktør til Kulturrådet </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://offentlighet.no/filestore/Klagesomb2.pdf </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Offentlig journal <ul><li>= kopi av journalen som legges frem for allmennheten hvor opplysninger som er unntatt offentlighet er skjermet </li></ul><ul><li>Staten + bl.a. Oslo kommune: </li></ul><ul><ul><li>Postjournaler skal gjøres tilgjengelig på Internett </li></ul></ul><ul><ul><li>Den skal legges ut så raskt som mulig, normalt innen 3 arbeidsdager etter at dokumentene er registrert </li></ul></ul><ul><ul><li>Offentlige journaler skal vernes mot treff fra søkermotorer på Internett </li></ul></ul>
 11. 11. Offentlig journal i Oslo kommune: <ul><ul><li>Denne og forrige kalendermåned </li></ul></ul><ul><ul><li>Enkelte virksomheter i Oslo kommune har fått fritak </li></ul></ul><ul><ul><li>Byrådslederens kontor har overordnet ansvar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Se ellers Instruks om postjournal på Internett, Rundskriv 24/2004 </li></ul></ul>
 12. 12. Hva skal legges ut på offentlig journal? <ul><li>Saksdokumentene er ikke knyttet til offentlig journal i Oslo kommune – med unntak av i Plan- og bygningsetaten (eget byrådsvedtak) </li></ul><ul><li>Obligatoriske opplysninger: </li></ul><ul><ul><li>Dokumentets dato, journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, avsender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne, ekspedisjons- eller avskrivningsdato og avskrivningsmåte, graderingskode, evt hjemmel for unntak fra offentlighet. </li></ul></ul>
 13. 13. Forts Hva skal legges ut på offentlig journal? <ul><li>Konfidensielle opplysninger skal skjermes </li></ul><ul><ul><li>Men, tekst som står igjen i offentlig journal skal gi mening – man skal forstå hva saken handler om </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruk nøytrale betegnelser i for eksempel sakstitler som ikke røper opplysninger som skal skjermes </li></ul></ul><ul><li>Hva med interne notater? </li></ul>
 14. 14. Offentlig journal og UO dokument <ul><li>Taushetsbelagte opplysninger skal sladdes </li></ul><ul><ul><li>Elektronisk-journal: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ved bruk av graderingskoder sladdes visse felter på utskriften av offentlig journal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Viktig å sette seg inn i sitt systems skjermingskoder </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Manuell journal: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Man tar en kopi av journalen hvor man med svart penn stryker over opplysninger som skal skjermes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Man tar så en kopi av kopien som man kan legge frem for gjennomgang (eller skanne og legge ut på kommunens internett. </li></ul></ul></ul>
 15. 20. Innsyn <ul><li>Alle kan be om innsyn i dokumenter og «saker av bestemt art» - og ikke kun i enkeltsaker som tidligere. </li></ul><ul><li>Elektronisk innsynsskjema kan fylles ut, men i følge ny lov er det ikke krav til skriftlig innsynsbegjæring. </li></ul><ul><li>Det kan kreves at innsynsbegjæring besvares gjennom e-post. </li></ul>
 16. 21. Forts. innsyn <ul><li>Man må normalt saksbehandle en innsynsbegjæring i løpet av 5 arbeidsdager. Hvis ikke, regnes begjæringen som avslått og kan gå rett til klageorgan. </li></ul><ul><li>Om innsyn nektes med bakgrunn i taushetsplikten, kan det kreve at organet forespør den tausheten skal beskytte, om at det likevel gis samtykke til innsyn. </li></ul>
 17. 22. Avslag på innsyn <ul><li>Man kan klage på et avslag om innsyn, mens vedtak om å gi innsyn ikke kan påklages. </li></ul><ul><li>Ny off.lov: man kan kreve nøyaktig hjemmel / utførlig begrunnelse for avslaget. </li></ul><ul><li>§ 32 annet ledd </li></ul><ul><ul><li>” Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast etter første ledd….” </li></ul></ul>
 18. 23. Eksempler <ul><li>Svar på henvendelser om innsyn skal besvares i løpet av 5 dager - også i sommerferien…. http://www.offentlighet.no/Nyhetsarkiv/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=504 </li></ul><ul><li>Ikke begrensninger i antall saker - Sagene bydel… </li></ul><ul><li>http://www.ivarjohansen.no/temaer/apenhet/2591-sagene-instruks.html </li></ul>
 19. 24. Eks – krav på innsyn i egen barnevernssak <ul><li>http://www.offentlighet.no/Nyhetsarkiv/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=489 </li></ul>
 20. 25. Ny offentlighetslov <ul><li>Hvem loven gjelder for er utvidet </li></ul><ul><li>Journalføringsplikten utvides </li></ul><ul><li>Gir offentligheten økt tilgang til bla interne dokumenter </li></ul><ul><li>Nye § å henvise til når man unntar fra offentlighet </li></ul><ul><li>Eksplisitt adgang til å tilgjengeliggjøre fulltekst dokument på nett </li></ul><ul><li>Kravet til identifisering av den saken dokumentet knytter seg til er oppmyket </li></ul>

×