Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Partion strategia 2015-2018 / Avuksi toiminnan suunnitteluun

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Partion Strategia 2015 2018
Partion Strategia 2015 2018
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Partion strategia 2015-2018 / Avuksi toiminnan suunnitteluun (20)

Weitere von Anna Munsterhjelm (20)

Anzeige

Partion strategia 2015-2018 / Avuksi toiminnan suunnitteluun

 1. 1. Minne partio menee 2015-2018?! Partion strategia Suomessa 2015-2018
 2. 2. ! Aloitetaan perusasioista. Miksi partio on olemassa?
 3. 3. Meillä on tehtävä. ”Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.”
 4. 4. Toimintaympäristö- analyysin perusteella tässä maassa tarvitaan partiota.
 5. 5. • Yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden puute, eriarvoistuminen, segregaatio. Yhteisten arvojen ja ymmärryksen näkymättömyys. ! • Irtonaisuuden tunne, sirpaleisuus, yksinäisyys. ! • Monikulttuuristuminen, kansainvälistyminen, globalisaatio. ! • Sitoutumisen ja vaikuttamisen omaehtoistuminen. Yhteiskunnan muutoksia, joihin voimme ja kannattaa vastata:
 6. 6. • Jäsenmäärä on käännetty nousuun, mutta pysyvä kasvu vaatii pitkäjänteistä työtä ja hyvää johtamista kaikilla tasoilla. Lisää vapaaehtoisia tarvitaan kipeästi. ! • Kiinnostus partiota kohtaan (harrastuksena, vapaaehtoistyönä ja kumppanina) on kasvussa. ! • Partiotoiminnan järjestäminen on entistä vaikeampaa, kun johdettavana on entistä moninaisempi joukko ja kun taloudellisia resursseja ja toiminnan vaatimuksia kiristetään. Partion muutoksia, joihin voimme ja kannattaa vastata:
 7. 7. Valitsemalla oikeat keinot teemme sekä partiosta että yhteiskunnasta paremman.
 8. 8. Jokainen rakentaa parempaa maailmaa - Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike. Partion visio 2018
 9. 9. • Partio kuuluu kaikille (avoimuus) ! • Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen (hyvä johtajuus) ! • Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani (yhteistyö) Saavutamme visiomme, jos vuonna 2018
 10. 10. ! Tavoite #1 Partio kuuluu kaikille (avoimuus)
 11. 11. Tavoitteemme on, että ! • Partion positiivinen vaikutus ulottuu mahdollisimman moneen suomalaiseen ja sitä kautta koko Suomeen. ! • Mahdollisimman moni suomalainen löytää partiosta oman paikkansa. ! • Partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö. 1. Partio kuuluu kaikille
 12. 12. Esimerkiksi näin saavutamme tavoitteemme: ! • Mahdollistamme ja hyväksymme erilaiset tavat järjestää ja harrastaa partiota. ! • Pyydämme aktiivisesti uusia kohderyhmiä mukaan ja varmistamme, että he löytävät paikkansa partiosta. ! • Pidämme huolta, että partio on kohderyhmän silmissä kiinnostava harrastus ja vapaaehtoistyö. 1. Partio kuuluu kaikille
 13. 13. Ja miksi just tämä tavoite? ! • Haluamme tarjota mielekkään ja monipuolisen harrastuksen/vapaaehtoistyön mahdollisimman monelle. Partio on hyväksi yksilölle ja maailmalle. ! • Kun houkuttelemme uusia kohderyhmiä (esim. maahanmuuttajia) partioon, edistämme yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta koko yhteiskunnassa. ! • Partio voi paremmin, kun tekijöitä on enemmän. 1. Partio kuuluu kaikille
 14. 14. Mitä esimerkiksi se voisi tarkoittaa käytännössä? ! • KJ: Uusien toimintamuotojen kehittäminen. Esteiden poistaminen rakenteita ja asenteita muokkaamalla. Valtakunnallinen markkinointi, näkyvyys, visuaalinen ilme. ! • Piiri: Uusien toimintamuotojen kehittäminen ja pilotointi. Uusien vapaaehtoisten kouluttaminen. ! • Lippukunta: Paikallinen markkinointi ja rekry. Uudenlaisten toimintaryhmien perustaminen (esim. perhepartio). Uusien perehdyttäminen. 1. Partio kuuluu kaikille
 15. 15. ! Tavoite #2 Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen (hyvä johtajuus)
 16. 16. Tavoitteemme on, että ! • Partio on esimerkki arvopohjaisesta johtajuudesta yhteiskunnassa. (Kuka tahansa voi harjoittaa johtajuutta, myös ilman johtajan titteliä. Johtajuus ei ole välttämättä johtamista, vaan tapa ja taito olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa.) ! • Partiolaiset ovat ovat aloitteellisia ja vastuullisia toimijoita omassa ympäristössään. 2. Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen
 17. 17. Esimerkiksi näin saavutamme tavoitteemme: ! • Tuemme ja koulutamme erityisesti nuoria johtajia pesteissään tavoitteellisesti. ! • Keskitymme johtajakoulutuksessamme itsetuntemukseen ja oman arvopohjan tiedostamiseen, sillä hyvä johtajuus syntyy niiden kautta. ! • Nostamme uudenlaisen johtajuuden yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. 2. Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen
 18. 18. Ja miksi just tämä tavoite? ! • Haluamme olla aloitteellisesti rakentamassa toimivaa, uudistuvaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Siinä työssä hyvä johtajuus on keskeinen tekijä. ! • Partio ja partiovapaaehtoiset voivat paremmin, kun niitä johdetaan paremmin ja arvopohjaisemmin. 2. Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen
 19. 19. Mitä esimerkiksi se voisi tarkoittaa käytännössä? ! • KJ: Koulutusjärjestelmän päivittäminen. VBL Suomeen. Yhteiskunnallisen keskustelun avaaminen. ! • Piiri: Lippukunnan johtamisen järjestelmällinen tuki. Luottisjohtajien mentorointi. ! • Lippukunta: Johtajien pestaaminen. Suunnitelma lippukunnan johtamisesta ja sen kehittämisestä. 2. Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen
 20. 20. ! Tavoite #3 Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani (yhteistyö)
 21. 21. Tavoitteemme on, että ! • Kumppanuudet tukevat partio-ohjelman toteuttamista sekä vahvistavat ja laajentavat partion vaikutusta yhteiskunnassa. 3. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani
 22. 22. Esimerkiksi näin saavutamme tavoitteemme: ! • Teemme suunnitelmallista yhteistyötä sekä toisten partiolaisten että muiden samoja arvoja edustavien toimijoiden kanssa. ! • Teemme kansainvälistä yhteistyötä maailmanjärjestöjen ja muiden kansallisten järjestöjen kanssa. Panostamme erityisesti lähialueyhteistyöhön. 3. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani
 23. 23. Ja miksi just tämä tavoite? ! • Yhdessä tekeminen on vaikuttavampaa, helpompaa ja tehokkaampaa kuin yksin. ! • Kumppanuuksia solmimalla partion volyymi, resurssit ja painoarvo kasvavat. ! • Kansainväliset kumppanuudet tekevät partiosta kohderyhmän silmissä kiinnostavamman. 3. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani
 24. 24. Mitä esimerkiksi se voisi tarkoittaa käytännössä? ! • KJ: Teemavuosille kumppanit. Vaeltajatapahtuma Scouternan kanssa. Kesätyöpaikkatakuu vaeltajille kumppanuustyöfirmoissa. ! • Piiri: Iltapäivätoiminnan järjestäminen kouluissa. Yhteinen tapahtuma/kurssi naapuripiirin kanssa. ! • Lippukunta: Perhetapahtuma yhdessä Lionsien ja Marttojen kanssa. Ystävyyslippukunta Virosta. Alueen yhteinen toimintasuunnitelma. 3. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani
 25. 25. Strategia 2015-2018: Partio kuuluu kaikille. Partio kasvattaa hyvään johtajuuteen. Partio on aloitteellinen yhteistyökumppani.
 26. 26. Visio 2018: Jokainen rakentaa parempaa maailmaa - Partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike.
 27. 27. ! Kiitos!Parempi partio - tehdään se yhdessä.

×