Anzeige

Ou vazov

Ани Петкова
1. Nov 2010
Anzeige

Más contenido relacionado

Último(20)

Anzeige

Ou vazov

  1. Гатанки ще ви задам…
  2. • Вечно бърза кой знай де, няма време да яде. • Яденето му остава, леле мале, закъснява! • С нова шапка на главата, с нова книга в ръката, излетява през вратата с разтуптяно сърце. • Викнеш ли му: Чакай, Гого! – отговаря: Бързам много! – и добавя с весел вик: - Аз съм вече ……………………….. » Л. Станчев
  3. Основно училище “Иван Вазов” - Видин
  4. www.ou-vazov-vidin.info
Anzeige