TAKLIMAT DISIPLIN• SELAMAT KEMBALI  KE SEKOLAH• WELCOME BACK  TO SCHOOL
PERATURAN /UNDANG-UNDANG  SEKOLAH
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • TUJUAN…UNTUK MENINGKATKANPENCAPAIAN AKADEMIK DANMELICINKAN PENGURUSANSEKOLAH.
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 1… HORMAT  MENGHORMATI.1. PERATURAN / UNDANG-UNDANG  SEKOLAH MESTILAH DIP...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 1… HORMAT  MENGHORMATI.2. PELAJAR MESTILAH  MENGHORMATI GURU-GURU,  KAKI...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 1… HORMAT  MENGHORMATI.3. PELAJAR DIKEHENDAKI  MENGHORMATI BENDERA  NEGA...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 1… HORMAT  MENGHORMATI.4. BERDIRI TEGAK KETIKA  MENYANYIKAN LAGU  NEGARA...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.1. PERATURAN MENGENAI PAKAIAN  DAN RAMBUT ADALAH  MEN...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.2. PAKAIAN SERAGAM YANG  BUKAN FESYEN, BERSIH,  LENGK...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.3. PELAJAR LELAKI... BAJU  KEMEJA WARNA PUTIH,  LENGA...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.4. PELAJAR PEREMPUAN... BAJU  KURUNG WARNA PUTIH (KAIN...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG   SEKOLAH   • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.5.    UNTUK KEGIATAN SUKAN     DAN P.J....
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.6. PELAJAR DIWAJIBKAN MEMAKAI  PAKAIAN SERAGAM UNIT  ...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.7. PELAJAR LELAKI MESTI  BERAMBUT PENDEK DAN TIDAK  B...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.7. PELAJAR PEREMPUAN BOLEH  BERAMBUT PANJANG (PASTIKAN...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.8. SEMUA PELAJAR DILARANG  MEMAKAI / MEMBAWA BARANG- ...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL RAMBUT YANG TIDAKDIBENARKAN1. BOTAK DITEPI  KESE...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH1. BOTAK DITEPI  KESELURUHANNYA ALA
PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL RAMBUT YANG TIDAKDIBENARKAN3. BOTAK DITEPI TAPI P...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAHBOTAK DITEPI TAPI PANJANG DI ATAS
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAHPENDEK DITEPI TAPI PANJANG DI DEPAN
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL RAMBUT YANG TIDAKDIBENARKAN4. SQUARE HEAD – RATA ...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL RAMBUT YANG TIDAKDIBENARKAN6. RAMBUT BELAH TENGAH...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL RAMBUT YANG TIDAKDIBENARKAN9. MENGGUNAKAN GEL.10....
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL SELUAR YANG TIDAKDIBENARKAN1. KAKI LABUH MELEBIHI...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL KASUT YANG TIDAKDIBENARKAN1. TANPA TALI.2. KASUT ...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL TALI PINGGANG YANG TIDAKDIBENARKAN1. BERKEPALA BE...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 3… KEDATANGAN.2. HADIRKAN DIRI 10 MINIT LEBIH  AWAL UNTUK SEBARANG  AKTIVITI.
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 3… KEDATANGAN.3. JANGAN KELUAR DARI KAWASAN  SEKOLAH KETIKA WAKTU  PERSEKOL...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 3… KEDATANGAN.4. HANYA SURAT DOKTOR (MC)  ATAU SURAT YANG  DITANDATANGANI O...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 3… KEDATANGAN.5. PELAJAR YANG TIDAK HADIR KE  SEKOLAH TANPA SEBARANG  MAKLU...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 3… KEDATANGAN.6.SURAT PERINGATAN TERAKHIR
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 4… KEBERSIHAN.1. PELAJAR-PELAJAR MESTILAH  MENJAGA KEBERSIHAN DAN  KESIHATA...
PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 4… KEBERSIHAN.2. BUANG SAMPAH DAN SISA  MAKANAN DALAM BAKUL / TONG  SAMPAH ...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 4… KEBERSIHAN.3. JAGA KEBERSIHAN TANDAS.
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 4… KEBERSIHAN.4. JANGAN MELUDAH DARI  TINGKAP ATAS BANGUNAN ATAU  MELUDAH D...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.1. PELAJAR-PELAJAR MESTILAH  BERKELAKUAN BAIK, BERSOPAN  SANTUN...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.2. JANGAN MEMBAWA, MEMBACA  ATAU MEMILIKI BUKU-BUKU  KOMIK, MAJ...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.3. JANGAN MEMBAWA, MENGHISAP  ATAU MEMILIKI ROKOK4. JANGAN MEMBA...
PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.5. JANGAN MEMBAWA ATAU  MEMILIKI ALAT-ALAT YANG  BERUPA SENJATA.
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.6. SEMUA PELAJAR  BERTANGGUNGJAWAB MENJAGA  KESELAMATAN HARTA B...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.7. ADALAH MENJADI SATU  KESALAHAN JIKA PELAJAR  MENGOTOR ATAU M...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.8. PELAJAR YANG DIDAPATI  BERSALAH MEROSAKKAN HARTA  BENDA SEKO...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.9. MINTA IZIN TERLEBIH DAHULU  SEBELUM MASUK KE PEJABAT,  BILIK...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.10.JANGAN MEMBUAT BISING ATAU MENGGANGGU PERJALANAN PENGAJARAN ...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.11.JANGAN KELUAR KELAS TANPA KEBENARAN. DAPATKAN KAD KEBENARAN ...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.11.PELAJAR YANG KELUAR DARI KELAS TANPA KAD KEBENARAN KELUAR KE...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.11.JANGAN MELEPAK DI BELAKANG SETOR PEKERJA, DI BAWAH POKOK MEM...
PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH• # ASPEK 5… DISIPLIN. JANGAN MELEPAK DI  BELAKANG
PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH• # ASPEK 5… DISIPLIN. JANGAN MELEPAK DI  BAWAH
PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH• # ASPEK 5… DISIPLIN.
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.11.JANGAN MAKAN ATAU MINUM DALAM KELAS.
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.1. KESELAMATAN JALAN RAYA  HENDAKLAH DIBERI PERHATIAN  OLEH ...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.2. SEBARANG KEMALANGAN  MESTILAH DILAPORKAN KEPADA  GURU BER...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.3. PATUHI ARAHAN GURU  BERTUGAS DAN PENGAWAS  LALU LINTAS KE...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.4. BASIKAL / MOTOSIKAL YANG  DIGUNAKAN MESTILAH DALAM  KEADA...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.5. MOTOSIKAL MESTILAH : i. MEMPUNYAI INSURANS DAN    CUKAI...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.6. PENONGGANG MOTOSIKAL  MESTILAH : LESEN MEMANDU.  i. MEMI...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.7. PERALATAN SAINS, KEMAHIRAN  HIDUP, PENDIDIKAN SENI,  MAKM...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.8. PERALATAN YANG DIGUNAKAN  MESTILAH DIJAGA DENGAN BAIK  SU...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.9. PELAJAR YANG INGIN  MENDAPAT RAWATAN DI KLINIK /  HOSPITA...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.10.PELAWAT-PELAWAT MESTILAH MENDAPAT KEBENARAN PENGETUA TERL...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 7… KANTIN.1. PELAJAR HENDAKLAH MAKAN  DAN MINUM DI KANTIN SAHAJA  DAN PADA ...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 7… KANTIN.2. MASUKKAN PINGGAN, MANGKUK,  SUDU, GELAS DAN PERALATAN  LAIN YA...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 7… KANTIN.3. BERSOPAN KETIKA MAKAN.  GUNAKAN BANGKU DAN MEJA  YANG DISEDIAK...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 7… KANTIN.4. PELAJAR DI LARANG MEMBELI  MAKANAN DARIPADA PENJAJA DI  LUAR K...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 8… UMUM.1. PELAJAR DI LARANG MEMBUAT  PERHUBUNGAN CINTA DI DALAM  ATAU DI L...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 8… UMUM.2. PELAJAR DI LARANG MENGAMBIL  ABANG ANGKAT ATAU ADIK  ANGKAT ATAU...
PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 8… UMUM.2. SEMUA SURAT MENYURAT  KEPADA PELAJAR AKAN  TERTAKLUK KEPADA TAPI...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Peraturan sekolah5

869 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

Peraturan sekolah5

 1. 1. TAKLIMAT DISIPLIN• SELAMAT KEMBALI KE SEKOLAH• WELCOME BACK TO SCHOOL
 2. 2. PERATURAN /UNDANG-UNDANG SEKOLAH
 3. 3. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • TUJUAN…UNTUK MENINGKATKANPENCAPAIAN AKADEMIK DANMELICINKAN PENGURUSANSEKOLAH.
 4. 4. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 1… HORMAT MENGHORMATI.1. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH MESTILAH DIPATUHI DAN DIHORMATI OLEH SEMUA PELAJAR SMKPK.
 5. 5. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 1… HORMAT MENGHORMATI.2. PELAJAR MESTILAH MENGHORMATI GURU-GURU, KAKITANGAN SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH, KETUA KELAS, PELAWAT-PELAWAT DAN RAKAN-RAKAN SEPERSEKOLAHAN.
 6. 6. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 1… HORMAT MENGHORMATI.3. PELAJAR DIKEHENDAKI MENGHORMATI BENDERA NEGARA, BENDERA NEGERI DAN BENDERA SEKOLAH.
 7. 7. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 1… HORMAT MENGHORMATI.4. BERDIRI TEGAK KETIKA MENYANYIKAN LAGU NEGARAKU, UNTUK NEGERI KITA DAN ILMU SULUH KEJAYAAN. NYANYIAN HENDAKLAH DENGAN SUARA YANG LANTANG DAN PENUH SEMANGAT.
 8. 8. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.1. PERATURAN MENGENAI PAKAIAN DAN RAMBUT ADALAH MENGIKUT ARAHAN SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.2/1976, BIL.4/1976 DAN BIL.12/1978.
 9. 9. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.2. PAKAIAN SERAGAM YANG BUKAN FESYEN, BERSIH, LENGKAP DENGAN LENCANA SEKOLAH DI ATAS KOCEK BAJU (L) / TUDUNG (P) DAN MEMAKAI TAG NAMA (IKUT WARNA TINGKATAN).
 10. 10. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.3. PELAJAR LELAKI... BAJU KEMEJA WARNA PUTIH, LENGAN PENDEK, DIMASUKKAN DALAM SELUAR, BUTANG DIKENAKAN DENGAN LENGKAP. SELUAR WARNA HIJAU. (BUKAN JEANS)
 11. 11. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.4. PELAJAR PEREMPUAN... BAJU KURUNG WARNA PUTIH (KAIN JENIS COTTON TETRON), LENGAN PANJANG BERCEKAK, TUDUNG WARNA PUTIH (TEPI TIDAK BERBUNGA), KAIN WARNA BIRU.
 12. 12. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.5. UNTUK KEGIATAN SUKAN DAN P.J.K. BAJU T SEKOLAH LENGAN PENDEK (L), LENGAN PANJANG (P), SELUAR “TRACK” SEKOLAH WARNA HITAM ATAU BIRU DENGAN LOGO SMKPK.
 13. 13. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.6. PELAJAR DIWAJIBKAN MEMAKAI PAKAIAN SERAGAM UNIT BERUNIFORM MASING-MASING PADA HARI RABU.
 14. 14. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.7. PELAJAR LELAKI MESTI BERAMBUT PENDEK DAN TIDAK BERFESYEN DAN TIDAK MENYIMPAN JANGGUT DAN MISAI.
 15. 15. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.7. PELAJAR PEREMPUAN BOLEH BERAMBUT PANJANG (PASTIKAN DIDANDAN DENGAN KEMAS), TIDAK DIWARNAKAN, DAN TIDAK BERFESYEN.
 16. 16. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.8. SEMUA PELAJAR DILARANG MEMAKAI / MEMBAWA BARANG- BARANG KEMAS / PERHIASAN KE SEKOLAH.
 17. 17. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL RAMBUT YANG TIDAKDIBENARKAN1. BOTAK DITEPI KESELURUHANNYA ALA MOHICAN / MOHAWK.2. BOTAK DITEPI SEBELUM PELIPIS – TANPA PELIPIS.
 18. 18. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH1. BOTAK DITEPI KESELURUHANNYA ALA
 19. 19. PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
 20. 20. PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
 21. 21. PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
 22. 22. PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
 23. 23. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL RAMBUT YANG TIDAKDIBENARKAN3. BOTAK DITEPI TAPI PANJANG DI ATAS DAN MENUTUP BAHAGIAN BOTAK (BIASANYA DILAKUKAN OLEH PELAJAR PEREMPUAN).
 24. 24. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAHBOTAK DITEPI TAPI PANJANG DI ATAS
 25. 25. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAHPENDEK DITEPI TAPI PANJANG DI DEPAN
 26. 26. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL RAMBUT YANG TIDAKDIBENARKAN4. SQUARE HEAD – RATA DI ATAS, TEPI DAN BELAKANG - MAXHEADROOM.5. BERTINGKAT DI BELAKANG / DI TEPI.
 27. 27. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL RAMBUT YANG TIDAKDIBENARKAN6. RAMBUT BELAH TENGAH (CENTRE PARTING).7. BERTANDUK.8. DISIKAT LURUS KE BELAKANG ALA HIGHLANDER.
 28. 28. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL RAMBUT YANG TIDAKDIBENARKAN9. MENGGUNAKAN GEL.10.PANJANG MELEBIHI HAD.11.BEREKOR.12.DIWARNAKAN.
 29. 29. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL SELUAR YANG TIDAKDIBENARKAN1. KAKI LABUH MELEBIHI TUMIT.2. KAKI LEBAR (BELL BOTTOM).3. KOYAK DI TEPI.4. HUJUNG KAKI TIDAK BERJAHIT.5. ADA BUCKLE DI PINGGANG.
 30. 30. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL KASUT YANG TIDAKDIBENARKAN1. TANPA TALI.2. KASUT “FAME” (KASUT KUNGFU).3. SARUNG KAKI BERWARNA / BERBELANG.
 31. 31. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 2… PAKAIAN DAN RAMBUT.STAIL TALI PINGGANG YANG TIDAKDIBENARKAN1. BERKEPALA BESAR.
 32. 32. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 3… KEDATANGAN.2. HADIRKAN DIRI 10 MINIT LEBIH AWAL UNTUK SEBARANG AKTIVITI.
 33. 33. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 3… KEDATANGAN.3. JANGAN KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH KETIKA WAKTU PERSEKOLAHAN KECUALI DENGAN IZIN PENGETUA, PENOLONG KANAN ATAU GURU BERTUGAS MINGGUAN.
 34. 34. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 3… KEDATANGAN.4. HANYA SURAT DOKTOR (MC) ATAU SURAT YANG DITANDATANGANI OLEH WARIS YANG MENYATAKAN SEBAB TIDAK HADIR DITERIMA SEBAGAI BUKTI.
 35. 35. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 3… KEDATANGAN.5. PELAJAR YANG TIDAK HADIR KE SEKOLAH TANPA SEBARANG MAKLUMAT, AKAN DIBERI SURAT PERINGATAN PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA.
 36. 36. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 3… KEDATANGAN.6.SURAT PERINGATAN TERAKHIR
 37. 37. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 4… KEBERSIHAN.1. PELAJAR-PELAJAR MESTILAH MENJAGA KEBERSIHAN DAN KESIHATAN DIRI, BILIK DARJAH, BANGUNAN DAN KAWASAN SEKOLAH.
 38. 38. PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
 39. 39. PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
 40. 40. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 4… KEBERSIHAN.2. BUANG SAMPAH DAN SISA MAKANAN DALAM BAKUL / TONG SAMPAH YANG DISEDIAKAN.
 41. 41. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 4… KEBERSIHAN.3. JAGA KEBERSIHAN TANDAS.
 42. 42. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 4… KEBERSIHAN.4. JANGAN MELUDAH DARI TINGKAP ATAS BANGUNAN ATAU MELUDAH DI LANTAI KONKRIT.
 43. 43. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.1. PELAJAR-PELAJAR MESTILAH BERKELAKUAN BAIK, BERSOPAN SANTUN DAN MEMPUNYAI SIKAP BERTANGGUNG JAWAB PADA SETIAP MASA.
 44. 44. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.2. JANGAN MEMBAWA, MEMBACA ATAU MEMILIKI BUKU-BUKU KOMIK, MAJALAH, CD, VCD, DVD ATAU APA-APA BAHAN YANG BOLEH MENJEJASKAN AKHLAK.
 45. 45. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.3. JANGAN MEMBAWA, MENGHISAP ATAU MEMILIKI ROKOK4. JANGAN MEMBAWA ATAU MEMILIKI PEMETIK API / MANCIS.
 46. 46. PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH
 47. 47. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.5. JANGAN MEMBAWA ATAU MEMILIKI ALAT-ALAT YANG BERUPA SENJATA.
 48. 48. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.6. SEMUA PELAJAR BERTANGGUNGJAWAB MENJAGA KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH.
 49. 49. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.7. ADALAH MENJADI SATU KESALAHAN JIKA PELAJAR MENGOTOR ATAU MENCONTENG DINDING, MENGOYAK KENYATAAN ATAU MEROSAKKAN HARTA BENDA SEKOLAH.
 50. 50. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.8. PELAJAR YANG DIDAPATI BERSALAH MEROSAKKAN HARTA BENDA SEKOLAH DIKEHENDAKI MEMBAYAR GANTI RUGI KEROSAKAN.
 51. 51. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.9. MINTA IZIN TERLEBIH DAHULU SEBELUM MASUK KE PEJABAT, BILIK GURU, BILIK PENGETUA, SETOR ATAU SEBARANG BILIK.
 52. 52. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.10.JANGAN MEMBUAT BISING ATAU MENGGANGGU PERJALANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM WAKTU PERSEKOLAHAN.
 53. 53. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.11.JANGAN KELUAR KELAS TANPA KEBENARAN. DAPATKAN KAD KEBENARAN KELUAR KELAS TERLEBIH DAHULU DARI GURU YANG MENGAJAR KETIKA ITU.
 54. 54. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.11.PELAJAR YANG KELUAR DARI KELAS TANPA KAD KEBENARAN KELUAR KELAS AKAN DIKENAKAN TINDAKAN SERTA MERTA.
 55. 55. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.11.JANGAN MELEPAK DI BELAKANG SETOR PEKERJA, DI BAWAH POKOK MEMPELAM, DI BELAKANG BLOK D, DI HUJUNG PADANG DAN DI TEMPAT- TEMPAT YANG AKAN DINYATAKAN DARI SEMASA KE SEMASA.
 56. 56. PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH• # ASPEK 5… DISIPLIN. JANGAN MELEPAK DI BELAKANG
 57. 57. PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH• # ASPEK 5… DISIPLIN. JANGAN MELEPAK DI BAWAH
 58. 58. PERATURAN / UNDANG-UNDANGSEKOLAH• # ASPEK 5… DISIPLIN.
 59. 59. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 5… DISIPLIN.11.JANGAN MAKAN ATAU MINUM DALAM KELAS.
 60. 60. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.1. KESELAMATAN JALAN RAYA HENDAKLAH DIBERI PERHATIAN OLEH SEMUA PELAJAR.
 61. 61. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.2. SEBARANG KEMALANGAN MESTILAH DILAPORKAN KEPADA GURU BERTUGAS DENGAN SERTA MERTA.
 62. 62. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.3. PATUHI ARAHAN GURU BERTUGAS DAN PENGAWAS LALU LINTAS KETIKA MENYEBERANGI JALAN WAKTU PULANG.
 63. 63. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.4. BASIKAL / MOTOSIKAL YANG DIGUNAKAN MESTILAH DALAM KEADAAN BAIK SERTA LENGKAP PERALATANNYA DAN DILETAK DI TEMPAT YANG DIKHASKAN.
 64. 64. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.5. MOTOSIKAL MESTILAH : i. MEMPUNYAI INSURANS DAN CUKAI JALAN YANG SAH. ii. TIDAK DIUBAHSUAI EKZOSNYA. iii. DITOLAK MASUK / KELUAR KAWASAN SEKOLAH.
 65. 65. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.6. PENONGGANG MOTOSIKAL MESTILAH : LESEN MEMANDU. i. MEMILIKI ii. MEMAKAI TOPI KELEDAR. iii. MENONGGANG MOTOSIKAL MILIK SENDIRI / KELUARGA.
 66. 66. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.7. PERALATAN SAINS, KEMAHIRAN HIDUP, PENDIDIKAN SENI, MAKMAL KOMPUTER / KDP SERTA PERALATAN SUKAN DIGUNAKAN DENGAN KEBENARAN GURU-GURU BERKENAAN SAHAJA.
 67. 67. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.8. PERALATAN YANG DIGUNAKAN MESTILAH DIJAGA DENGAN BAIK SUPAYA BERSIH DAN SELAMAT. SEBARANG KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN HENDAKLAH DIGANTI DENGAN PERALATAN YANG SAMA.
 68. 68. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.9. PELAJAR YANG INGIN MENDAPAT RAWATAN DI KLINIK / HOSPITAL – DAPATKAN SURAT RAWATAN PERUBATAN DARI GURU TINGKATAN.
 69. 69. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 6… KESELAMATAN.10.PELAWAT-PELAWAT MESTILAH MENDAPAT KEBENARAN PENGETUA TERLEBIH DAHULU SEBELUM BERJUMPA DENGAN GURU ATAU PELAJAR.
 70. 70. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 7… KANTIN.1. PELAJAR HENDAKLAH MAKAN DAN MINUM DI KANTIN SAHAJA DAN PADA WAKTU REHAT YANG DITETAPKAN SAHAJA.
 71. 71. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 7… KANTIN.2. MASUKKAN PINGGAN, MANGKUK, SUDU, GELAS DAN PERALATAN LAIN YANG DIGUNAKAN KE DALAM BESEN / BEKAS YANG DISEDIAKAN.
 72. 72. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 7… KANTIN.3. BERSOPAN KETIKA MAKAN. GUNAKAN BANGKU DAN MEJA YANG DISEDIAKAN. JANGAN MAKAN SAMBIL BERDIRI ATAU DUDUK DI SEKITAR LONGKANG.
 73. 73. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 7… KANTIN.4. PELAJAR DI LARANG MEMBELI MAKANAN DARIPADA PENJAJA DI LUAR KAWASAN SEKOLAH PADA MASA PERSEKOLAHAN.
 74. 74. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 8… UMUM.1. PELAJAR DI LARANG MEMBUAT PERHUBUNGAN CINTA DI DALAM ATAU DI LUAR SEKOLAH.
 75. 75. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 8… UMUM.2. PELAJAR DI LARANG MENGAMBIL ABANG ANGKAT ATAU ADIK ANGKAT ATAU KAKAK ANGKAT ATAU APA-APA SAJA YANG BERKAITAN PERHUBUNGAN ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN.
 76. 76. PERATURAN / UNDANG-UNDANG SEKOLAH • # ASPEK 8… UMUM.2. SEMUA SURAT MENYURAT KEPADA PELAJAR AKAN TERTAKLUK KEPADA TAPISAN OLEH PK HEM, GURU DISIPLIN DAN WARDEN ASRAMA, ATAU MANA-MANA GURU YANG DIARAHKAN OLEH PENGETUA.

×