Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

ang renaissance

  1. GROUP 3 MRS .ROSE RONDILLA
  2. ANG RENAISSANE • *Pag-usbong ng renaissa • Sa pag-unlad ng agrikultura ,bunga ng mga pagbabago sa kagamitan at pamamaraan sa pagtatanim umunlad ang produksyon sa Europe noong “middle ages” . dahil dito lumaki ang populasyon at dumami ang pangangailangan ng mga mamamayanan na matutugunan naman ng maunlad na kalakalan.ang mga lungsod-estado sa hilagang Italy ang nakinabang sa kalakalan .noong ika-11 hanggang ika-12 n sigalo umunlad iot bilang sentrong pangkalakalanat pananalapi sa Europe.ilan sa mga lungsod-estado na umusbong ay ang Milan, lorence, Venice, Mantua, Ferrara, Padua, Bologna at Genoa. •
  3. • Pamilyang Medici* • Sila ay mga mangangalakan at banker kaya sila ay yumaman at nakilala sa europoe bilang mga duke. Sa pamilyang ito nagmula ang tatlong papa sina “Leo V”, “Clement VII”, at “Leo XI”, at dalawang reyna sina “Catherine” at “Marie”. Mahalaga ang nagging papel ng Pamilyangmedici sa pagpapalaganap ng “renaissance” sa pamamagitan ng pagtatayo ng pampublikong aklatan, pagsuporta sa mga pintor at eskultor. • *Ang Humanismo* • Si Francisco Petrach ang tinaguriang “ama ng humanismo” . pinagtuunan nya ng pansin ang iniisip at nararamdaman ng mga roman.ang Humanismo ay kilusang intelektuwal noong panahon ng renaissancena naniniwalang dapat pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Greece at rome . ang nag-aaral sa klasikal na sibilisasyon ng Greece at rome ay tinaawag na “humanist o humanista” mula sa salitang Italian na nangangahulugang “guro ng humanides” • “Mga ambag sa renaissance sa iba’t-ibang larangan” • *Politika* • Ang Europe ay kinakitaan ng paglalabanang political. Ang naglaban-laban para sa pamumuno ay ang papa, emperador, at ang mga pinuno ng France at Spain. Sa larangang political ay nakilala rin si Niccolo Machiavellie ang sumulat ng “The Prince”. Sa aklat na ito ,nagbigay siya ng mga mungkahi kung paano mamuno ng epektibo. Sa medaling salita ang pamamaraan ng pinuno ,ano man ang anyo nito ay nagiging mabuti kung mabuti ang kanyang hangarin para sa nasasakupan.sa wikang ingles tinawag itong ‘The end justifies the means”. • Mariella M. Marasigan • III-ESEP Mendeleev • Kasaysayan • Naniniwala ang mga humanista na mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan upang maunawaan nila ang panahong kanilang kinabibilangan. • Sa kanilang pag aaral ay natuklasan nila ang mga pagkakamali ng mga eskribano ng middle ages sa pagkopya mula sa orihinal. May natuklasan din silang mga huwad na dokumento kung kaya nagsimula silang magsiyasat sa pagiging makatotohanan ng mga diumanoy isinulat ng mga eksperto. • Isang produkto ang kritikal na pagsusuri ng mga teksto ang sanaysay ni Lorenzo Valla (Circa 1406-1457) na may pamagat na Declamation Concerning the False Decretals of Constantine (1439-1440).Sa akdang ito, pinatunayan ni valla na huwad ang dokumentong nagsasaad na inilipat ni haring Constantine sa Santo Papa ang kapangyarihan sa Santo Papa ang kapangyarihan sa pamumuno sa kanlurang bahagi ng Imperyong Roman nang inilipat niya ang kabisera sa Constantinople. •
Anzeige