Ang kuwento ni Felipe

Vor 5 Jahren 7362 Aufrufe

Filipino 6 dlp 20 pagsusuri ng pangungusap

Vor 6 Jahren 6395 Aufrufe

Filipino 6 dlp 19 paghinuha sa saloobing pandamdamin

Vor 6 Jahren 20998 Aufrufe

Filipino 6 dlp 21 mga katangian ng tauhan

Vor 6 Jahren 71849 Aufrufe

Filipino 6 dlp 18 maghinuha ka

Vor 6 Jahren 4420 Aufrufe

Filipno 6 dlp 16 pagbibigay ng sanhi at bunga

Vor 6 Jahren 69219 Aufrufe

Filipino 6 dlp 14 naku! mga grapiko

Vor 6 Jahren 11069 Aufrufe

Filipino 6 dlp 13 mga pumapailalim na paksa

Vor 6 Jahren 1254 Aufrufe

Filipino 6 dlp 12 ano ang iyong reaksyon

Vor 6 Jahren 21442 Aufrufe

Filipino 6 dlp 11 pagsabi ng sarilig palagay o kuru-kuro

Vor 6 Jahren 3726 Aufrufe

Filipino 6 dlp 10 mga pangyayari, pagsunud-sunurin natin

Vor 6 Jahren 81423 Aufrufe

Filipino 6 dlp 7 pormularyong pampaaralan sagutin

Vor 6 Jahren 11392 Aufrufe

Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita

Vor 6 Jahren 2984 Aufrufe

Filipino 6 dlp 8 pagbibigay ng maaaring kalabasan

Vor 6 Jahren 5823 Aufrufe

Filipino 6 dlp 6 Id at kard ng pang-aklatan sagutin

Vor 6 Jahren 3745 Aufrufe

Filipino 6 dlp 4 magkasingkahulugan o magkasalungat

Vor 6 Jahren 129583 Aufrufe

Filipino 6 dlp 3 halina't gumawa ng babala

Vor 6 Jahren 8187 Aufrufe