Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Equacions de 2n grau 3r ESO

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Equacions de 2n grau 3r ESO (20)

Anzeige

Weitere von Albert Sola (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Equacions de 2n grau 3r ESO

  1. 1. Unitat 6: Equacions de 2n Grau 0. Introducció: definició, solucions i tipus 1. Resolució d'equacions ax2 + c = 0 2. Resolució d'equacions ax2 + bx = 0 3. Resolució d'equacions ax2 = 0 4. Resolució d'equacions ax2 + bx + c = 0 5. Resolució de problemes
  2. 2. 0. Introducció -Una equació és de segon grau si l'exponent màxim de la incògnita és dos. 5x2 −3+ 4=3+ 2x 5x3 + x=4 Exercici 12 p114 -En una equació de 2n grau pot passar que tingui dues solucions, una única solució, o cap solució. Sí No (seria de 3r grau) Exercici 13 p114
  3. 3. 0. Introducció -Per resoldre equacions, abans les haurem d'"arreglar" reduint tots els termes semblants i passant-los al membre esquerre, deixant el 0 a la dreta i obtenint la forma ax2 + bx + c = 0. 5x2 −3+ 4=3+ 2x -Així, tindrem dos tipus d'equacions de 2n grau: 5x2 −2x−2=0 ax 2 + bx+ c=0 ax 2 + bx=0 ax 2 + c=0 ax 2 =0 Completes Incompletes (falta algun terme) "a" és el coeficient que acompanya x2 , "b" la x i "c" el terme independent
  4. 4. 1. Resolució d'equacions ax2 +c=0 (incompletes) 5x2 −180=0;5x2 =180; x2 = 180 5 ; Resol les equacions següents: -Aïllarem la x2 , i farem l'arrel quadrada, obtenint dues solucions, la negativa i la positiva. x2 =36; x=√ 36=±6 3x2 +3=0 2x2 =50 x2 -64=0 x2 =52-3 x2 -6=30 x2 /2=2 3x2 =220+23 x2 /3+9=60-3 13x2 -12x2 =16 x2 -117=4 -120+20=-x2 4x2 -2x2 =18
  5. 5. 2. Resolució d'equacions ax2 +bx=0 (incompletes) -Extraurem factor comú dels termes del membre esquerre, i igualarem a 0 cada un dels factors resultants, obtenint així dues equacions senzillíssimes de 1r grau. 3x2 + 27x=0; 3· x · x+ 3·3·3· x=0 Exercicis 16 i 17 pàg.115 3x·(x+ 9)=0 Si el resultat del producte és 0, és veritat que cada un dels factors pot ser 0 3x=0; x=0/3; x=0 x+ 9=0; x=−9
  6. 6. 3. Resolució d'equacions ax2 =0 (incompletes) -Si aïllem la x2 , en aquesta forma l'equació sempre tindrà una única solució: x= 0. 6x2 =0; x2 = 0 6 ; x2 =0 ; x=√ 0; x=0 Exercicis 18 i 19 pàg.115 Exercicis A), B) i C) fitxa
  7. 7. 4. Resolució d'equacions ax2 +bx+c=0 (completes) -Un cop transformada l'equació en la seva forma canònica, identificarem els coeficients a, b i c per aplicar la fórmula: x= −b±√ b2 −4ac 2a Exemple: 2x2 −3x−2=0 a=2 b=-3 c=-2 x= −(−3)±√(−3) 2 −4·2·(−2) 2·2
  8. 8. x= −(−3)±√(−3) 2 −4·2·(−2) 2·2 x= 3±√ 9+ 16 4 = 3±√ 25 5 = 3±5 4 3+ 5 4 = 8 4 =2 3−5 4 = −2 4 = −1 2 x= Exercicis 20 i 21 pàg.116 Exercicis 49-54 p.124 + fitxa
  9. 9. Exercicis: 3x2 +5x-2=0 5x2 -2x-3=0 x2 -2x+1=0 x2 -3x-4=0 3x2 -2x-1=0 x2 +5x+8=0 2x2 -4x+3=0 2x2 +5x-3=0
  10. 10. Exercicis: 3x2 +5x-2=0 5x2 -2x-3=0 x2 -2x+1=0 x2 -3x-4=0 3x2 -2x-1=0 x2 +5x+8=0 2x2 -4x+3=0 2x2 +5x-3=0

×