Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Càlcul de derivades 2n Batxillerat

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Càlcul de derivades 2n Batxillerat (20)

Weitere von Albert Sola (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Càlcul de derivades 2n Batxillerat

  1. 1. Tema 2(8): Derivades 1. Definició de derivada 2. Funcions derivades 2.1 Funcions elementals 2.2 Regla de la cadena 2.3 Operacions amb derivades 3. Equacions de la recta tangent i normal a una funció 4. Derivabilitat de funcions
  2. 2. 1. Definició de derivada -La Taxa de variació mitjana: quant varia un interval? TVM ([a ,b])= f (b)− f (a) b−a a b f(b) f(a) -La derivada: quant varia quan l'interval tendeix a 0? (punt concret) TVM ([a ,b])=mr a a+h f(a+h) f(a) f ' (a)=lim h→ 0 f (a+ h)− f (a) h a f(a) h h→ 0 f ' (a)=mr p190: E1,E2, 2 +amb fórmula
  3. 3. 2. Funció derivada 2.1 Funcions elementals p196: 13, 86, 87, 88 no def, E11, 15, 16 2.2 Regla de la cadena
  4. 4. 2. Funció derivada 2.3 Operacions amb derivades p195: 11, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102...120 [ f (x)+ g(x)]'= f ' (x)+ g ' (x) [k·f (x)]'=k·f ' (x) [ f (x)· g(x)]'= f ' (x)· g(x)+ f (x)· g ' (x) [ f (x) g(x) ]'= f ' (x)· g(x)− f (x)· g ' ( x) [ g(x)]2 [(g ο f )(x)]'=g ' ( f (x))· f ' (x)
  5. 5. 3. Equacions de la recta normal i tangent a una funció -Equacions de la recta Vectorial: (x,y) = (a, b) + t·(v1 ,v2 ) Paramètriques: x = a + t·v1 y = b + t·v2 Contínua: General: Ax + By + C = 0 Punt-pendent: y - b = m · (x - a) Explícita: y = m·x + n p191: 3 i 4 (t i n), 39, 41, 43, 45, 47, Exercici Sele x−a v1 = y−b v2 Recta tangent a f(x) en x = a: m = f'(a) a = a b = f(a) Recta normal a f(x) en x = a: m= -1/f'(a) a = a b = f(a)
  6. 6. 4. Derivabilitat de funcions -Una funció NO és derivable en: Comprovar en x=-1 de: f (x)= x+ 1 x2 + x a) Punts de discontinuïtat b) Punts angulosos En f(x) definida a trossos, derivada per l'esquerra i per la dreta no són iguals en canvi d'expressió. c) Punts de tangent vertical f ' (a)=ma=tg 90=∞ d) Punts de retrocés f ' (a)=ma=tg 90=∞ -Si una funció és derivable per a x = a, necessàriament és contínua a x = a. I recordar que: si f'(a)>0, f(x) és creixent en x = a si f'(a)<0, f(x) és decreixent en x = a
  7. 7. 4. Derivabilitat de funcions -Una funció NO és derivable en: Comprovar en x=-1 de: f (x)= x+ 1 x2 + x a) Punts de discontinuïtat b) Punts angulosos En f(x) definida a trossos, derivada per l'esquerra i per la dreta no són iguals en canvi d'expressió. c) Punts de tangent vertical f ' (a)=ma=tg 90=∞ d) Punts de retrocés f ' (a)=ma=tg 90=∞ -Si una funció és derivable per a x = a, necessàriament és contínua a x = a. I recordar que: si f'(a)>0, f(x) és creixent en x = a si f'(a)<0, f(x) és decreixent en x = a

×