Anzeige

Liikenneopettajat06102016

akorhonen
6. Oct 2016
Anzeige

Más contenido relacionado

Destacado(20)

Anzeige
Anzeige

Liikenneopettajat06102016

 1. Mobiiliohjaus työssäoppimisessa Anne-Maria Korhonen @akorhonen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 2. TodaysMeet https://todaysmeet.com/Kuljettajaopettajat https://goo.gl/pTd0KT
 3. TodaysMeet • Chat-keskustelualue • Luennon yhteydessä • Etäohjauksena • Ei vaadi rekisteröitymistä • (maksulliset opettajan työkalut)
 4. Työssäoppimisen mobiiliohjaus vaatii suunnittelua ja struktuuria • Työpaikoilla tapahtuva mobiiliohjaus vaatii jäsennystä ja ennakkoon tapahtuvaa suunnittelua • Millaista mobiiliohjaukseen soveltuvaa mallia on luonteva kullakin työssäoppimisen jaksolla hyödyntää sekä mihin vaiheisiin osaamisen kehittymistä tukeva ohjaus sijoittuu? • Lisäksi kannattaa pohtia tarjolla olevat mobiiliohjauksen mahdollistavat tekniset sovellukset • Suunnittelun tulee lähteä liikkeelle työssäoppimisjakson tavoitteiden kuvaamisella (oppimis- ja osaamistavoitteet) • Ohjauspyrkimykset eri vaiheissa korostuvat myös mobiilisti tapahtuvan ohjauksen suunnitelmassa: • pyrkimyksinä eli ohjaustekoina työssäoppimisen jaksoilla voivat olla esimerkiksi jaksoa tukevien oppimistehtävien ohjaus, oppimisprosessin ohjaus, oppimistilanteiden analysointi, reflektointi, havainnointi ja tarkistus sekä kannustava eteenpäin ohjaava palaute. Opettajan/ohjaajan on syytä myös tiedostaa oman roolinsa muuttuminen sen mukaan, mitä opetus- ja ohjauskanavaa hän käyttää. Perinteisessä luokkaopetuksessa opettajan roolin ollessa varsin asiantuntijuuteen perustuva, voidaan mobiiliohjauksessa todeta hänen roolinsa olevan varsin konsultoiva, varsinkin kun oppiminen tapahtuu aidoissa työpaikkaympäristöissä. Hän fasilitoi ja oppii oppijoidensa kanssa lisäten heidän motivaatiotaan oppimiseen. Mobiilioppiminen on spontaania ja lähtee tilanteen ja yksilön tarpeista. Yksi haluaa istua ja toinen seistä ottaessaan selvää uusista asioista. Mobiilit päätelaitteet sallivat tämän kielikuvan kaltaisen erilaisuuden oppijoiden keskuudessa.(Ozcamli & Cavus 2011, 937-942.)
 5. Ohjausympäristöt
 6. TOP 100 Tools for Learnig 2015 (Jane Hart) http://c4lpt.co.uk/top100tools/ 1. Twitter 2. YouTube 3. Google Search 4. Google Dogs/Drive 5. PowerPoint 6. Dropbox 7. Facebook 8. Wordpress 9. Skype 10. Evernote 11. Prezi 12. Wikipedia 13. Pinterest 14. LinkedIn 15. Moodle 16. iPad & Apps 17. Kahoot 18. Blogger 19. PowToon 20. Slideshare Google Blogger – WordPress – Google Drive – Facebook – Skype – Webex – Google Sites – Kahoot – Slideshare – Screencast-O-Matic
 7. Mallit mobiiliopetukseen ja - ohjaukseen Reklektiivinen malli pedagogisen prosessin suunnittelua varten (Silander 2013)
 8. Ohjaajan blogi: (Viikottaiset) tehtävänannot Tehtävä 6 Tehtävä 5 Tehtävä 4 Tehtävä 3 Tehtävä 2 Tehtävä 1 Aloitustehtävät Opiskelija a blogi Vastaukset tehtäviin Tehtävä 6 Tehtävä 5 Tehtävä 4 Tehtävä 3 Tehtävä 2 Tehtävä 1 Aloitustehtävät Opiskelija b blogi Opiskelija c blogi Opiskelija d blogi Opiskelija e blogi Perehdytys lähiopetuksessa Ohjaaja kommentoi opiskelijoita (viikoittain) Opiskelijoilla on mahdolliuus kommentoida toistensa blogeja Opiskelija voi päästää myös työpaikkaohjaajansa blogiinsa Lopuksi ryhmän yhteinen reflektointi
 9. Videot ja kuvat toimivat oppimisessa hyvin • Autenttisessa työympäristössä tehdyt videot auttavat opiskelijoita ymmärtämään ja jäsentämään opittavaa asiaa • Videoista opiskelijat pystyvät jälkeenpäin katsomaan, mitä he olivat tehneet tai mitä he olisivat voineet tehdä toisin • Kuvamateriaali kiinnostaa muitakin opiskelijoita ja top-ohjaajia • Oppilaitoksen ohjaaja saa kuva-aineistosta kohtuullisen käsityksen opiskelijoiden osaamisesta.  Auttoi kohdentamaan ohjausta Vaatimuksia: • Kuvaussuunnitelma (ydinosaaminen – tutkinnonsuorittamissuunni telma käyttöön) • Kuvaajana esim. Top- ohjaaja tai toinen opiskelija • Reflektointi omaan blogiin (tai muuhun omaan ympäristöön) • Alkuperehdytys sovellusten ja laitteiden käyttöön Käsikirjoitus Videon pituus Kuvakulmat Äänen laatu (puheen merkitys)
 10. Pedagogiikka https://sites.google.com/site/ mobiilillaluonnollisesti/
 11. • Auttaa opiskelijoita ja työpaikkaohjaajia fokusoimaan haluttuun osaamistavoitteeseen • Helpottaa oppilaitoksen ohjaajia kohdentamaan ohjaustaan opiskelijan tarpeen mukaan • Vähentää työpaikkaohjaajien perehdyttämistarvetta tehtäviinsä • Helpottaa ohjausviestintää, sähköpostin väheneminen • Pohdittavaa • Yksilöllisen ohjauksen ”aika-ansa” ->24/7 ohjaus vaarana • Yhteisöllisen mobiiliohjausprosessin luominen top-jaksoille • Tehtävänantojen sovellettavuus eri työssäoppimispaikoissa Mobiiliohjauksen etuja työssäoppimisjaksolla
 12. Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot (YM15digi) • Opettaja jakaa kaiken avoimesti verkossa https://digioo.wordpress.com/ • Materiaalit • Ohjaus (Open blogi) • Tehtävät • Työvälineitä: Wordpress, Google Drive, Webex, suljettu Facebook Ryhmä, Twitter, SoleOps (hallinnollinen) • Moderni opettajan taito: avoimuus ja autenttisuus • Opiskelijoilla PLE  ePortfolio
 13. Oppiminen Online http://www.oppiminenonline.com/ • Avoin oppimisympäristö • Pelillinen MOOC (3 osaamistasoa) • 50 teemaa ja online sessiota tarjolla (pedagogiikka, työvälineet, verkosto- osaaminen, lisätty todellisuus) • Joka torsta 14-16 / 16-18 • Digital Open Badges (Open Badge Factory by Mozilla) • Osaamisen osoittaminen käytännön opetustilanteiden kautta • Leader Board – Palkinnot – Facebook- ryhmä Iloa – Menestystä – Tukea – Innostusta! Haluatko kehittää digi- osaamistasi?
 14. Digitaaliset osaamismerkit • Osaamismerkin rakenne: • Nimi, kuvaus, kriteerit, myöntäjä, todiste, myöntöpvä • Arviointi kriteeriperustaista, osaamisperustaista • Hyödyntää ns. osaamismerkkitehdasta (Open Badge Factory) • Merkin saaja päättää merkin vastaanottamisesta (Open Badge Passport ja/tai Open Badge Packback) • Osaamismerkkijärjestelmän käyttöönotto: • Osaaminen (formaalin osaamisen katveet, informaali ja nonformaali) • Matriisi/strategia • Tekninen ympäristö • Jakelujärjestelmä
 15. Kaikki yhdellä sivulla? Yhteisöllistä kirjoittamista Wikit (Wikispaces), Google Drive, Google Sivustot, Kyvyt.fi, MS O365…
 16. Huomioitavaa • Tekijänoikeudet: http://www.opentekoa.fi/ • Tietosuoja • Henkilötietolaki turvaa yksityisyyden suojaa • Luvan tietojen käsittelyyn voi antaa • http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523 • Tietosuojavaltuutetun ohjeet: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/rekisterinpitajalle/milloinhenkilotietojasaakasitella.h tml • Tietoturva • Tietoturvalla tarkoitetaan tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista. • Tarkista oman organisaatiosi tietoturvaoppaat (henkilöstön ja opiskelijan näkökulmasta) • Avointen ympäristöjen käytössä: tarkista palvelun käyttösäännöt (Terms and Conditions / Privacy) • Viestintäviraston perusohjeet: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet.html • Edu.fi:n ohjeita: http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_k ayttoehdot_opetuksessa • Avoimien ympäristöjen tietoturva-arvioita: https://wiki.eduuni.fi/display/pilviohje/Pilviohje
 17. Ohjausta pikaviestimin • Digikynnys – miten sitä madalletaan? • Muodollinen viestintä / Puhekieli • Keskustelujen tallentaminen jatkoa varten • Mitä sovelluksia käytät tai voisit käyttää? Miksi? • Hyvät puolet / Huonot puolet • Millaista pikaviestivälinettä tarvitsisit? • Mihin tarkoitukseen?
 18. TodaysMeet https://todaysmeet.com/Kuljettajaopettajat https://goo.gl/pTd0KT
 19. Kiitos! Anne-Maria Korhonen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu anne-maria.korhonen@hamk.fi Puh. 050 574 5942
Anzeige