Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Rehistro ng Wika ng mga Doktor

 1. Rehistro ng Wika ng mga Doktor
 2. Introduksyon •Ang panggagamot o medisina ay sangay ng agham pangkalusugan na tungkol sa panunumbalik at pagpapatuloy ng kalusugan at kagalingan. Sa isang malawak na kahulugan, ito ang agham sa pagiwas at paggamot sa mga
 3. •Ang agham ng panggagamot sa bahagi ng kaalaman na tungkol sa mga sistema ng katawan at sakit, samantala tumutukoy ang propesyon ng paggagamot sa kayariang lipunan ng mga grupo ng mga tao na pormal na
 4. Rehistro 1. Allergy - Isang problema tulad ng pangangati, pagbahing, pamamantal o pagbubutlig at minsan kahirapang huminga. 2. Bakuna - Mga gamot na ibininigay sa pamamagitan ng iniksyon o iba pang paraan para magbuo ng proteksyon laban sa partikular na mga sakit. 3. Bitamina - Mga pagkaing kailangan ng katawan para gumana nang maayos, laban sa
 5. 4. Calcium - Isang mineral na matatagpuan sa ilang mga pagkain na tumutulong magpalakas sa mga ngipin at buto. 5. Dose, dosis - Ang dami ng gamot na kailangang gamitin sa isang paggamit. 6. Eksaminasyon - Ang pagtingin, pakikinig, o pagdama ng isang health worker, nurse o doktor sa mga bahagi ng katawan para malaman kung ano ang problema.
 6. 7. Folic acid - Isang bitamina-B na tumutulong sa paggawa ng malulusog na pulang selyula ng dugo 8. Germs - Napakaliit na mga organismo na maaaring mabuhay at dumami sa loob ng katawan at magdulot ng sakit na nakakahawa. 9. Hepatitis - Isang seryosong sakit sa atay na dulot ng virus. May klase ng hepatitis na
 7. 10. Impeksyon - Sakit na dulot ng bacteria, virus, o iba pang mga organismo. Maaaring apektado ng impeksyon ang buo o bahagi ng katawan. 11. Jaundice - Dilaw na kulay ng balat at mata. Maaaring palatandaan ito ng hepatitis o paninilaw ng bagong panganak. 12. Kanser - Isang malubhang sakit na nagtutulak sa mga selyula na magbago at lumaki sa abnormal na paraan, kaya namumuo
 8. 13. Lagnat - kapag mas mataas kaysa normal ang temperatura ng katawan. 14. Malnutrisyon - kapag kulang ang katawan sa mga pagkaing kailangan nito para manatiling malusog. 15. Nutrisyon - ang mabuting nutrisyon ay ang pag kain ng sapat at tamang klase ng pagkain para kaya ng katawan na lumaki, maging
 9. 16. Operasyon - kapag gumawa ang doktor ng hiwa sa balat para magkumpuni ng pinsala sa loob, o baguhin ang pag gana ng katawan. 17. Presyon ng Dugo - ang pwersa o presyon ng dugo sa mga ding-ding ng daluyan ng dugo. 18. Pulso - ang tibok ng puso, na nagsasabi kung gaano kabilis at kalakas nag tatrabaho ang puso. Mararamdaman ang pulso sa ilang partikular na lugar sa katawan, tulad ng pulsuhan malapit sa palad o sa leeg.
 10. 19. Resistensya - ang abilidad na ipagtanggol ang sarili mula sa isang bagay na karaniwang nakakapatay o nakakapinsala. 20. Stethoscope - isang instrumento na ginagamit para makinig sa mga tunog sa loob ng katawan, tulad ng tibok ng puso. 21. Stroke - biglaang pagkawala ng malay, pakiramdam, o abilidad na kumilos dulot ng
 11. 22. Tuberkulosis (TB) - isang malubhang impeksyon sa dulot ng mikrobyo na madalas umaapekto sa baga. 23. Ulser - isang chronic na bukas na pagsusugat sa balat, sa sikmura, or sa bituka. 24. Virus - mga mikrobyo na mas maliit pa kaysa sa bacteria, na nagdudulot ng ilang nakakahawang sakit. 25. X-ray - mga litrato ng bahagi ng loob ng
 12. Konklusyon Ang mga rehistro ng wika ng mga doktor ay hindi nila basta-basta ginagawa, kundi ito'y base sa kanilang mga pinag-aaralan at isinasaliksik. Ang kanilang mga salitang
 13. Maraming salamat sa inyong panunuod! Ipinasa nina: Jasmin Barzaga Jean Bayani Frances Briones Honey Cordova Alyssa Patolot
Anzeige