Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

УП 421 от 31 декабря 2022.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von akipress (20)

Anzeige

УП 421 от 31 декабря 2022.pdf

 1. 1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жвнунде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-белугуне, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жвнунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-беренесине, 28-беренесинин 1-бвлугунун 3-пунктуна, 2-бвлугуне ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жвнунде темвнку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын; 1) АБАСОВ Гади Гаджи-оглы, азербайжан, 1955-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Чуй районунда туулган; 2) АБДИЕВА Назгуль Калмурзаевна, кыргыз, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 3) АБДИРАЗАКОВА Иродахон Нурмухаматжановна, езбек, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Шамалды-Сай шаарында туулган; 4) АБДРАХМАНОВА Алтынай Шавкатбековна, казак, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 5) АБДУКАДИРОВ Абдулхамид Абдухакимович, езбек, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 004190 * КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О выходе из гражданства Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьей 24, пунктом 3 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю: 1. Удовлетворить ходатайства о выходе из гражданства Кыргызской Республики следующих лиц; 1) АБАСОВ Гади Гаджи-оглы, 1955 года рождения, азербайджанец, уроженец Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР; 2) АБДИЕВА Назгуль Калмурзаевна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 3) АБДИРАЗАКОВА Иродахон Нурмухаматжановна, 1995 года рождения, узбечка, уролсенка города Шамалды-Сай Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 4) АБДРАХМАНОВА Алтынай Шавкатбековна, 1976 года рождения, казашка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 5) АБДУКАДИРОВ Абдулхамид Абдухакимович, 1984 года рождения, узбек, уроженец города Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР; 004063 *
 2. 2. 6) АБДУКАДИРОВА Мияссархон (Мияссархан) Абдухакимовна, езбек, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 7) АБДУКАДИРОВА Мухтасархон Абдихакимовна, езбек, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 8) АБДУКЕРИМОВ Улугбек Сабырович, кыргыз, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 9) АБДУМАННАНОВ Муроджон Абдугафарович, езбек, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Араван районунун Араван айылында туулган; 10) АБРАМОВА Елена Юрьевна, еврей, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 11) АДИЯЕВА Жазгул Талайбековна, кыргыз, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Рыбачье шаарында туулган; 12) АЖЫКУЛОВА Саманта Абдынасыровна, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Виноградное айылында туулган; 13) АЙДАРОВ Марат Абдиллаевич, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Фрунзе районунун Кызыл-Булак айылында туулган. Аны менен бирге 2015-жылы туулган уулу Айдаров Нияз; 14) АКИМОВА (Фушанло) Зухра Раджебовна, дунган, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Ата районунун Дружба айылында туулган; 15) АЛЕКСЕЕВА Татьяна Викторовна, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 16) АЛИЕВА Диана Гайдаровна, азербайжан, 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Аламудун районунун Лебединовка айылында туулган; 6) АБДУКАДИРОВА Мияссархон (Мияссархан) Абдухакимовна, 1979 года рождения, узбечка, уроженка города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 7) АБДУКАДИРОВА Мухтасархон Абдихакимовна, 1975 года рождения, узбечка, уроженка города Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР; 8) АБДУКЕРИМОВ Улугбек Сабырович, 1980 года рождения, кыргыз, уроженец Наукатского района Ошской области Киргизской ССР; 9) АБДУМАННАНОВ Муроджон Абдугафарович, 1985 года рождения, узбек, уроженец села Араван Араванского района Ошской области Киргизской ССР; 10) АБРАМОВА Елена Юрьевна, 1983 года рождения, еврейка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 11) АДИЯЕВА Жазгул Талайбековна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка города Рыбачье Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 12) АЖЫКУЛОВА Саманта Абдынасыровна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Виноградное Чуйской области Киргизской ССР; 13) АЙДАРОВ Марат Абдиллаевич, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец села Кызыл-Булак Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР. Вместе с ним сын Айдаров Нияз 2015 года рождения; 14) АКИМОВА (Фушанло) Зухра Раджебовна, 1988 года рождения, дунганка, уроженка села Дружба Иссык-Атинского района Киргизской ССР; 15) АЛЕКСЕЕВА Татьяна Викторовна, 1986 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 16) АЛИЕВА Диана Гайдаровна, 1997 года рождения, азербайджанка, уроженка села Лебединовка Аламудунского района Кыргызской Республики;
 3. 3. 17) АЛИЕВА Рабия Асылбековна (Асылбекова Акжолтой, Асылбек кызы Акжолтой, Асылбекова Рабия), кыргыз, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Алиев Даниель; 18) АЛИМБЕКОВ Мирлан Абдылдабекович, кыргыз, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Кулжарайонундагы Сары-Булак айылында туулган; ________ __________ 19) АЛМАЗБЕК кызы Акбермет, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ош шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2017-жылы туулган Кожоева Аделина, 2013-жылы туулган Кожоев Нурсултан; 20) АЛТЫМБЕКОВ Азамат Юсупханович, казак, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 21) АЛТЫНБЕКОВА Назира Иманмусаевна, казак, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 22) АЛТЫНБЕКОВА (Калмахомбетова) Назым Нарымбековна, казак, 1963-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Ат-Башы айылында туулган; 23) АЛТЫНБЕКОВ Иманмуса Алпеспаевич, казак, 1958-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Пригородное айылында туулган; 24) АМАКОВА Надирахон Комилжановна, тажик, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районундагы Коргон айылында туулган; 25) АМАСЕНОК Александр Александрович, орус, 1961-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 26) АНДРЕЕВ (Иргашев) Никита Владимирович (Хикматович), орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 27) АРАПОВА (Воронцова) Ирина Сергеевна, орус, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 17) АЛИЕВА Рабия Асылбековна (Асылбекова Акжолтой, Асылбек кызы Акжолтой, Асылбекова Рабия), 1990 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней сын Алиев Даниель 2020 года рождения; 18) АЛИМБЕКОВ Мирлан Абдылдабекович, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец села Сары-Булак Кара-Кульджинского ..района Ошской областп KHpi'HSgKofl ССР; 19) АЛМАЗБЕК кызы Акбермет, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка города Ош Ошской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дети; Кожоева Аделина 2017 года рождения, Кожоев Нурсултан 2013 года рождения; 20) АЛТЫМБЕКОВ Азамат Юсупханович, 1979 года рождения, казах, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 21) АЛТЫНБЕКОВА Назира Иманмусаевна, 1985 года рождения, казашка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 22) АЛТЫНБЕКОВА (Калмахомбетова) Назым Нарымбековна, 1963 года рождения, казашка, уроженка села Ат-Баши Аламединского района Киргизской ССР; 23) АЛТЫНБЕКОВ Иманмуса Алпеспаевич, 1958 года рождения, казах, уроженец села Пригородное Аламединского района Киргизской ССР; 24) АМАКОВА Надирахон Комилжановна, 1988 года рождения, таджичка, уроженка села Коргон Лейлекского района Ошской области Киргизской ССР; 25) АМАСЕНОК Александр Александрович, 1961 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 26) АНДРЕЕВ (Иргашев) Никита Владимирович (Хикматович), 1988 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 27) АРАПОВА (Воронцова) Ирина Сергеевна, 1979 года рождения, русская, уроженка города Кара-Балта Киргизской ССР;
 4. 4. 28) АРГЫМБАЕВ Урмат Мурсабекович, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Чуй районунун Садовое айылында туулган; 29) АРИНОВА Карина Маратовна, казак, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 30) АСАНОВ Ильяс Сапарбекович, кыргыз, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 31) АСИЗОВА Мээрим Касеновна, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 32) АСЫЛБЕКОВ Арлен Асылбекович, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Орток айылында туулган; 33) АХМУЛЛАЕВА (Юсупова) Рушангуль Акпаровна, уйгур, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 34) АХУНБАБАЕВ Хусан Каримжанович, (Каримжонович), озбек, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 35) АШЫРАЛИЕВ Балыкчы Мыктыбековнч, кыргыз, 1972-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Рыбачье шаарында туулган; 36) НАЗАРБАЕВА Дарига Базарбаевна, казак, 2000-жьшы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районундагы Учкун айылында туулган; 37) БАЗАРБАЙ кызы Айдана, казак, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган; 38) БАЙСАБАЕВА Айгернм Рысбековна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 39) БАШЛАЙ (Глыбоцкая) Татьяна Анатольевна, орус, 1973-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Курдай районунда туулган; 28) АРГЫМБАЕВ Урмат Мурсабекович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец села Садовое Чуйского района Киргизской ССР; 29) АРИНОВА Карина Маратовна, 1999 года рождения, казашка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 30) АСАНОВ Ильяс Сапарбекович, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 31) АСИЗОВА Мээрим Касеновна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 32) АСЫЛБЕКОВ Арлен Асылбекович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец села Орток Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 33) АХМУЛЛАЕВА (Юсупова) Рушангуль Акпаровна, 1992 года рождения, уйгурка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 34) АХУНБАБАЕВ Хусан Каримжанович, (Каримжонович), 1986 года рождения, узбек, уроженец города Кызьш-Кия Баткенской области Киргизской ССР; 35) АШЫРАЛИЕВ Балыкчы Мыктыбековнч, 1972 года рождения, кыргыз, уроженец города Рыбачье Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 36) БАЗАРБАЕВА Дарига Базарбаевна, 2000 года рождения, казашка, уроженка села Учкун Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 37) БАЗАРБАЙ кызы Айдана, 1995 года рождения, казашка, уроженка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 38) БАЙСАБАЕВА Айгерим Рысбековна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 39) БАШЛАЙ (Глыбоцкая) Татьяна Анатольевна, 1973 года рождения, русская, уроженка Курдайского района Джамбулской области Казахской ССР;
 5. 5. 40) БИГЕЛЬДИЕВ Канат Мадиевич, казак, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 41) БОГДАНОВ Ильгиз Ильдарович, татар, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ош шаарында туулган; 42) БОРОВИКОВ Никита Валерьевич, орус, 19ЯЯ-жтлпы Кыргыз- ССРнтиг-Ош иблуСунЗш Ош шаарында туулган; 43) БОРОВИКОВА (Лазаренко) Евгения Валерьевна, орус, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Кант районунун Кант шаарында туулган. Аны менен бирге 2014-жылы туулган кызы Боровикова Валерия; 44) БОРОЗДИН Максим Юрьевич, орус, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районундагы Озерное айылында туулган; 45) БУТОВА Евгения Анатольевна, украин, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Пригородное айылында туулган; 46) БЮЙЮК (Ибраева) Равшан Кубанычбековна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Тоц районундагы Кажы-Сай айылында туулган; 47) ВИНТЕРШТАЙН (Болотбекова) Айжан Камчыбековна, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунун Талас районундагы Жонарык айылында туулган; 48) ВИЛЬМИС Кристина Сергеевна, немис, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Сокулук районунун Новопавловка айылында туулган; 49) ВИШНЯК (Юркина) Татьяна Константиновна, орус, 1961-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 50) ВИШНЯК Александр Сергеевич, орус, 1962-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 51) ГЕНДЛЕР Дмитрий Рувинович, еврей, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 40) БИГЕЛЬДИЕВ Канат Мадиевич, 1993 года рождения, казах, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 41) БОГДАНОВ Ильгиз Ильдарович, 1981 года рождения, татарин, уроженец города Ош Ошской области Киргизской ССР; 42).—БОРОВИКОВ Никита Валерьевич, 1988 года рождения. русский, уроженец города Ош Ошской области Киргизской ССР; 43) БОРОВИКОВА (Лазаренко) Евгения Валерьевна, 1990 года рождения, русская, уроженка города Кант Кантского района Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Боровикова Валерия 2014 года рождения; 44) БОРОЗДИН Максим Юрьевич, 2001 года рождения, русский, уроженец села Озерное Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 45) БУТОВА Евгения Анатольевна, 1982 года рождения, украинка, уроженка села Пригородное Аламединского района Киргизской ССР; 46) БЮЙЮК (Ибраева) Равшан Кубанычбековна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Кажы-Сай Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 47) ВИНТЕРШТАЙН (Болотбекова) Айжан Камчыбековна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка села Жонарык Таласского района Таласской области Киргизской ССР; 48) ВИЛЬМИС Кристина Сергеевна, 1996 года рождения, немка, уроженка села Новопавловка Сокулукского района Кыргызской Республики; 49) ВИШНЯК (Юркина) Татьяна Константиновна, 1961 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 50) ВИШНЯК Александр Сергеевич, 1962 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 51) ГЕНДЛЕР Дмитрий Рувинович, 1989 года рождения, еврей, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР;
 6. 6. 52) ГЕРГЕНРЕДЕР (Красельникова) Татьяна Александровна, украин, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Москва районунун Садовое айылында туулган; 53) ГЛУШАКОВА Ксения Евгеньевна, орус, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 54) ГОЛОВКО Александр Владимирович, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 55) ГОЛОВКО Ирина Васильевна, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Ак-Суу районунда туулган; 56) ГРАФ (Журавлева) Ирина Александровна, орус, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Октябрьское айылында туулган; 57) ГУСЕЙНОВ (Гусейнов) Шаймардан Сардарович, азербайжан, 1967-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Чуй районунда туулган; 58) ДЖАМАНКЕЕВА Индира Джумабековна, казак, 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 59) ДЖУНУСОВА (Мамбеткеримова) Гаухар Калыбековна, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 60) ДЖУРАЕВ Ойбек Улугбекович, езбек, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында туулган; 61) ДЖУСНЕКОВ Ахмет, казак, 1958-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе облусунун Кызыл-Аскер районунда туулган; 62) ДЖУСПЕКОВА (Таурбекова) Анна Асамбековна, казак, 1962-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунда туулган; 63) ДЖУСУПБЕКОВА Айсулу Кубанычбековна, кыргыз, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Талас шаарында туулган; 64) ДЕМЕНТЬЕВА (Киргизова) Екатерина Юрьевна, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 52) ГЕРГЕНРЕДЕР (Красельникова) Татьяна Александровна, 1984 года рождения, украинка, уроженка села Садовое Московского района Киргизской ССР; 53) ГЛУШАКОВА Ксения Евгеньевна, 1994 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 54) ГОЛОВКО Александр Владимирович, 1986 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 55) ГОЛОВКО Ирина Васильевна, 1989 года рождения, русская, уроженка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 56) ГРАФ (Журавлева) Ирина Александровна, 1991 года рождения, русская, уроженка села Октябрьское Аламединского района Киргизской ССР; 57) ГУСЕЙНОВ (Гусейнов) Шаймардан Сардарович, 1967 года рождения, азербайджанец, уроженец Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР; 58) ДЖАМАНКЕЕВА Индира Джумабековна, 1991 года рождения, казашка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 59) ДЖУНУСОВА (Мамбеткеримова) Гаухар Калыбековна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 60) ДЖУРАЕВ Ойбек Улугбекович, 1992 года рождения, узбек, уроженец города Ош Кыргызской Республики; 61) ДЖУСПЕКОВ Ахмет, 1958 года рождения, казах, уроженец Кызыл-Аскерского района Фрунзенской области Киргизской ССР; 62) ДЖУСПЕКОВА (Таурбекова) Анна Асамбековна, 1962 года рождения, казашка, уроженка Сокулукского района Киргизской ССР; 63) ДЖУСУПБЕКОВА Айсулу Кубанычбековна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка города Талас Киргизской ССР;
 7. 7. 65) ДОБРЫДНЕВА (Красюкова) Татьяна Евгеньевна, орус, 1951-жылы Казак ССРинин Чыгыш-Казакстан облусунун Зырянов районундагы Зыряновск шаарында туулган; 66) ДОЛЖИКОВ Николай Сергеевич, орус, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы Кочкор-Ата шаарында туулган; 67) ДООТАЛИЕВ Ильдар Кусеинович, кыргыз, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Жети-0гуз районунда туулган; 68) ДОРОШЕНКО Дмитрий Николаевич, украин (орус), 1984-жылы Кыргыз ССРинин Москва районунун Беловодск айылында туулган; 69) ДРАЙЛИНГ (Эдерле, Сергеева) Лариса Петровна, немис, 1968-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Кегети совхозунда туулган; 70) ДУЙШЕЕВА Айганыш Болотбековна, кыргыз, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 71) ЕГОРОВ (Коеиба) Сергей Владимирович, орус, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 72) ЕЛЕМЕСОВА Гульмира Алтымбековиа, казак, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунун Теменку-Чуй айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Аширканова Томирис, 2018-жылы туулган Аширканова Айбике; 73) ЕРЕМЕНКО Александр Владимирович, орус, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Панфилов районунда туулган; 74) ЕРМАШЕВ Максим Валерьевич, орус, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Кемин районундагы Ильич айылында туулган; 75) ЕРМОЛЕНКО (Гребенюк) Ирина Ивановна, украин, 1975-жылы РСФСРдын Ленин районунун Новосибирск шаарында туулган; 64) ДЕМЕНТЬЕВА (Киргизова) Екатерина Юрьевна, 1981 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 65) ДОБРЫДНЕВА (Красюкова) Татьяна Евгеньевна, 1951 года рождения, русская, уроженка города Зыряновск Зыряновского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССРь — ---- 66) ДОЛЖИКОВ Николай Сергеевич, 1993 года рождения, русский, уроженец города Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 67) ДООТАЛИЕВ Ильдар Кусеинович, 1977 года рождения, кыргыз, уроженец Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 68) ДОРОШЕНКО Дмитрий Николаевич, 1984 года рождения, украинец (русский), уроженец села Беловодское Московского района Киргизской ССР; 69) ДРАЙЛИНГ (Эдерле, Сергеева) Лариеа Петровна, 1968 года рождения, немка, уроженка совхоза Кегеты Чуйского района Киргизской ССР; 70) ДУЙШЕЕВА Айганыш Болотбековна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 71) ЕГОРОВ (Коеиба) Сергей Владимирович, 1995 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 72) ЕЛЕМЕСОВА Гульмира Алтымбековиа, 1982 года рождения, казашка, уроженка села Нижне-Чуйское Сокулукского района Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Аширканова Томирис 2016 года рождения, Аширканова Айбике 2018 года рождения; 73) ЕРЁМЕНКО Александр Владимирович, 1995 года рождения, русский, уроженец Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики;
 8. 8. 76) ЖАНДАРБЕК уулу Альберт, кыргыз, 2003-жылы Россия Федерациясынын Тюмень облусунун Лангепас шаарында туулган; 77) ЖАКШЫЛЫКОВА Алина Жакшылыковна, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ысык-Кел облусунун Ысык-Кел районундагы Ананьеве айылында туулган; 78) ЖИДАНОВ Владимир Юрьевич, орус, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Пржевальск шаарында туулган; 79) ЖУМАЛИЕВ Кубанычбек Сатыбалдиевич, кыргыз, 1984- жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунун Краснооктябр айылында туулган. Аны менен бирге 2016-жылы туулган уулу Жумалиев Эрнест; 80) ЖУМАЛИЕВА (Намазбекова) Айпери Урматбековна, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Ысык-Ата районунун Бириккен айылында туулган; 81) ЗАЙЦЕВА Екатерина Евгеньевна, орус, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 82) ЗОММЕР (Исматуллаева) Данагул Абдижалиловна, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районундагы Кек-Таш айылында туулган; 83) ЗУЕВ Юрий Игоревич, орус, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Москва районундагы Кыз-Моло айылында туулган; 84) ИМАМБЕРДИЕВ Алмазбек Маматурдиевич, кыргыз, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районундагы Шарк айылында туулган; 85) ИМАНКУЛОВА Жамал Эсеибековна, кыргыз, 1985- жылы Кыргыз ССРинин Кант районунун Кант шаарында туулган; 86) ИСАБАЕВА (Бакеева) Тлеугайша Джакановиа, казак, 1959-жылы Казак ССРинин Чыгыш-Казакстан облусунун Семей шаарында туулган; 74) ЕРМАШЕВ Максим Валерьевич, 1978 года рождения, русский, уроженец села Ильич Кеминского района Чуйской области Киргизской ССР; 75) ЕРМОЛЕНКО (Гребенюк) Ирина Ивановна, 1975 года рождения, украинка, уроженка города Новосибирск Ленинского района РСФСР; 76) ЖАНДАРБЕК уулу Альберт, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец города Лангепас Тюменской области Российской Федерации; 77) ЖАКШЫЛЫКОВА Алина Жакшылыковна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка села Ананьево Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики; 78) ЖИДАНОВ Владимир Юрьевич, 1984 года рождения, русский, уроженец города Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 79) ЖУМАЛИЕВ Кубанычбек Сатыбалдиевич, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец села Краснооктябрьский Сокулукского района Киргизской ССР. Вместе с ним сын Жумалиев Эрнест 2016 года рождения; 80) ЖУМАЛИЕВА (Намазбекова) Айпери Урматбековна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка села Бириккен Иссык-Атинского района Кыргызской Республики; 81) ЗАЙЦЕВА Екатерина Евгеньевна, 2004 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 82) ЗОММЕР (Исматуллаева) Данагул Абдижалиловна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Кок-Таш Лейлекского района Ошской области Киргизской ССР; 83) ЗУЕВ Юрий Игоревич, 1992 года рождения, русский, уроженец села Кыз-Моло Московского района Чуйской области Кыргызской Республики; 84) ИМАМБЕРДИЕВ Алмазбек Маматурдиевич, 1983 года рождения, кыргыз, уроженец села Шарк Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР;
 9. 9. 87) ИСАЕВА Бермет Жумабековна, кыргыз, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Нарын облусунун Ат-Башы районундагы Кара-Коюн айылында туулган; 88) КАДЫРОВА Барчиной Абыджановна, езбек, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ош шаарында туулган; 89) КАИМОВА (Баратова) Рахат Закировна, азбек. 1997- жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Чуй-Токмок районундагы Искра айылында туулган; 90) КАЛБЕКОВА Наргиза Оскенбаевна, кыргыз, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Нарын облусунун Жумгал районундагы Чаек айылында туулган; 91) КАРАСАЕВ Аскарбек Ишенович, кыргыз, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 92) КАСЫМОВ Айбек Камчыбекович, кыргыз, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 93) КИЛИБАЕВ Бауржан Кунсланович, казак, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 94) КНЯЗЕВ Алексей Сергеевич, орус, 1985-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Мойынкум районундагы Мирный поселогунда туулган; 95) КОВАЛЕНКО Максим Александрович, орус, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 96) КОЛКОМБАЕВА Саракуль Богдатовна, казак, 1998- жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 97) КОНДРАТЕНКО Николай Владимирович, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 98) КРАПИВИНА (Чернякова) Наталья Михайловна, орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2015-жылы туулган уулу Крапивин Игнатий; 99) КРАШЕНИННИКОВА (Прохорова) Наталья Владимировна, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Ысык-Кел районундагы Семеновка айылында туулган; 85) ИМАНКУЛОВА Жамал Эсенбековна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка города Кант Кантского района Киргизской ССР; 86) ИСАБАЕВА (Бакеева) Тлеугайша Джакановна, 1959 года рождения, казашка, уроженка города Семей Восточно-Казахстанской области Казахской ССР; 87) ИСАЕВА Бермет Жумабековна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Коюн Ат-Башинского района Нарынской области Киргизской ССР; 88) КАДЫРОВА Барчиной Абыджановна, 1980 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Ошской области Киргизской ССР; 89) КАИМОВА (Баратова) Рахат Закировна, 1997 года рождения, узбечка, уроженка села Искра Чуй-Токмокского района Чуйской области Кыргызской Республики; ' 90) КАЛБЕКОВА Наргиза Оскенбаевна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка села Чаек Жумгальского района Нарынской области Киргизской ССР; 91) КАРАСАЕВ Аскарбек Ишенович, 1975 года рождения, кыргыз, уроженец города Ош Киргизской ССР; 92) КАСЫМОВ Айбек Камчыбекович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 93) КИЛИБАЕВ Бауржан Кунсланович, 1991 года рождения, казах, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 94) КНЯЗЕВ Алексей Сергеевич, 1985 года рождения, русский, уроженец поселка Мирный Мойынкумского района Джамбулской области Казахской ССР; 95) КОВАЛЕНКО Максим Александрович, 1982 года рождения, русский, уроженец города Ош Киргизской ССР; 96) КОЛКОМБАЕВА Саракуль Богдатовна, 1998 года рождения, казашка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;
 10. 10. 100) КРИВОНОГОВА Елена Егоровна, орус, 1966-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 101) КУБЫШЕВА Нина Николаевна, немис, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Аламудун айылында туулган; 102) КУЛМАТОВ (Тариель уулу) Артур Тариелович, кыргыз, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Алабука районундагы Коштерек айылында туулган; 103) КУШЖАНОВА (Жексембекова) Света Кумарбековна, казак, 1956-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Чуй районунда туулган; 104) КЫДЫРГЫЧЕВА Аймира Усенбаевна, кыргыз, 1969-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 105) ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Геннадьевич, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел районунун Пржевальск шаарында туулган; 106) ЛЕМЛЕ (Гинергарт) Олеся Сергеевна, немис, 1980- жылы Казак ССРинин Чыгыш-Казакстан облусунун Глубоков районунда туулган; 107) ЛИПАТРОВ Алексей Николаевич, орус, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 108) ЛУЗИН Денис Владимирович, орус, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Москва районунун Беловодск айылында туулган; 109) ЛУКАС (Айбашова) Чолпон Канатбековна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 110) ЛЫМАРЕВ Андрей Сергеевич, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Кемин районунун Орловка поселогунда туулган; 111) ЛЯН Ирина Анатольевна, корей, 1986-жылы Озбек ССРинин Ташкент шаарында туулган; 112) МАДАМИНОВА Шахноза Шакиржановна, езбек, 1981- жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 10 97) КОНДРАТЕНКО Николай Владимирович, 1989 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 98) КРАПИВИНА (Чернякова) Наталья Михайловна, 1988 года рождения, русская, зфоженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней сын Крапивин Игнатий 2015 года рождения; 99) КРАШЕНИННИКОВА (Прохорова) Наталья Владимировна, 1985 года рождения, русская, уроженка села Семеновка Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 100) КРИВОНОГОВА Елена Егоровна, 1966 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 101) КУБЫШЕВА Нина Николаевна, 1984 года рождения, немка, уроженка села Аламедин Аламединского района Киргизской ССР; 102) КУЛМАТОВ (Тариель уулу) Артур Тариелович, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец села Коштерек Алабукинского района Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 103) КУШЖАНОВА (Жексембекова) Света Кумарбековна, 1956 года рождения, казашка, уроженка Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР; 104) КЫДЫРГЫЧЕВА Аймира Усенбаевна, 1969 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 105) ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Геннадьевич, 1985 года рождения, русский, уроженец города Пржевальск Иссык-Кульского района Киргизской ССР; 106) ЛЕМЛЕ (Гинергарт) Олеся Сергеевна, 1980 года рождения, немка, уроженка Глубоковского района Восточно-Казахской области Казахской ССР; 107) ЛИПАТРОВ Алексей Николаевич, 1987 года рождения, русский, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР; 10
 11. 11. 113) МАЙБОРОДА Сергей Викторович, орус, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 114) МАКЕШЕВА Умют Анарбековна, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Кант районунда туулган; 115) МАКСИМОВА Ксения Валерьевна, орус, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районундагы Кара-Бадта шаарында туулган; 116) МАКУЕВА (Кривошеева) Олеся Николаевна, орус, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 117) МАМАДАЛИЕВА Рысбу Эргешовна, кыргыз, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Алай районунда туулган; 118) МАМЕДГАСАНОВА Фазиля Новрузгызы, азербайжан, 1996- жылы Казак Республикасынын Жамбул облусунун Шу районундагы Новый Путь айылында туулган; 119) МАМЕДОВ Мехрав Иншаллаевич, азербайжан, 1959-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Чуй районунда туулган; 120) МАЩЕНКО Артем Николаевич, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 121) МЕРТЫН (Жумагазиева) Гулжан Нурланбековна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Нарын облусунун Кочкор айылында туулган; 122) МИШИН Константин Дмитриевич, орус, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 123) МОЛДАЛИЕВА (Исабаева) Асия Райдадовна, казак, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 124) МУРАДИЛОВА Чолпон Мурадиловна, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Нарын шаарында туулган; 125) МУСАЕВ Шойатбек Шухратжанович, езбек, 1997- жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу шаарында туулган; II 108) ЛУЗИН Денис Владимирович, 1984 года рождения, русский, уроженец села Беловодское Московского района Киргизской ССР; 109) ЛУКАС (Айбашова) Чолпон Канатбековна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 110) ЛЫМАРЕВ Андрей Сергеевич, 1985 года рождения, русский, уроженец поселка Орловка Кеминского района Киргизской ССР; 111) ЛЯН Ирина Анатольевна, 1986 года рождения, кореянка, уроженка города Ташкент Узбекской ССР; 112) МАДАМИНОВА Шахноза Шакиржановна, 1981 года рождения, узбечка, уроженка города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 113) МАЙБОРОДА Сергей Викторович, 1979 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 114) МАКЕШЕВА Умют Анарбековна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Кантского района Киргизской ССР; 115) МАКСИМОВА Ксения Валерьевна, 2002 года рождения, русская, уроженка города Кара-Балта Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 116) МАКУЕВА (Кривошеева) Олеся Николаевна, 1983 года рождения, русская, уроженка города Кара-Балта Киргизской ССР; 117) МАМАДАЛИЕВА Рысбу Эргешовна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Алайского района Ошской области Киргизской ССР; 118) МАМЕДГАСАНОВА Фазиля Новрузгызы, 1996 года рождения, азербайджанка, уроженка села Новый Путь Шуского района Жамбылской области Республики Казахстан; 119) МАМЕДОВ Мехрав Иншаллаевич, 1959 года рождения, азербайджанец, уроженец Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР; 11
 12. 12. 126) МУСАЛИЕВ Тилекмат Бакытбекович, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 127) МУСТАФАЕВ Ринат Ибрагимович, азербайжан, 1981-жылы Казак ССРинин Чыгыш-Казакстан облусунун Глубоков районунда туулган; 128) МУХАМЕТШИНА Альфина Ильдусовна, татар, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Жети-0гуз районунун Покровка айылында туулган; 129) НАЙДОВСКАЯ Юлия Юрьевна, орус, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунун Романовка айылында туулган; 130) НЕЛЮБИНА Наталья Артемовна, орус, 1948-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Пржевальск шаарында туулган; 131) НИЯЗАЛИЕВА Бактыгул Омурбековна, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Токмок шаарында туулган; 132) НУРАЛИЕВ Алмаз Канатбекович, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Нарын шаарында туулган; 133) ОРМОНОВ Нурбакыт вмурзакович (Омурзакович), кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ташкомур шаарында туулган; 134) ПАЛЬЧИКОВ Александр Викторович, орус, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2013-жылы туулган кызы Пальчикова Ника; 135) ПАРШУТА Виталий Владимирович, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Кант районунун Кант шаарында туулган; 136) ПОПОВА Мария Федоровна, орус, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 137) ПРИГОДИЧ Андрей Сергеевич, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 138) ПУТЕЙЧЕВА (Васищенко) Елена Васильевна, украин, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Калинин районунун Алексеевка айылында туулган; 12 120) МАЩЕНКО Артем Николаевич, 1981 года рождения, русский, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР; 121) МЕРТЫН (Жумагазиева) Гулжан Нурланбековна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Кочкорка Кочкорского района Нарынской области Киргизской ССР; 122) МИШИН Константин Дмитриевич, 1995 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 123) МОЛДАЛИЕВА (Исабаева) Асия Райдадовна, 1982 года рождения, казашка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 124) МУРАДИЛОВА Чолпон Мурадиловна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка города Нарын Кыргызской Республики; 125) МУСАЕВ Шойатбек Шухратжанович, 1997 года рождения, узбек, уроженец города Кара-Суу Ошской области Кыргызской Республики; 126) МУСАЛИЕВ Тилекмат Бакытбекович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 127) МУСТАФАЕВ Ринат Ибрагимович, 1981 года рождения, азербайджанец, уроженец Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР; 128) МУХАМЕТШИНА Альфина Ильдусовна, 1981 года рождения, татарка, уроженка села Покровка Джети-Огузского района Киргизской ССР; 129) НАЙДОВСКАЯ Юлия Юрьевна, 1983 года рождения, русская, уроженка села Романовка Сокулукского района Киргизской ССР; 130) НЕЛЮБИНА Наталья Артемовна, 1948 года рождения, русская, уроженка города Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 131) НИЯЗАЛИЕВА Бактыгул Омурбековна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка города Токмак Киргизской ССР; 12
 13. 13. 139) РАДЕЦКАЯ Валерия Григорьевна, орус, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 140) РОХЛИН Артем Сергеевич, орус, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; _____ 141) РУПП Виктория Вячеславовна, немис, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 142) РЫСКУЛБЕКОВА Канымжан Кабаевна, кыргыз, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Талас шаарында туулган; 143) САДЫБЕКОВ Сулейман Эркебаевич, казак, 1986- жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Туп районундагы Туп айылында туулган; 144) САИПБАЕВ Акылбек Бактыбекович, кыргыз, 1987- жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 145) САИТХОДЖАЕВ Руфат Зульфарович, езбек, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Ташкомур айылында туулган; 146) САРЫЛБЕКОВ Нурхан Сарылбекович, кыргыз, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 147) САТИЕВА (Усеналиева) Чолпон Амангельдиевна, кыргыз, 1969-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Тоц районундагы Бекенбаев айылында туулган; 148) САТЫБЕКОВА Айша Искендербековна, кыргыз, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 149) СИВИРИНОВА (Стругалина) Юлия Юрьевна, орус, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Пржевальск шаарында туулган; 150) СМАНАЛИЕВ Мирлан Муратбекович, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунун Талас районунда туулган. Аны менен бирге 2006-жылы туулган кызы Муратбекова Сезимай; 13 132) НУРАЛИЕВ Алмаз Канатбекович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец города Нарын Киргизской ССР; 133) ОРМОНОВ Нурбакыт Омурзакович (Омурзакович), 1987 года рождения, кыргыз, уроженец города Ташкумыр Ошской области Киргизской ССР; 134) ПАЛЬЧИКОВ Александр Викторович, 1987 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ним дочь Пальчикова Ника 2013 года рождения; 135) ПАРШУТА Виталий Владимирович, 1985 года рождения, русский, уроженец города Кант Кантского района Киргизской ССР; 136) ПОПОВА Мария Федоровна, 1987 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 137) ПРИГОДИЧ Андрей Сергеевич, 1981 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 138) ПУТЕЙЧЕВА (Васищенко) Елена Васильевна, 1986 года рождения, украинка, уроженка села Алексеевка Калининского района Киргизской ССР; 139) РАДЕЦКАЯ Валерия Григорьевна, 1998 года рождения, русская, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 140) РОХЛИН Артем Сергеевич, 1990 года рождения, русский, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР; 141) РУПП Виктория Вячеславовна, 1996 года рождения, немка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 142) РЫСКУЛБЕКОВА Канымжан Кабаевна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка города Талас Кыргызской Республики; 143) САДЫБЕКОВ Сулейман Эркебаевич, 1986 года рождения, казах, уроженец села Тюп Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 13
 14. 14. 151) СОЛОМЕНЦЕВ Виталий Валерьевич, орус, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 152) СЫДЫКОВА Зарина Ахмедовна, кыргыз, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 153) СЫСОЕВ Юрий Юрьевич, орус, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 154) ТААВАЛДИЕВ Назырбек Дуишекеевич (Дуйшекеевич), кыргыз, 1949-жылы Кыргыз ССРинин Калинин районунун Панфиловка айылында туулган; 155) ТАКТАРБАЕВА Замира Григорьевна, казак, 1958-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 156) ТОКТОНАЗАРОВА Чынара Меймановна, кыргыз, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жацы-Жол районундагы Караван айылында туулган; 157) ТОХТАМЫШ Виталий Петрович, грек, 1983-жылы Якут АССРнин Якутск шаарында туулган; 158) ТУЛЕКУЛОВА (Айхингер) Айида Ашимовна, кыргыз, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Панфилов районунун Кайьщды шаарында туулган; 159) ТХАК Юлия Борисовна, корей, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Мраморное айылында туулган; 160) УЛУКАН (Трайзе) Сениха-Дениз Чагатаевна, турк, 2002-жылы Туркия Республикасынын Анкара шаарында туулган; 161) УМАРОВ Айбек Салижанович, езбек, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Аксы районунда туулган; 162) УМАРОВ Бегзат Алижанович, езбек, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Жацы-Жол районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Умаров Алим; 163) УРМАНБЕТОВА Айкерим Джумакадыровна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Калинин районунда туулган; 14 144) САИПБАЕВ Акылбек Бактыбекович, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 145) САИТХОДЖАЕВ Руфат Зульфарович, 1985 года рождения, узбек, уроженец села Ташкумыр Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 146) САРЫЛБЕКОВ Нурхан Сарылбекович, 1975 года рождения, кыргыз, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 147) САТИЕВА (Усеналиева) Чолпон Амангельдиевна, 1969 года рождениия, кыргызка, уроженка села Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 148) САТЫБЕКОВА Айша Искендербековна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 149) СИВИРИНОВА (Стругалина) Юлия Юрьевна, 1978 года рождения, русская, уроженка города Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 150) СМАНАЛИЕВ Мирлан Муратбекович, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец Таласского района Таласской области Киргизской ССР. Вместе с ним дочь Муратбекова Сезимай 2006 года рождения; 151) СОЛОМЕНЦЕВ Виталий Валерьевич, 1990 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 152) СЫДЫКОВА Зарина Ахмедовна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 153) СЫСОЕВ Юрий Юрьевич, 1996 года рождения, русский, уроженец Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики; 154) ТААВАЛДИЕВ Назырбек Дуишекеевич (Дуйшекеевич), 1949 года рождения, кыргыз, уроженец села Панфиловка Калининского района Киргизской ССР; 155) ТАКТАРБАЕВА Замира Григорьевна, 1958 года рождения, казашка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 14
 15. 15. 164) УРМАНОВА Шохида Усмановна, езбек, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 165) ХАБАРОВ Егор Константинович, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 166) ХАЙДАРОВА Халида Бахтияровна, кыргыз (езбек), 1990-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунда туулган; 167) ХАЛАБУРДИНА Анастасия Владимировна, орус, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Панфилов районунда туулган; 168) ХАНИН Алексей Леонидович, орус, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 169) ЧАНЫШКУЛОВА Людмила Сатылгановна, казак, 1959-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Туп районунда туулган; 170) ЧУКРЕЕВ Дмитрий Петрович, орус, 1968-жылы Казак ССРинин Алма-Ата облусунун Каскелец районундагы Алма-Ата шаарында туулган; 171) ШАКИРОВ Равиль Сергеевич, орус, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районундагы Новониколаев айылында туулган; 172) ШАМЫРОВ Эркинбек Мейманалиевич, кыргыз, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы 1-Май айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Мейманалиева Асема, 2009-жылы туулган Мейманалиев Марсель, 2012-жылы туулган Шамырова Аселя, 2020-жылы туулган Шамырова Анеля, 2021-жылы туулган Шамыров Арсен; 173) ШАНТЛ (Турсалиева) Чынар Кубанычкуловна, кыргыз, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 174) ШАРОВ Александр Сергеевич, орус. 1988-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунун Теменку-Чуй айылында туулган; 15 156) ТОКТОНАЗАРОВА Чынара Меймановна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка села Караван Джанги-Джольского района Ошской области Киргизской ССР; 157) ТОХТАМЫШ Виталий Петрович, 1983 года рождения, грек, уроженец города Якутск Якутской АССР; 158) ТУЛЕКУЛОВА (Айхингер) Айида Ашимовна, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка города Каинда Панфиловского района Киргизской ССР; 159) ТХАК Юлия Борисовна, 1985 года рождения, кореянка, уроженка села Мраморное Аламединского района Киргизской ССР; 160) УЛУКАН (Трайзе) Сеннха-Дениз Чагатаевна, 2002 года рождения, турчанка, уроженка города Анкара Турецкой Республики; 161) УМАРОВ Айбек Салижанович, 1995 года рождения, узбек, уроженец Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 162) УМАРОВ Бегзат Алнжановнч, 1991 года рождения, узбек, уроженец Джаны-Джольского района Джалал-Абадской области Киргизской ССР. Вместе с ним сын Умаров Алим 2020 года рождения; 163) УРМАНБЕТОВА Айкерим Джумакадыровна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Калининского района Киргизской ССР; 164) УРМАНОВА Шохида Усмановна, 2001 года рождения, узбечка, уроженка Карасуйского района Ошской области Кыргызской Республики; 165) ХАБАРОВ Егор Константинович, 1989 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 166) ХАЙДАРОВА Халида Бахтияровна, 1990 года рождения, кыргызка (узбечка), уроженка Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 167) ХАЛАБУРДИНА Анастасия Владимировна, 1983 года рождения, русская, уроженка Панфиловского района Киргизской ССР; 15
 16. 16. 175) ШАРОВА (Малкина) Ольга Викторовна, орус, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Сокулук районунун Томенку-Чуй айылында туулган; 176) ШВЕД Арман Ержанович, орус, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 177) ШВЕД Мишель Витальевна, орус, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 178) ШВЕД Эллона (Элона) Георгиевна, поляк, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 179) ЩЕДРИНА Юлия Валерьевна, орус, 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 180) ШМАЛЬЦРИДТ (Ерольская) Мария Юрьевна, орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Кемин районунун Белый-Пикет айылында туулган; 181) ШНАЙДЕР Виталий Вадимович, немис, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 182) ШОМОРОВ Роман Владимирович, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 183) ШОНГИНА Анна Сергеевна, орус, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 184) ШУШЕНЬКОВ Даниил (Игоревич), орус, 1993-жылы Казакстан Республикасынын Чыгыш-Казакстан облусунун Октябрьск районунда туулган; 185) ЭБЕРЛЕ Мария Федоровна, немис, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районундгы Кант шаарында туулган; 186) ЮЗЕФОВИЧ Борис Алексеевич, орус, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ысык-Кел облусунун Каракол шаарында туулган; 16 168) ХАНИН Алексей Леонидович, 1984 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 169) ЧАНБ1ШКУЛОВА Людмила Сатылгановна, 1959 года рождения, казашка, уроженка Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 170) ЧУКРЕЕВ Дмитрий Петрович, 1968 года рождения, русский, уроженец города Алма-Ата Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР; 171) ШАКИРОВ Равиль Сергеевич, 2002 года рождения, русский, }фоженец села Новониколаевка Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 172) ШАМЫРОВ Эркинбек Мейманалиевич, 1975 года рождения, кыргыз, уроженец села 1-Май Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Киргизской ССР. Вместе с ним дети; Мейманалиева Асема 2007 года рождения, Мейманалиев Марсель 2009 года рождения, Шамырова Аселя 2012 года рождения, Шамырова Анеля 2020 года рождения, Шамыров Арсен 2021 года рождения; 173) ШАНТЛ (Турсалиева) Чынар Кубанычкуловна, 1979 года рождения, кыргызка, уроженка Иссык-Атинского района Чуйской области Киргизской ССР; 174) ШАРОВ Александр Сергеевич, 1988 года рождения, русский, уроженец села Нижнечуйское Сокулукского района Киргизской ССР; 175) ШАРОВА (Малкина) Ольга Викторовна, 1993 года рождения, русская, уроженка села Нижнечуйское Сокулукского района Кыргызской Республики; 176) ШВЕД Арман Ержанович, 1996 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 177) ШВЕД Мишель Витальевна, 1999 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 178) ШВЕД Эллона (Элона) Георгиевна, 1975 года рождения, полька, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 16
 17. 17. 187) ЮРЧЕНКО Ольга Сергеевна, орус, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ленин районундагы Кочкор-Ата поселогунда туулган. Аны менен бирге 2007-жылы туулган уулу Юрченко Ян. 2. Бул Жарлык кол коюлган кунден тартып кучунежирет. Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н. Жапаров Бишкек ш. 2022-жылдыи 31-декабрь! ПЖ№421 17 179) ЩЕДРИНА Юлия Валерьевна, 1997 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызкой Республики; 180) ШМАЛЬЦРИДТ (Ерольская) Мария Юрьевна, 1988 года рождения, русская, уроженка села Белый-Пикет Кеминского района Киргизской ССР; 181) ШНАЙДЕР Виталий Вадимович, 1994 года рождения, немец, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 182) ШОМОРОВ Роман Владимирович, 1989 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 183) ШОНГИНА Анна Сергеевна, 1993 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 184) ШУШЕНЬКОВ Даниил (Игоревич), 1993 года рождения, русский, уроженец Октябрьского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан; 185) ЭБЕРЛЕ Мария Федоровна, 1996 года рождения, немка, уроженка города Кант Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 186) ЮЗЕФОВИЧ Борис Алексеевич, 1993 года рождения, русский, уроженец города Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики; 187) ЮРЧЕНКО Ольга Сергеевна, 1979 года рождения, русская, уроженка поселка Кочкор-Ата Ленинского района Ошской области Киргизской ССР. Вместе с ней сын Юрченко Ян 2007 года рождения. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров г. Бишкек 31 декабря 2022 года УП№421 17

×