Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
‫سوم‬ ‫فصل‬
‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬
‫چکیده‬
‫علی‬‫پدیده‬ ،‫شهروندان‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫اینتر...
‫مصرف‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫سازد‬‫خود‬ ‫خانگی‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫راحتی...
‫کند‬ ‫طلب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خردمندی‬ ‫انسان‬."‫رسانه‬ ‫جایگزین‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫اگرچه‬‫سنتی‬ ‫های‬
(‫رس...
‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫توجه‬.‫این‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫عملی‬ ...
‫نه‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شغلی‬ ‫مصاحبه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬.،‫بنابر...
‫و‬ ،‫چیست‬ ‫دسترسی‬(3)‫چه‬‫بهره‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫چیز‬‫می‬ ‫متمایز‬ ‫را‬ ‫محروم‬ ‫و‬ ‫بردار‬‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫ساز...
‫از‬ ‫واقعی‬ ‫استفاده‬ICT‫داشتند‬.،‫ادامه‬ ‫در‬‫ِیک‬‫د‬ ‫وان‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫ما‬(2006‫ص‬ ،224)‫کرده‬ ‫اقتباس‬‫یک‬ ‫و‬ ‫ایم‬
‫...
‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ارزیابی‬ ‫اقدامات‬ICT‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬.‫دیک‬ ‫وان‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫ما‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬
(...
‫بهره‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تحقیق‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫تحلیل‬ ‫واحد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫محروم‬ ‫و‬ ‫بردار...
‫تجسم‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬‫یافته‬11
‫اند‬ ‫شده‬.‫استف‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬‫از‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫...
‫کمبود‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫بیان‬‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫ها‬.‫جامعه‬ ‫منافع‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫تأکید‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫دستورا...
‫کادر‬3-3
‫خالصه‬
5-3‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬
‫آموزش‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫است؛‬ ‫زندگی‬ ‫ها...
‫بهره‬ ‫هزینه‬ ‫و‬‫گردند‬ ‫مند‬.‫توان‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ،‫بنابراین‬‫به‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منابع‬...
بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم

26 Aufrufe

Veröffentlicht am

فصل سوم کتاب بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال نوشته دنیل ویت و یان هونت‌گبورت
عنوان اصلی:
Foundations of Digital Government: Leading and Managing in the Digital Era
نویسندگان:
Daniel Veit • Jan Huntgeburth

Veröffentlicht in: Leadership & Management
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

بنیان های دولت دیجیتالی; رهبری و مدیریت در عصر دیجیتال - فصل سوم

 1. 1. ‫سوم‬ ‫فصل‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چکیده‬ ‫علی‬‫پدیده‬ ،‫شهروندان‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫تردید‬ ‫بدون‬ ‫پتانسیل‬ ‫رغم‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬‫محدودیت‬ ‫ترین‬‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫حاکمیتی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫انتقال‬ ‫های‬ ‫است‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬.‫می‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬‫برای‬ ‫مهم‬ ‫مسأله‬ ‫یک‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫پردازیم‬ ‫سیاست‬‫دولت‬ ‫در‬ ‫گذاران‬‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫های‬.‫به‬‫می‬ ‫ترسیم‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ،‫عالوه‬‫شود‬ ‫می‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫چندبعدی‬ ‫طبیعت‬ ‫که‬‫سازد‬.‫فعالیت‬ ،‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬‫اروپا‬ ‫در‬ ‫کنونی‬ ‫های‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫برای‬‫شکاف‬ ‫این‬ ‫بردن‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫و‬.‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بررسی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬. ‫آموزشی‬ ‫اهداف‬ 1-3‫مقدمه‬ 1-1-3‫دارد؟‬ ‫اهمیت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چرا‬ ‫دریافته‬ ‫اجتماعی‬ ‫دانشمندان‬‫ارت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نابرابری‬ ‫که‬ ‫اند‬‫توانایی‬ ،‫باطات‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ،‫ایجاد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫داشتن‬ ‫مشارکت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫می‬ ‫محدود‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ،‫سیاسی‬ ‫فعالیت‬‫سازد‬.‫مردم‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫بازا‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫کار‬ ‫ر‬.،‫همچنین‬ ‫است‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫اشکال‬ ‫همه‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بهتر‬ ‫آموزش‬ ‫و‬‫کند‬.‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جدا‬‫فناوری‬ ،‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬ ‫برا‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫مردم‬ ‫ی‬‫قرار‬ ‫که‬ ‫سیاسی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آورد‬ ‫کنند‬ ‫مشارکت‬ ‫بهتر‬ ،‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬ ‫محیط‬ ‫است‬.‫در‬ ‫تردیدها‬ ‫رشد‬ ‫هنگام‬ ‫تصمیم‬‫گیری‬‫می‬ ‫مردم‬ ،‫سیاسی‬ ‫های‬‫تصمیم‬ ‫فرآیند‬ ‫حیاتی‬ ‫چرخه‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫توانند‬‫باشند‬ ‫دخیل‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬. ‫مشارکتی‬ ‫فضاهای‬ ،‫اینرو‬ ‫از‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫سیاسی‬ ‫مباحث‬ ‫برای‬ ‫نوینی‬‫شود‬.‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫می‬ ‫توانمند‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫همچنین‬‫پیدایش‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫شرکت‬ ‫مهم‬ ‫اجتماعی‬ ‫تعامالت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫سازد‬ ‫گروه‬‫می‬ ‫اقتصادی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬ ،‫سیاسی‬ ‫مشترک‬ ‫منافع‬ ‫با‬ ‫جدید‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫انجامد‬.‫فناوری‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ارت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫فضایی‬ ‫باطات‬‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫واقع‬ ‫مهمی‬ ‫مصرفی‬ ‫های‬‫و‬ ‫شود‬
 2. 2. ‫مصرف‬‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫کنندگان‬‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫کاالها‬ ‫سازد‬‫خود‬ ‫خانگی‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫بپردازند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫وجه‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫درخواست‬.،‫دارد‬ ‫تجارت‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تأثیراتی‬ ‫ضمن‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫امکا‬‫کم‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫ن‬‫اطالع‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫قیمت‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫نوین‬ ‫رسانی‬ICT‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬‫سازد‬. ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫بدون‬ ،‫اینکه‬ ‫خالصه‬ICT‫گروه‬‫این‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ندارند‬ ‫را‬ ‫اختیار‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫این‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مشارکت‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬.‫علی‬ ،‫بنابراین‬‫مب‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫اولیه‬ ‫پتانسیل‬ ‫رغم‬‫نابرابری‬ ‫با‬ ‫ارزه‬ ،‫مناطق‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫ببینیم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مطرح‬ ‫همچنان‬ ‫مسأله‬ ‫این‬ ،‫اجتماعی‬ICT‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫وضعیت‬ ‫می‬ ‫بهتر‬‫بدتر‬ ‫مناطق‬ ‫کدام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کند‬. 2-1-3‫رفت؟‬ ‫خواهد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫عاقبت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫آیا‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫جوانان‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسل‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫اینچنین‬ICT‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫رشد‬‫شده‬‫عنوان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫اند‬"‫بومیان‬ ‫دیجیتالی‬"‫می‬ ‫شناخته‬‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫عادت‬ ً‫ا‬‫ذات‬ ‫جدید‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ،‫شوند‬‫از‬ ‫ای‬ ‫با‬ ‫زندگیشان‬ICT‫آموخته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آشنا‬‫آنان‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫اصطالح‬ ‫و‬ ‫اند‬"‫دیجیتالی‬ ‫مهاجران‬"‫می‬ ‫گفته‬،‫شود‬ ‫به‬‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫توانایی‬ ‫داشتن‬ ‫لحاظ‬‫با‬ICT‫دارند‬ ‫اساسی‬ ‫تفاوت‬ ،.‫می‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫جدیدی‬ ‫دیدگاه‬‫گوید‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پدیده‬‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬.‫روجر‬ ‫نوآوری‬ ‫گسترش‬ ‫نظریه‬ ،‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫مطابق‬ (2003)‫می‬ ‫بیان‬ ‫چنین‬‫اولیه‬ ‫پذیرندگان‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫آنهایی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ICT‫می‬ ‫جا‬‫به‬ ،‫مانند‬‫هنوز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫وجود‬‫نکرده‬ ‫درک‬ ‫را‬ ‫نوآوری‬ ‫یک‬‫نیاموخته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫اند‬‫اند‬.‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫اینکه‬ ‫همچنین‬‫به‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ICT ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫کمرنگ‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬. ‫یافته‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫تجربی‬ ‫های‬‫آن‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بومیان‬ ‫دهدکه‬‫و‬ ‫بومیان‬ ‫دوگانگی‬ ‫نظریه‬ ‫که‬ ‫طور‬ ‫ن‬ ‫باال‬ ‫مهارت‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫همگن‬ ،‫کرده‬ ‫مطرح‬ ‫مهاجران‬‫یستند‬.‫می‬ ‫نشان‬ ‫مطالعات‬ ‫این‬ ،‫بلکه‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ICT‫می‬ ‫تفاوت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بومیان‬ ‫گروه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ً‫ا‬‫عمدت‬‫کند‬.‫فرض‬ ‫این‬ ،‫بنابراین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫باالی‬ ‫سطوح‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫میان‬ ‫شکاف‬ ‫که‬ICT‫را‬ ‫آن‬ ‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ،‫دارند‬‫به‬‫است‬ ‫تردید‬ ‫مورد‬ ‫بسیار‬ ،‫رفت‬ ‫خواهد‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬.‫پدیده‬ ‫چندبعدی‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫طبیعت‬ ‫سیاست‬ ‫نگرانی‬ ،‫ویژه‬ ‫به‬ ،‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫بحث‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫که‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫دانشمندان‬ ‫و‬ ‫گذاران‬ ‫است‬ ‫برانگیخته‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬. 3-1-3‫آیا‬ICT‫می‬ ‫بدتر‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫وضعیت‬‫بهت‬ ‫یا‬ ‫کند‬‫ر؟‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫وقتی‬‫گروه‬ ‫های‬‫می‬ ‫محروم‬ ‫های‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ،‫نگریم‬‫گروه‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫به‬ ‫کمتر‬ ‫دستیابی‬ ‫سطوح‬ ‫با‬ ‫های‬ ICT‫گروه‬ ‫همان‬‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫درآمد‬ ‫یا‬ ‫آموزش‬ ‫پایین‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬.‫مطرح‬ ‫سؤال‬ ‫این‬ ،‫بنابراین‬ ‫می‬‫چه‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫که‬ ‫شود‬‫من‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫درباره‬ ‫چیز‬،‫نابرابر‬ ‫توزیع‬ ‫با‬ ‫ناچیز‬ ‫و‬ ‫محدود‬ ‫ابع‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫جدید‬‫شود‬.‫ِیک‬‫د‬ ‫ون‬ ،‫سؤال‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬(2006)‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫مشخصه‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫ثمربخش‬ ‫راهبرد‬ ‫یک‬‫دیجیتالی‬ ‫نابرابری‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ویژگی‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬‫کند‬. ‫و‬ ‫بقا‬ ‫برای‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫نخست‬‫است‬ ‫ضروری‬ ‫افراد‬ ‫نفس‬ ‫حرمت‬.‫اساسی‬ ‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ،‫بنابراین‬ ‫راولز‬ ‫جان‬ ‫که‬ ‫است‬(1971)‫است‬ ‫نموده‬ ‫توصیف‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬" :‫هر‬ ‫است‬ ‫مفروض‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬
 3. 3. ‫کند‬ ‫طلب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫خردمندی‬ ‫انسان‬."‫رسانه‬ ‫جایگزین‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫در‬ ‫اگرچه‬‫سنتی‬ ‫های‬ (‫رسانه‬ ‫نظیر‬‫چاپی‬ ‫های‬)‫می‬‫به‬ ‫هم‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫حداقل‬ ‫ارزیابی‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫دشوار‬ ‫نظر‬‫ولی‬ ،‫نماید‬ ‫کند‬ ‫مبارزه‬ ،‫سنتی‬ ‫بیسوادی‬ ‫همچون‬ ،‫هم‬ ‫دیجیتالی‬ ‫بیسوادی‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫جامعه‬.‫کاالی‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫دوم‬ ‫هست‬ ‫هم‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫وابسته‬.‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫نقشی‬‫می‬ ‫ایفا‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫اطالعات‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫باارزشی‬‫تعیین‬ ،‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫که‬‫به‬ ‫یا‬ ‫انجمن‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫بالقوه‬ ‫قدرت‬ ‫کننده‬‫است‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫طور‬.‫در‬ ‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫اینکه‬ ‫نهایت‬‫باشد‬ ‫مهارت‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫تواند‬.‫می‬ ‫نشان‬ ‫مطالعات‬‫درخواست‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫شغلی‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫کاندیداهای‬‫به‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫های‬‫کارگیری‬ICT‫دارن‬‫از‬ ‫بهتر‬ ،‫د‬ ِ‫اندک‬ ِ‫ت‬‫مهار‬ ‫با‬ ‫کاندیداهای‬ICT‫هستند‬.‫حق‬ ،‫بنابراین‬‫مهارت‬ ‫الزحمه‬ICT‫درآمدی‬ ‫نابرابری‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫است‬. ‫هزینه‬ ‫بر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫اثرات‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫با‬،‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫عظیم‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫های‬ ‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫ناظران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ICT‫میان‬ ‫شکاف‬ ‫ناگزیر‬‫بی‬ ‫و‬ ‫اطالع‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬‫و‬ ‫ثروتمند‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫اطالع‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فقیر‬‫کند‬. 4-1-3‫فصل‬ ‫مطالب‬ ‫رئوس‬ ‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫درباره‬ ‫پژوهش‬‫گروه‬ ‫های‬‫نیز‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ،‫محروم‬ ‫های‬ ‫میانجی‬ ‫اثربخشی‬‫گری‬‫نابرابری‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫نهادها‬ ‫های‬‫مر‬ ‫های‬‫با‬ ‫تبط‬ICT‫است‬ ‫خورده‬ ‫گره‬.‫بخش‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ،‫بعد‬‫به‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫پژوهش‬ ‫برای‬ ‫اساسی‬ ‫و‬ ‫پایه‬ ‫عنوان‬‫در‬ ‫متخصصان‬ ‫و‬ ‫گران‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫پیرامون‬ ‫داریم‬ ‫بحثی‬ ،‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پدیده‬ ‫برای‬ ‫را‬‫کار‬‫بگیریم‬.‫می‬ ‫ارائه‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫از‬ ‫چارچوبی‬ ،‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬‫کنیم‬ ‫چشم‬ ‫که‬‫دقیق‬ ‫اندازی‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ‫ار‬ ‫تر‬‫دهد‬.‫می‬ ‫نشان‬ ،‫بعد‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫با‬ ‫اروپا‬ ‫اتحادیه‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫دهیم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نابرابری‬ICT‫می‬ ‫روبرو‬‫نمونه‬ ‫و‬ ‫شود‬‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫با‬ ‫شدن‬ ‫همگام‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ابتکاراتی‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫پ‬‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫دیده‬‫می‬ ‫ذکر‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫کار‬‫کنیم‬.‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫و‬ ‫حاکمیتی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫مهاجرت‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬‫می‬ ‫اینترنت‬ ‫سوی‬‫پردازیم‬. 2-3‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬(‫توانایی‬) 1-2-3‫تئوری‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫چگونه‬‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫عدالت‬ ‫های‬‫شود؟‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫در‬ ‫روشی‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫عدالت‬ ‫های‬ ‫نظریه‬ ‫اکثر‬‫در‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫اقدامات‬ ‫محوریت‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬ ‫هستند‬ ‫متفاوت‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫درخواست‬ ‫مورد‬ ‫برابری‬ ‫برقراری‬ ‫جهت‬.،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کمونیست‬‫می‬ ‫تالش‬ ‫ها‬‫و‬ ‫حقوق‬ ‫تساوی‬ ‫طرفداران‬ ،‫کنند‬ ‫توزیع‬ ‫یکسان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاالها‬ ‫کنند‬‫دستمزد‬1 ‫کالسیک‬ ‫سودمندگرایان‬ ‫و‬ ،‫دارند‬ ‫برابر‬ ‫درآمد‬ ‫تقاضای‬2 ‫دارند‬ ‫تکیه‬ ‫سودمندی‬ ‫برابری‬ ‫معیارهای‬ ‫بر‬.‫آمارتیا‬ ‫سن‬(1992)‫هرگونه‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫برابری‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫تردید‬ ،‫رفاه‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫نوبل‬ ‫جایزه‬ ‫برنده‬ ، ‫است‬ ‫دستیابی‬ ‫قابل‬ ‫همیشه‬ ،‫برونداد‬ ‫یا‬ ‫منابع‬ ،‫توانایی‬.‫عوض‬ ‫در‬‫با‬ ‫باید‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫او‬ ، 1 income-egalitarians 2 classical utilitarians
 4. 4. ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫توجه‬.‫این‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬ ‫عملی‬ ‫مفاهیم‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫های‬ ‫آزادی‬ ‫گسترش‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ،‫هستند‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ،‫است‬ ‫ارزشمند‬ ‫ایشان‬.‫که‬ ‫همانطور‬Sen(1992)،‫کند‬ ‫می‬ ‫ادعا‬ ‫قابلیت‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫فضایی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫برابری‬ ‫اگر‬‫باشد‬ ‫درخواست‬ ‫مورد‬ ‫ها‬. ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫طراحی‬ ،‫فردی‬ ‫رفاه‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫هنجاری‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫فرمول‬‫بندی‬‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫تغییر‬ ‫پیشنهادات‬.‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ،‫گذشته‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ‫نظری‬ ‫مبنای‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آورده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫محبوبیت‬ ‫متخصصان‬ ‫و‬ ‫محققان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫م‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ملت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬‫ردم‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارزیابی‬ ،‫دارند‬ ‫اشتغال‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫بهداشت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬. ‫تصویر‬1-3‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬(،‫آلکایر‬ ‫نظر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬2005) 2-2-3‫چیست؟‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫مفاهیم‬ ‫شکل‬3.1‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫توانایی‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫خالصه‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫محیط‬‫است‬ ‫او‬ ‫شخصی‬.‫فرد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زیرساختی‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫توانایی‬ ‫مجموعه‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫زیرساخت‬ ‫این‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫او‬ ‫توانایی‬ ‫ی‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫دارد‬.‫ها‬ ‫توانمندی‬ ‫مجموعه‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫زندگی‬ ‫نوع‬ ‫برای‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬.‫ا‬ ‫واقعی‬ ‫نتایج‬‫ز‬ ‫توانایی‬ ‫مجموعه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مهیا‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬‫تعیین‬ ،‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫ابزار‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫تفاوت‬ ‫ما‬(‫زیرساخت‬ ‫یا‬)‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،(‫توانایی‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬)‫واقعی‬ ‫موفقیت‬ ‫و‬ (‫عملکرد‬ ‫یا‬)‫نش‬ ،‫است‬ ‫آن‬ ‫مالک‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫خودرویی‬ ‫مثال‬ ‫با‬ ‫را‬‫می‬ ‫ان‬‫دهیم‬.‫و‬ ‫است‬ ‫زیرساخت‬ ‫خودرو‬ ‫این‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫حرکت‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫برخوردار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ماشین‬ ‫آن‬ ‫دارنده‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫هایی‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تواند‬.‫حرکت‬ ‫افراد‬ ‫ذاتی‬ ‫خصوصیات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بلکه‬ ،‫نیست‬ ‫یکسان‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫ماشین‬ ‫یک‬(‫سالمت‬ ‫یا‬ ‫جنس‬ ‫مانند‬)‫یا‬ ‫خارجی‬ ‫شرایط‬(‫عموم‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫مانند‬‫اجتماعی‬ ‫هنجارهای‬ ‫یا‬ ‫هوا‬ ‫و‬ ‫آب‬ ،‫ی‬)‫گیرد‬ ‫می‬ ‫شکل‬.‫عنوان‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫محدودتر‬ ‫ماشین‬ ‫آوردن‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ‫به‬ ‫امکان‬ ،‫باشد‬ ‫معلول‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ،‫مثال‬.‫سیاست‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫ندهد‬ ‫رانندگی‬ ‫اجازه‬ ‫خاصی‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫عمومی‬(‫قانونی‬ ‫سن‬ ‫زیر‬ ‫افراد‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬)‫فرد‬ ‫حرکت‬ ‫بر‬ ‫ماشین‬ ، ‫گذارد‬ ‫نمی‬ ‫تأثیر‬.‫نها‬ ‫در‬‫مصاحبه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫شخص‬ ‫توسط‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫حرکت‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫یت‬ ‫به‬ ،‫دارد‬ ‫فرد‬ ‫آزاد‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ،‫شود‬ ‫جدید‬ ‫شغلی‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫دور‬ ‫شغلی‬
 5. 5. ‫نه‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شغلی‬ ‫مصاحبه‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ماشین‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬.،‫بنابراین‬ ‫مجموعه‬‫توانایی‬‫می‬ ،‫دارد‬ ‫ارزش‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫آزادی‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫های‬‫دهد‬.‫چیزهایی‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫ترجیحات‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫که‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫شان‬. 3-2-3‫می‬ ‫مرتبط‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫رویکرد‬ ‫چگونه‬‫شود؟‬ ‫توانای‬ ‫رویکرد‬ ‫کلیدی‬ ‫کاربردی‬ ‫مفهوم‬‫ی‬Sen‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫سیاستگذاران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫فرصت‬ ‫افزایش‬ ‫یعنی‬ ،‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫اجتماعی‬ ‫رفاه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اقداماتی‬ ‫دارند‬ ‫ارزش‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬.‫الزم‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫ارزش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫هنجاری‬ ‫قضاوت‬ ‫شامل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬‫است‬ ‫نتایج‬ ‫این‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫فرض‬ ‫متحد‬ ‫ملل‬ ‫سازمان‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫شاخص‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مهمی‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫زندگی‬ ‫استانداردهای‬ ‫و‬ ،‫آموزش‬ ،‫سواد‬ ،‫زندگی‬ ‫به‬ ‫امید‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫سنجش‬ ‫مورد‬ ‫انسانی‬ ‫توسعه‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫برای‬ ‫توانند‬.‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫نابرابری‬ ‫اطالع‬،‫شغل‬ ‫یافتن‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫ارزشمند‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫اجتماعی‬ ‫حمایت‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتمان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ،‫دولتی‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫تحصیل‬ ‫می‬ ‫محدود‬‫سازد‬.‫اروپا‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫سیاستگذاران‬ ،‫ارزش‬ ‫با‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫شروع‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫جوامع‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫مشارکت‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ابتکاراتی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫میسر‬‫سازد‬.‫تمرکز‬ ‫محدود‬ ‫توانایی‬ ‫دارای‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫زیرساخت‬ ‫بر‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کرده‬‫کنند‬ ‫تبدیل‬ ‫توانمند‬ ‫های‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیرساخت‬ ‫آن‬ ‫تا‬ ‫اند‬.‫ما‬‫اروپا‬ ‫اقدامات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫جزئیات‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫ارائه‬ ‫بعد‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫شکاف‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬. ‫خالصه‬ 3-3‫چندبعدی‬ ‫مفهوم‬ 1-3-3‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫بعدی‬ ‫چند‬ ‫طبیعت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫شکاف‬ ‫پدیده‬ ‫اصلی‬ ‫چالش‬.‫بود‬ ‫بعدی‬ ‫یک‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫اگر‬ (‫به‬‫نه‬ ‫یا‬ ‫دارد‬ ‫دسترسی‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬)‫شکاف‬ ‫این‬ ‫برداشتن‬ ‫برای‬ ‫سیاسی‬ ‫اراده‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫برطرف‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫شکاف‬ ،‫داشت‬ ‫وجود‬‫شد‬.‫تفکیک‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چارچوب‬ ،‫دیجیتالی‬.‫تع‬ ‫بر‬ ‫چارچوب‬ ‫این‬‫تفکیک‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫ریف‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫دیجیتالی‬.‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫نابرابری‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ICT‫بهره‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫بین‬‫بردار‬ ‫محروم‬ ‫و‬3 ‫دارد‬ ‫اشاره‬.‫است‬ ‫ساده‬ ‫بیان‬ ‫یک‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫تعریف‬ ‫این‬.‫طبق‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫نظر‬Selwyn(2004)‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫سؤال‬ ‫چندین‬ ،‫گرایانه‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫درک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تا‬‫از‬ ‫تر‬ ‫بپردازیم‬ ‫اطالعات‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نابرابری‬( :1)‫چیست‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫منظور‬(2)‫معنای‬ 3 advantaged and disadvantaged groups
 6. 6. ‫و‬ ،‫چیست‬ ‫دسترسی‬(3)‫چه‬‫بهره‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫چیز‬‫می‬ ‫متمایز‬ ‫را‬ ‫محروم‬ ‫و‬ ‫بردار‬‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫سواالت‬ ‫این‬ ‫سازد؟‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫بحث‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫در‬. 2-3-3‫از‬ ‫منظور‬ICT‫چیست؟‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬ ‫ابهام‬ ‫یک‬"‫دیجیتال‬"‫در‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫در‬ ‫اصطالح‬ ،‫نتیجه‬ICT‫دارد‬ ‫اشاره‬.ICT‫رایانه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫عمومی‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫ثابت‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫میان‬ ،‫اینترنت‬ ،‫ها‬‫افزار‬4 ‫فضای‬ ،‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫همچنین‬ ‫و‬‫می‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫شود‬.‫چترواژه‬‫ی‬ICT‫نوآوری‬ ‫حیاتی‬ ‫چرخه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫متغیر‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ICT‫است‬.‫اینکه‬ ،‫بنابراین‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫خیر‬ ‫یا‬ ‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫آیا‬ ‫معا‬ ،‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مختلف‬‫دارد‬ ‫متفاوت‬ ‫بسیار‬ ‫نی‬.‫فناوری‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ‫اینکه‬ ‫تعیین‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫ارزشمند‬ ‫توانایی‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ICT‫بهره‬ ‫است‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫دقت‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ،‫کند‬ ‫برداری‬. ‫تمرکز‬ ،‫بحث‬ ‫این‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫بالقوه‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬‫پلتفرم‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫فن‬ ‫های‬ ‫آوری‬.‫مردم‬ ‫که‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫نظر‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ،‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫شود‬ ‫بررسی‬ ،‫دارند‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫طریق‬ ‫از‬.‫منابع‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫وب‬ ‫مانند‬ ‫اینترنتی‬‫سا‬‫یت‬‫پلتفرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫میزبانی‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫مختلف‬ ‫های‬(‫تلفن‬ ‫یا‬ ‫رایانه‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همراه‬ ‫های‬)‫دستگاه‬ ‫بجای‬ ‫محتوا‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ،‫هستند‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬‫ها‬5 ‫می‬‫و‬ ‫تر‬ ‫دقیق‬ ‫مرجع‬ ‫یک‬ ‫تواند‬ ‫باشد‬ ‫تر‬ ‫مفید‬(Selwyn2004.)‫باریک‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫ما‬ ،‫زیر‬ ‫در‬‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بینانه‬‫و‬ ‫ارتباطات‬(ICT)‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬‫روش‬ ‫همه‬ ‫صورت‬‫اجازه‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫کنیم‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ،‫دهد‬.‫نشان‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫این‬ ‫دهنده‬ ‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫همچنان‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫است‬(‫متغیر‬)‫نشان‬ ،‫است‬ ‫است‬ ‫خاص‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫وسیله‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬(‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬.)‫ویژگی‬ ،‫دادیم‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫های‬ ‫دیجیتالی‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬(‫جایگاهی‬ ‫کاالی‬ ،‫اولیه‬ ‫کاالی‬6 ‫م‬ ‫منبع‬ ،‫هارت‬)‫اجتماعی‬ ‫نابرابری‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬ ‫شود‬ ‫برطرف‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬. 3-3-3‫چیست؟‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫منظور‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫دیدگاه‬ ‫در‬ ‫دوم‬ ‫ابهام‬‫اینکه‬ ‫به‬ ‫شود‬"‫دسترسی‬"‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫دارد‬ ‫اشاره‬.‫تعد‬ ‫بر‬ ‫عمدتا‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ،‫ابتدا‬ ‫در‬‫دارای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گروه‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫داشتند‬ ‫تمرکز‬ ،‫بودند‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫رایانه‬.‫توجه‬ ‫و‬ ‫رفتند‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫فراتر‬ ‫محققان‬ ‫بعدها‬ ‫شایستگی‬ ‫مفاهیم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬‫دیجیتالی‬ ‫های‬7 ‫و‬ 4 middleware 5 devices (‫ابزارها‬ ،‫)دستگاهها‬ 6 positional good 7 digital competences
 7. 7. ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫استفاده‬ICT‫داشتند‬.،‫ادامه‬ ‫در‬‫ِیک‬‫د‬ ‫وان‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫ما‬(2006‫ص‬ ،224)‫کرده‬ ‫اقتباس‬‫یک‬ ‫و‬ ‫ایم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫فرض‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫دسترسی‬"‫نه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫روانی‬ ،‫اجتماعی‬ ‫علل‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫با‬ ‫فرآیند‬. . .‫به‬ ‫در‬ ‫واحد‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬ ‫خاص‬ ‫تکنولوژی‬ ‫یک‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬".‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬ ،‫چارچوب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫ها‬8 ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬9 ‫می‬‫آید‬.‫فرآیند‬ ‫از‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫ما‬ ‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫توضیح‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫علل‬ ‫و‬(‫شكل‬3.2.) ‫به‬ ‫مردم‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ICT‫مو‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬‫سپس‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫تشخیص‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫جود‬ ‫می‬ ‫مربوط‬ ‫آنها‬ ‫اهداف‬ ‫یا‬ ‫منافع‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تعیین‬‫خیر‬ ‫یا‬ ‫شود‬.‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫نمی‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫مسن‬ ‫افراد‬‫را‬ ‫ها‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫پس‬‫ا‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬ ،‫زنند‬‫دانند‬ ‫می‬ ‫خطرناک‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫را‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫ینترنت‬.‫قیمت‬ ‫اگرچه‬ ICT‫ندارند‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫یا‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫پول‬ ‫هنوز‬ ‫مردم‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اما‬ ،‫یابد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬. ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫اضطراب‬ ‫همچنین‬(‫رایانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ترس‬ ‫یا‬ ‫ناراحتی‬)‫تکنوفوبیا‬ ،10 (‫طو‬ ‫به‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫ترس‬‫ر‬ ‫کلی‬)‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫انگیزه‬ ‫داشتن‬ ‫عدم‬ ‫توضیح‬ ‫در‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬(‫دیک‬ ‫وان‬2006.)‫تجربه‬ ‫با‬ ‫موانع‬ ‫این‬ICT‫با‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫نسل‬ ‫یا‬ ‫بیشتر‬ICT‫شده‬ ‫متولد‬‫به‬ ‫اند‬ ‫نمی‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬‫رود‬.‫تو‬ ‫باید‬ ‫شخصی‬ ‫تبدیلی‬ ‫فاکتورهای‬ ‫این‬ ،‫عوض‬ ‫در‬‫نظر‬ ‫در‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫سط‬ ‫شوند‬ ‫گرفته‬. ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫بر‬ ‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬.‫بر‬ ‫عمدتا‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اولیه‬ ‫تحقیقات‬ ‫یا‬ ‫دارند‬ ‫اینترنت‬ ‫و‬ ‫رایانه‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫افراد‬ ‫آیا‬ ‫اینکه‬ ‫یعنی‬ ،‫داشتند‬ ‫تمرکز‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫روی‬ ‫خیر‬.،‫گسترده‬ ‫تحقیقات‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫که‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫جنس‬ ‫و‬ ‫سن‬ ،‫تحصیالت‬ ،‫درآمد‬ ‫مانند‬ ‫اجتماعی‬ ‫عوامل‬ ‫می‬ ‫متمایز‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫افراد‬‫سازند‬.‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬ ‫همچنین‬ ‫قرار‬ ‫تحلیل‬ ‫مورد‬ ‫مخابراتی‬ ‫ارتباطات‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پدیده‬ ‫این‬ ،‫جهانی‬ ‫داده‬‫ان‬‫د‬.‫فناوری‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ،‫غربی‬ ‫کشورهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫برطرف‬ ‫تقریبا‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫شکاف‬ ،‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬.‫مورد‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ،‫بنابراین‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫بخشیده‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫از‬ ‫بهره‬ ‫دیجیتال‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬‫گردند‬ ‫مند‬.‫های‬ ‫مهارت‬ ‫آنجائیکه‬ ‫از‬ICT‫بیشتر‬ ‫بسیار‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫شخصیتی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫به‬ ‫وابسته‬‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫گیری‬ICT‫بسیار‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫با‬ ‫شکاف‬ ‫این‬ ‫شدن‬ ‫برطرف‬ ،‫است‬ ‫تر‬ ‫پیچیده‬ICT‫کافی‬‫های‬ ‫گروه‬ ‫تمام‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫تری‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ،‫جامعه‬.‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫دیجیتالی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تحقیقات‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫میان‬-‫اقتصادی‬(‫باال‬ ‫تحصیالت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫درآمد‬ ‫با‬ ‫افرادی‬ ‫مثال‬)‫با‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫فناور‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬. 8 skills access 9 usage access 10 technophobia
 8. 8. ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ارزیابی‬ ‫اقدامات‬ICT‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫به‬.‫دیک‬ ‫وان‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫ما‬ ،‫ادامه‬ ‫در‬ (2006)‫اساسی‬ ‫مهارت‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ICT‫از‬ ‫کامل‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ICT‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬.‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫اول‬‫اشاره‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫توانایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دارد‬.‫کردن‬ ‫باز‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫توانایی‬ ‫آزمایش‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫مهارت‬ ‫ترین‬ ‫اساسی‬ ‫این‬ ‫وب‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫مرورگر‬‫کرد‬ ‫ارزیابی‬ ،‫سایت‬.‫مهارت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫دوم‬ ‫پیچیده‬‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تری‬‫ص‬‫ورت‬"‫به‬ ‫خاص‬ ‫منابع‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ،‫جستجو‬ ‫توانایی‬‫دنبال‬ ‫خاص‬ ‫سواالت‬"‫می‬ ‫تعریف‬‫شود‬.‫کرد‬ ‫بررسی‬ ‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫توانایی‬ ‫این‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫سؤال‬ ‫یک‬ ‫کاندید‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ICT‫خود‬ ‫ر‬ ‫آن‬ ‫پاسخ‬‫بیابد‬ ‫ا‬.‫پیچیده‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ،‫سوم‬‫است‬ ‫قبلی‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬"‫به‬ ‫خود‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫توانایی‬‫جای‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ،‫مناسب‬ ‫و‬ ‫خالقانه‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫صرف‬‫آن‬ ‫کاربستن‬"‫می‬ ‫تعریف‬ ،‫شود‬(Wang et al.،2012.)‫م‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫معتقدیم‬ ‫ما‬‫فناوری‬ ‫هارت‬ ‫مند‬ ‫بهره‬ ‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫آورند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نتایج‬ ‫تا‬ ‫شوند‬. ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫استفاده‬ICT‫بهره‬ ‫برای‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫فرآیند‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫گیری‬ICT ‫است‬.‫این‬ ‫از‬ ‫مردم‬‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫یکبار‬ ‫وقت‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫چگونه‬ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫که‬ ‫برخوردارند‬ ‫آزادی‬ICT ‫برخوردار‬ ‫باال‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫چه‬ ،‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫دریافت‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫چه‬ ‫و‬ ،‫پایین‬ ‫یا‬ ‫باشند‬‫و‬ ‫محتوا‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫آنکه‬ ‫یا‬ ‫باشند‬ ‫کننده‬،‫بپردازند‬ ‫مهم‬ ‫خدمات‬ ‫کنند‬ ‫مشارکت‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫فعاالنه‬ ،‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫و‬. ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫ذکرشده‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ICT‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کاربرد‬ ،. ‫است‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫بسیار‬ ،‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫همچون‬ ‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬.‫ها‬ ‫مهارت‬ ‫هم‬‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫فردی‬ ‫تجربه‬ ‫به‬ ‫چنین‬.‫هستند‬ ‫دخیل‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫بنابراین‬. ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫استفاده‬ ‫فرصت‬ ،‫کاربرد‬ ‫همچنین‬‫انگیزه‬ ‫ترتیب‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫می‬‫مهارت‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫فیزیکی‬ ‫دسترسی‬ ‫تا‬ ‫یابند‬‫های‬ICT‫بب‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫خود‬‫رند‬.‫تنگاتنگ‬ ‫رابطه‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫زیرا‬ ‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫علوم‬ ‫دانشمندان‬ ‫برای‬ ‫مراحل‬ ‫همه‬ ،‫مراحل‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ،‫دارند‬ ‫ارزش‬ ‫برایشان‬ ‫که‬ ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫توانایی‬ ‫مجموعه‬. ‫تصویر‬2-3‫دسترسی‬ ‫مراحل‬ICT 4-3-3‫چه‬‫گروه‬ ‫چیزی‬‫مح‬ ‫های‬‫گروه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫روم‬‫ذینفع‬ ‫های‬(‫بهره‬‫بردار‬)‫می‬ ‫متمایز‬‫سازد؟‬
 9. 9. ‫بهره‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تحقیق‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ما‬‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫تحلیل‬ ‫واحد‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫محروم‬ ‫و‬ ‫بردار‬.‫در‬ ‫می‬ ‫پرداخته‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مختلف‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫عمدت‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫بررسی‬‫شود‬.‫فردی‬ ‫سطح‬-‫که‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫نیز‬ ‫ما‬ ‫بحث‬ ‫تمرکز‬‫است‬-‫اجتماعی‬ ‫اقتصاد‬ ‫به‬(‫تحصیالت‬ ،‫درآمد‬ ‫مانند‬)‫شناختی‬ ‫جمعیت‬ ‫عوامل‬ ‫یا‬ (‫سن‬ ،‫جنس‬ ‫مانند‬)‫کند‬ ‫می‬ ‫نگاه‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫که‬.‫برخی‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫پرداخته‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ ‫به‬ ‫محققان‬ ‫از‬‫اند‬.‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫برای‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫اغلب‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ،‫خاص‬ ‫می‬ ‫ناکام‬ ‫بزرگتر‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫این‬ ‫که‬ ‫ندارند‬ ‫ارتباطات‬‫سازد‬.‫پژوهش‬ ‫در‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کشورها‬ ‫بین‬ ‫تفاوت‬ ‫مقایسه‬ ‫به‬ ‫عالقمندی‬ ‫بسیار‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫های‬(‫نوریس‬2001.)‫حالی‬ ‫در‬ ‫که‬ICT‫تسهیل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫جهان‬ ‫کردن‬ ‫متحد‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫بالقوه‬ ‫توانایی‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫کردن‬ ‫مشاهده‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ،‫دارد‬ ‫متقابل‬ ‫درک‬‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫نیافته‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫کشورهای‬ ‫بین‬ ‫شده‬ ‫به‬ICT‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ICT‫نابرابری‬ ‫اوضاع‬ ‫بیشتر‬‫می‬ ‫بدتر‬ ‫را‬ ‫اقتصادی‬‫بهتر‬ ‫تا‬ ‫کند‬. ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مفهوم‬ ‫تشریح‬ ‫با‬(ICT)‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بحث‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫اکنون‬ ‫ما‬ ، ‫افراد‬ ‫برخی‬ ‫چرا‬ ‫اینکه‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫عوامل‬(‫ماست‬ ‫تمرکز‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫که‬)‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫با‬ (ICT)‫کنن‬ ‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫بیشتر‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬‫نیستند‬ ‫اینچنین‬ ‫دیگران‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫د‬.‫مداخله‬ ‫عوامل‬ ‫درک‬ ‫با‬ ‫سرمایه‬ ‫چارچوب‬ ،‫گر‬‫توسط‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مطرح‬ ‫را‬ ‫تکنولوژیکی‬ ‫ای‬Selwyn(2004)‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫است‬ ‫گرفته‬.‫با‬ ‫افراد‬ ‫موفقیت‬ ‫میزان‬ ‫کننده‬ ‫مشخص‬ ‫سرمایه‬ ‫مختلف‬ ‫نوع‬ ‫سه‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫او‬ICT‫است‬. ‫بح‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬‫اجتماعی‬ ‫عوامل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ث‬-‫است‬ ‫ارجح‬ ،‫شناختی‬ ‫جمعیت‬ ‫یا‬ ‫اقتصادی‬.‫تحقیقات‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫اختالف‬ ‫تحصیل‬ ‫کم‬ ‫افراد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫کم‬ ‫افراد‬ ،‫سالمندان‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫پیشین‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫معنادار‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬.‫تفا‬ ‫این‬‫ها‬ ‫وت‬ ‫توسط‬Selwyn(2004)‫تفاوت‬ ‫با‬،‫دارند‬ ‫افراد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬.‫جمعیت‬ ‫عوامل‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫سرمایه‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫گذاران‬ ‫سیاست‬ ‫به‬ ،‫شناختی‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫نابرابری‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫مقابله‬. ‫مشخص‬‫پیشران‬ ‫ترین‬‫تفاوت‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫افراد‬ ‫اقتصادی‬ ‫ظرفیت‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫هستند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬.‫کاهش‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫چاپگرها‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫اتصاالت‬ ،‫کامپیوترها‬ ‫قیمت‬ ‫که‬ ‫وجودی‬ ‫با‬ ‫کمبود‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫ها‬ ‫قیمت‬ ‫این‬ ،‫هستند‬‫فرصت‬ ‫درک‬ ‫قابل‬‫کم‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫دستیابی‬ ‫از‬ ‫مانع‬ ،‫استفاده‬ ‫های‬ ‫شده‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫مسن‬ ‫و‬ ‫درآمد‬‫اند‬.‫می‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫حالیکه‬ ‫در‬‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫تواند‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫به‬ICT‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫نباید‬ ،‫شود‬ ‫منجر‬.‫سرمایه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است؛‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫مشارکت‬ ‫سازنده‬ ‫فرهنگی‬ ‫نهادینه‬ ‫قابل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫قابل‬ ،‫خاص‬‫های‬ ‫مهارت‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫شدن‬ICT‫هستند‬. ‫پیوس‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫جذب‬ ‫اطالعاتي‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬ ‫یا‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫میزاني‬ ‫نشاندهنده‬ ‫فرهنگي‬ ‫سرمایه‬‫ته‬ ‫اند‬.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬ ‫در‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬.‫های‬ ‫مهارت‬ ‫بهبود‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ICT ‫دارای‬ ،‫ها‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درباره‬ ‫کتاب‬ ‫یک‬ ‫خواندن‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫خود‬
 10. 10. ‫تجسم‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬‫یافته‬11 ‫اند‬ ‫شده‬.‫استف‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬‫از‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫اده‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ،‫مجالت‬ ‫طریق‬ICT‫دارای‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫عینیت‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬‫یافته‬12 ‫هستند‬.‫های‬ ‫مهارت‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ICT‫به‬ ‫معتبر‬ ‫آموزش‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نهادینه‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫دارای‬ ،‫آورند‬ ‫می‬ ‫دست‬‫شده‬13 ‫هستند‬.‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اگرچه‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ICT‫بهتر‬ ‫زیرساخت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ،‫باشد‬ ‫ضروری‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬.‫بهره‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توانایی‬ ‫بر‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫فرهنگی‬ ‫سرمایه‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫سطوحی‬ ،‫بنابراین‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫گذارد‬ ‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬. ‫با‬ ‫موفق‬ ‫تعامل‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ICT‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫یعنی‬ ‫شود؛‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫از‬(‫همسایگان‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ،‫خانواده‬ ‫اعضای‬)‫موسسات‬ ‫یا‬(‫فروش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫پشتیبانی‬ ،‫راهنما‬ ‫خطوط‬)‫با‬ ‫در‬ ‫تخصص‬ICT.‫زمانی‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬‫به‬ ‫به‬ ‫مایل‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫اعضای‬ ‫که‬‫اشتراک‬ ‫تبدیل‬ ‫اقتصادی‬ ‫سرمایه‬ ‫به‬ ،‫هستند‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫تخصص‬ ‫گذاشتن‬ ‫شود‬.‫که‬ ‫ای‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫سرمایه‬ ‫اهمیت‬Murdock(1996)‫می‬ ‫مشخص‬ ،‫داد‬ ‫انجام‬‫به‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫خان‬ ‫استفاده‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫بررسی‬‫پرداخت‬ ‫کامپیوتر‬ ‫از‬ ‫وارها‬: ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ ‫کاربران‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫اعظم‬ ‫در‬ ‫رایانه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خاص‬ ‫اشکال‬ ‫از‬ ‫نگهداری‬ ‫بدهند‬ ‫عملی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫تشویق‬ ،‫مشاوره‬ ‫آنها‬ ‫به‬.‫یا‬ ‫هستند‬ ‫جدا‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ ‫چنین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ،‫برعکس‬ ‫ص‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫حاشیه‬ ‫در‬‫مشکل‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫منفعت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫الحیت‬ ‫بربخورند‬( .،‫ماردوک‬1996‫ص‬ ،273) ‫ظرفیت‬ ‫از‬ ،‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬‫و‬ ‫توضیح‬ ،‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ،‫اقتصادی‬ ‫های‬ ‫مشارکت‬ ‫افزایش‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫جوامع‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ،‫افراد‬ ‫مشارکت‬ ‫چگونگی‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫جامعه‬ ‫در‬‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعاتی‬.‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬ ‫مردم‬ ‫سرمایه‬ ‫تقویت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫سیاستگذاران‬ ،‫بنابراین‬ ‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬. ‫خالصه‬ 4-3‫اروپا‬ ‫در‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫ابداعات‬ 1-4-3‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫سال‬ ‫در‬2010‫حدود‬ ،30‫ها‬ ‫اروپایی‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫درصد‬-‫افراد‬ ‫از‬ ‫عمدتا‬ ‫که‬،‫پایین‬ ‫درآمد‬ ‫دارای‬ ‫افراد‬ ،‫مسن‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫تحصیلکرده‬ ‫کمتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫بیکار‬ ‫افراد‬-‫بودند‬ ‫نکرده‬ ‫استفاده‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫هنوز‬.‫اروپا‬ ‫کمیسیون‬ ‫اروپا‬ ‫استراتژی‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬ ‫طرح‬ ‫هفت‬ ‫از‬ ‫طرح‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬2020،"‫دیجیتال‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬"‫برای‬ ‫را‬ 11 embodied cultural capital 12 objectified cultural capital 13 institutionalized cultural capital
 11. 11. ‫کمبود‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫بیان‬‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫ها‬.‫جامعه‬ ‫منافع‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫تأکید‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫دستورالعمل‬ ‫این‬ ‫باشد‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫شهروندان‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫دیجیتالی‬. ‫مهارت‬ ‫یا‬ ‫سابقه‬ ‫باشد؛‬ ‫قیود‬ ‫از‬ ‫رهایی‬ ‫و‬ ‫توانمندسازی‬ ‫درباره‬ ‫باید‬ ‫دیجیتال‬ ‫عصر‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫مانع‬ ‫نباید‬ ‫ها‬ ‫شود‬ ‫پتانسیل‬ ‫این‬( .‫اروپا‬ ‫کمیسیون‬2010) ‫دستور‬ ‫این‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چارچوب‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫مرحله‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بنیادی‬ ‫اقدامات‬ ‫کار‬‫کند‬.‫به‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫اعتماد‬ ‫افزایش‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ ،‫انگیزشی‬ ‫دسترسی‬ ‫فقدان‬ ‫بر‬ ‫غلبه‬ ‫برای‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫نشان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫اروپا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫اختالف‬ ‫حل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫اعتماد‬ ‫های‬.‫و‬ ‫امنیت‬ ‫موانع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫عمده‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫اعتماد‬ ‫است‬ ‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬ ‫برای‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫عمده‬.‫بهینه‬ ‫منظور‬ ‫به‬‫سازی‬ ‫ک‬ ‫تجهیز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ،‫دیجیتالی‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ،‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫به‬ ‫را‬ ‫اروپا‬ ‫در‬ ‫خانواده‬ ‫هر‬ ‫ردن‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫با‬ ‫دسترسی‬2013‫سال‬ ‫تا‬ ‫سریع‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫نیمی‬ ‫حداقل‬ ‫کردن‬ ‫تجهیز‬ ‫و‬2020 ‫می‬ ‫قرار‬‫دهد‬.‫مهارت‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ،‫برنامه‬ ‫این‬ ،‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫ها‬‫با‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫س‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫ارتقاء‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫یادگیری‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫دیجیتالی‬ ‫واد‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫استفاده‬ ‫چگونگی‬ ‫در‬ ‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سفارشی‬ ‫می‬‫می‬ ‫میسر‬ ،‫پردازد‬‫شود‬.‫پیش‬ ‫به‬ ،‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫توزیع‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫بینی‬ ‫فرهنگی‬ ‫محتوای‬ ‫دیجیتالی‬‫می‬ ‫خالقانه‬ ‫و‬ ‫نگاری‬ ‫روزنامه‬ ،‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫ارزان‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫پردازد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫انگیزه‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫سریعتر‬ ‫نماید‬ ‫فراهم‬ ‫دیجیتالی‬. 2-4-3‫چیست؟‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫برای‬ ‫اروپا‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ ‫ح‬ ‫در‬‫مبارزه‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اروپا‬ ‫عضو‬ ‫کشورهای‬ ‫برای‬ ‫بلندپروازانه‬ ‫اهداف‬ ‫دیجیتالی‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫الی‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ،‫ملی‬ ‫مقامات‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫مشخص‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫شروع‬ ‫عمدتا‬ ،‫دارد‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫سپرده‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫محلی‬ ‫و‬.‫نمونه‬ ً‫ال‬‫ذی‬‫ابت‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫کاراتی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ،‫شده‬ ‫ابداع‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫نابرابری‬.‫موارد‬ ‫پورتال‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫بیشتر‬ePractice‫مشاهده‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫اداره‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫اروپا‬ ‫کمیسیون‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫برچسب‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫در‬ ‫ابتکاری‬ ‫موارد‬ ‫که‬ ‫کرد‬‫شکاف‬‫الکترونیکی‬ ‫زدایی‬14 ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ (http://www.epractice.eu/en/cases.) ‫کادر‬1-3 ‫کادر‬2-3 14 eInclusion
 12. 12. ‫کادر‬3-3 ‫خالصه‬ 5-3‫دیجیتالی‬ ‫دولت‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ‫آموزش‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫است؛‬ ‫زندگی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫فزاینده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫منبع‬ ‫یک‬ ‫اینترنت‬‫و‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫تفریح‬ ،‫بهداشتی‬ ‫های‬ ‫مراقبت‬ ،‫تجارت‬ ،‫دولت‬ ،‫اشتغال‬ ،‫پرورش‬.‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استدالل‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫فرایندهای‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫نتایج‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ،‫مدیریت‬ ،‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫پیامدهای‬ ‫همچنین‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بحث‬ ‫مورد‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫سیاسی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬. 1-5-3‫چگونه‬‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫بر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬‫گذارد؟‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شهروندان‬ ‫به‬ ‫دیجیتال‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ،‫سنتی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫دهد‬24‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫ساعت‬.‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ،‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫د‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫مزایای‬‫شود‬ ‫برخوردار‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫ر‬(‫فصل‬5‫ببینید‬ ‫را‬.)‫به‬ ‫که‬ ‫مشتریانی‬ ‫تنها‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ICT‫مقوله‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫دسترسی‬‫فرصت‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ،‫هستند‬ ‫عمومی‬ ‫بخش‬ ‫تکنیکال‬ ‫های‬ ‫بهره‬ ‫دیجیتال‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دسترسی‬‫شوند‬ ‫مند‬.‫عرضه‬ ‫سمت‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫پیامدهایی‬ ‫امر‬ ‫این‬‫و‬ ‫دارد‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫تقاضای‬. ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫عرضه‬ ‫جهت‬ ‫از‬،‫کنند‬ ‫حفظ‬ ‫را‬ ‫آفالین‬ ‫تحویل‬ ‫کانال‬ ‫باید‬ ‫همیشه‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫باید‬ ‫بلکه‬ ،‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مشتری‬ ‫پایه‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫مجاز‬ ‫دولتی‬ ‫مدیران‬ ‫زیرا‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫جمعیت‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫تمام‬‫یابند‬ ‫دسترسی‬(‫فصل‬4‫ببینید‬ ‫را‬.)‫آنها‬ ،‫بنابراین‬ ‫دیجیتال‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫سنتی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫باید‬ ‫همیشه‬ ‫کنند‬ ‫حفظ‬ ،‫نیستند‬.‫کانال‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫داشتن‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫سر‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬-‫آنالین‬ ‫و‬ ‫آفالین‬-‫از‬ ‫اغلب‬ ‫موازی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کسب‬ ‫وری‬ ‫بهره‬‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫شده‬‫کاهد‬.‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫به‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫همه‬ ‫انتقال‬ ،‫هستند‬ ‫متکی‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ناکارآمد‬ ‫اقتصادی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬.‫مدیریت‬ ،‫عوض‬ ‫در‬‫را‬ ‫دیجیتال‬ ‫خدمات‬ ‫باید‬ ‫دولتی‬ ‫های‬ً‫ا‬‫صرف‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫اکثریت‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫ارائه‬ ‫زمانی‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ ‫فرایندهای‬ ‫کردن‬ ‫دیجیتالی‬(‫بک‬‫آفیس‬)‫باقی‬ ‫خدمات‬ ‫برای‬‫کنند‬ ‫تمرکز‬ ‫مانده‬(‫فصل‬5‫ببینید‬ ‫را‬.) ‫رابط‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ،‫تقاضا‬ ‫جهت‬ ‫از‬‫بروندادهای‬ ‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫ه‬ ‫دارند‬ ‫متفاوت‬.‫عمومی‬ ‫دیجیتالی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫عمومی‬ ‫مدیریت‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫از‬ ‫باالتری‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫قادر‬ ،‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬
 13. 13. ‫بهره‬ ‫هزینه‬ ‫و‬‫گردند‬ ‫مند‬.‫توان‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ،‫بنابراین‬‫به‬ ‫ارزشمند‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫ند‬ ‫کنند‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫دولتی‬ ‫دفاتر‬ ‫در‬ ‫انتظار‬ ‫جای‬.‫خدمات‬ ‫ادغام‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫دارای‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫رقابتی‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫محتم‬ ،‫هستند‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫با‬ ‫کمتر‬ ‫ارتباط‬‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫برخوردار‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬.،‫عمومی‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫باید‬ ،‫نتایج‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬. 2-5-3‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫سیاسی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫بر‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫چگونه‬‫گذارد؟‬ ‫آفالی‬ ‫کانال‬ ‫حفظ‬ ‫با‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دیجیتال‬ ‫تفکیک‬ ‫پدیده‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫آنالین‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫بسیار‬ ،‫سیاسی‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫فرآیندهای‬ ‫برای‬ ‫دیجیتالی‬ ‫تفکیک‬ ‫پیامدهای‬ ‫برآورد‬ ،‫شود‬ ‫کنترل‬ ‫عمومی‬ ‫سخت‬‫است‬ ‫تر‬.‫نشست‬ ،‫عمومی‬ ‫های‬ ‫رسانه‬ ،‫کند‬ ‫ظهور‬ ‫اینترنت‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫شهری‬ ‫اجتماعات‬ ‫سالن‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫گیری‬ ‫رای‬ ‫یا‬‫ابر‬ ‫برای‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫مسائل‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫از‬ ‫به‬‫بودند‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫درآوردن‬ ‫جنبش‬.‫دارند‬ ‫بیشتری‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫شهروندان‬ ‫امروزه‬.‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ،‫مثال‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬.‫نابرا‬ ‫احتمالی‬ ‫پیامد‬ ‫یک‬‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫بری‬ICT،‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سیاسی‬ ‫گفتمان‬ ‫در‬ ‫تأثیر‬.‫تحصیل‬ ‫افراد‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫خود‬ ‫های‬ ‫ایده‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫جوان‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫هم‬ ‫افراد‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ترویج‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫را‬‫همچنان‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ،‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫عقیده‬ ‫بای‬‫کنند‬ ‫اکتفا‬ ‫شهری‬ ‫اجتماعات‬ ‫سالن‬ ‫و‬ ‫انتخابات‬ ‫مانند‬ ‫سنتی‬ ‫سیاسی‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫به‬ ‫د‬.‫ذکر‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫خود‬ ‫همتای‬ ‫کاربران‬ ‫بر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫شهروندان‬ ‫نقش‬ ،‫شد‬15 ‫تأثیرگذار‬ ‫باشد‬.‫ا‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫شهروندان‬ ‫توانایی‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫آن‬ ‫پردازشگر‬ ‫صرفا‬ ‫ینکه‬ ‫است‬ ‫سیاسی‬ ‫قدرت‬ ‫حیث‬ ‫از‬ ‫نابرابری‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫منبع‬ ‫نشانگر‬ ،‫باشند‬. ‫اخذ‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫عقاید‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫تبادل‬ ‫برای‬ ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫نهادها‬ ‫یا‬ ‫سیاسی‬ ‫بازیگران‬ ‫هرگاه‬ ،‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫محروم‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫صدای‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ ،‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫قانونی‬ ‫تصمیمات‬‫گرفته‬ ‫نادیده‬ ‫شود‬(‫نشود‬ ‫شنیده‬.)‫بیان‬ ‫احساسات‬ ‫به‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫نباید‬ ‫سیاسی‬ ‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬ ،‫بنابراین‬‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫جلسات‬ ‫مانند‬ ‫آفالین‬ ‫های‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫اگرچه‬ ،‫شوند‬ ‫متمرکز‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫نظرسنجی‬ ‫یا‬ ‫شهر‬ ‫تاالر‬‫است‬ ‫اکتساب‬ ‫قابل‬ ‫عمومی‬ ‫های‬. ‫خ‬‫الصه‬ ‫فصل‬ ‫خالصه‬ ‫منابع‬ 15 peer users

×