TÜRKĠYE’DE YETĠġEN TARIM ÜRÜNLERĠ
MARMARA’DA YETIŞEN TARıM   ÜRÜNLERI   Buğday: Trakya’da Ergene Bölümü’nde   yoğun olarak yetiştirilir Bölge, üretim...
AKDENIZ BÖLGESINDE YETIġEN        ÜRÜNLERBuğday: Bölgenin hemen her tarafında yetiĢtirilir Çukurova’da pamukekilmey...
ĠÇ ANADOLU BÖLGESINDE YETIġEN      ÜRÜNLER• * Tahıl (özellikle buğday,arpa, çavdar, yulaf)• * ġeker Pancarı• * Elma•...
EGE BÖLGESINDE YETIġEN ÜRÜNLER• Tütün : Türkiye tütün üretiminin % 50’sini bu bölge karĢılar Tüm kıyı ovalarında ekimi ya...
Dağılış grafiği   Turunçgil    7%       TütünÜzüm      34% 27%    Zeytin    32%
TÜRKĠYE’DEKĠ GENEL DAĞILIM
BAKLAGILLERIN 1995-2002 ARASI      DAĞILIMI654                 mercimek3              ...
TÜRKIYE’DE TARIMI ETKILEYEN       FAKTÖRLER:1. Sulama:    Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur.  ...
Dinlediğiniz için teşekkür ederim.    SON
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Türki̇ye’de yeti̇şen tarim ürünleri̇

7.179 Aufrufe

Veröffentlicht am

sdfs

0 Kommentare
2 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
7.179
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
1
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
28
Kommentare
0
Gefällt mir
2
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Türki̇ye’de yeti̇şen tarim ürünleri̇

 1. 1. TÜRKĠYE’DE YETĠġEN TARIM ÜRÜNLERĠ
 2. 2. MARMARA’DA YETIŞEN TARıM ÜRÜNLERI Buğday: Trakya’da Ergene Bölümü’nde yoğun olarak yetiştirilir Bölge, üretimde İç Anadolu’dan sonar 2 sırada yer alır Ayçiçeği : Tohumlarından yağ elde etmek için yetiştirilir Türkiye üretiminin % 80 ini bu bölge karşılar Şekerpancarı : Trakya, Güney Marmara ve Adapazarı ovalarında ekim yapılır
 3. 3. AKDENIZ BÖLGESINDE YETIġEN ÜRÜNLERBuğday: Bölgenin hemen her tarafında yetiĢtirilir Çukurova’da pamukekilmeyen alanlarda da ekilirPirinç: Hatay’da Amik Ovası’nda, K MaraĢ çevresinde ve Silifke civarındayetiĢtirilirMuz: Alanya ve Anamur çevresinde yetiĢtirilir Türkiye’de yetiĢtirilenmuzun tamamı bölgeden karĢılanırArpa : Bölgede yetiĢtirilen diğer önemli tahıl olan arpa, en fazla ġanlıurfa,Siirt ve Adıyaman’da yetiĢtirilirPamuk : Bölgede en fazla ekilen endüstri bitkileri arasında yer alan pamuk,halen sulanmakta olan Akçakale ve Gaziantep’te yetiĢtirilir
 4. 4. ĠÇ ANADOLU BÖLGESINDE YETIġEN ÜRÜNLER• * Tahıl (özellikle buğday,arpa, çavdar, yulaf)• * ġeker Pancarı• * Elma• * Armut• * Sebze (baklagiller – fasulye, nohut, mercimek, bakla)• * Ayçiçeği• * Badem• * PatatesĠç Anadolu bölgesiyle ilgili ayrıntılar içinresme tıklayın.
 5. 5. EGE BÖLGESINDE YETIġEN ÜRÜNLER• Tütün : Türkiye tütün üretiminin % 50’sini bu bölge karĢılar Tüm kıyı ovalarında ekimi yapılan ve yurt dıĢına ihraç edilen tütün en çok Bakırçay Ovası’nda yetiĢtirilir Zeytin : Akdeniz ikliminin tanıtıcı kültür bitkisi olan zeytin en çok Ege Bölgesi’nde yetiĢtirilir Türkiye üretiminin % 48’ini Ege Bölgesi sağlar Edremit – Ayvalık Yöresi baĢta olmak üzere tüm kıyı kesiminde ve yer yer 100 km içerilere kadar zeytin yetiĢtirilir Üzüm : Türkiye’de üzüm üretiminin % 40’ını sağlayan bölge 1 sırada yer alır Kurutularak ihraç edilen çekirdeksiz üzümün tamamını Ege Bölgesi üretir BaĢta Gediz Ovası olmak üzere Büyük ve Küçük Menderes ovalarında yetiĢtirilir Ġncir : KıĢ ılıklığı isteyen ve Akdeniz iklimine uyumlu olan incirin %82’si bu bölgede yetiĢtirilir Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz ovalarında incir üretimi yoğunlaĢır Kurutularak yurt dıĢına ihraç edilen incirin en çok yetiĢtirildiği yer ise Aydın’dır.
 6. 6. Dağılış grafiği Turunçgil 7% TütünÜzüm 34% 27% Zeytin 32%
 7. 7. TÜRKĠYE’DEKĠ GENEL DAĞILIM
 8. 8. BAKLAGILLERIN 1995-2002 ARASI DAĞILIMI654 mercimek3 nohut2 şehriye10 1995 2000 2001 2002
 9. 9. TÜRKIYE’DE TARIMI ETKILEYEN FAKTÖRLER:1. Sulama: Türkiye tarımında en büyük sorun sulama sorunudur. Tarımda sulama ihtiyacının en fazla olduğu bölgemiz G.Doğu Anadolu Bölgesi iken , bu sorunun en az olduğu bölgemiz Karadeniz Bölgesidir.2.Gübre Tarımda sulama sorunu çözüldükten sonra üretimiKullanımı: daha da artırmak için gübre kullanımı artırılmalıdır3.Tohum Islahı: Sulama ve gübre sorunu çözüldükten sonra verimi daha da artırmak için kaliteli tohum kullanılmalıdır.4.Makine Ürünün zamanında ekimi, hasadı ve yüksek verim içinKullanımı: makine kullanımı şarttır.5.Zirai Tarımdaki hastalıkların, yabani otların ve haşerelerinMücadele: meydana getireceği üretim düşüklüğünü önlemek için ilaçlı mücadele şarttır.
 10. 10. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. SON

×