Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Soalan objektif tauhid

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Presentation isra and mi'raj
Presentation isra and mi'raj
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Soalan objektif tauhid

 1. 1. Soalan - soalan Objektif<br />Bagi<br />Tahun 7<br />&<br />Tahun 8<br />Pelajaran Pengetahuan Ugama Islam <br />tauhid<br />
 2. 2. Mengapakah dinamakan ilmu Tauhid?<br />A. kerana perkara utama yang dihuraikan dalam ilmu ini ialah <br />mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta‘ala<br />B. kerana perkara utama yang dihuraikan dalam ilmu ini ialah <br />mencari Allah Subhanahu wa Ta‘ala<br />C. kerana perkara utama yang dihuraikan dalam ilmu ini ialah<br />mengasihi Allah Subhanahu wa Ta‘ala<br />D. kerana perkara utama yang dihuraikan dalam ilmu ini ialah <br />memuji Allah Subhanahu wa Ta‘ala<br />
 3. 3. Ilmu tauhid ialah ilmu yang menghuraikan segala perkara yang berhubung dengan<br />A. Tafsir al-Quran dan al-Hadits<br />B. Kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta’ala, sifat-sifat-Nya<br />C. Sejarah Islam dan perkembangannya<br />D. Hukum-hakam dan masalah-masalah ibadat.<br />
 4. 4. Untuk mengenal Allah Ta’ala wajib bagi kita mempelajari __________________<br />A. Zat - Zat-Nya<br />B. Pengetahuan Ugama Islam<br />C. Sifat-Sifat Nya<br />D. Ilmu Tauhid.<br />
 5. 5. Berbeza dengan segala yang baru adalah maksud bagi sifat wajib bagi Allah iaitu:<br />A. Mukhalafatuhu Lil Hawadits ( مخالفته للحوادث )<br />B. Wahdaniah (وحدانيه )<br />C. Qudrat ( قدرة)<br />D. QiamuhuBinafdih ( قيامه بنفسه)<br />
 6. 6. Kalam ( كلام ) dan Basar ( بصر) ertinya<br />A. Berkata-kata dan Melihat<br />B. Berkata-kata dan Mengetahui<br />C. Mendengar dan Melihat<br />D. Melihat dan Berkata-kata<br />
 7. 7. Sifat-sifat Allah terbahagi kepada 3 iaitu<br />A. Wajib, Mustahil dan Sunat<br />B. Wajib, Mustahil dan Harus<br />C. Sunat, Harus dan Wajib<br />D. Wajib, Makruh dan Harus<br />
 8. 8. Nama-nama selain ilmu tauhid adalah seperti berikut kecuali<br />A. Ilmu Usulluddin<br />B. Ilmu Kalam<br />C. Ilmu Syariah<br />D. Ilmu Ma’rifat<br />
 9. 9. ___________ bagi Allah mengadakan atau meniadakan sesuatu.<br />A. Wajib<br />B. Mustahil<br />C. Harus<br />D. Sunat<br />
 10. 10. Iradah(ارادة ) dan Qudrah(قدرة ) ertinya<br />A. Berkuasa dan berkehendak<br />B. Berkata-kata dan berkuasa<br />C. Berkehendak dan berkuasa<br />D. Melihat dan berkuasa<br />
 11. 11. Sebahagian ulama mengatakan bilangan suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul adalah sebanyak __________<br />A. 100<br />B. 105<br />C. 110<br />D. 115<br />
 12. 12. Berikut adalah nama-nama nabi dan rasul yang menerima suhuf , kecuali __________________<br />A. Nabi Isa<br />B. Nabi Musa<br />C. Nabi Idris<br />D. Nabi Ibrahim<br />
 13. 13. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi __________ dalam bahasa ____________<br />A. Nabi Musa - bahasa Ibrani<br />B. Nabi Isa - bahasa Ibrani<br />C. Nabi Muhammad - bahasa Arab<br />D. Nabi Daud - bahasa Suryani<br />
 14. 14. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi __________ dalam bahasa ____________<br />A. Nabi Musa - bahasa Ibrani<br />B. Nabi Isa - bahasa Ibrani<br />C. Nabi Muhammad - bahasa Arab<br />D. Nabi Daud - bahasa Suryani<br />
 15. 15. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi __________ dalam bahasa ____________<br />A. Nabi Musa - bahasa Ibrani<br />B. Nabi Isa - bahasa Ibrani<br />C. Nabi Muhammad - bahasa Arab<br />D. Nabi Daud - bahasa Suryani<br />
 16. 16. ________________ ialah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah S.W.T untuk dirinya sahaja.<br />A. Nabi<br />B. Malaikat <br />C. Rasul<br />D. Khalifah<br />
 17. 17. Sifat-Sifat Wajib bagi Rasul ada Empat <br />Iaitu:<br />Benar, Jujur, Menyampaikan perintah Allah dan <br />bijaksana<br />B. Benar, Setia, Menyampaikan perintah Allah dan <br />bijaksana <br />C. Benar, Jujur, Menyembunyikan dan <br />bijaksana <br />D. Benar, Jujur, Menyampaikan perintah Allah dan <br />Bodoh<br />
 18. 18. Bilangan nabi ialah _________ orang dan ______ daripada mereka diutus menjadi Rasul.<br />313 dan 124,00<br />B. 124,000 dan 313 <br />C. 120, 000 dan 300<br />D. 200, 000 dan 300 <br />
 19. 19. __________ ertinya terpelihara daripada maksiat, dosa dan perkara yang mencemarkan kemuliaan Rasul menyampaikan wahyu Allah wa Ta’ala.<br />Rasul<br />B. Nabi<br />C. Ma’sum<br />D. Al-Fathanah<br />
 20. 20. ______________ ertinya rasul-rasul yang mempunyai kecekalan hati, sabar menanggung penderitaan dan tabah menempuh pelbagai rintangan semasa menegakkan agama Allah..<br />At- Tabligh<br />B. Al-Amin <br />C. Ma’sum<br />D. UlulAzmi<br />

×