Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Predavanje 14

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Sve o bušenju
Sve o bušenju
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 46 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Predavanje 14

 1. 1. T-14. OBRADA METALA DEFORMISANJEM, RAZDVAJANJEM, OBLIKOVANJEM I OBRADA PLASTIČNIH MATERIJALA Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 2. 2. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić CILJEVI UČENJA: 1. Razumete obradu metala deformisanjem, razdvajanjem, oblikovanjem i obradu plastičnih materijala. 2. Objasnite obrada metala deformisanjem: toplo i hladni kovanje i hladno istiskivanje. 3. Shvatite obradu lima razdvajanjem i oblikovanje lima i žice. 4. Planirate obradu plastičnih materijala: ubrizgavanjem, presovanjem, vakuumskim oblikovanjem, duvanjem, rotacionim oblikovanjem i istiskivanjem.
 3. 3. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić 1 OBRADA METALA DEFORMISANJEM 207 2 OBRADA LIMA RAZDVAJANJEM 210 3 OBLIKOVANJE LIMA I ŽICE 211 4 OBRADA PLASTIČNIH MATERIJALA 212 Strana
 4. 4. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Obrada metala deformisanjem obuhvata: procese kod kojih se potrebni oblik i dimenzije predmeta dobijaju plastičnim deformisanjem polaznog materijala- pripremka. Zajedničko za sve obrade je da moraju postojati alat i mašina: 1. alat, koji se najčešće izrađuje kao specijalni za određeni predmet, daje geometrijski oblik predmetu, 2. mašina ostvaruje potrebne sile i kretanja.
 5. 5. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Toplo kovanje 1. zagrejan pripremak se postavlja u donji deo alata (kalupa) i onda se udarom ili pritiskom gornjim delom alata (kalupa) predmet oblikuje; 2. mašine: kovački čekići ili mehaničke prese (ekscentar, frikcione, kolenaste) ili hidraulične prese; 1. kod kovanja na čekićima koristi se otvoren alat; kraća je priprema, jeftiniji alat, ali je veća naknadna obrada i potrebna veća umešnost radnika; koristi se samo za pojedinačnu proizvodnju; 2. kod kovanja na presama koristi se zatvoren alat, što je mnogo češće.
 6. 6. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 7. 7. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 8. 8. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 9. 9. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 10. 10. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 11. 11. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 12. 12. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 13. 13. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Konstrukcione karakteristike dobijenih predmeta postupkom toplog kovanaja: 1. složenost otkovka je ograničena zbog mogućnosti tečenja materija ka kroz alat, 2. otvori se obično samo započnu, a obrađuju se kasnije bušenjem, 3. dodaci za obradu: 0,8-6 mm, 4. visoka čvrstoća otkovka, 5. težina dobijenog otkovka: od 10 g do 250 kg, 6. kvalitet površine: zadovoljavajući, srednja površinska hrapavost: 1,6-25 μm Ra, 7. ostvarene tolerancije mera: od ±0,5 mm do ±6 mm, zavisno od dimenzija otkovka i vrste materijala.
 14. 14. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Hladno istiskivanje Polazni materijal za hladno istiskivanje je prethodno odsečen pripremak. Mogu se kovati materijali tegljivi na sobnoj temperaturi: aluminijum, bakar, cink, legure olova i kalaja i nisko ugljenični čelici. Mogu se obrađivati, ali teško i legirani i nerđajući čelici, legure nikla i titanijuma. Proces hladnog istiskivanja se odvija tako što se pripremak u hladnom stanju stavlja u alat i silom se istiskuje u šupljine alata. Istiskivanje može da bude istosmerno, protiv smerno ili kombinovano. Mašine koje se koriste su: prese veće snage i kontrolisanog hoda (najčešće hidraulične).
 15. 15. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Hladno istiskivanje
 16. 16. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Hladno istiskivanje se primenjuje za izradu obrtnih osno simetričnih predmeta: osovine, glavčine, ventili, šuplji komadi, telo svećice za SUS motore. Karakteristike procesa hladnog istiskivanja: 1. produktivnost: do 2000 kom/h, 2. priprema procesa: nekoliko nedelja, 3. iskorišćenje materijala visoko, vrlo malo je potrebno naknadne mašinske obrade, 4. veoma je važno podmazivanje površina alata (koriste se sredstva na bazi fosfata) da bi se smanjilo trenje, 5. proces je najpovoljniji za količine preko 100.000 komada, ali može da bude isplativo i za manje količine; minimalna količina je oko 5.000 komada, 6. troškovi alata: visoki, 7. cena opreme: visoka, 8. troškovi radnika: niski, 9. naknadna obrada: mala.
 17. 17. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Konstrukcione karakteristike predmeta dobijenih hladnim istiskivanjem: 1. složenost oblika ograničena, važna je simetričnost predmeta, 2. jako dobre mehaničke osobine, 3. dimenzije predmeta: od φ=1,3 do φ=150 mm. 4. kvalitet površine: visok, srednja površinska hrapavost: 0,1-1,6 μm Ra, 1. ostvarene tolerancije mera: od ±0,01 mm do ±0,25 mm, zavisno od dimenzija otkovka.
 18. 18. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Hladno kovanje Polazni materijal za hladno kovanje je šipka, žica. Pogodni su žilavi materijali: ugljenični čelik, aluminijum, bakar i legure olova, legure čelika, nerđajući čelik, cink, magnezijum i legure nikla. Proces hladnog kovanje se odvija isto kao toplo kovanje, samo na hladno. Alat obično na jednom kraju ima otvor a zona deformisanja je ograničena. Osim kovanja može da bude uključeno i sečenje. Alat: horizontalna kovačka mašina.
 19. 19. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Hladno kovanje
 20. 20. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Hladnog kovanje se primenjuje pri izradi: vijaka, eksera, zakovica, osovinica, mala vratila, komponente u elektronici i sl. Karakteristike procesa hladnog kovanje su: 1. produktivnost: 35-120 kom/min, 2. priprema procesa: kratka, 3. iskorišćenje materijala visoko, praktično nema otpada, 4. troškovi alata: srednji, 5. cena opreme: mala do srednja, 6. troškovi radnika: niski, proces je visoko automatizovan.
 21. 21. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Konstrukcione karakteristike predmeta dobijenih hladnim kovanjem: 1. oblici ograničeni: jednostavni, cilindrični, osnosimetrični, 2. mahaničke osobine - odlične, 3. Dimenzije: od φ0,8x1,5 mm do φ50x250 mm, 4. kvalitet površine: zadovoljavajući, srednja površinska hrapavost: 0,8-6,3 μm Ra, 5. ostvarene tolerancije mera: od ±0,01 mm do ±0,25 mm, zavisno od dimenzija otkovka i vrste materijala. 6. naknadna obrada: mala, uglavnom je i nema.
 22. 22. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić 1 OBRADA METALA DEFORMISANJEM 207 2 OBRADA LIMA RAZDVAJANJEM 210 3 OBLIKOVANJE LIMA I ŽICE 211 4 OBRADA PLASTIČNIH MATERIJALA 212 Strana
 23. 23. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Obrada lima razdvajanjem (smicanjem): se realizuje sa polaznim materijalom hladno valjan lim, u tablama ili trakama. Najčešće korišćeni materijali: ugljenični, niskolegirani i nerđajući čelici, legure aluminijuma i legure bakra. Mogu se obrađivati i legure nikla, titanijuma, cinka i magnezijuma. Proces obrade lima razdvajanjem: 1. lim se dovodi u donji deo alata i onda se gornjim delom alata vrši razdvajanje smicanjem; 2. ovde spadaju: sečenje, prosecanje, isecanje, probijanje, fino razdvajanje. 3. mašine: makaze za lim (sečenje), mehaničke prese (imaju brže dejstvo i bolja kontrola pomeranja lima) i hidraulične prese (imaju veću silu i mogućnost kontrole hoda alata - važno kod finog razdvajanja); česte su CNC prese za probijanje, prosecanje i isecanje.
 24. 24. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Proces obrade lima razdvajanjem se primenjuje za izradu raznih delova od lima manjih, srednjih i velikih dimenzija: na aparatima za domaćinstvo, delovi u vazduhoplovstvu i automobilskoj industriji, podloške, zupčanici, delovi mašina. Obrada lima razdvajanjem
 25. 25. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 26. 26. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Karakteristike procesa obrade lima razdvajanjem: 1. produktivnost: do 5.000 kom/h, 2. priprema procesa: nekoliko nedelja, 3. moguć visok stepen automatizacije, 4. iskorišćenost materijala različita, zavisi od krojne šeme, 5. troškovi alata: srednji do veliki, 6. cena opreme: od niskih do veoma velikih, 7. troškovi radnika: od niskih do umerenih, zavisno od stepena automatizacije, 8. naknadna obrada: veoma mala, obično samo čišćenje.
 27. 27. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Konstrukcione karakteristike predmeta dobijenih procesom obrade lima razdvajanjem: 1. složenost: ograničeni oblici, 2. debljina lima: od 0,1 - 13 mm, 3. kvalitet površine dobar, srednja površinska hrapavost: 0,1- 12,5 μm Ra, 4. ostvarene tolerancije mera: od ±0,02 mm do ±1 mm, zavisno od dimenzija otkovka, 5. tolerancije ±0,005 mm.
 28. 28. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić 1 OBRADA METALA DEFORMISANJEM 207 2 OBRADA LIMA RAZDVAJANJEM 210 3 OBLIKOVANJE LIMA I ŽICE 211 4 OBRADA PLASTIČNIH MATERIJALA 212 Strana
 29. 29. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Oblikovanje (savijanje) lima i žice realizuje se polaznim materijalima: traka, odsečak i žica. Materijal: ugljenični, niskolegirani i nerđajući čelici, legure aluminijuma i legure bakra. Mogu se obrađivati i legure nikla, titanijuma, cinka i magnezijuma. Proces oblikovanja lima i žice se realizuje tako što se materijal postavlja pod alat koji ga deformiše savijanjem, izvlačenjem ili istezanjem. Postoje različiti postupci: 1. savijanje lima na kant presi (ramovi, profili), 2. savijanje odsečka na mehaničkoj ili hidrauličnoj presi u alatu, savijanje trake valjcima na rotacionoj mašini, 3. savijanje žice, 4. duboko izvlačenje i istezanje.
 30. 30. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Oblikovanje (savijanje) lima i žice
 31. 31. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 32. 32. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 33. 33. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić
 34. 34. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Oblikovanje (savijanje) lima i žice se primenjuje pri izradi ramova, sudova, konzervi, delova aparata za domaćinstvo, razni sitni savijeni delovi. Karakteristike procesa oblikovanja (savijanja) lima i žice: 1. produktivnost: do 3.000 kom/h, 2. priprema procesa: od nekoliko časova do nekoliko nedelja, 3. moguć visok stepen automatizacije, 4. iskorišćenje materijala visoko (kod savijanja nema otpada), 5. troškovi alata: umereni do visoki, 6. cena opreme: od niskih do visokih, 7. troškovi radnika: niski do umereni, 8. naknadna obrada: mala, eventualno opsecanje i čišćenje.
 35. 35. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Konstrukcione karakteristike predmeta dobijenih oblikovanjem lima i žice: 1. moguća izrada delova složenog oblika, kombinovanjem više postupaka, 2. debljina lima: kod dubokog izvlačenja 0,1-12 mm, kod savijanja do 25 mm, kod oblikovanja valjcima i istezanja do 6 mm, 3. dimenzije predmeta kod dubokog izvlačenja: φ=2mm do φ=600 mm, 1. dimenzije predmeta kod ostalih postupaka: od 10 mm do 1,5 m, 2. problem je promena debljine lima pri savijanju, 3. kvalitet površine dobar (nasleđen od polaznog materijala).
 36. 36. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić 1 OBRADA METALA DEFORMISANJEM 207 2 OBRADA LIMA RAZDVAJANJEM 210 3 OBLIKOVANJE LIMA I ŽICE 211 4 OBRADA PLASTIČNIH MATERIJALA 212 Strana
 37. 37. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Plastični materijali se dobijaju: mešanjem prirodnih ili veštačkih visokomolekularnih jedinjenja (polimera) sa raznovrsnim dodacima. Za proizvodnju proizvoda za široku upotrebu danas se primenjuj dve vrste plastičnih materijala: 1. termoplastični materijali, 2. termostabilni materijali.
 38. 38. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Termoplastični materijali se zagrevanjem dovode u plastično stanje, a oblik dobijen nakon hlađenja očvrsne i zadržava oblik sve dok se ponovo ne zagreje. Ovi se materijali zagrevanjem mogu dovesti u plastično stanje bezbroj puta. Postoje termoplastični materijali na bazi: 1. Celuloze: celuloid ili celofan, a u obliku granula, listova ili ploča različitih debljina. Osobine: Žilavi su, teško zapaljivi, prozirni, otporni prema alkoholu i biljnim uljima. Upotrebljavaju se za izradu delova automobila, cevi za transport nafte, za razna kućišta itd. 2. veštačkih smola.
 39. 39. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Termoplastični materijali na bazi veštačkih smola se dobijaju polimerizacijom ili polikondenzacijom. Neki od najčešćih termoplastičnih materijala dobijenih polimerizacijom su: 1. polivinilhlorid (PVC - koristi se za cevne armature, ventilatore, rezervoare za agresivne tečnosti, za galvanizaciju i elektrolizu, za elektroizolatore, za ambalažu itd.), 2. polietilen (PE - koristi se za izradu predmeta za domaćinstvo, vreća svih dimenzija, boca i druge ambalaže za tečnosti, za vrećice za smrznute proizvode, za velike folije, za vodovodne i kanalizacione cevi), 3. polipropilen (PP - koristi se za izradu delova za domaćinstvo, sanitarne uređaje, za delove automobila, za električne aparate itd.), polistirol (PS - koristi se za izradu ukrasne amabalaže, delova mašina, cevnih i električnih armatura), 4. akrilne plastične mase (providne su, žilave i čvrste, koriste se za svetleće reklame, prozore na avionima i vozilima). Od termoplastičnih materijala dobijenih polikondenzacijom najpoznatiji je najlon koji se prerađuje u veštačka tekstilna vlakna.
 40. 40. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Ubrizgavanje Polazni materijal za proces ubrizgavanja su granule termoplastike. Zagrejane granule se ubrizgavaju pod pritiskom u šupljinu alata; alat se razdvaja i predmet izbacuje iz alata. Primena: za proizvodnju elektro delova, zaptivača, kutija, poklopci za flaše, vešalice, drške.
 41. 41. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Polazni materijal za proces presovanja su prethodno presovana plastika (kao kutija šibice), uglavnom termostabilna plastika. Proces presovanja se realizuje tako što se plastika dovodi u zagrejani model i presovanjem potiskuje da popuni model. Primenjuje se za izradu posuda, poklopaca za kutije, elektro delove, zaptivače. Presovanje Presovanje plastike
 42. 42. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Vakumsko oblikovanje Polazni materijal: list plastike (termoplastični materijali). Proces vakumskog oblikovanja: list plastike se stavi između gornjeg dela (grejni element) i donjeg dela kalupa (kalup je priključen na vakuum pumpu). Kalup se zagreje i usisa vakumom. Posle hlađenja se vadi predmet. Primena: za izradu kada, otvorenih kutija, posuda, ambalaža, auto delovi itd. Vakumsko oblikovanje plastike
 43. 43. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Duvanje Polazni materijal: plastična cev (epruveta, termoplastični materijali). Proces duvanja se realizuje tako što se plastična cev (epruveta), prethodno zagrejana, stavi između dve polovine kalupa i ubaci (duva) se vreli vazduh. Cev se raširi po unutrašnjosti kalupa, ohladi se i izbaci predmet. Može se izvesti duvanje više proizvoda odjednom. Proces duvanja se primenjuje za izradu šupljih predmeta sa relativno tankim zidovima: boce, oblikovane cevi.
 44. 44. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Rotaciono oblikovanje Polazni materijal za proces rotacionog istiskivanja je prašak (termoplastični materijali), ali može i u žitkom stanju. Proces rotacionog istiskivanja se realizuje tako što se praškasti materijal u kalupu greje i istovremeno rotira, tako da nalegne na unutrašnje zidove kalupa, bez pritiska. Kalup rotira istovremeno oko dve ose. Primena: za izradu kofa, kanti, tankovi, kutije i lopti.
 45. 45. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić Istiskivanje (ekstrudiranje) Polazni materijal: granule, prašak, loptice (termoplastični materijali). Proces istiskivanja se realizuje tako što se materijal dovodi kroz levak u grejnu komoru, zagreva i istiskuje zavojnim transporterom kroz alat (kalup) kojim se profiliše. Na izlazu materijal se hladi i odseca. Primena za izradu raznih profila: garnišne, šipke, ploče, cevi, trake, plastificirane žice i kablovi.
 46. 46. Osnovne akademske studije – Studijski program - Inženjerski menadžment Tehnički sistemi 2011. Dušan B. Regodić HVALA NA PAŽNJI

×