SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 32
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Συνέχεια ή Ασυνέχεια;
Παιδαγωγική του γραμματισμού
Γραμματισμός
Αναδυόμενος γραμματισμός
Πρώτος γραμματισμός
Διδασκαλία της γλώσσας
Αλφαβητισμός
Πρακτικές μετάβασης
από το νηπιαγωγείο
στην πρώτη δημοτικού
Τοπίο σύγχυσης σχετικά με
▪ Πώς και πότε κατακτάται ο γραμματισμός
▪ Με ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές ενισχύεται ή
διδάσκεται
Η σύγχυση φαίνεται να επιτείνεται από
▪ έλλειψη ουσιαστικής επιμόρφωσης των εν υπηρεσία εκπαιδευτικών
▪ ασάφεια του περιεχομένου των μεθοδολογικών κατευθύνσεων που
προτείνονται από τα επίσημα εγχειρίδια για τους εκπαιδευτικούς
▪ πληθώρα έκδοσης εγχειριδίων/βοηθημάτων για τους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές από ποικίλους φορείς
▪ κοινωνική απαίτηση για τη σύνδεση της σχολικής γνώσης με την αγορά
εργασίας.
Ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών της προσχολικής ηλικίας
κατέχει γνώσεις και δεξιότητες γραμματισμού όταν
εισέρχεται στο δημοτικό σχολείο
(Αϊδίνης, 2006· Κουτσουβάνου, 2000· Τάφα, 2001·
Γιαννικοπούλου, 2002· Γκουτρουμανίδου, 2010,
Βιβλίο Δασκάλου, Γλώσσα Α΄ Δημοτικού, 2006)
Ερώτημα:
Λαμβάνονται οι γνώσεις αυτές υπόψη με την είσοδο του
παιδιού στην Α΄ Δημοτικού;
5
Φυσικός γραμματισμός
Γραμματισμός/
Γλωσσική ανάπτυξη
Νηπιαγωγείο
(4 – 6 ετών)
Δημοτικό Σχολείο
(Α’ τάξη)
Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο το εγχειρίδια για το
γλωσσικό μάθημα στην Πρώτη τάξη λαμβάνουν υπόψη αυτά
που τα παιδιά γνωρίζουν από το Νηπιαγωγείο ή το
οικογενειακό περιβάλλον.
Πώς, κατά συνέπεια, διασφαλίζεται η συνέχεια αυτών που έχουν
μάθει τα παιδιά στην προσχολική ηλικία με αυτά που
καλούνται να μάθουν στην Πρώτη τάξη;
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(νηπιαγωγοί)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
(δάσκαλοι Α΄ τάξης του
Δημοτικού Σχολείου)
Θεωρητικές αρχές (ΔΕΠΠΣ, Οδηγός Νηπιαγωγού) Θεωρητικές αρχές (ΔΕΠΠΣ, Βιβλίο Δασκάλου)
Γνώσεις των νηπιαγωγών για τη σχέση φυσικού και
συμβατικού γραμματισμού
Γνώσεις των δασκάλων της Α΄τάξης του δημοτικού
σχολείου για τη σχέση φυσικού και συμβατικού
γραμματισμού
Αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τη συνέχεια φυσικού
και συμβατικού γραμματισμού
Αντιλήψεις των δασκάλων της Α΄τάξης του δημοτικού
σχολείου για τη συνέχεια φυσικού και συμβατικού
γραμματισμού
Πρακτικές και οπτική που υιοθετούν για το
γραμματισμό οι νηπιαγωγοί στις τάξεις τους
Πρακτικές των δασκάλων της Α΄ τάξης του δημοτικού
σχολείου.
Ποιο είδος σχέσης μεταξύ φυσικού και συμβατικού
γραμματισμού διαφαίνεται από την οπτική και τις
πρακτικές που υιοθετούνται.
Αν διασφαλίζεται και σε ποιο βαθμό η συνέχεια
μεταξύ φυσικού και συμβατικού γραμματισμού.
8
Αναλυτικά
προγράμματα
Δημοτικό
Σχολείο
(Α’ τάξη)
Νηπιαγωγείο
(4 – 6 ετών)
9
Φυσικός γραμματισμός
Καταγράψτε:
• Τις προσδοκίες σας για τις γνώσεις και δεξιότητες
γραμματισμού όταν εισέρχεται στο νηπιαγωγείο ή
στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου
• Τις αντιλήψεις σας σχετικά με το τι γίνεται στο
νηπιαγωγείο ή στην πρώτη τάξη του δημοτικού
σχολείου αντίστοιχα
• Τις πρακτικές γραμματισμού στις τάξεις σας
Αν δεχθούμε ότι...
η έννοια του γραμματισμού είναι συνδεδεμένη με τη
συμμετοχή σε εγγράμματες πρακτικές, αλλά και με την
έννοια του δικαιώματος
Τότε...
το να είναι κανείς εγγράμματος σημαίνει να είναι
ενεργός, να αισθάνεται άνετα και να έχει αυτοπεποίθηση
μέσα στις εγγράμματες πρακτικές στις οποίες συμμετέχει
(Barton, 2009).
Η ενίσχυση του γραμματισμού στην παιδική
ηλικία συνδέεται με τη μετέπειτα σχολική επιτυχία ή
αποτυχία του παιδιού συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα
στην κοινωνική ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη
και την ανάπτυξη της δημοκρατίας (UNESCO, 2017).
Ως γραμματισμός ορίζεται η «ικανότητα του ατόμου να
αναγνωρίζει, να κατανοεί, να ερμηνεύει, να δημιουργεί, να
επικοινωνεί και να υπολογίζει, χρησιμοποιώντας τον έντυπο λόγο
στις διάφορες μορφές του.
Στο γραμματισμό εμπλέκεται ένα μαθησιακό ‘συνεχές’ που καθιστά
το άτομο ικανό να επιτυγχάνει τους στόχους του, να εξελίσσει τις
γνώσεις του και τη δυναμική του, διασφαλίζοντάς του πλήρη
συμμετοχή στην τοπική, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία»
(UNESCO, 2004: 21).
Ποικίλοι παιδαγωγικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί
παράγοντες αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την
ενίσχυση του γραμματισμού και τη διδασκαλία της
γλώσσας προσδιορίζοντας και τη συγγραφή των
αναλυτικών προγραμμάτων, των συναφών σχολικών
εγχειριδίων και τις θεωρητικές και μεθοδολογικές
προσεγγίσεις που προτείνονται από αυτά για το
νηπιαγωγείο (4-6 ετών) και το δημοτικό σχολείο (6-12
ετών).
Στο ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (2003) και στο ΔΕΠΠΣ της
ελληνικής γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο (2003) για τη
μαθησιακή περιοχή της γλώσσας γίνεται αναφορά σε
σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως:
- η ολιστική προσέγγιση,
- ο αναδυόμενος γραμματισμός,
- η επικοινωνιακή προσέγγιση
- και η λειτουργική χρήση της γλώσσας.
Τα τελευταία χρόνια για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου
φαίνεται να υπάρχει η τάση υιοθέτησης ενός μοντέλου
εξισορροπημένης προσέγγισης (balanced approach)
(Xue & Meisels, 2004˙ Comber & Nichols, 2004˙ Αϊδίνης, 2006˙
Silva Joyce & Feez, 2016˙ Kennedy, et al., 2012˙ Morris, 2015˙
Djonov, Torr, & Stenglin, 2018).
Οι Xue & Meisels αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι
«για να μάθει ένα παιδί να διαβάζει αποτελεσματικά χρειάζεται μια
ισορροπημένη μέθοδο διδασκαλίας η οποία θα περιλαμβάνει αφενός το να
μάθει να σπάει τον κώδικα (αποκωδικοποίηση-learning to break the
code) και αφετέρου την εμπλοκή του σε δραστηριότητες ανάγνωσης και
γραφής που έχουν νόημα (engaging in meaningful reading and writing
activities) για το ίδιο το παιδί» (2004: 222).
Μέσα στο πλαίσιο υιοθέτησης ενός μοντέλου εξισορροπημένης
προσέγγισης του γραμματισμού σημαντικός υποστηρικτικός παράγοντας
θεωρείται η συνέχεια στην κουλτούρα, στις παραδόσεις και στις
εμπειρίες μάθησης που βιώνουν τα παιδιά τόσο στο νηπιαγωγείο όσο
και στο δημοτικό σχολείο (Broström, 2002; Fabian & Dunlop, 2006).
■ πώς προσεγγίζουν οι νηπιαγωγοί τον προφορικό και τον
γραπτό λόγο
■ πώς διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί της Α’ τάξης του
δημοτικού σχολείου ανάγνωση και γραφή
είναι ιδιαίτερα σύνθετα ζητήματα, τα οποία εξαρτώνται
από πολλούς παράγοντες.
Φανταστείτε και υποθέστε μερικούς από αυτούς:
Πρακτικές γραμματισμού
Τι θα ορίζατε ως πρακτικές ενίσχυσης του πρώτου
γραμματισμού;
Τι θα ορίζατε ως εγγράμματες πρακτικές;
Τι θα ορίζατε ως πρακτικές μετάβασης;
Πρακτικές ενίσχυσης ή/και διδασκαλίας
του πρώτου γραμματισμού
οι τεχνικές και πρακτικές με τις οποίες
οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν (λιγότερο ή περισσότερο)
τις προβλεπόμενες από τα αναλυτικά προγράμματα
θεωρητικές αρχές και διδακτικές προσεγγίσεις.
Παραδείγματα πρακτικών γραμματισμού
✓ φωνημική επίγνωση,
✓ αναγνώριση φωνήματος, συλλαβών, λέξεων,
✓ τεχνικές ανάγνωσης,
✓ προφορικός και γραπτός λόγος,
✓ αξιοποίηση βιβλίων και βιβλιοθήκης, δανεισμός βιβλίων, ακρόαση
ιστοριών,
✓ κατάκτηση και διαμόρφωση του λεξιλογίου,
✓ παραγωγή προφορικού λόγου βάσει εικόνων ή με ελεύθερη δημιουργία,
✓ διατύπωση υποθέσεων και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας,
✓ συνειδητοποίηση της σύνδεσης προφορικής και γραπτής γλώσσας,
✓ αντίληψη της στενής σχέσης ακρόασης ομιλίας – ανάγνωσης και γραφής,
✓ επαφή με ποικίλα κειμενικά είδη, κ.α.).
Στο πλαίσιο της εξισορροπημένης
προσέγγισης αναφερθείτε σε πρακτικές
που υιοθετείτε εσείς στις τάξεις σας.
Στο πλαίσιο της συνέχειας των δύο
προγραμμάτων για την ομαλή μετάβαση
των νηπίων στην πρώτη τάξη του δημοτικού
σχολείου τι θα προτείνατε;
Το πρόγραμμα διδασκαλίας της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο δεν μπορεί να
παραγνωρίζει και να υποτιμά τις εμπειρίες και γνώσεις των παιδιών που
έχουν κατακτηθεί στο οικογενειακό περιβάλλον και στο νηπιαγωγείο.
Ο σχολικός γραμματισμός αποτελεί συνέχεια του πρώτου/φυσικού
γραμματισμού (Hasan 1989, Ματσαγγούρας 2007), όχι μόνο γιατί έπεται
χρονικά αλλά γιατί ο σχολικός γραμματισμός οφείλει να οικοδομηθεί στις
βάσεις του φυσικού,
αφού ο φυσικός και ο σχολικός γραμματισμός δεν είναι διακριτά στάδια αλλά
εφαπτόμενα μέρη ενός συνεχούς.
25
Συνέπειες:
• κόβεται το νήμα της συνέχειας από την προσχολική στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
• προβληματική ασυνέχεια ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας
• διακόπτεται η εξελικτική πορεία του παιδιού προς την
κατάκτηση του γραμματισμού, καθώς διαγράφονται αυτόματα,
ουσιαστικά ως μη υπάρχοντα, τα επιτεύγματα που συσωρευτικά
κατέκτησαν τα παιδιά τα προηγούμενα δύο χρόνια κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο.
26
Επιλογικά
Σύμφωνα με το βασικό σκοπό του αναλυτικού προγράμματος
του νηπιαγωγείου η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο
στοιχείο του εκπαιδευτικού μας συστήματος (ΔΕΠΠΣ 2003) και γι’
αυτό ο εθνικός σχεδιασμός ενός δομημένου πλαισίου μετάβασης
από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο φαίνεται σήμερα
περισσότερο από ποτέ να αποτελεί σημαντική ανάγκη.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται η σύνδεση των δύο
προγραμμάτων, ώστε να διαφανεί η συσχέτισή τους καθώς και η
συνέχεια που πρέπει να υπάρχει στις πρακτικές που προτείνονται
και πρέπει να υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς και των δύο
βαθμίδων.
Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι της πρώτης οφείλουν να:
- ανταλλάσσουν πληροφορίες αναφορικά με το
αναλυτικό πρόγραμμα και να το τροποποιούν
κατάλληλα για να υπάρχει συνέχεια στα προγράμματα
σπουδών (NCEDL, 2002), ώστε τα παιδιά να βιώνουν
συνέχεια στη διαδικασία μάθησής τους (CEOM,
2010: 4) και να επιτυγχάνεται η ευρύτερη μελλοντική
πρόοδό τους (DEECD, 2009).
Ως εκ τούτου, προκύπτει το ζήτημα της
ανάγκης ενιαιοποίησης των δύο
προγραμμάτων, νηπιαγωγείου και πρώτης
τάξης, ειδικότερα όσον αφορά τη μαθησιακή
περιοχή της γλώσσας;
Ενιαιοποίηση των δύο προγραμμάτων
«Η υιοθέτηση κοινής παιδαγωγικής προσέγγισης, κοινών παιδαγωγικών
και θεωρητικών αρχών, στόχων, περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και
μάθησης, ενός εφάμιλλου μαθησιακού περιβάλλοντος στα δύο αναλυτικά
προγράμματα»
Η εξυπηρέτηση κοινών σκοπών υπό το πρίσμα της οπτικής μιας
εξισορροπημένης προσέγγισης και ενίσχυσης του φυσικού
γραμματισμού αποτελεί ζητούμενο και αναγκαία συνθήκη για την
ύπαρξη της συνέχειας του προγράμματος της γλώσσας.
Η οργάνωση ενός θεσμικού πλαισίου αλληλεπίδρασης των
δύο βαθμίδων, η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης (learning
communities) και η υιοθέτηση μεθοδολογικών προσεγγίσεων
βασισμένων στην έρευνα δράσης (action research) θα
δημιουργούσε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να λειτουργήσει
ως γέφυρα μεταξύ του νηπιαγωγείου και της πρώτης σχολικής
βαθμίδας εκπαίδευσης με προφανή θετικά αποτελέσματα για
τους μικρούς μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική
κοινότητα ευρύτερα.
Σας ευχαριστώ πολύ
Ζωή Αποστόλου

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Συνέχεια ή Ασυνέχεια;

διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσαδιδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσαatzikakou
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdf
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdfΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdf
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdfZoeApostolouAndreado
 
Διπλωματική Εργασία - ΠΜΣ ΤΠΕΕ
Διπλωματική Εργασία - ΠΜΣ ΤΠΕΕΔιπλωματική Εργασία - ΠΜΣ ΤΠΕΕ
Διπλωματική Εργασία - ΠΜΣ ΤΠΕΕArgiro Nitsa
 
1 theory το μοντέλο του ρόμβου
1 theory το μοντέλο του ρόμβου1 theory το μοντέλο του ρόμβου
1 theory το μοντέλο του ρόμβουgalza
 
σεναρια
σεναριασεναρια
σεναριαnikimila
 
σεναρια
σεναριασεναρια
σεναριαALEKA64
 
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣANNA SARAFIANOU
 
Σχεδιάζοντας Αναλυτικά Προγράμματα με βάση το ΕΠΣ - ΞΓ
 Σχεδιάζοντας Αναλυτικά Προγράμματα με βάση το ΕΠΣ - ΞΓ Σχεδιάζοντας Αναλυτικά Προγράμματα με βάση το ΕΠΣ - ΞΓ
Σχεδιάζοντας Αναλυτικά Προγράμματα με βάση το ΕΠΣ - ΞΓgkantidou
 
σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησBill Smyrnios
 
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕ
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕ
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕcharalampatou
 
Διαδικασία Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου
Διαδικασία Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του ΣχολείουΔιαδικασία Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου
Διαδικασία Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του ΣχολείουΙωαννα Χαλκιά
 
145836,Γ2, 09-10-2013, Οδηγιες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2013-2014
145836,Γ2, 09-10-2013, Οδηγιες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2013-2014145836,Γ2, 09-10-2013, Οδηγιες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2013-2014
145836,Γ2, 09-10-2013, Οδηγιες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2013-2014Μεταξούλα Μανικάρου
 
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012mary pap
 
Aναλυτικά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια
Aναλυτικά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδιαAναλυτικά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια
Aναλυτικά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδιαΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
 
Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα
Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματαΟδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα
Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματαAngel
 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝGeorgia Sofi
 
Λεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Λεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην ΕκπαίδευσηΛεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Λεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην ΕκπαίδευσηGeorgia Kazakou
 

Ähnlich wie ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Συνέχεια ή Ασυνέχεια; (20)

διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσαδιδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
διδακτική πρόταση για τη νεοελληνική γλωσσα
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdf
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdfΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdf
ΕΝΟΤΗΤΑ 11_ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ_ΓΛΩΣΣΑ_PDF.pdf
 
Διπλωματική Εργασία - ΠΜΣ ΤΠΕΕ
Διπλωματική Εργασία - ΠΜΣ ΤΠΕΕΔιπλωματική Εργασία - ΠΜΣ ΤΠΕΕ
Διπλωματική Εργασία - ΠΜΣ ΤΠΕΕ
 
1 theory το μοντέλο του ρόμβου
1 theory το μοντέλο του ρόμβου1 theory το μοντέλο του ρόμβου
1 theory το μοντέλο του ρόμβου
 
σεναρια
σεναριασεναρια
σεναρια
 
σεναρια
σεναριασεναρια
σεναρια
 
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 
Σχεδιάζοντας Αναλυτικά Προγράμματα με βάση το ΕΠΣ - ΞΓ
 Σχεδιάζοντας Αναλυτικά Προγράμματα με βάση το ΕΠΣ - ΞΓ Σχεδιάζοντας Αναλυτικά Προγράμματα με βάση το ΕΠΣ - ΞΓ
Σχεδιάζοντας Αναλυτικά Προγράμματα με βάση το ΕΠΣ - ΞΓ
 
Paradeigmata grammatismou
Paradeigmata grammatismouParadeigmata grammatismou
Paradeigmata grammatismou
 
σχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
 
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕ
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕ
ΙΕΠ οδηγός επιμορφωσης ΔΕ
 
Διαδικασία Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου
Διαδικασία Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του ΣχολείουΔιαδικασία Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου
Διαδικασία Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου
 
145836,Γ2, 09-10-2013, Οδηγιες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2013-2014
145836,Γ2, 09-10-2013, Οδηγιες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2013-2014145836,Γ2, 09-10-2013, Οδηγιες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2013-2014
145836,Γ2, 09-10-2013, Οδηγιες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2013-2014
 
KALI
KALIKALI
KALI
 
131001 odigies a_gumnasio
131001 odigies a_gumnasio131001 odigies a_gumnasio
131001 odigies a_gumnasio
 
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
Ημερίδα για τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο 10 09-2012
 
Aναλυτικά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια
Aναλυτικά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδιαAναλυτικά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια
Aναλυτικά προγράμματα σπουδών και σχολικά εγχειρίδια
 
Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα
Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματαΟδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα
Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα
 
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
 
Λεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Λεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην ΕκπαίδευσηΛεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Λεξικό οικονομικών Όρων - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαίδευση
 

Mehr von ZoeApostolouAndreado

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση_η...
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση_η...Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση_η...
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση_η...ZoeApostolouAndreado
 
Ένας περίπατος στον γαλαξία μας_Νηπιαγωγείο Αβύθου_Σύρος 21 Οκτωβρίου 2023_Συ...
Ένας περίπατος στον γαλαξία μας_Νηπιαγωγείο Αβύθου_Σύρος 21 Οκτωβρίου 2023_Συ...Ένας περίπατος στον γαλαξία μας_Νηπιαγωγείο Αβύθου_Σύρος 21 Οκτωβρίου 2023_Συ...
Ένας περίπατος στον γαλαξία μας_Νηπιαγωγείο Αβύθου_Σύρος 21 Οκτωβρίου 2023_Συ...ZoeApostolouAndreado
 
Με ένα κόκκινο μπαλόνι_Σύρος_Οκτώβριος 2023_1ο Νηπιαγωγείο Ρίου.pdf
Με ένα κόκκινο μπαλόνι_Σύρος_Οκτώβριος 2023_1ο Νηπιαγωγείο Ρίου.pdfΜε ένα κόκκινο μπαλόνι_Σύρος_Οκτώβριος 2023_1ο Νηπιαγωγείο Ρίου.pdf
Με ένα κόκκινο μπαλόνι_Σύρος_Οκτώβριος 2023_1ο Νηπιαγωγείο Ρίου.pdfZoeApostolouAndreado
 
Συνέχεια ή Ασυνέχεια. Πρακτικές συνεργασίας για την ομαλή μετάβαση από το νηπ...
Συνέχεια ή Ασυνέχεια. Πρακτικές συνεργασίας για την ομαλή μετάβαση από το νηπ...Συνέχεια ή Ασυνέχεια. Πρακτικές συνεργασίας για την ομαλή μετάβαση από το νηπ...
Συνέχεια ή Ασυνέχεια. Πρακτικές συνεργασίας για την ομαλή μετάβαση από το νηπ...ZoeApostolouAndreado
 
Factors_Affecting_Response_Rates_of_The_Web_Survey.pdf
Factors_Affecting_Response_Rates_of_The_Web_Survey.pdfFactors_Affecting_Response_Rates_of_The_Web_Survey.pdf
Factors_Affecting_Response_Rates_of_The_Web_Survey.pdfZoeApostolouAndreado
 
Literacy: A Lifelong Process Through a Balanced Literacy Approach
Literacy: A Lifelong Process Through a Balanced Literacy ApproachLiteracy: A Lifelong Process Through a Balanced Literacy Approach
Literacy: A Lifelong Process Through a Balanced Literacy ApproachZoeApostolouAndreado
 
Perspectives for project-based STE(A)M activities in early childhood education
Perspectives for project-based STE(A)M activities in early childhood educationPerspectives for project-based STE(A)M activities in early childhood education
Perspectives for project-based STE(A)M activities in early childhood educationZoeApostolouAndreado
 
5th INTERNATIONAL CULTURE ART AND LITERATURE CONGRESS.pdf
5th INTERNATIONAL CULTURE ART AND LITERATURE CONGRESS.pdf5th INTERNATIONAL CULTURE ART AND LITERATURE CONGRESS.pdf
5th INTERNATIONAL CULTURE ART AND LITERATURE CONGRESS.pdfZoeApostolouAndreado
 
Από τη Σύρο στο Παρίσι.pdf
Από τη Σύρο στο Παρίσι.pdfΑπό τη Σύρο στο Παρίσι.pdf
Από τη Σύρο στο Παρίσι.pdfZoeApostolouAndreado
 

Mehr von ZoeApostolouAndreado (11)

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση_η...
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση_η...Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση_η...
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία μαθημάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση_η...
 
Ένας περίπατος στον γαλαξία μας_Νηπιαγωγείο Αβύθου_Σύρος 21 Οκτωβρίου 2023_Συ...
Ένας περίπατος στον γαλαξία μας_Νηπιαγωγείο Αβύθου_Σύρος 21 Οκτωβρίου 2023_Συ...Ένας περίπατος στον γαλαξία μας_Νηπιαγωγείο Αβύθου_Σύρος 21 Οκτωβρίου 2023_Συ...
Ένας περίπατος στον γαλαξία μας_Νηπιαγωγείο Αβύθου_Σύρος 21 Οκτωβρίου 2023_Συ...
 
Με ένα κόκκινο μπαλόνι_Σύρος_Οκτώβριος 2023_1ο Νηπιαγωγείο Ρίου.pdf
Με ένα κόκκινο μπαλόνι_Σύρος_Οκτώβριος 2023_1ο Νηπιαγωγείο Ρίου.pdfΜε ένα κόκκινο μπαλόνι_Σύρος_Οκτώβριος 2023_1ο Νηπιαγωγείο Ρίου.pdf
Με ένα κόκκινο μπαλόνι_Σύρος_Οκτώβριος 2023_1ο Νηπιαγωγείο Ρίου.pdf
 
Συνέχεια ή Ασυνέχεια. Πρακτικές συνεργασίας για την ομαλή μετάβαση από το νηπ...
Συνέχεια ή Ασυνέχεια. Πρακτικές συνεργασίας για την ομαλή μετάβαση από το νηπ...Συνέχεια ή Ασυνέχεια. Πρακτικές συνεργασίας για την ομαλή μετάβαση από το νηπ...
Συνέχεια ή Ασυνέχεια. Πρακτικές συνεργασίας για την ομαλή μετάβαση από το νηπ...
 
Factors_Affecting_Response_Rates_of_The_Web_Survey.pdf
Factors_Affecting_Response_Rates_of_The_Web_Survey.pdfFactors_Affecting_Response_Rates_of_The_Web_Survey.pdf
Factors_Affecting_Response_Rates_of_The_Web_Survey.pdf
 
Literacy: A Lifelong Process Through a Balanced Literacy Approach
Literacy: A Lifelong Process Through a Balanced Literacy ApproachLiteracy: A Lifelong Process Through a Balanced Literacy Approach
Literacy: A Lifelong Process Through a Balanced Literacy Approach
 
Perspectives for project-based STE(A)M activities in early childhood education
Perspectives for project-based STE(A)M activities in early childhood educationPerspectives for project-based STE(A)M activities in early childhood education
Perspectives for project-based STE(A)M activities in early childhood education
 
5th INTERNATIONAL CULTURE ART AND LITERATURE CONGRESS.pdf
5th INTERNATIONAL CULTURE ART AND LITERATURE CONGRESS.pdf5th INTERNATIONAL CULTURE ART AND LITERATURE CONGRESS.pdf
5th INTERNATIONAL CULTURE ART AND LITERATURE CONGRESS.pdf
 
ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.pdf
ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.pdfΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.pdf
ΖΩΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.pdf
 
Από τη Σύρο στο Παρίσι.pdf
Από τη Σύρο στο Παρίσι.pdfΑπό τη Σύρο στο Παρίσι.pdf
Από τη Σύρο στο Παρίσι.pdf
 
From Syros to Paris.pdf
From Syros to Paris.pdfFrom Syros to Paris.pdf
From Syros to Paris.pdf
 

Kürzlich hochgeladen

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptxΠαγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptxΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝChrisa Kokorikou
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfpaskoron
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝDimitra Mylonaki
 
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptxΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx7gymnasiokavalas
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουVasiliki Matiaki
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"margaritathymara1
 
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση                 χρόνουΔιαχείριση                 χρόνου
Διαχείριση χρόνουDimitra Mylonaki
 
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptxΑπειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptxgogol1964
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφεςDimitra Mylonaki
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfChrisa Kokorikou
 
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση;
Τι είναι σεξουαλική       διαπαιδαγώγηση;Τι είναι σεξουαλική       διαπαιδαγώγηση;
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση;Dimitra Mylonaki
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdfMaria Koufopoulou
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχείαbasket20032020
 
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής ΑνατολήςΜ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής ΑνατολήςEvangelia Patera
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝίκος Θεοτοκάτος
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣEvangelia Patera
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfChrisa Kokorikou
 
Το γράμμα από την Α και Β τάξη του σχολείου μας.pptx
Το γράμμα από την Α και Β τάξη του σχολείου μας.pptxΤο γράμμα από την Α και Β τάξη του σχολείου μας.pptx
Το γράμμα από την Α και Β τάξη του σχολείου μας.pptx36dimperist
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptxΠαγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου-συγγραφείς.pptx
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
 
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdfepal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
epal_panellinies_2024_exetaseis_egkyklios.pdf
 
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝΙπτάμενη        σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ιπτάμενη σκάφη ΚΟΜΙΚ ΠΑΙΔΙΩΝ
 
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptxΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
ΚΠΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ.pptx
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά ΛυκείουΟ μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
Ο μοναχισμός στις διάφορες θρησκείες. Θρησκευτικά Λυκείου
 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ECOMOBILITY "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ!"
 
Διαχείριση χρόνου
Διαχείριση                 χρόνουΔιαχείριση                 χρόνου
Διαχείριση χρόνου
 
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptxΑπειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
Απειλούμενα είδη_ Μεσογειακή Φώκια monachus monachus.pptx
 
Οι δικές μας αεροσκάφες
Οι δικές μας          αεροσκάφεςΟι δικές μας          αεροσκάφες
Οι δικές μας αεροσκάφες
 
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdfΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
ΡΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ-les droits des animaux.pdf
 
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση;
Τι είναι σεξουαλική       διαπαιδαγώγηση;Τι είναι σεξουαλική       διαπαιδαγώγηση;
Τι είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση;
 
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
15η ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ Ε ΤΑΞΗ :ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.pdf
 
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά ΣτοιχείαΔιαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
Διαχείρηση Gmail - Βήμα προς Βήμα - Βασικά Στοιχεία
 
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής ΑνατολήςΜ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
Μ. Κωνσταντίνος: Εκχριστιανισμός και ισχυροποίηση της ρωμαϊκής Ανατολής
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 10.2.3 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ A΄-Η ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
 
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdfΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
ΣΤ2 -ΕΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΜΑΖΙ-ΦΙΛΟΙ ΠΑΝΤΟΤΙΝΟΙ .pdf
 
Το γράμμα από την Α και Β τάξη του σχολείου μας.pptx
Το γράμμα από την Α και Β τάξη του σχολείου μας.pptxΤο γράμμα από την Α και Β τάξη του σχολείου μας.pptx
Το γράμμα από την Α και Β τάξη του σχολείου μας.pptx
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Συνέχεια ή Ασυνέχεια;

 • 1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Συνέχεια ή Ασυνέχεια;
 • 2. Παιδαγωγική του γραμματισμού Γραμματισμός Αναδυόμενος γραμματισμός Πρώτος γραμματισμός Διδασκαλία της γλώσσας Αλφαβητισμός Πρακτικές μετάβασης από το νηπιαγωγείο στην πρώτη δημοτικού
 • 3. Τοπίο σύγχυσης σχετικά με ▪ Πώς και πότε κατακτάται ο γραμματισμός ▪ Με ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές ενισχύεται ή διδάσκεται
 • 4. Η σύγχυση φαίνεται να επιτείνεται από ▪ έλλειψη ουσιαστικής επιμόρφωσης των εν υπηρεσία εκπαιδευτικών ▪ ασάφεια του περιεχομένου των μεθοδολογικών κατευθύνσεων που προτείνονται από τα επίσημα εγχειρίδια για τους εκπαιδευτικούς ▪ πληθώρα έκδοσης εγχειριδίων/βοηθημάτων για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές από ποικίλους φορείς ▪ κοινωνική απαίτηση για τη σύνδεση της σχολικής γνώσης με την αγορά εργασίας.
 • 5. Ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών της προσχολικής ηλικίας κατέχει γνώσεις και δεξιότητες γραμματισμού όταν εισέρχεται στο δημοτικό σχολείο (Αϊδίνης, 2006· Κουτσουβάνου, 2000· Τάφα, 2001· Γιαννικοπούλου, 2002· Γκουτρουμανίδου, 2010, Βιβλίο Δασκάλου, Γλώσσα Α΄ Δημοτικού, 2006) Ερώτημα: Λαμβάνονται οι γνώσεις αυτές υπόψη με την είσοδο του παιδιού στην Α΄ Δημοτικού; 5
 • 7. Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο το εγχειρίδια για το γλωσσικό μάθημα στην Πρώτη τάξη λαμβάνουν υπόψη αυτά που τα παιδιά γνωρίζουν από το Νηπιαγωγείο ή το οικογενειακό περιβάλλον. Πώς, κατά συνέπεια, διασφαλίζεται η συνέχεια αυτών που έχουν μάθει τα παιδιά στην προσχολική ηλικία με αυτά που καλούνται να μάθουν στην Πρώτη τάξη;
 • 8. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (νηπιαγωγοί) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (δάσκαλοι Α΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου) Θεωρητικές αρχές (ΔΕΠΠΣ, Οδηγός Νηπιαγωγού) Θεωρητικές αρχές (ΔΕΠΠΣ, Βιβλίο Δασκάλου) Γνώσεις των νηπιαγωγών για τη σχέση φυσικού και συμβατικού γραμματισμού Γνώσεις των δασκάλων της Α΄τάξης του δημοτικού σχολείου για τη σχέση φυσικού και συμβατικού γραμματισμού Αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τη συνέχεια φυσικού και συμβατικού γραμματισμού Αντιλήψεις των δασκάλων της Α΄τάξης του δημοτικού σχολείου για τη συνέχεια φυσικού και συμβατικού γραμματισμού Πρακτικές και οπτική που υιοθετούν για το γραμματισμό οι νηπιαγωγοί στις τάξεις τους Πρακτικές των δασκάλων της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Ποιο είδος σχέσης μεταξύ φυσικού και συμβατικού γραμματισμού διαφαίνεται από την οπτική και τις πρακτικές που υιοθετούνται. Αν διασφαλίζεται και σε ποιο βαθμό η συνέχεια μεταξύ φυσικού και συμβατικού γραμματισμού. 8
 • 10. Καταγράψτε: • Τις προσδοκίες σας για τις γνώσεις και δεξιότητες γραμματισμού όταν εισέρχεται στο νηπιαγωγείο ή στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου • Τις αντιλήψεις σας σχετικά με το τι γίνεται στο νηπιαγωγείο ή στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου αντίστοιχα • Τις πρακτικές γραμματισμού στις τάξεις σας
 • 11. Αν δεχθούμε ότι... η έννοια του γραμματισμού είναι συνδεδεμένη με τη συμμετοχή σε εγγράμματες πρακτικές, αλλά και με την έννοια του δικαιώματος Τότε... το να είναι κανείς εγγράμματος σημαίνει να είναι ενεργός, να αισθάνεται άνετα και να έχει αυτοπεποίθηση μέσα στις εγγράμματες πρακτικές στις οποίες συμμετέχει (Barton, 2009).
 • 12. Η ενίσχυση του γραμματισμού στην παιδική ηλικία συνδέεται με τη μετέπειτα σχολική επιτυχία ή αποτυχία του παιδιού συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στην κοινωνική ευημερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανάπτυξη της δημοκρατίας (UNESCO, 2017).
 • 13. Ως γραμματισμός ορίζεται η «ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει, να κατανοεί, να ερμηνεύει, να δημιουργεί, να επικοινωνεί και να υπολογίζει, χρησιμοποιώντας τον έντυπο λόγο στις διάφορες μορφές του. Στο γραμματισμό εμπλέκεται ένα μαθησιακό ‘συνεχές’ που καθιστά το άτομο ικανό να επιτυγχάνει τους στόχους του, να εξελίσσει τις γνώσεις του και τη δυναμική του, διασφαλίζοντάς του πλήρη συμμετοχή στην τοπική, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία» (UNESCO, 2004: 21).
 • 14. Ποικίλοι παιδαγωγικοί, κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν την ενίσχυση του γραμματισμού και τη διδασκαλία της γλώσσας προσδιορίζοντας και τη συγγραφή των αναλυτικών προγραμμάτων, των συναφών σχολικών εγχειριδίων και τις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που προτείνονται από αυτά για το νηπιαγωγείο (4-6 ετών) και το δημοτικό σχολείο (6-12 ετών).
 • 15. Στο ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (2003) και στο ΔΕΠΠΣ της ελληνικής γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο (2003) για τη μαθησιακή περιοχή της γλώσσας γίνεται αναφορά σε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, όπως: - η ολιστική προσέγγιση, - ο αναδυόμενος γραμματισμός, - η επικοινωνιακή προσέγγιση - και η λειτουργική χρήση της γλώσσας.
 • 16. Τα τελευταία χρόνια για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου φαίνεται να υπάρχει η τάση υιοθέτησης ενός μοντέλου εξισορροπημένης προσέγγισης (balanced approach) (Xue & Meisels, 2004˙ Comber & Nichols, 2004˙ Αϊδίνης, 2006˙ Silva Joyce & Feez, 2016˙ Kennedy, et al., 2012˙ Morris, 2015˙ Djonov, Torr, & Stenglin, 2018).
 • 17. Οι Xue & Meisels αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «για να μάθει ένα παιδί να διαβάζει αποτελεσματικά χρειάζεται μια ισορροπημένη μέθοδο διδασκαλίας η οποία θα περιλαμβάνει αφενός το να μάθει να σπάει τον κώδικα (αποκωδικοποίηση-learning to break the code) και αφετέρου την εμπλοκή του σε δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής που έχουν νόημα (engaging in meaningful reading and writing activities) για το ίδιο το παιδί» (2004: 222). Μέσα στο πλαίσιο υιοθέτησης ενός μοντέλου εξισορροπημένης προσέγγισης του γραμματισμού σημαντικός υποστηρικτικός παράγοντας θεωρείται η συνέχεια στην κουλτούρα, στις παραδόσεις και στις εμπειρίες μάθησης που βιώνουν τα παιδιά τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο δημοτικό σχολείο (Broström, 2002; Fabian & Dunlop, 2006).
 • 18.
 • 19. ■ πώς προσεγγίζουν οι νηπιαγωγοί τον προφορικό και τον γραπτό λόγο ■ πώς διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου ανάγνωση και γραφή είναι ιδιαίτερα σύνθετα ζητήματα, τα οποία εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Φανταστείτε και υποθέστε μερικούς από αυτούς:
 • 20. Πρακτικές γραμματισμού Τι θα ορίζατε ως πρακτικές ενίσχυσης του πρώτου γραμματισμού; Τι θα ορίζατε ως εγγράμματες πρακτικές; Τι θα ορίζατε ως πρακτικές μετάβασης;
 • 21. Πρακτικές ενίσχυσης ή/και διδασκαλίας του πρώτου γραμματισμού οι τεχνικές και πρακτικές με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί υλοποιούν (λιγότερο ή περισσότερο) τις προβλεπόμενες από τα αναλυτικά προγράμματα θεωρητικές αρχές και διδακτικές προσεγγίσεις.
 • 22. Παραδείγματα πρακτικών γραμματισμού ✓ φωνημική επίγνωση, ✓ αναγνώριση φωνήματος, συλλαβών, λέξεων, ✓ τεχνικές ανάγνωσης, ✓ προφορικός και γραπτός λόγος, ✓ αξιοποίηση βιβλίων και βιβλιοθήκης, δανεισμός βιβλίων, ακρόαση ιστοριών, ✓ κατάκτηση και διαμόρφωση του λεξιλογίου, ✓ παραγωγή προφορικού λόγου βάσει εικόνων ή με ελεύθερη δημιουργία, ✓ διατύπωση υποθέσεων και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, ✓ συνειδητοποίηση της σύνδεσης προφορικής και γραπτής γλώσσας, ✓ αντίληψη της στενής σχέσης ακρόασης ομιλίας – ανάγνωσης και γραφής, ✓ επαφή με ποικίλα κειμενικά είδη, κ.α.).
 • 23. Στο πλαίσιο της εξισορροπημένης προσέγγισης αναφερθείτε σε πρακτικές που υιοθετείτε εσείς στις τάξεις σας.
 • 24. Στο πλαίσιο της συνέχειας των δύο προγραμμάτων για την ομαλή μετάβαση των νηπίων στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου τι θα προτείνατε;
 • 25. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της γλώσσας στο δημοτικό σχολείο δεν μπορεί να παραγνωρίζει και να υποτιμά τις εμπειρίες και γνώσεις των παιδιών που έχουν κατακτηθεί στο οικογενειακό περιβάλλον και στο νηπιαγωγείο. Ο σχολικός γραμματισμός αποτελεί συνέχεια του πρώτου/φυσικού γραμματισμού (Hasan 1989, Ματσαγγούρας 2007), όχι μόνο γιατί έπεται χρονικά αλλά γιατί ο σχολικός γραμματισμός οφείλει να οικοδομηθεί στις βάσεις του φυσικού, αφού ο φυσικός και ο σχολικός γραμματισμός δεν είναι διακριτά στάδια αλλά εφαπτόμενα μέρη ενός συνεχούς. 25
 • 26. Συνέπειες: • κόβεται το νήμα της συνέχειας από την προσχολική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση • προβληματική ασυνέχεια ως προς τις μεθόδους διδασκαλίας • διακόπτεται η εξελικτική πορεία του παιδιού προς την κατάκτηση του γραμματισμού, καθώς διαγράφονται αυτόματα, ουσιαστικά ως μη υπάρχοντα, τα επιτεύγματα που συσωρευτικά κατέκτησαν τα παιδιά τα προηγούμενα δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο. 26
 • 27. Επιλογικά Σύμφωνα με το βασικό σκοπό του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού μας συστήματος (ΔΕΠΠΣ 2003) και γι’ αυτό ο εθνικός σχεδιασμός ενός δομημένου πλαισίου μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο φαίνεται σήμερα περισσότερο από ποτέ να αποτελεί σημαντική ανάγκη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται η σύνδεση των δύο προγραμμάτων, ώστε να διαφανεί η συσχέτισή τους καθώς και η συνέχεια που πρέπει να υπάρχει στις πρακτικές που προτείνονται και πρέπει να υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων.
 • 28. Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι της πρώτης οφείλουν να: - ανταλλάσσουν πληροφορίες αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα και να το τροποποιούν κατάλληλα για να υπάρχει συνέχεια στα προγράμματα σπουδών (NCEDL, 2002), ώστε τα παιδιά να βιώνουν συνέχεια στη διαδικασία μάθησής τους (CEOM, 2010: 4) και να επιτυγχάνεται η ευρύτερη μελλοντική πρόοδό τους (DEECD, 2009).
 • 29. Ως εκ τούτου, προκύπτει το ζήτημα της ανάγκης ενιαιοποίησης των δύο προγραμμάτων, νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης, ειδικότερα όσον αφορά τη μαθησιακή περιοχή της γλώσσας;
 • 30. Ενιαιοποίηση των δύο προγραμμάτων «Η υιοθέτηση κοινής παιδαγωγικής προσέγγισης, κοινών παιδαγωγικών και θεωρητικών αρχών, στόχων, περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, ενός εφάμιλλου μαθησιακού περιβάλλοντος στα δύο αναλυτικά προγράμματα» Η εξυπηρέτηση κοινών σκοπών υπό το πρίσμα της οπτικής μιας εξισορροπημένης προσέγγισης και ενίσχυσης του φυσικού γραμματισμού αποτελεί ζητούμενο και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη της συνέχειας του προγράμματος της γλώσσας.
 • 31. Η οργάνωση ενός θεσμικού πλαισίου αλληλεπίδρασης των δύο βαθμίδων, η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης (learning communities) και η υιοθέτηση μεθοδολογικών προσεγγίσεων βασισμένων στην έρευνα δράσης (action research) θα δημιουργούσε ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ του νηπιαγωγείου και της πρώτης σχολικής βαθμίδας εκπαίδευσης με προφανή θετικά αποτελέσματα για τους μικρούς μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς και τη σχολική κοινότητα ευρύτερα.