Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

знайомство з дисципліною тек

400 Aufrufe

Veröffentlicht am

знайомство з дисципліною тек

Veröffentlicht in: Ingenieurwesen
  • Als Erste(r) kommentieren

знайомство з дисципліною тек

  1. 1. Серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, нельзя решить на том же уровне мышления, на котором они возникли. 1935 Альберт Ейнштейн знайомство з дисципліною ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ Викладач ТЕК Миколаївського НАУ Завірюха Микола Володимирович
  2. 2. Структура курсу Основи технічної творчості Лекції 8 год Практичні заняття 8 год Самостійна робота 38 год 54 год (1,5 кредитів)
  3. 3. Основи технічної творчості Місце дисципліни • Навчальна дисципліна «Основи технічної творчості» є обов’язковою дисципліною інженерних спеціальностей і формує професійні знання у студентів напрямку підготовки 6.100202 «Процеси, машини та обладнання АПВ». Набуті знання і вміння використовуються при роботі в наукових закладах та на виробництві, чи при продовженні навчання у магістратурі. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати • - питання діалектики технічних систем; • - методи пошуку нових технічних рішень; • - принципи рішення технічних протиріч; • - питання, що стосуються патентознавства; • - охорона інтелектуальних прав. У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти • застосовувати методи пошуку нових технічних рішень і принципи рішення технічних протиріч при подоланні технічних протиріч; • складати заявку на патент України на корисну модель; • підготувати фахівців до самостійної роботи на посадах науково-дослідних і виробничих установ та закладів аграрно-технічного профілю, сервісних і консультаційних служб.
  4. 4. Основи технічної творчості Орієнтовна тематика занять • ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ: Основні поняття та визначення дисципліни • ЛЕКЦІЯ №2: Курсова, дипломна, магістерська роботи: написання, оформлення, захист • ЛЕКЦІЯ №3: Форми впровадження результатів наукового дослідження • ЛЕКЦІЯ №4: Оформлення результатів наукового дослідженняЛекції • Практичне заняття №1. Винахід та корисна модель, як об’єкти правової охорони. Оформлення документів • Практичне заняття №2. Патентний пошук. Загальні вимоги до змісту документів заявки • Практичне заняття №3. Опис винаходу (корисної моделі). Формула винаходу. Креслення. Реферат. • Практичне заняття №4. Процедура розгляду, затвердження та отримання патенту України на винахід Практичні заняття
  5. 5. Каково ваше сообщение?Дякую за увагу!

×