Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Detailed lesson plan in filipino

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Detailed lesson plan in filipino (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Detailed lesson plan in filipino

  1. 1. Republic of the Philippines ILOCOS SUR POLYTECHNIC STATE COLLEGE Santiago Campus Santiago, Ilocos Sur DETALYADONG BANGHAY-ARALIN SA FILIPINO I. Mga Layunin Pagkatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Nakikilala at natutukoy ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap. B. Nagagamit ang mga pangatnig sa hugnayang pangungusap. C. Nakabubuo ng makabuluhang pangungusap gamit ang mga pangatnig. II. Paksang Aralin A. Paksa: Gamit ang Pangatnig sa Hugnayang Pangungusap B. Sanggunian: Bagong Likha 5 Wika at Pagbasa pp. 430-431, Alab ng Wikang Filipino 5 pp. 312-313, at Ikalawang Edisyon Pluma Wika at Pagbasa para sa Batang Pilipino pp. 343-344 C. Kagamitan: Larawan ni Lapu-lapu, Laptop, Projector, Biswal Eyds, Cut-outs, maliit na bola. III. Pamamaraan Gawain ng Guro Gawain ng mga Mag-aaral A. PANIMULANG GAWAIN 1. Panalangin Ginoong Presidente ng silid-aralan, pangunahan mo ang ating panimulang panalangin sa araw na ito. Salamat ginoo! Bago kayo magsiupo mangyaring makipulot ang mga plastik at papel sa inyong mga ilalim at pakiayos ang inyong mga upuan. 2. Pagbati Magandang buhay sa lahat! Kumusta kayo aking mga giliw? 3. Pagtala ng Liban Ngayon, nais kong malaman kung sinu-sino ang mga lumiban ngayong araw. Tinatawagan ko ng pansin ang sekretarya at iulat kung sinu-sino ang mga lumiban. Wow! Nakakagalak naman at walang lumiban sa araw na ito. B. PAGBABALIK ARAL Ngayon naman, maglalaro muna tayo. Ang gagawin ninyo ay ipapasa ang ang maliit na bolang ito kasabay ang saliw ng musika, at kapag ito’y huminto, ang studyanteng mayhawak ng bolang ito ay tatanungin patungkol sa nakaraang leksyon. Handa na ba kayo? Ito ang katanungan ginoong ______. Ano ang huling tinalakay natin noong nakaraang leksyon? Opo Sir, hinihingi ko sa lahat na tayo’y magsitayo at tayo’y manalangin. Sa Ngalan ng Panginoon, ang Mahabagin, ang Maawain (babanggitin ang panala………………. Amen. (Pinulot ng mga mag-aaral ang mga plastik at papel sa kani-kanilang ilalim at kanilang inayos ang kaniilang mga upuan at sila’y nagsiupo) Magandang buhay po Ginoong Jusof Cariaga, magandang buhay rin mga kaklase, ikinagagalak naming makita kayo, Mabuhay! Mabuti Ginoong Cariaga! (tatayo ang sekretarya) Sir! Kinagagalak kong iulat sa lahat na wala pong lumiban sa araw na ito. Opo Sir! (sinagawa ng mga mag-aaral ang laro) Sir, tungkol po sa pang-ugnay.
  2. 2. Magaling, ano naman ang gamit nito? Napakagaling Ginoong _____. Magsiupo na ang lahat. C. PANLINANG NA GAWAIN 1. Pagganyak (Magpapakita ng Larawan ni Lapu-lapu) Mga mag-aaral, kilala ba ninyo kung sino ang nasa larawan? Sa mga nakakaalam kung sino ito, anu-ano ang mga impormasyon na nalalaman niyo tungkol sa kanya? Ikaw Binining _______. Magaling! Oh ikaw naman Ginoong ______. Tama! Magaling! Para higit nating makilala si Lapu-lapu, may ipapanuod ako sa inyo na video presentation. (11 minuto). Pero bago ang lahat, huwag kalimutan ang mga panuto habang nanunuod, anu-ano ang mga ito? Oo Ginoong _____. Tama yan Ginoong _____. Bago yan, basahin muna natin ang mga dapat isaalang-alang habang nanunuod. Makibasa Binibining ______. Magaling Binibining ______. Ngayon, uumpisahan na nating panuorin ang talambuhay at sakripisyo ni Lapu-lapu. Sir, ang pang-hugnay ay ginagamit sa pag-uugnay ng dalawang o higit pang pangungusap. (nagsiupo ang lahat) Opo Sir Hindi po Sir Siya po ang tinuturing ng karamihang Pilipino bilang kauna-unahang bayani ng ating bayan. Siya po ang pumatay sa mananakop na kastila na si Ferdinand Magellan. Sir, ang mga panuto ay ang mga sumusunod: 1. Manuod po ng mabuti. 2. Hindi po nakikipagkwentuhan sa katabi. 3. Hindi po mag-iingay. F. Si Lapu-lapu ang kauna-unahang pinunong kastila na lumaban sa mga nanakop na Pilipino upang manatili ang lahing kastila sa lupang pinangako. G. Si Ferdinand Magellan ang unang pangkat ng mga kastilang nagtangkang sumakop sa kapuluan at ipalaganap ang krus at espada. H. Ang pagdating ni Magellan kasama ang kanyang sundalo sa Mactan para sakupin at matayin ang mga maharlikang hindi sumunod sa kanilang mga batas. I. Tinanghal na mamamatay tao si Lapu-lapu sapagakat kanyang napatay si Magellan. J. Si Lapu-lapu ay may matatag na magmamahal sa bayan kaya dapat tularan ng mga kabataan. (manunuod ang mga mag-aaral)
  3. 3. Mga mag-aaral, anu-ano ang inyong masasabi kay Lapu-lapu? Oo Ginoong ______. Magaling Ginoong ______. Tama! Naintindihan niyo baa ng talumbuhay ni Lapu-lapu kung bakit hinirang siyang kauna-unahang bayani ng bayan? Balikan natin ang mga pangungusap tungkol sa pinanuod niyo. Lagyan ng masayang mukha() ang patlang kung nagsasaad ito ng tama at malungkot na mukha () naman kung mali. Naintindihan ba mga mag-aaral ang panuto? 1. Si Lapu-lapu ang kauna-unahang pinunong kastila na lumaban sa mga nanakop na Pilipino upang manatili ang lahing kastila sa lupang pinangako. 2. Si Ferdinand Magellan ang unang pangkat ng mga kastilang nagtangkang sumakop sa kapuluan at ipalaganap ang krus at espada. 3. Ang pagdating ni Magellan kasama ang kanyang sundalo sa Mactan para sakupin at matayin ang mga maharlikang hindi sumunod sa kanilang mga batas. 4. Tinanghal na mamamatay tao si Lapu-lapu sapagakat kanyang napatay si Magellan. 5. Si Lapu-lapu ay may matatag na magmamahal sa bayan kaya dapat tularan ng mga kabataan. D. PAGLALAHAD NG PAKSA Balikan muli natin ang mga pangungusap. Pansinin ninyo ang mga nakasalungguhit na salita. Basahin nga natin ang mga nakasalungguhit na salita. Upang At Para Sapagkat Kaya Ano ang inyong napapansin sa mga ito? Binibining _____. Mahusay Binibining _______. Sir, si Lapu-lapu ay napakatapang at dapat po siyang tularan ng mga kabataan sa kanyang magmamahal sa bayan. Opo Sir! Opo Sir!      Upang At Para Sapagkat Kaya Pinagdurugtong po ang mga pangungusap.
  4. 4. Ano pa? Ginoong _____ Magaling Ginoong_____ Mayroon pa isa? Ano yun Binibining _____. Tumpak na tumpak Binibining ______! 1. Pagtatalakay Ang inyong mga sagot ay tama, ang aralin natin ngayon ay? Oo Binibining _____. Tumpak! Ano ang inyong mga ideya sa pang-ugnay gamit ang mga pangungusap sa presentation? Sige Ginoong _____. Napakagaling Ginoong ______. YES ako sayo! Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang salita, o ng dalawang parirala, o ng dalawang sugnay. Ang unang pang-ugnay ay ang Pangatnig. 1. Ang Pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag- uugnay ng mga salita, parirala, sunay at pangungusap.  Hugnayan – pangungusap na binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa(SM) at sugnay na di makapag-iisa(SDM). Halimbawa ng pangatnig: ni, kaya, man, o, at, maging, datapwat, bagaman, samantala, maliban, kahit kung, kapag, dahil, sapagkat, kasi, kaya, upang. Magbigay ng pangungusap gamit ang pangatnig. Ginoong _____. Humuhugot si Ginoong _____. Mahusay! Bilang isang mag-aaral paano mo tutularan ang ginawa ni Lapu-lapu gamit ang pangatnig sa hugnayang pangungusap? E. PAGLALAHAT Ano nga ba ang pang-ugnay? Binibining ______. Ang mga nakasalungguhit po na mga salita ay mga pangatnig. Pinag-uugnay po ang sugnay na makapa-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Pang-ugnay Sir! Ang pang-ugnay ay ginagamit upang mabuo ang isang pangungusap at ang pang-ugnay ay may pangatnig upang ipagdugtong ang pangungusap. Pinaglaban ko ang aming magmamahal sapagkat ang aking puso’t isipan ay tanging siya lamang ang nagbibigay buhay. Ipaglalaban ko hanggang kamatayan ang aking bayan upang bayan ko’y hind imaging alipin ng dayuhan. Ang mga pang-ugnay ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng relasyon ng dalang salita, o ng parirala, o dalawang sugnay.
  5. 5. Mahusay! Ang pangatnig ay? Ginoong______. Magaling! Ang hugnayan ay? Binibining _______. Tumpak! Ang pangatnig ay bahagi ng pananalitang nag-uugnay ng mga salita, parirala, sugnay, at pangungusap. Ang hugnayan ay pangungusap na binubuo ng isang sunay na makapag-iisa (SM) at sugnay na di makapag- iisa (SDM). IV. Pagtataya Pangkatang Gawain: (4 na pangkat) Ilagay ang tamang pangatnig upang mabuo ang diwa ng mga pangungusap. 1. Ang pagkakasundo ______ pagkakaibigan ng mga bansa ay kailangan, 2. ______ may mga bagay na hindi napagkakasunduan, dapat pag-usapan angmmga ito nang maayos. 3. Ang United Nations ____ U.N. ay samahang kumakatawan sa mga nagkakaisang bansa sa daigdig. 4. Itinatag ito _____ lutasin angmga suliraning pandaigdig. 5. Maraming bansa na kasapi nito _____ nakatutulong ito sa buong samahan. 6. Ang malalaki ______maliliit na bansa ay may pantay na mga karapatan. 7. Pinauunlad ang kalagayang pangkabuhayan, pangkapayapaan, _____ pangkultura ng mga kasaping bansa. 8. _____ ito’y naitatag, nagkaroon ito ng maraming sangay. 9. Ang isang bansa ay nagiging magtatag ______ nagiging kasapi nito. 10. Nananatili ang kalayaan ng bansa _____kasapi ito ng samahan. V. TAKDANG-ARALIN Bumuo ng limang pangungusap gamit ang pangatnig sa hugnayang pangungusap. 1. 2. 3. 4. 5. Prepared by: JUSOF CARIAGA BTTE - II

×