Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ptk2 Representacio grafica

Com fer un croquis i un planol

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ptk2 Representacio grafica

  1. 1. Tecnologia-3 PRÀCTICA 2. REPRESENTACIÓ GRÀFICA D’OBJECTES Objectius 1 Pràctica 1 Procediments 2 Avaluació 2 Més informació 3 Al mon de la tecnologia és important saber-se expressar amb precisió i exactitud. Per això una eina molt útil és la representació gràfica. OBJECTIUS Aprendre i recordar conceptes i tècniques de representació d’objectes. Acotar figures. Representar objectes a escala. PRÀCTICA  El treball s’ha de fer individualment.  La pràctica durarà dues sessions de classe. 1. Recordar conceptes i tècniques bàsiques de dibuix. Fer un esbós. 2. Normes d’acotació. Fer un croquis d’un cargol. 3. (a casa) Representació a escala. Fer un plànol del cargol a escala 2:1. CONSELLS Com fer un bon dibuix a tecnologia:  Cal treballar en silenci per estar més concentrats.  El dibuix s’identifica pel davant i amb les dades a dins d’un caixetí.  L’espai de treball es limita amb un marge d’un centímetre.  El dibuix es situa centrat, ocupant tot el full i orientant-lo (vertical o apaisat).  L’escaire i el cartabó es fan servir per fer paral·leles i perpendiculars.  El llapis ha de ser 2H o 3H i no ha de fer massa pressió. Només quan està clar el resultat final es pot apretar més.  Si hi ha errades, es marquen i s’esborren al final.
  2. 2. Tecnologia-3 PRÀCTICA 2. REPRESENTACIÓ GRÀFICA D’OBJECTES 23/09/2016 Página 2 de 3 PTK2 ReprGraf 1617  El treball s’ha de presentar net.  No es fan servir ombres ni perspectives.  A tecnologia fem servir el sistema de vistes dièdric que estableix les sis vistes principals: 1. Alçat principal 2. Planta inferior 3. Perfil dret 4. Perfil esquerre 5. Planta superior 6. Alçat posterior  Per fer un esbós hem de dibuixar totes les vistes necessàries i el més proporcional possible. En el nostre cas per representar el motor, només serà necessari per l’alçat i les dues plantes. PROCEDIMENTS Primera sessió. Esbós. El primer dia farem una representació d’un cargol i escoltarem les correccions que es poden fer per millorar-la. Segona sessió. Croquis i Plànol El segon dia farem un croquis del cargol amb les vistes que siguin necessàries. Per dibuixar les cotes s’han de respectar unes normes d’acotació que tens penjades a Google Classroom. A partir de les dades del croquis farem el plànol (a casa) a escala 2:1. La setmana següent es lliuraran els dos dibuixos al començar la següent pràctica.
  3. 3. Tecnologia-3 PRÀCTICA 2. REPRESENTACIÓ GRÀFICA D’OBJECTES 23/09/2016 Página 3 de 3 PTK2 ReprGraf 1617 AVALUACIÓ Es valorarà la pràctica amb aquesta rúbrica: Punts Apartat Explicació 0 a 0,50 Netedat Presentar la feina sense taques i altres defectes 0 a 0,50 Distribució El dibuix ha d'estar situat al centre del full i ocupant el màxim espai 0 a 0,50 Vistes L'alçat ha d'estar centrat, perfils als costats i plantes a sota i a sobre. No s'han de dibuixar perspectives ni ombres. 0 a 0,50 Línies Les línies de la figura han de ser més gruixudes que les de les cotes. 0 a 1,00 Elements d'acotació Fer servir i tallar correctament les línies d'acotació al croquis. 0 a 2,50 Acotacions Les mides reals de l'objecte (i les seves unitats) han d'estar ben indicades al croquis i seguir les normes. 0 a 4,00 Escala El plànol ha de seguir les proporcions de l'escala a totes les vistes. 0 a 0,50 Format El marge ha d'estar a 1 cm i el caixetí ha de seguir les normes i contenir totes les dades 10,00 TOTAL MÉS INFORMACIÓ Sistemes de representació http://dtecnico.wikispaces.com/Sistemas+de+representaci%C3%B3n Sistema dièdric http://blogtecnos.blogspot.com.es/2010/12/vistas-diedrico_12.html Acotació http://dibujo.ramondelaguila.com/?page_id=904 Dibuix a escala http://dibujotecnicovluz.blogspot.com.es/2013/02/calcular-escala-del-dibujo.html

×