Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bijzondere inspecties van kunstwerken

Op dinsdag 30 november 2011 vond de 4de Trefdag Dijkinspectie en –onderhoud Vlaanderen plaats te Kruibeke. De dag werd verzorgd door de Werkgroep Dijken, bestaande uit het Waterbouwkundig Laboratorium en afdeling Geotechniek, en is bedoeld voor dijkbeheerders, onderzoekers en andere betrokkenen binnen de Vlaamse overheid.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bijzondere inspecties van kunstwerken

 1. 1. TREFDAG 30/11/2011 Bijzondere inspecties van kunstwerken (R. Somers – EBS)
 2. 2. Organogram beleidsdomein MOW
 3. 3. Organogram EBS
 4. 4. Beheer van de kunstwerken - EBS vormt het Beheercentrum van de kunstwerken - Circa 2500 kunstwerken (bruggen, tunnels, …) in beheer - Beheerstoepassing ter ondersteuning: BRYGGJA - Per kunstwerk (sleutel = volgnummer): - algemene info (ligging, wegen, beheerders, toestand - technische info (type, materiaal, geometrie, …) - geschiedenis - waterpassingsgegevens - inspectiegegevens - gegevens overschrijding door uitzonderlijk vervoer
 5. 5. Inspecties (dienstorder LI 93/50) - Types inspecties: - A(lgemene)-inspectie: om de 3j, alles, grondig - C(ontrole)-inspectie: alternerend om de 6j, alles, vlugger - O(ccasionele)-inspectie: buiten cyclus, specifiek onderdeel - B(ijzondere)-inspectie: op aanvraag, specifiek onderdeel - A/C/O-inspectie: - hoofdzakelijk visueel - inspectie en verslag door beheerder, EBS adviseert verslag - B-inspectie: - visueel + extra hulpmiddelen/apparatuur/personeel - inspectie en verslag door EBS, resultaat naar beheerder
 6. 6. A/C/O-inspectiedossier - Volgens formalisme bepaald in LI 93/50 - Begeleidende brief (adviesvraag van beheerder aan EBS) - Waterpassingen - Inspectieformulier: omstandigheden en vastgestelde gebreken - Inspectieverslag: beoordeling en voorgestelde remediëring (*) - Bijlagen: - liggingsplan - tekeningen waarop vastgestelde gebreken zijn aangeduid - foto’s ter verduidelijking van sommige vaststellingen (*) EBS vult verslag aan met advies op voorgestelde remediëring
 7. 7. B-inspectiedossier - Er is momenteel geen formalisme vastgelegd - Inspectieformulier (EBS-Gent): - beschrijving en historiek van het kunstwerk(onderdeel) - duiding van de B-inspectie (reden, scope, …) - vastgestelde gebreken (*) - uitgevoerde onderzoeken en bekomen resultaten - Inspectieverslag: beoordeling en voorgestelde remediëring: - materiaaltechnisch (EBS-Gent) - eventueel ook stabiliteitstechnisch (EBS-Brussel) - Begeleidende brief (EBS stelt beheerder formeel in kennis) (*) met tekeningen en/of foto’s als eventuele bijlagen
 8. 8. Niet destructieve methodes - Visueel - Metingen van bewegingen: dilatatie / hoekverdraaiing / doorbuiging - Wapeningsdetectie (betondekking, staafdiameter) - Potentiaalmetingen - Ultrasoon onderzoek - Endoscopisch onderzoek: starre en flexibele endoscoop - Plaatsen van getuigenpleisters - Laagdiktemetingen - Meting van oppervlakteruwheid en oppervlaktehardheid - Opstellen plannen bestaande toestand - Scheurwijdtemetingen - Monitoring
 9. 9. Wapeningsdetectie
 10. 10. Endoscopisch onderzoek
 11. 11. Getuigenpleisters
 12. 12. Oppervlaktehardheidsmeting
 13. 13. Scheurwijdtemeting
 14. 14. Monitoring
 15. 15. Destructieve methodes - Bepalen carbonatatiediepte - Hechtsterktemetingen - Kernboringen - Chloridemetingen (*) - Petrografisch onderzoek (*) - Bepalen alkaligehalte (*) - Drukproeven (beton) (*) - trekproeven (metaal) (*) (*) uitbesteed, maar EBS doet opvolging en evaluatie
 16. 16. Kernboringen
 17. 17. Drukproeven
 18. 18. Trekproeven

×