Anzeige

De informatiemakelaar stelling Walter Hartjes

27. Dec 2015
De informatiemakelaar stelling Walter Hartjes
De informatiemakelaar stelling Walter Hartjes
De informatiemakelaar stelling Walter Hartjes
Nächste SlideShare
[8] Verbindend Leidinggeven   Intermezzo[8] Verbindend Leidinggeven Intermezzo
Wird geladen in ... 3
1 von 3
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

De informatiemakelaar stelling Walter Hartjes

  1. Informatiemakelaar Stelling 3 MFM 11 Walter Hartjes 27-12-15
  2. “De Facility Manager van de 21e eeuw is met zijn rugzak op reis als informatiemakelaar.” De managementstijl in de huidige organisaties is aan verandering onderhevig. De hiërarchische manager heeft plaats gemaakt voor de coachende leider. In de huidige maatschappij zullen de talenten die aanwezig zijn in een team maximaal ontwikkeld moeten worden om een toegevoegde waarde te realiseren voor het team en de organisatie. Wordt niet de maximale prestatie uit een team gehaald, dan zal dit ter discussie gesteld worden. De manager zal zijn kennis en kunde om mensen te stimuleren en te faciliteren maximaal benutten om zijn nieuwe rol als coach waar te maken. Om dit te bewerkstelligen zal hij zich ontwikkelen als de informatiemakelaar van de organisatie. Begripsomschrijving/Gebiedsafbakening Definities Informatiemakelaar: is de centrale figuur in de verbinding van het informeel netwerk met andere onderdelen van het bedrijf binnen het sociale netwerk. Hij houdt de uiteenlopende subgroepen in een informeel netwerk bij elkaar. Competentie: is een latent vermogen van de persoon tot effectief presteren in een bepaalde taak- of probleemsituatie op een wijze die objectief waarneembaar en te beoordelen is. Competenties vormen een geïntegreerde cluster van kennis, vaardigheden en attitudes en berusten uiteindelijk op temperament, persoonlijkheid en intelligentie. Gebiedsafbakening De Facility Manager wordt hierin gezien als leider van de Facilityeenheid binnen een organisatie. Een beperkt aantal sleutelrolfiguren in de organisatie bepalen de productiviteit van informele netwerken: 1. Centrale koppelaars (central connector) 2. Grensoverbruggers (boundary spanner) 3. Informatiemakelaars (information broker) 4. Perifere specialisten (peripheral specialist) Argumentatie De huidige Facility Manager zal met zijn rugzak op zijn doelen bereiken. Hij zal stukje bij beetje zijn positie bepalen in het krachtenveld van de organisatie. In zijn rugzak heeft hij diverse tools zitten waarmee hij dit kan ontwikkelen. Innovatie betekent voor Michael Porter nieuwe manieren vinden door dingen te combineren. Om dit te kunnen bewerkstelligen zullen de competenties van medewerkers en management onder de loep genomen moeten worden. Uit een onderzoek van Rob Cross en Laurence Prusak komt naar voren dat het managen van informele netwerken, te besturen en productiever te maken zijn. De sleutelfiguur binnen het sociale netwerk, de informatiemakelaar, past bij de nieuwe rol van de toekomstige Facility Manager. De Facility Manager zal zich dienen te manifesteren in een sterk veld van management binnen de organisatie. Door op te treden als een echte leider (coachend) en niet als een manager (sturend) zal hij het gedrag van zijn teamleden als aangrijpingspunt nemen en pro-actief handelen stimuleren. De Facility Manager wordt een bindende factor in de organisatie en kan de ondersteunende diensten maximaal afstemmen op de primaire processen. Hij is overal van op de hoogte en kan de juiste acties ondernemen. De Facility Manager heeft een sterk ontwikkelde creatieve dadendrang. Door creatief om te springen in de snel veranderende 21e eeuw zal de Facility Manager zijn team met gedrevenheid empoweren. Het is van belang dat er in de toekomst organisaties zijn die leren om de motivatie en de capaciteiten van de mensen op alle niveaus in de organisatie omhoog te halen. ‘Wat moeten we vandaag anders doen als we die toekomst willen creëren- als we die toekomstige bestemming willen bereiken?’ De voorsprong in de 21e eeuw voor de organisatie wordt bepaald door het benutten van de creativiteit, de geestkracht en de intelligentie van mensen. Stretch en creativiteit zijn nodig voor de groei en vitaliteit van de onderneming. Om aan de blijvende verandering sturing te geven heeft de organisatie generalisten nodig. De combinatie van Facility Manager als informatiemakelaar past in de het toekomstbeeld van de ontwikkeling binnen Facility Management: Het vermogen dient aanwezig te zijn om een grote verscheidenheid aan ongelijksoortige vaardigheden en technologieën tot een harmonisch geheel te smeden. In dit veranderingsproces speelt de bedrijfscultuur een stevige rol. “Op reis gaan vergt een helder vertrekpunt”.(Philip Wagner) Stelling 3 MFM 11 Walter Hartjes 27-12-15
  3. Literatuurstudie E. van Sluijs & H.A. Hoekstra, Management van competenties; Het realiseren van HRM, Van Gorcum, 1999. Wagner Advies, FM Organisatiestrategie & Facility Management, sheets, MFM 11, 26 september 2003, Slot Zeist. Michael Porter, Werken aan concurrentievoorsprong, Artikel, Rethinking the Future Rob Cross & Laurence Prusak; The people Who Make Organizations Go – Or Stop; Bron, Harvard Business Review juni 2002; Management Select oktober/november 2002. Peter Senge, The Fifth Discipline: The Art and Science of the Learning Organization, 1990; Joseph Boyett en Jimmie Boyett, De Goeroe Gids, Een kritisch overzicht, ISBN 90.70512.79.3, Buren, 1999. Gary Hamel en C.K. Prahalad, De strijd om de toekomst; Baanbrekende strategie”en voor marktleiderschap en creëren van nieuwe markten, Scriptum Books, Schiedam, ISBN 905594016X, 5e druk, 2002. Michael Hammer, Het management voorbij; Rethinking the Future, Rowan Gibson, Thema, uitgeverij Schouten & Nelissen, ISBN 90-70512-60-2, 1997 Ekvall en Arvonen (1994), J. Lubberding en B.Lievers, De bestaansvoorwaarden, Inleiding in de organisatiekunde, Wolters-Noordhoff bv, Groningen, ISBN 9001547109, 4e druk, 2002. Stelling 3 MFM 11 Walter Hartjes 27-12-15
Anzeige