Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ministerul Educației al RM
Programul ENPI al UE pentru RM
RAPORT
Privind vizita de studiu în România.
Îmbunătățirea calită...
Scopul vizitei
• Cunoașterea și aplicarea bunelor practici în
implimentarea unui sistem național de asigurare a
calității,...
Agenda de lucru
Centrului Național pentru ÎPT
ARACIP, inspectoratul școlar, București
Centrul Național de Evaluare și Exam...
1. Învățământul Profesional Tehnic din România-
evoluții recente și perspective
• Structura sistemului EFP din România in ...
Caracteristicile ale formării
profesionale inițiale:
contracte-cadru
contractele individuale pentru
stagiile de practică
p...
Strategia EFP 2016-2020
Stimulente pentru elevii din
învățământul profesional
• Burse profesionale oferite de
stat pentru ...
Creşterea participării şi
facilitarea accesului la
programele de formare
profesională
• Dezvoltarea marketingului
programe...
Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi
internaţionale în domeniul formării profesionale
• Dezvoltarea componentel...
2. Planificarea strategică a ofertei de formare
profesională iniţială în învăţământul
profesional şi tehnic
• În scopul as...
Prin învățământul profesional și tehnic se asigură formare profesională
inițială cu dublă recunoaștere:
- academică – cont...
Structura standardului de pregătire profesională
din învățământul profesional și tehnic
• Calificările pentru care se elab...
Ciclul
elaborării
curriculumului
4. Reglementări privind organizarea şi
funcţionarea învăţământului dual
Învăţământul dual este o formă de organizare atât ...
5. Asigurarea calităţii
în învăţământul profesional şi tehnic
include cerinţele de calitate formulate în Cadrul European d...
 Probleme
 Sistemul de date imput
 Promovarea IÎPT
Dacă instituția nu promovează
activități de asigurare a calității - ...
Reglamentări legislative
CNAC - ÎPT
Principiile calităţii
• Managementul calităţii
• Responsabilităţile
managementului
• M...
Ghid de bune practici în asigurarea calităţii
educaţiei şi formării profesionale în
învăţământul profesional şi tehnic con...
6. Evaluarea rezultatelor învăţării în
învăţământul profesional şi tehnic din România
Certificarea calificărilor
profesion...
Conţinutul examenului de
certificare a calificării
profesionale
Proba practică
Proba orală
realizarea
unui produs/
subansa...
Conţinutul examenului de
certificare a calificării
profesionale
Proba practică Proba orală
realizarea
unui proiect
pe dura...
Conţinutul examenului de
certificare a calificării
profesionale
Proba practică Proiect Proba scrisă
realizarea
unor
activi...
Stabilirea rezultatelor
Nivel 3 şi 4
Proiect, proba practică
Admis
Nivel 5
minim 60 puncte
În Fişa de evaluare se consemne...
Vizite de studiu la instituțiile de
învățămînt
Colegiul tehnologic Edmond Nicolau
TÎRGUL OFERTEI EDUCAȚIONALE
Școala postliceală
sanitară ,,FUNDENI”
Camera de Comerț , Româniați Ministerul
Educației Național
Colegiul Economic ,,Ion Ghica”
Tîrgoviște
Lista Proceduri:
Domeniul: Capacitatea instituțională.
Evaluarea cadrelor didactice
Desfășurarea orelor de consultații
Sti...
Bunele practici
1. Portofoliul stagiilor de practică. Fișa de evaluare AE, IÎ.
2. Evaluarea anuală/inițială a personalului...
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17

389 Aufrufe

Veröffentlicht am

Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Raport privind vizita de lucru în România 29.06.17

 1. 1. Ministerul Educației al RM Programul ENPI al UE pentru RM RAPORT Privind vizita de studiu în România. Îmbunătățirea calității în sectorul ÎPT în Republica Moldova
 2. 2. Scopul vizitei • Cunoașterea și aplicarea bunelor practici în implimentarea unui sistem național de asigurare a calității, cu referire în special la modul de aprovizionare a pieței forței de muncă cu absolvenți califcați; • Analiza modalităților de îmbunătățire a calității furnizării ÎPT în România prin procesul de implimentare a autoevaluării; • Familiarizarea cu sisitemul de asigurare a calității, funcțiile acestuia, structurile de implimentare, precum și rolurile și responsabilitățile personalului cheie din țara vizitată; • Cunoașterea modului de certificare a învățării non- formale și informare în țara gazdă; • Analiza mecanismelor de finanțare a instituțiilor ÎPT în România
 3. 3. Agenda de lucru Centrului Național pentru ÎPT ARACIP, inspectoratul școlar, București Centrul Național de Evaluare și Examinare Vizite la instituții de învățămînt. Companii. Întîlnire cu Comitetul Sectorial Resurse Naturale și Protecția Mediului Târgul Ofertei educaționale Autoritatea Națională pentru Calificări, Camera de Comerț Română-Germană. Casa de meserii
 4. 4. 1. Învățământul Profesional Tehnic din România- evoluții recente și perspective • Structura sistemului EFP din România in anul școlar 2016-2017 • Formarea profesională inițială (IPT): învățământ profesional (CNC/EQF 3 – muncitor calificat):  invățământ profesional de 3 ani, după cls. a VIII a  stagii de pregătire practică după cl. a X-a de liceu tehnologic învățământ liceal tehnologic (CNC/EQF 4 - tehnician) învățământ postliceal (CNC/EQF 5 - tehnician) • sistemul de formare profesională a adulţilor: ucenicie la locul de muncă (CNC/EQF 2-4) cursuri de calificare (CNC/EQF 2-4) Centrul Național pentru ÎPT
 5. 5. Caracteristicile ale formării profesionale inițiale: contracte-cadru contractele individuale pentru stagiile de practică posibilitatea selectării candidaților de către agenții economici certificatele de practică pondere crescută a pregătirii practice stagiile de practică în întreprinderi curriculum în dezvoltare locală Învățământ profesional de 3ani: • cl.IX - 252h • cl. X – 782h • cl. XI – 930h Învățământul liceal tehnologic • 16-30% corespunzător domeniului, calificării profesionale
 6. 6. Strategia EFP 2016-2020 Stimulente pentru elevii din învățământul profesional • Burse profesionale oferite de stat pentru toți elevii care urmează învățământul profesional (200 lei pe lună) • Unii agenți economici oferă propriile burse, facilități și stimulente pentru elevi, suplimentar celor oferite de stat. • Toti operatorii economici implicați in invățământul dual vor oferi burse elevilor, in valoare de cel putin 200lei pe lună Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de FP pentru piaţa muncii • Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor/ calificărilor • Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii • Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor • Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă • Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare • Creşterea implicării partenerilor sociali
 7. 7. Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare profesională • Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională • Creşterea participării tinerilor și adulţilor la FPC cu accent pe NEETs • Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră • Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal; • Facilitarea accesului la programele de formare profesională pentru tineri, cu accent pe cei din mediul rural şi din medii defavorizate Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale • Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii EFP la nivel de sistem; • Dezvoltarea cadrului de reglementare şi implementare privind asigurarea calităţii în FPC; • Asigurarea calităţii certificării rezultatelor învăţării; • Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare profesională • Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii • Promovarea excelenţei în EFP.
 8. 8. Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale • Dezvoltarea componentelor privind inovarea, creativitatea şi spiritului antreprenorial din cadrul programelor de formare profesională; • Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a furnizorilor de formare profesională iniţială şi continuă şi a comitetelor sectoriale de a accesa fonduri europene; • Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională; • Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premizelor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive
 9. 9. 2. Planificarea strategică a ofertei de formare profesională iniţială în învăţământul profesional şi tehnic • În scopul asigurării unei oferte de formare profesională prin IPT relevantă în raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii a fost propus un Model de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic (IPT). • Planificarea strategică este un exerciţiu participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor economici şi sociali multipli care reprezintă interesele angajatorilor, asociaţiilor profesionale, sindicatelor, administraţiei publice, ONG şi altor organizaţii ale societăţii civile.
 10. 10. Prin învățământul profesional și tehnic se asigură formare profesională inițială cu dublă recunoaștere: - academică – continuarea studiilor; - profesională – obținerea unei calificări profesionale - permite angajarea pe piața muncii. •Calificarea – este rezultatul formal al unui proces de evaluare şi validare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut , ca urmare a învățării, rezultate ale învățării corespunzătoare unor standarde date. • Calificarea profesională poate conduce la practicarea uneia sau mai multor ocupații. •O calificare profesională este dezvoltată pe baza standardului de pregătire profesională (SPP). •Certificarea calificării – reprezintă procesul prin care se confirmă în mod formal dobândirea rezultatelor învăţării la standardele prestabilite.
 11. 11. Structura standardului de pregătire profesională din învățământul profesional și tehnic • Calificările pentru care se elaborează standarde de pregătire profesională sunt înscrise în Registrul Naţional al Calificărilor-RNC/ Registrul Național al calificărilor Profesionale-RNCP. • Standardul de pregătire profesională reprezintă documentul în care sunt descrise rezultatele învățării pe care un participant la un program de formare profesională, derulat în cadrul învățământului profesional și tehnic, trebuie să le demonstreze la finalul acestuia. • Standardul de pregătire profesională este documentul care stă la baza evaluării cu scop de certificare. • Structura standardului de pregătire profesională din învățământul profesional și tehnic – aprobată prin OMECS 5293/2015 •Standardului de pregătire profesională (SPP) de către iniţiatori cu sprijinul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) pe baza nevoilor de calificare identificate.
 12. 12. Ciclul elaborării curriculumului
 13. 13. 4. Reglementări privind organizarea şi funcţionarea învăţământului dual Învăţământul dual este o formă de organizare atât a învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT), cât şi a formării profesionale a adulţilor, cu caracteristici specifice celor două tipuri de formare. Organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică Pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici Operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; Implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale Posibilitatea de a se organiza unităţi de învăţământ cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi (cel puţin de 100) care să ofere educaţie şi formare profesională prin învăţământul dual
 14. 14. 5. Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic include cerinţele de calitate formulate în Cadrul European de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii în formarea profesională, (EQARF) sprijinind recunoaşterea europeană a certificatelor de calificare profesională centrarea AC pe rezultate;  promovarea creşterii calităţii educaţiei şi formării profesionale;  protecţia beneficiarilor educaţiei (în primul rând a beneficiarilor direcţi – elevii);  promovarea dezvoltării unei culturi a calităţii la nivelul şcolii •elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei la nivelul şcolii; • elaborarea anuală a unui raport public de autoevaluare; •formularea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei la nivelul şcolii •Indicatorii de eficiență, mediul familial, nivelul de competență părnților •Evaluarea internă procedură obligatorie
 15. 15.  Probleme  Sistemul de date imput  Promovarea IÎPT Dacă instituția nu promovează activități de asigurare a calității - are o imagine proastă în comunitate Evaluarea profesorilor: • Evaluarea internă • Evaluarea de către elevi • Evaluarea externă
 16. 16. Reglamentări legislative CNAC - ÎPT Principiile calităţii • Managementul calităţii • Responsabilităţile managementului • Managementul resurselor • Proiectarea,dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare • Predare şi învăţare • Evaluarea şi certificarea învăţării • Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii • Îmbunătățirea calității educației și formării profesional prin rețele parteneriale • Exemple de bune practici în asigurarea calităţii, din centrele de resurse • Ghid de bune practici în asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale în învăţământul profesional şi tehnic conținând 127 exemple de bună practică (2009) • Manualul de evaluare • Standarde de referință
 17. 17. Ghid de bune practici în asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale în învăţământul profesional şi tehnic conținând 127 exemple de bună practică (2009) METODOLOGIE politica privind asigurarea calităţii, proceduri, regulamente interioare, instrumente de evaluare PLANIFICARE elaborare Plan de Acţiune al Şcolii (PAS) REVIZUIRE elaborare Plan de Îmbunătăţire AUTOEVALUAREA calităţii EFP elaborare Raport de Autoevaluare DESFĂŞURARE proces de educaţie şi formare profesională (EFP) MONITORIZARE INTERNĂ
 18. 18. 6. Evaluarea rezultatelor învăţării în învăţământul profesional şi tehnic din România Certificarea calificărilor profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic Olimpiada pe meserii - 96% angajare în câmpul muncii Tîrgul educațional - Agenții economici investesc în viitorii specialiști
 19. 19. Conţinutul examenului de certificare a calificării profesionale Proba practică Proba orală realizarea unui produs/ subansamblu /serviciu sau executarea unor operații specifice calificării Max 3 ore prezentarea produsului/ serviciului/ operațiilor specifice realizate în cadul probei practice 15 minute Examen de certificare a calificării profesionale Nivel 3 CNC
 20. 20. Conţinutul examenului de certificare a calificării profesionale Proba practică Proba orală realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire * prezentarea şi susţinerea proiectului 15 minute Lista temelor de proiect pentru fiecare calificare se stabileşte la nivelul unităţilor de învăţământ pe baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate. Examen de certificare a calificării profesionale Nivel 4 CNC
 21. 21. Conţinutul examenului de certificare a calificării profesionale Proba practică Proiect Proba scrisă realizarea unor activităţi specifice calificării* 3 - 6 ore realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire *  Temele pentru proba practică şi criteriile de evaluare se stabilesc la nivelul unităţii de invăţământ  Lista temelor de proiect se stabileşte la nivelul unităţilor de învăţământ pe baza propunerilor cadrelor didactice de specialitate  CJEC stabileşte subiectele pentru proba scrisă pe baza propunerilor transmiese de unităţile de învăţământ Examen de certificare a calificării profesionale Nivel 5 CNC subiectele presupun cunoştinţe şi abilităţi de ordin înalt, capacităţi cross- curriculare 3 ore
 22. 22. Stabilirea rezultatelor Nivel 3 şi 4 Proiect, proba practică Admis Nivel 5 minim 60 puncte În Fişa de evaluare se consemnează calificativul corespunzător punctajului obţinut: • Excelent pentru 100p – 95p • Foarte bine pentru 94,99p – 85p • Bine pentru 84,99p – 75p • Satisfăcător pentru 74,99p – 60p Proba practică: note de la 1 la 10, nota minimă 6 Proiect: note de la 1 la 10, nota minimă 6 Proba scrisă: nota minimă 5
 23. 23. Vizite de studiu la instituțiile de învățămînt Colegiul tehnologic Edmond Nicolau
 24. 24. TÎRGUL OFERTEI EDUCAȚIONALE
 25. 25. Școala postliceală sanitară ,,FUNDENI”
 26. 26. Camera de Comerț , Româniați Ministerul Educației Național
 27. 27. Colegiul Economic ,,Ion Ghica” Tîrgoviște
 28. 28. Lista Proceduri: Domeniul: Capacitatea instituțională. Evaluarea cadrelor didactice Desfășurarea orelor de consultații Stilurile învățăriarea. Orientarea profesională Completarea cataloagelor Identifiarea punctelor slabe și tari, a oportunităților și amenințărilor Privind procesele de predare învățare Informarea regulată a elevilor și părinților privind procesul de realizat și rezultatele școlare Mamagementul resurse umane Accesul elevilor la mijloacele de învățământ Autoevaluarea instituțională
 29. 29. Bunele practici 1. Portofoliul stagiilor de practică. Fișa de evaluare AE, IÎ. 2. Evaluarea anuală/inițială a personalului didactic și didactic auxiliar, unităților de structură 3. Colaborarea AE, ME, Sindicatele, Instituția de învățământ 4. Promovarea ÎPT. Tîrgul educațional-concurența 5. Realizarea serviciilor specifice specialității 6. Firma de exercițiu 7. Metode de învățare- acțiunea fectivă, jocuri de simulare 8. Participare la proiecte 9. Rezultatele invățării. Fișe de progres. Examen de certificare. Aplicarea rezultatelor

×