Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Filatura si tesatorie

3.454 Aufrufe

Veröffentlicht am

Specialitatea Filatura si tesatorie

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Filatura si tesatorie

 1. 1. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova COLEGIUL DE INDUSTRIE UȘOARĂ, m. BĂLȚI Bălți - 2016
 2. 2. Profilul: 2300 Tehnologia Industriei Uşoare Specialitatea: 2303 Filatură şi ţesătorie
 3. 3. Forma de învăţămînt: de zi Durata studiilor: 4 ani În baza studiilor gimnaziale Limba de instruire: română/rusă Numărul total de credite: 120 Calificarea obţinută: Tehnician în industria textilă
 4. 4. Descrierea domeniului:
 5. 5. Locul de activitate a absolventului domeniului filatură şi ţesătorie: Calificarea “Tehnician în filatură şi ţesătorie” Întreprinderi experimentale, birouri de proiectare Instituţiile de cercetări ştiinţifice Sectoarele de preparaţie a fibrelor şi firelor Secţiile de producere ale industriei textile (filare, ţesere finisare) Secţiile de producere a materialelor textile neconvenţionale Laboratoarele de producţie şi ale industriei textile
 6. 6. Funcţiile pe care le poate îndeplini tehnicianul în domeniul filaturii şi ţesătoriei: Tehnician Normare, salarizare, organizare Laborant Mijloace tehnice de instruire Industria textilă Programare, lansare, urmărire a producţiei Standardizare
 7. 7. Descrierea finalităţilor de studiu: Calitatea în educaţie şi formare profesională contribuie la îmbunătăţirea traseelor individualizate de învăţare, iar asigurarea calităţii este un element transversal inclus în ECVET, fiind unul din mecanismele ce sprijină recunoaşterea rezultatelor învăţării şi susţine învăţarea pe toată durata vieţii. Recomandarea ECVET contribuie la obiectivele mai extinse de promovare a învăţării pe toată durata vieţii şi de creştere a şanselor de angajare, de deschidere spre mobilitate şi includere socială a celor ce lucrează şi a celor ce învaţă. Ea facilitează dezvoltarea unor rute de învăţare flexibile şi individualizate. Elementul central al specificaţiilor tehnice ECVET este utilizarea şi aplicarea rezultatelor învăţării care descriu ceea ce o persoană ştie şi poate să facă şi în cît timp persoanele şi-au dezvoltat cunoştinţele, abilităţile şi competenţele. Rezultatele învăţării fac posibilă recunoaşterea învăţării în vederea obţinerii unei calificări, independent de locul unde a avut loc procesul de învăţare şi de cît timp a durat.
 8. 8. Structura planului de studii: Prelegeri – 1635 ore Lucrări practice – 766 ore Proiecte de an – 100 ore Proiectul de diplomă – 1050 ore Stagii de practică – 360 ore Studiul individual – 1605 ore
 9. 9. Descrierea calificării: Tehnician în industria textilă. Realizarea eficientă a obiectivelor specialităţii le permite viitorilor specialişti:  să fie mai flexibili;  să se acomodeze uşor la activitate în întreprinderile de producere;  să se simtă mai siguri la locul de muncă;  să fie capabili de a rezolva diverse situaţii de producere;  să poată conlucra şi colabora cu membrii colectivului de muncă;  să fie capabili de a continua acumularea cunoştinţelor şi aplicarea rezultatelor, promovînd astfel învăţarea pe toată durata vieţii.
 10. 10. Ocupaţii tipice unde pot activa absolvenţii colegiului: Filatura – Ungheni SRL Moldabela, Ungheni SRL Euro Yarns – Ungheni SRL
 11. 11. Componentele de formare în specialitate: - Informatica aplicată; - Limba străină aplicată; - Cultura comunicării; - Tehnologii informaţionale în textile. Componenta de formare a abilităţilor şi competenţelor generale - Informatica aplicată; - Limba străină aplicată; - Cultura comunicării; - Tehnologii informaţionale în textile; - Securitatea şi sănătatea în muncă. Componenta de orientare socio-umanistică - Desen tehnic; - Studiul materialelor; - Mecanica aplicată; - Electrotehnica şi automatizarea; - Proiectarea proceselor tehnologice; - Economia ramurii; - Tehnologia finisării textilelor. Componenta fundamentală - Filatura de bumbac; - Tehnologia ţesăturilor. Pregăt. p-u ţesere; - Filatura de lînă; - Tehnologia ţesăturilor; - Filatura de mătase şi fibre liberiene; - Proiectarea firelor; - Proiectarea ţesăturilor. Componenta de formare în specialitate
 12. 12. Domenii de competenţă: Fundamen- tale  Stăpînirea limbajului de specialitate.  Capacitatea de comunicare verbală şi scrisă în scop profesional în limba maternă şi într-o limbă străină.  Capacitatea de culegere, sistematizare, analiză şi sinteză a informaţiilor.  Deprinderea de a lucra în echipă şi asumarea responsa- bilităţilor faţă de propria activitate.  Organizarea activităţii de profil la agenţi economici.  Utilizarea adecvată a metodelor de automatizare a proceselor de filare şi ţesere în sistemul economic.  Capacitatea de organizare raţională şi îndeplinire a pro- ceselor tehnologice, respectînd disciplina tehnologică.  Capacitatea de administrare a colectivului de muncă.  Respectarea cerinţelor de calitate pentru lucrul efectuat. Generale pe domeniu de activitate Specifice  Utilizarea metodelor şi tehnicilor de analiză specifice sectorului în care activează.  Analizarea materiei prime utilizate în filatură şi ţesătorie.  Identificarea firelor şi fibrelor prin diverse metode.  Realizarea unor operaţii simple sau calcule pentru de- terminarea proprietăţilor fibrelor, firelor şi ţesăturilor.  Descrierea procesului tehnologic de filare şi ţesere.  Selectarea materiei prime, proceselor tehnologice şi utilajului corespunzător în vederea proiectării unei întreprinderi textile.
 13. 13. Stagii de practică: Practica de iniţiere în specialitate Sem II – 5 săptămîni Practica de specialitate I Sem IV – 5 săptămîni Practica de specialitate II Sem VI – 2 săptămîni Practica tehnologică Sem VII – 4 săptămîni Practica ce precedează examenele de absolvire Sem VIII – 4 săptămîni
 14. 14. Poze - practica
 15. 15. Poze - practica
 16. 16. Activităţi extracurriculare: Seminar practic:
 17. 17. Activităţi extracurriculare: Şezătoare

×