Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

De 45' Toan 12 hinh hoc chuong 1

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (18)

Ähnlich wie De 45' Toan 12 hinh hoc chuong 1 (20)

Anzeige

Weitere von Vui Lên Bạn Nhé (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

De 45' Toan 12 hinh hoc chuong 1

  1. 1. SỞ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I- HÌNH HỌC TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG MÔN TOÁN – LỚP 12 Thời gian : 45 phút ( không kể phát đề ) Năm học : 2013 – 2014 Bài 1 . (5 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz, cho bốn điểm A(1;0;0) , B(0;1;0) , C(0;0;1) và D(-2;1;-2) a) Chứng minh rằng A,B,C,D là bốn đỉnh của một tứ diện. b) Tính góc giữa hai đường thẳng AC và BD. c) Tính thể tích của tứ diện ABCD và độ dài đường cao của tứ diện kẻ từ đỉnh A. Bài 2. (5 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) x2 + y2 + z2 - 2x - 4y - 6z -11 = 0 và (P) 2x - 2y - z - 4 = 0 a) Xác định tâm I và bán kính của mặt cầu (S). b) Viết phương trình mặt phẳng (Q) tiếp xúc với mặt cầu (S) và song song với mặt phẳng (a ) 2x - y + z + 5 = 0 . c) Chứng minh rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn. Xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn đó. …………………………………………………..
  2. 2. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III-HÌNH HỌC MÔN TOÁN LỚP 12 Năm học 2013-2014 Bài Nội dung Điểm 1 a) AB = (-1;1;0), AC = (-1;0;1), AD = (-3;1;-2) uuuv uuuv uuuv 0,5 éëAB, ACùû = (1;1;1) uuuv uuuv 0,5 éëAB, ACùû.AD = -4 ¹ 0 uuuv uuuv uuuv 0,5 uuuv uuuv uuuv Suy ra ba vecto AB, AC, AD không đồng phẳng, do đó 4 điểm A,B,C,D là bốn đỉnh của một tứ diện 0,5 1b) Gọi j là góc giữa hai đường thẳng AC và BD uuuv uuuv AC.BD cosj = cos(AC, BD) AC BD = uuuv uuuv uuuv uuuv 0,5 + - 2 0 2 0 = = 2 8 0,5 Vậy AC^ BD 0,5 uuuv uuur uuuv 0,5 1 c) 1 , . 2 V = éëAB ACùû AD = 6 3 Độ dài đường cao kẻ từ đỉnh A là h 3 V 3 V uuuv uuuv 0,5 1 , 2 A = = S BCD BC BD éë ùû 2 3 3 = 0,5 2a) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 (S) : x -1 + y - 2 + z - 3 = 25 1 Tâm I (1;2;3) 0,5 R=5 0,5 2b) Vì (Q) P(a ) nên (Q) có dạng 2x - y + z + D = 0 .(D¹ 5) 0,5 d(I,(Q)) = RÛ D + 3 = 5 6 0,5 é = - + 3 5 6 3 5 6 D D Û ê = - - êë 0,5 Có 2 mp cần tìm là 2x - y + z -3+ 5 6 = 0 và 2x - y + z - 3-5 6 = 0 0,5 2c) d(I,(P))=3<R 0,25 Gọi H và r lần lượt là tâm và bán kính của đường tròn giao tuyến, H là hình chiếu của vuông góc của I trên (P) IH = d(I,(P)) = 3Þr = 4 0,25 Tìm H(3;0;2) 0,5 Mọi cách giải khác đúng đều đạt điểm tối đa

×