Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Tietotyödelfiini II/16
Tietotyödelfiini II/16
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Avaran palvelut

Herunterladen, um offline zu lesen

Viestintätoimisto Avaran palvelut: sisäinen viestintä ja sujuva tietotyö sekä ulkoinen viestintä. Mukana ideoita ja havaintoja parammesta työelämästä ja viestinnästä. Kaikkiaan palveluiden tavoite on: parempaa ja näkyvämpää työtä.

Viestintätoimisto Avaran palvelut: sisäinen viestintä ja sujuva tietotyö sekä ulkoinen viestintä. Mukana ideoita ja havaintoja parammesta työelämästä ja viestinnästä. Kaikkiaan palveluiden tavoite on: parempaa ja näkyvämpää työtä.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Avaran palvelut (20)

Anzeige

Avaran palvelut

 1. 1. Parempaa ja näkyvämpää työtä Avaran palvelut 2017
 2. 2. 2 Tervetuloa tutustumaan Viestintätoimisto Avaran palveluihin. Koska viestintätoimistoja on monenlaisia eikä toimistomme ole tavanomaisimmasta päästä, kerromme erikoistumisestamme tällä esitteellä. Koska myös työyhteisöjä ja tarpeita on monenlaisia, räätälöimme mielellämme palvelumme tarpeidenne mukaan: tästä esitteestä näette esimerkkejä siitä, mitä meiltä löytyy putiikin hyllyltä. Tähän mennessä pienen ja virkeän toimistomme tekijät ovat keränneet eväitä toimittajantyöstä, viestintätehtävistä valtioneuvoston kansliasta, eduskunnasta ja järjestöistä. Seuraavaksi tulemme mielellämme keskustelemaan teidän tarpeistanne: etsimään kehitysajatuksia sekä tekemään ehdotuksia tavoista tehdä työstänne parempaa ja näkyvämpää. Ollaan siis yhteydessä! Yrittäjä Ilmari Nalbantoglu ilmari@avaraviestinta.fi 050 574 1112 www.avaraviestinta.fi fi.linkedin.com/in/ilmari-nalbantoglu-890b7519 Avaran palvelut 2017 -esite. © Viestintätoimisto Avara 2017
 3. 3. 3 Harava, s.5 Ratio, s.6 Sisäinen hanke, s. 7 Kaizen, s. 8 Suunnittelu, s. 11 Ulkoinen hanke, s. 12 Täyspalvelu, s.13
 4. 4. 4 Miten tietotyö voi olla sujuvampaa? ”Kun aloitin urani täällä, meitä oli neljä samassa huoneessa, ja meillä oli käytössämme yksi kirjoituskone”, kertoi eräs kokenut kansanedustaja, ”oli aikaa mietiskellä”. Nykyisin mietiskelyajasta on tullut luksusta. Puhelin tillaa, sähköpostia lappaa, somessa säpisee. Sisältöä on syytä tuottaa kotisivuille, blogiin, lehtiin, haastatteluihin. Lisäksi on löydettävä aikaa henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen sekä edustajantyön ytimeen: päätösten tekemiseen. Kansanedustajan tehtävä kuvaa vilkastunutta tietotyötä yleisemmin. Muilla työntekijöillä yhteiskunnan mutkistumiseen näyttää kuuluvan lisäksi alituiset, usein stressaavat organisaatiomuutokset. Muutama vuosikymmen sitten tekniset välineet eivät työllistäneet nykyisellä tavalla. Suomessa tieto on lisääntynyt, hyvinvointi ja vauraus kasvaneet. Olemme monessa mielessä entistä parempi maa. Kääntöpuoli on yhteiskunnan mutkistuminen. Saadaksemme aikaan edistystä on ymmärrettävä yhä mutkikkaampia seikkoja ja vuorovaikutettava yhä monitahoisemmin. Usein tämä tarkoittaa kiireen tunteen lisääntymistä. ”Mietiskelylle”, kokonaiskuvan hahmottamiselle, on entistä vähemmän aikaa. Samalla mahdollisuus tietotyön vaikuttavuuteen on noussut. Pystymme vaikuttamaan entistä useampaan asiaan, entistä paremmilla tiedoilla, entistä tarkemmin. Lisäksi tietoa ja tekniikkaa hyödyntämällä voimme kesyttää kiireen. Tieto ja tekniikka pitää vain valjastaa inhimillisten tavoitteiden eteen. Esimerkiksi mittaamalla työn eri puolia helpoilla teknisillä menetelmillä, ymmärrämme paremmin, miten kehittää työtä niin, että kaikki viihtyvät ja ovat tuloksellisimmillaan. Kun nämä yhdistetään osallisuuteen ja tavoitteelliseen kulttuurin sekä toimintatapojen kehittämiseen, tuloksena on työtä, jossa jää aikaa myös mietiskellä: sekä vaikuttaa monipuolisesti että hahmottaa kokonaisuuksia. Eli Avaran sisäisen viestinnän palvelut
 5. 5. 5Avaran palvelut / Sisäinen viestintä Harava Työyhteisön ongelmien ja mahdollisuuksien etsiminen Harava-palvelun tarkoitus on, että saatte esille asiat, jotka lisäävät motivaatiota, siten tekevät työpaikastanne viihtyisämmän kaikille ja samalla työstä entistä sujuvampaa. Palvelu rakentuu motivaatiotutkimuksen varaan. Eri tutkimusten mukaan motivaatioon vaikuttaa kutakuinkin neljä tekijää. Lähtökohta on toimivat työkalut ja prosessit. Niiden takkuaminen vaikuttaa epämotivoiden, vaikka niiden toiminta sinänsä ei vielä kummoisesti motivoi. Lisäksi vaikuttavat palkkiot. Palkkioita on rahallisen lisäksi henkilökohtaiset ja yhteisölliset: haluamme kehittyä ja kuulua yhteisöön. Useissa tutkimuksissa keskeiseksi motivaatiotekijäksi edellä mainittujen lisäksi tai sijaan nousee tarkoitus: pidämmekö omaa ja yhteisömme työtä tarkoituksenmukaisena. Harava-palvelussa kartoitetaan näitä motivaatiotekijöitä. Luottamuksellisesti ulkopuoliselle annettu tieto on tehokas tapa saada esille signaaleita työyhteisönne tilasta. Näitä voidaan käyttää hyödyksi työvälineiden, prosessien ja palkkioiden kehittämiseksi. Kun koko työ tehdään huolella ja hyvässä vuoropuhelussa meidän ja teidän välillä, tuloksena on kasvava motivaatio koko työyhteisössänne. Palvelun kulku: 1) Kartoitus. Tarkennetaan yhdessä Haravan tavoitteet. 2) Suunnittelu. Sovitaan, miten etsimme tietoa. 3) Mittaaminen. Mittaamme ongelmia ja mahdollisuuksia kyselyillä ja sovittaessa haastatteluilla. Käsittelemme kaikkea tietoa ehdottoman luottamuksellisesti. 4) Raportointi. Teemme raportin kaikesta oppimastamme, sisältäen lähdeaineistot, luottamuksellisuutta ja anonymiteettia kunnioittaen. Tuomme esille samalla kehitysehdotuksia nudge-ajattelua hyödyntäen. Nudge Nudge on käsite, jota on hieman vaikeaa kääntää suomen kielelle. Esimerkiksi tönäisy kuulostaa vähän töykeältä. Nudge, kuten se ymmärretään vaikkapa Iso- Britannian hallituksen “nudge-yksikössä”, tarkoittaa pienten vinkkien tai innottajien antamista ihmisille niin, että heidän toimintansa muuttuu kaikkien kannalta hyödyllisemmäksi.
 6. 6. 6Avaran palvelut / Sisäinen viestintä Ratio Vastauksia perimmäiseen kysymykseen - miksi me tätä työtä teemme? Myös tämä palvelu rakentuu motivaatiotutkimuksen varaan. Keskeiseksi motivaatiotekijäksi tutkimuksissa nousee tarkoitus: pidämmekö omaa ja yhteisömme työtä tarkoituksenmukaisena. Hyvä katsaus miksi-kysymyksen merkityksellisyyteen työmotivaatiossa löytyy esimerkiksi Simon Sinekin Start with why -ajattelusta. Kokemus työn merkityksellisyydestä tulee niin julkisuudessa kuin tutkimuksessakin yhä uudelleen esille, vaikkapa Amabile&Kramerin onnellisuustutkimuksessa tai Työterveyslaitoksen työn imua kuvaavasta tutkimuksesta. Koska jokaisella on oikeus merkitykselliseen työhön, merkityksellisyys pitää voida löytää, nimetä ja käsitellä. Lisäksi: tutkimukset kertovat, että juuri merkityksellisyyden kokemus johtaa tuloksellisuuteen. Palvelun kulku (esimerkki): 1) Kartoitus. Avara tutustuu organisaatioonne: mitä teette, miten ja miksi. 2) Kysely. Lyhyellä kyselyllä otamme tuntumaa siihen, mistä katsotte merkityksen ja merkityksettömyyden muodostuvan. Käsittelemme kaikkea tietoa ehdottoman luottamuksellisesti. 3) Työpajat I-III. Puolentoistatunnin työpajassa käydään ensin läpi yhteiskuntamme muutos: mihin olemme menossa työelämässä, taloudessa ja yleisessä yhteiskunnallisessa kehityksessä. Tähän peilataan merkityksellisyyttä yleisesti tutkimustiedon ja kyselyn perusteella siten, ettei kenenkään omat vastaukset paljastu. Sen jälkeen jokainen pääsee hahmottamaan omaa suhdettaan merkityksen tuomaan motivaatioon. Apuna on merkityskartta, joka tarkoittaa käsitteellisiä kehikoita ja apuvälineitä oman työn merkityksellisyyden etsintään. Kartta on tarkoitettu itselle avuksi, eikä sitä tarvitse jakaa muiden kanssa ellei tahdo. Työpaja voidaan toistaa kaksi tai kolme kertaa, jos näin sovitaan. Näin aikatauluja on helpompaa sovittaa yhteen: jokainen pääsee osallistumaan johonkin työpajaan, ja halukkaat voivat kerrata. 4) Loppuraportti. Osallistujilla on mahdollisuus tallentaa merkityskarttansa nimettöminä loppuraporttia varten. Koostamme näistä merkityskartoista, kyselytiedoista sekä työpajojen keskusteluista saatujen tietojen perusteella tiiviin raportin organisaation johdolle, joka voi sen jakaa soveltuvin osin tai kokonaan. Raportissa käsitellään: - työyhteisön motivaation tilaa - merkityksellisyyden ja merkityksettömyyden lähteitä - hiljaisia signaaleja visioista, toiveista, suunnista työyhteisöllenne
 7. 7. 7Avaran palvelut / Sisäinen viestintä Sisäinen hanke Hankkeen, kuten muutostilanteen viestinnän suunnittelu ja toteutus Suomalainen työelämä on kansainvälisessä verrannossa onnellista. Mutta yksi haaste meillä on: työyhteisöjen muutostilanteet stressaavat. Useat työn psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä selvittävät tutkimukset osoittavat, että muutostilanteet aiheuttavat merkittävästi huolta työpaikoilla. Niillä on selvä yhteys esimerkiksi stressiin ja työuupumukseen. Tässä mielessä työpaikoilla on paljon kehitettävää. Tilastokeskuksen työolotutkimuksen mukaan esimerkiksi ylemmistä toimihenkilöistä vain 44 % saa muutoksista tietoa suunnitteluvaiheessa. Oireina heikosta tiedonkulusta on, että ihmiset väsyvät, stressaantuvat ja heidän motivaationsa laskee. Siksi huomion kiinnittäminen sisäisen hankkeen viestintään on tärkeää. Hyvä viestintä muutostilanteessa voi parhaimmillaan innostaa kaikkia tavoittelemaan yhdessä jotain uutta. Palvelun kulku: 1. Kartoitus. Käymme hankkeen avainkohdat läpi kanssanne, jotta ymmärrämme mitä olette tavoittelemassa ja tekemässä. 2. Mittaaminen. Mittaamme työyhteisönne suhtautumista hankkeeseen: millaisia huolia ja toiveita siihen liittyy, miten se yleisesti ottaen nähdään yhteisössänne. Mitkä ovat herkkyysryhmiä, joihin hanke erityisesti liittyy; miten eri tavoilla eri ihmiset haluavat tietää ja vaikuttaa. 3. Suunnittelu. Teemme suunnitelman mittaustuloksiin perustuen siitä, miten hankkeessa on syytä viestiä sisäisesti. Kanavia ja keinoja on lukuisia sisäisistä uutiskirjeistä henkilöstön kyselytunteihin tai verkkokokouksiin: keskeistä on, että ne valitaan vastaamaan tavoitteitanne sekä yhteisönne huolia ja toiveita, ja että sisältö niissä on selkeää ja vastaa työyhteisönne tiedon tarvetta. 4. Toteutus. Autamme suunnitelman mukaisessa viestinnän toteutuksessa kanssanne. 5. Seuraaminen. Seuraamme tarvittaessa mitaten suunnitelman edistymistä.
 8. 8. 8Avaran palvelut / Sisäinen viestintä Kaizen Työyhteisön kehittäminen yhteisön antamien palautteiden varassa Nykyisin työelämässä alaa valtaa vallankumouksellinen kehitysajattelu: on tehokasta ja hienoa rätkäyttää asiat kerralla kuntoon. Tämä organisaatiokulttuuri saattaa juontaa juurensa teknologian kehittymiseen, start-up-kulttuurin - jossa pienet yritykset voivat nopeasti tehdä valtavan vaikutuksen ympäristöönsä - kasvamiseen, yhteiskunnan yleiseen ilmapiiriin. Ja se on hienoa! Kunnon vallankumous silloin tällöin tuulettaa ilmaa ja voi synnyttää paljon uutta arvoa. Tämä kulttuuri ei kuitenkaan ole ainoa mahdollinen. Erityisesti muutama vuosikymmen sitten Euroopassa ja Yhdysvalloissa ihannoitiin japanilaista liiketoimintakulttuuria. Japanissa oli kehitetty kaizen-periaate, joka voidaan tiivistää vähittäiseksi, alituiseksi, ihmiset edellä tehtäväksi kehittämiseksi. Tällaiselle rauhalliselle, vähittäiselle kehittämiselle on edelleen tarvetta myös työelämässä. Se ei tarkoita, että ripeät ja räväkät innovaatiot ovat turhia. Nämä eivät sulje toisiaan pois, vaan parhaiten tukevat toisiaan. Haluamme auttaa teitä hakemaan signaaleita, joiden varassa voitte kehittää työyhteisönne toimintaa, tehokkuutta ja viihtyvyyttä vähä vähältä mutta aktiivisesti. Kaizen Kaizenin voisi kai kääntää vaikka jatkuvaksi kehittämiseksi. Kaizenissa keskeistä on jatkuva valppaus sellaisten tekijöiden suhteen, joita voidaan kehittää, joiden varassa koko tekemistä voidaan parantaa. Se on siis aktiivista kehittämistä. Kaizenin kolmena peruspilarina pidetään 1) yrityksen tai yhteisön henkilöstön asemaa keskeisenä vahvuutena, 2) sitä, että tekemistä tulee kehittää alituisesti, vähä vähältä, 3) tekemisen mittaamista, jotta tiedetään mahdollisimman objektiivisesti miten se kehittyy ja miten sitä voidaan edelleen kehittää.
 9. 9. 9Avaran palvelut / Sisäinen viestintä Kaizen Palvelun kulku: 1) Kartoitus. Käymme palvelun läpi koko työyhteisön tai organisaationne toivoman ryhmän kanssa. Tavoitteena tässä on, että olemme “samalla kartalla” yhteisön kanssa kehittämisen suhteen: ymmärrämme kulttuurianne, haasteitanne, mahdollisuuksianne. 2) Mittaaminen. Mittaamme työyhteisönne lähtötilanteen työkalujen, prosessien, palkkioiden ja tarkoituksen kokemisen suhteen. 3) Tavoitteiden asettaminen. Laadimme kanssanne sopivat tavoitteet siitä, mitä aletaan kehittää. Lähtökohtana voi olla työkalujen, prosessien, palkkioiden ja tarkoituksen kehittäminen. Tavoitteet voidaan sitoa tiettyjen mittaustulosten saavuttamiseen. 4) Suunnittelu. Laadimme kehityslomakkeen joka soveltuu tavoitteeseen. Tärkeää tässä on, että sekä myönteiset että kielteiset puolet saavat huomiota. Lomake itsessään ei voi olla viesti siitä, että kaikki on työyhteisössä päin mäntyä, koska näin tuskin on :-) 5) Mittaaminen. Lähetämme henkilöstölle lomakkeet. Lomakkeessa on aina selitys siitä, miten kyselyllä on tarkoitus kehittää koko työyhteisöä. Vastaukset ovat anonyymeja, ja käsittelemme tietoa luottamuksellisesti. 6) Raportointi. Teemme kerran kuukaudessa raportin vastauksista ja lähetämme sovitulle taholle organisaatiossanne. Raportti voidaan sitten soveltuvin osin lähettää eteenpäin: osallisuuden takia olisi hyvä, että se menee ainakin osin koko henkilöstölle. Raportin sisältö on: ● Yhteenveto vastauksista. ● Suosituksia: miten ongelmiin voidaan puuttua? Miten vahvuuksia voidaan hyödyntää? Suositukset ovat ideoita ja työkaluja esimerkiksi tiedonkulun parantamiseksi. ● Kooste kaikista vastauksista. 7) Toteutus. Tarvittaessa autamme em. toimenpiteiden toteutuksessa, jotta saatte varmasti täyden ja parhaan hyödyn työyhteisön kehittämisestä ja koette konkreettista edistystä. 8) Seuranta. Seuraavan kuukauden aikana aloitamme taas kohdasta 3.
 10. 10. 10Avaran palvelut / Ulkoinen viestintä Eräässä viestintäkoulutuksessa pohdiskeltiin eri kanavien käyttöä, tiedotteen kirjoittamisen tyylejä, sitä, kenelle tiedotteet tulisi lähettää ja mihin kellonaikaan. Kiinnostavia juttuja siis. Mutta kuinka pitkälle viestintää voidaan kehittää viestinnän tekniikan varassa? Vain vähän. Eräs vanhempi viestinnän parissa työskentelevä kollega vetikin lopulta yhteen omaa kokemustaan näin: “täytyy tehdä kiinnostavia juttuja”. Hieno sääntö. Riittävän kiinnostava juttu menee etusivuille vaikka toimittajalle ojennetun ruutupaperin kautta. Siksi aloitamme viestinnän aina kysymyksestä: miten löytää kiinnostavia juttuja? Tästä on helppoa tarkentaa: kuka, missä, milloin, mitä, miksi, miten. Miten näkyisimme paremmin? Eli Avaran ulkoisen viestinnän palvelut
 11. 11. 11Avaran palvelut / Ulkoinen viestintä Suunnittelu Viestinnän kehittämis- ja toteutussuunnitelman laatiminen Viestinnän suunnittelu lähtee harmillisen usein kysymyksestä: mitä me haluamme kertoa. Tätä tärkeämpää on hahmottaa, mitä ihmiset ympärillämme haluavat kuulla. Ne ovat niitä kiinnostavia juttuja. Mutta miten näitä voidaan löytää systemaattisesti? Mitkä ovat raikkaita ja tehokkaita tapoja ilmaista niitä? Tässä me haluamme ja osaamme auttaa. Palvelun kulku: 1) Kartoitus. Kartoitamme kanssanne suunnittelunne lähtökohdat, tavoitteenne ja tarpeenne. 2) Mittaaminen. Sovittaessa mittaamme, miten yhteisönne nähdään julkisuudessa, miten näette itsenne, miten teemanne nähdään, tms. suunnittelua tukevaa. 3) Suunnittelu. Teemme vuoropuhelussa kanssanne esityksen viestintänne kokonaissuunnitelmasta. Se voi sisältää ainakin seuraavia elementtejä: tavoitteenne ja pääviestinne kiteytyksen, hahmotuksen viestintää tukevasta tarvittavasta tutkimustyöstä, kohderyhmämääritykset, kanavaehdotukset, roolien selkeytyksen, osaamisen kartoituksen, viestinnän budjetin hahmotuksen sekä aikataulun. 4) Seuranta. Seuraamme kanssanne suunnitelman toteutumista. Seurannalle voidaan asettaa tarvittaessa mittarit vaikuttavuuden selkeyttämiseksi. Hyvä suunnittelu ottaa lähtökohtaisesti nämä elementit huomioon: tavoite viesti prioriteetti kanava sidosryhmä vastuu tuki b u d j e t t i mittarit a i k a t a u l u Seurantaja jatkotoimet
 12. 12. 12Avaran palvelut / Ulkoinen viestintä Ulkoinen hanke Hankkeeseen, kuten kampaanjaan tai lanseeraukseen liittyvän viestinnän suunnittelu ja toteutus. Professori Dan Ariely suoritti ryhmineen kokeen, jossa koehenkilöitä pyydettiin tekemään ensimmäistä kertaa elämässään origameja - siis esimerkiksi paperista taiteltuja sammakoita tai ankkoja. Origamit annettiin arvioitaviksi kahdelle ryhmälle: askartelijoille itselleen sekä täysin ulkopuolisille. Heitä pyydettiin arvioimaan origamien hinta. Lähes poikkeuksetta askartelijat arvioivat ulkopuolisia korkeammaksi hinnan, jonka he maksaisivat origamista. Lisäksi, heidän arvionsa hinnasta, jonka muut kuin he itse olisivat maksamaan, oli lähes aina huomattavasti korkeampi kuin ulkopuolisilla. Koe toi ilmi askartelua yleismaailmallisemman ilmiön. Kun organisaatio ryhtyy hankkeeseen, sillä on tietoa siitä, mitä se haluaa tehdä. Se saa junan liikkeelle: on tietoa, mihin mennään, millä vauhdilla, miksi. Mutta miltä se näyttää ja tuntuu ulkoa - tähän on usein hyödyllistä hakea näkemystä ulkopuolelta. Omassa työssä nähdään helposti yksityiskohtia ja koetaan tunnesidettä, joka ulkopuolisille on mahdotonta. Avarassa yksi etumme on, että olemme oppineet hyppäämään kaikenlaisiin juniin, vauhdista riippumatta. Näistä syistä tuomme mieluusti hankkeisiinne uusia silmiä, tuoreita ideoita - sekä myös reippaasti toteuttavia käsiä. Palvelun kulku: 1) Kartoitus. Kartoitamme kanssanne hankkeen lähtökohdat, tavoitteenne ja tarpeenne. 2) Mittaaminen. Mittaamme hankkeen suunnittelulle ja mallikkaalle toteutukselle olennaiset tekijät. 3) Suunnittelu. Teemme teitä kuunnellen ja vuoropuhelussa esityksen hankkeen viestintäsuunnitelmasta. 4) Toteutus. Toteutamme suunnitelman. 5) Seuranta. Seuraamme kanssanne viestinnän vaikuttavuutta, tarvittaessa asetettujen mittareiden avulla.
 13. 13. 13Avaran palvelut / Ulkoinen viestintä Viestinnän täyspalvelu Silloin tällöin työyhteisönne voi tarvita lyhyeksi ajaksi täydennystä viestintäänne - esimerkiksi erityisen työllistävän hankkeen tai onnellisen perhetilanteen takia. Keskustelemme mieluusti mahdollisuudesta pulahtaa mukaan täydentämään viestintäänne, lyhyelläkin varoitusajalla. Millaisella viestintänäkemyksellä uiskentelemme joukkoonne? Mietimme hieman, pitäisikö meidän avata tässä esitteessä myös teoreettista näkemystämme viestintään. Ajattelimme, että olette kuitenkin käytännön tekijöitä, joten piirsimme teille vain tämän hienon kalan. Toivomme sen myötä, että mitä tahansa tarpeita teillä onkaan työnne tekemiseksi paremmaksi ja näkyvämmäksi, voimme olla yhteydessä ja tarttua yhdessä toimeen. Viestijä tun ne tie to k arism a kokemus t e k s t i merkitys merkki kanava h ä l y näkökulma p a l a u t e kiinnostavuus samaistuttavuus innostavuus huomio kiinnostus tahto to iminta
 14. 14. 14 ”Sopiiko että tämä olisi punainen ralliauto?” Yhdessä vaiheessa vanhemmuutta hätkähdin miettimään: jaa, onkohan tosiaan mitään syytä, miksi se ei sopisi? Kausi aiheutui uudesta taidosta, jonka lapseni oli juuri oppinut ilmeisesti leikkiesseen päiväkodissa toisten lasten kanssa. Hän suhtautui siihen hyvin säntillisesti: jotta leikit sujuisivat, on hyvä aina kysyä, sopivatko järjestelyt kaikille. Vaikka muutaman ensimmäisen vuoden aikana lapset eivät osaa leikkiä keskenään, he ovat kiinnostuneita toisistaan. He puuhailevat samassa tilassa ja yleensä haluavat samoja leluja. Usein tästä koituu murheita. Ne ovat kuitenkin pieni hinta hyvin hyödyllisestä kyvystä. Oppiakseen tekemään yhdessä, lasten pitää kiinnittää huomio samaan asiaan. Murheet muuttuvat iloiksi, kun huomion kohteesta opitaan myös keskustelemaan yhteisillä sanoilla: tavoitteet ja kokemukset voidaan silloin jakaa. On paljon kivempaa leikkiä, kun leikki ei ole kenenkään tuputtama. Tästä oivalluksesta koituu mainio ”sopiiko että…” -kausi. Vuorovaikutus perustuu siihen, että olemme kiinnostuneita samoista asioista. Se unohtuu meillä aikuisilla liian usein. Harmillisen monesti politiikassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan ohi ja päälle. Yhtä harmillisesti liikemaailmassa ja kaupallisessa viestinnässä tuputetaan eikä kuunnella, mitä toinen osapuoli oikeastaan kaipaa. Ehkä meidän aikuisten viestintä menisikin harppauksen eteenpäin, jos palaisimme muutaman askeleen kohti niitä hyviä oppeja, joita lapset oivaltavat. IN

×