Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ONDERZOEKSRAPPORT
ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR UNIVERSITEIT ANTWERPEN
IN OPDRACHT VAN PROVINCIAAL VEILIGHEIDSINSTITUUT ANTWER...
ONDERZOEKSCONTEXT
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat digitale toepassingen, maar vooral smartphones zijn binnengedro...
‘Mobile relationship’ door Manu Cornet
3
INHOUD
4
p. 2
p. 5
p. 7
p. 44
Onderzoekscontext
Onderzoeksmethoden
Deel 1: Gewoonten, motieven en
gevoelens bij smartphone...
ONDERZOEKSMETHODEN
Het evaluatie-onderzoek omvat twee onderzoeksmethoden. Eerst werd een vragenlijstonderzoek uitgevoerd o...
ONDERZOEKSMETHODEN
24 interviews
Wave 2
n = 892
Websnacker
n = 10
Digiyogi
n = 6
Chitchatbot
n = 3
Fomo
Sapiens
n = 3
To d...
DEEL 1
GEWOONTEN, MOTIEVEN EN GEVOELENS BIJ
SMARTPHONEGEBRUIK
Dagelijks aantal ontvangen en
verzonden berichten
8
6,6%
40,1%
9,2%
54,8% 53,2%
82,5%
21,2%
2,8%
5,0%
9,2%
2,6% 1,7%
8,3%
1,4% 1,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
7...
2,3%
9,0%
1,7%
38,5%
72,2%
57,5%
25,2%
13,3%
29,2%
15,6%
2,6% 3,3%
18,3%
3,9%
8,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0...
2,5%
0,8%
11,7%
60,5%
19,0%
67,5%
21,8% 22,6%
8,3%
6,0%
18,3%
3,3%
9,1%
39,4%
9,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0...
2,8%
1,3%
10,8%
54,3%
16,5%
64,2%
22,4%
16,7%
10,8%9,4%
19,5%
4,2%
11,1%
46,0%
10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60...
Smartphone- en mediagebruik
op of voor het werk/school
13
Survey
4,2%
1,5%
22,8%
14,4%
42,0%
27,2%
20,6%
27,0%
7,9%
23,1%
2,5%
6,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
W...
Survey
46,7%
29,4%30,5%
33,2%
22,8%
37,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Werkend, n = 1020 Student, n = 39...
40,2%
10,1%
28,4%
29,9%
31,4%
60,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Werkend, n = 1034 Student, n = 385
Gevo...
Survey
44,9%
18,7%
36,8%
34,6%
14,2%
28,8%
3,2%
11,7%
1,2%
5,4%
0,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Werken...
Survey
15,5%
18,8%
23,9%
20,6%
14,3%
6,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Werkend, n = 1034
Ontvangst werkg...
29,5%
33,4%
23,9%
10,2%
2,7%
0,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Werkend, n = 1034
Ervaart hogere werkdruk...
46,5%
36,4%
13,6%
2,9%
0,4% 0,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Werkend, n = 1034
Ervaart frustratie door ...
Smartphonegebruik bij
familie & vrienden
21
Survey
14,4%
41,7%
47,1%
36,8%
29,4%
16,7%
6,7%
3,9%
1,9%
0,4%0,5% 0,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Stu...
Survey
31,6%
53,9%
37,7%
29,4%
21,1%
9,6%
6,7% 5,7%
1,6% 0,9%1,3% 0,4%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Stud...
64,8%
85,5%
25,4%
11,4%9,8%
3,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Student, n = 369 Inacti...
Survey
45,2%
67,7%
37,1%
23,8%
12,0%
7,5%
5,1%
0,8%0,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Student, n = 367 In...
Smartphonegebruik van
autobestuurders
26
27
Survey
71,8%
28,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Autobestuurders, n = 783
Opbellen zonder handenvrij k...
28
Survey
49,8% 50,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Autobestuurders, n = 783
Bericht (sms, email, IM, SM)...
84,4%
71,3%
65,8%
11,4%
21,3% 19,3%
4,3%
7,4% 8,7%
3,4% 1,6% 1,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,...
Survey
73,5%
61,0%
56,2%
18,5%
27,9%
25,2%
7,1%
9,6% 9,4%
0,9% 0,7%
4,4%
0,7% 1,6% 3,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%...
Survey
73,0%
69,9%
60,1%
20,9% 19,9%
22,2%
6,2%
10,3%
13,5%
3,0%
0,5% 0,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
...
Survey
57,8%
53,7%
44,7%
27,5% 26,5% 26,4%
11,3%
19,1% 19,5%
3,3%
0,7%
6,9%
1,4% 1,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
6...
De 5 profielen aan het woord
over hun smartphonegebruik
33
CHITCHATBOT
Positieve aspecten van social media (SM) & instant messaging (IM): Communicatie met anderen;
Op de hoogte zijn...
CHITCHATBOT
Ervaren negatieve gevoelens: Voelen schuld, schaamte wanneer partner/vrienden hen
aanspreken over gedrag.
Copi...
FOMOSAPIENS
Positieve aspecten SM: Op de hoogte blijven van evenementen; Zelfbevestiging krijgen over
online identiteit; L...
FOMOSAPIENS
Ervaren negatieve gevoelens:
̶ Jongere Fomosapiens: niet abnormaal i.v.m. vrienden, wel i.v.m. ouders  kan le...
TO DO-GOEROE
Positieve aspecten van SM, IM & email: Handig om snel te handelen op professioneel vlak;
Handig om af te spre...
TO DO-GOEROE
Ervaren weinig negatieve gevoelens: vrienden denken dat work-life balance verstoord is 
terwijl ze zelf aan...
DIGIYOGI
Positieve aspecten van SM & IM: Communicatie op privé vlak; Snel en makkelijk info opzoeken
en afspraken regelen
...
DIGIYOGI
Ervaren weinig negatieve gevoelens over eigen gebruik, maken zich wel zorgen om
smartphonegedrag anderen en probe...
WEBSNACKER
Positieve aspecten van SM, IM & email: Persoonlijke relaties onderhouden; Info opzoeken via
smartphone in het a...
WEBSNACKER
Ervaren weinig negatieve gevoelens: Voelen zich niet verplicht om er constant mee bezig te
zijn; Spreken andere...
DEEL 2
EVALUATIE CAMPAGNE EN ACTIVATIETOOLS
Evaluatie zelftest met
5 profielen
45
Survey
2,4% 3,9% 4,9%4,9%
13,5%
9,1%
92,7%
82,6%
86,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
D...
To do-goeroe en Digiyogi gebruiken zelftest als bevestigings- en vergelijkingstool: ‘Het
valt nog mee in vergelijking met ...
Websnacker vindt zelftest eerder evident, vindt dat hij zichzelf al goed kan
inschatten dus geen verrassing
Fomosapiens vi...
Chitchatbot ziet zelftest als een ‘wake-up call’, gebruiken het om zichzelf te
confronteren met hun eigen gedrag, ze wille...
Meeste respondenten (ongeacht profiel) zijn positief over de zelftest, sommigen
zijn negatiever en vinden typologieën vera...
Evaluatie website met
tips
51
0,7% 1,9% 1,4%
17,2%
1,4%
10,5%11,2%
14,0% 13,8%
36,6%
26,3%
41,5%
88,1%
84,1% 84,8%
46,2%
72,2%
48,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30...
7,9%
16,8%
21,0%
6,8%
23,8%
34,3% 35,0%
32,2%
63,3%
49,0%
44,1%
61,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Zet m...
20%
79%
1%
Hoe lang gebruik je je smartphone per dag, in
vergelijking met vóór je de website bezocht?
n = 429
Minder Evenv...
8,9%
17,6%
21,0%
60,8%
85,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Smartphones in het midden v...
MENING PROFIELEN OVER DE TIPS…
56
Alle profielen zeggen dat tips vaak al gekend waren, maar voor profielen met
‘zwaarder g...
Evaluatie Mobile DNA
applicatie
57
5,1% 4,4% 2,9% 3,7%
7,4% 8,8%7,4%
14,7%
5,9%
18,4% 16,9% 18,4%
87,5%
80,9%
91,2%
77,9% 75,7%
72,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
...
7,4%
16,6%
24,6%
9,7%
13,7%
37,7%
29,7%
23,4%
77,9%
45,7% 45,7%
66,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%...
24%
74%
2%
Hoe lang gebruik je je smartphone per dag, in
vergelijking met vóór je MobileDNA gebruikte?
n = 175
Minder Even...
MENING PROFIELEN OVER MOBILE DNA…
61
Chitchatbots, Fomosapiens & Digiyogi’s die app gebruiken, ervaren de app als
zeer waa...
MENING PROFIELEN OVER MOBILE DNA…
62
Websnackers & To-do goeroe’s gebruiken app voor zelfbevestiging of achten de
app als ...
Algemene evaluatie
campagne
63
Chitchatbot & Fomosapiens nemen deel om in de toekomst negatieve reacties van familie
en vrienden over hun smartphonegebru...
Websnacker, To do-goeroe & Digiyogi willen hun bestaand zelfinzicht aftoetsen
Ze zijn geïnteresseerd in hoe het nog beter ...
Respondenten zijn kritisch over zichtbaarheid en bereik van de campagne
Respondenten zijn positief dat er niet met de ving...
Verder zijn respondenten het eens dat bewustwording rond het thema belangrijk
is
Alsook dat het belangrijk is mensen te ku...
Interviews
Getuigenissen (van voorbeeldfiguren)
De app populair maken
Smartphone-loze 24u
No-smartphone evenement met lezi...
Onderzoekers:
Prof. dr. Michel Walrave
Prof. dr. Koen Ponnet
Sarah Anrijs
Contact:
michel.walrave@uantwerpen.be
Eindrapport kop op onderzoek ua
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Eindrapport kop op onderzoek ua

39 Aufrufe

Veröffentlicht amIn dit rapport leest u de resultaten van het evaluatie-onderzoek van de Kop Op campagne, uitgevoerd door Universiteit Antwerpen in opdracht van Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen. In het eerste deel wordt dieper ingegaan op de voornaamste smartphonegewoonten en –gebruiksmotieven, en schetsen we welke gevoelens de Vlaming heeft bij smartphonegebruik. In het tweede deel worden de activatietools van de Kop Op campagne geëvalueerd en geven we weer in welke mate deelnemers vinden dat de tools aanzetten tot inzicht en bewuster smartphonegebruik.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Eindrapport kop op onderzoek ua

 1. 1. ONDERZOEKSRAPPORT ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR UNIVERSITEIT ANTWERPEN IN OPDRACHT VAN PROVINCIAAL VEILIGHEIDSINSTITUUT ANTWERPEN
 2. 2. ONDERZOEKSCONTEXT Uit verschillende onderzoeken blijkt dat digitale toepassingen, maar vooral smartphones zijn binnengedrongen in elk aspect van ons leven. Hoewel sociale en digitale media veel voordelen bieden (bv. relaties onderhouden, last minute informatie opzoeken, etc.), geven meer en meer mensen aan te worstelen met hun eigen smartphonegebruik. Het toenemende smartphonegebruik heeft een invloed op onder meer hun sociaal leven, beweging en slaapgewoonten, vaak met negatieve gevoelens tot gevolg. Imec.digimeter, een jaarlijkse representatieve studie bij Vlamingen, rapporteert dat 34% (>16 jaar) van de Vlamingen toegeeft te veel tijd aan sociale media te spenderen, 68% zegt zijn smartphone te gebruiken terwijl hij eet, 60,7% terwijl hij televisie, series of films kijkt en 41,7% terwijl hij met vrienden afspreekt. Tegelijkertijd rapporteert 57,7% van de Vlamingen zichzelf regels op te leggen in zijn smartphonegebruik (bv. gebruiksduur meten, geen smartphone in de slaapkamer). Als reactie hierop lanceerde Provinciaal VeiligheidsInstituut Antwerpen (PVI) een campagne met als kernboodschap: Gebruik je smartphone bewust en herstel zo de balans tussen je smartphonegebruik en je mentale gezondheid. Met deze campagne doelde PVI naar een gezondere relatie met je smartphone, waarbij zelfinzicht centraal staat. In samenwerking met Universiteit Gent ontwikkelde PVI drie activatietools om mensen te helpen bij het verwerven van zelfinzicht en het zoeken naar een balans in hun smartphonegebruik: een zelftest die leidt tot vijf profielen, een website met concrete tips en een smartphone logging app Mobile DNA. Voor meer informatie over de ontwikkeling en uitwerking van de activatietools verwijzen we naar het onderzoeksrapport van UGent. In dit rapport leest u de resultaten van het evaluatie-onderzoek van de Kop Op campagne, uitgevoerd door Universiteit Antwerpen. In het eerste deel wordt dieper ingegaan op de voornaamste smartphonegewoonten en –gebruiksmotieven, en schetsen we welke gevoelens de Vlaming heeft bij smartphonegebruik. In het tweede deel worden de activatietools van de Kop Op campagne geëvalueerd en geven we weer in welke mate deelnemers vinden dat de tools aanzetten tot inzicht en bewuster smartphonegebruik. 2
 3. 3. ‘Mobile relationship’ door Manu Cornet 3
 4. 4. INHOUD 4 p. 2 p. 5 p. 7 p. 44 Onderzoekscontext Onderzoeksmethoden Deel 1: Gewoonten, motieven en gevoelens bij smartphonegebruik Deel 2: Evaluatie campagne en activatietools
 5. 5. ONDERZOEKSMETHODEN Het evaluatie-onderzoek omvat twee onderzoeksmethoden. Eerst werd een vragenlijstonderzoek uitgevoerd op twee meetmomenten. Dit om uiteenlopende vragen te kunnen stellen over smartphonegebruik in verschillende contexten aan zo veel mogelijk mensen. Om de vragenlijsten voor elke deelnemer niet langer dan 10 minuten te laten duren, werden sommige vragen enkel gesteld aan specifieke types deelnemers (i.e., werkenden, studenten of inactieven). Deelnemers werden gerekruteerd via de Kop Op website (www.kopop.be) waarop een oproep met hyperlink stond om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. In een tweede fase werden diepte-interviews uitgevoerd. Hierbij werd getracht om de vijf verschillende profielen (cfr. zelftest) aan het woord te laten om hun gewoonten, motieven en gevoelens beter te begrijpen. Deelnemers werden gerekruteerd via de tweede vragenlijst waarin geïnteresseerden hun emailadres konden opgeven. Gezien de verdeling van de vijf profielen zeer ongelijk was in het vragenlijstonderzoek (Tabel 1.), waren bepaalde profielen moeilijk te bereiken en slaagden we er niet in om van elk profiel evenveel mensen te interviewen. 5 Profiel Digimeter UGent Vragenlijstonderzoek UA Kop Op website PVI Websnacker 565 31% 770 46,7% 11719 37% Digiyogi 455 25% 622 37,7% 15803 50% Chitchatbot 237 13% 68 4,1% 2002 6% Fomo Sapiens 346 19% 123 7,5% 1952 6% To-do-goeroe 219 12% 66 4,0% 67 0,2% Totaal 1822 1649 31543 Tabel 1. Verdeling van de vijf profielen in verschillende steekproeven
 6. 6. ONDERZOEKSMETHODEN 24 interviews Wave 2 n = 892 Websnacker n = 10 Digiyogi n = 6 Chitchatbot n = 3 Fomo Sapiens n = 3 To do-goeroe n = 2 2 online surveys Wave 1 n = 1690 64% vrouw Leeftijd M = 37j 62% werkend, 24% student, 14% inactief 65% vrouw Leeftijd M = 38j 65% werkend, 21% student, 14% inactief 6
 7. 7. DEEL 1 GEWOONTEN, MOTIEVEN EN GEVOELENS BIJ SMARTPHONEGEBRUIK
 8. 8. Dagelijks aantal ontvangen en verzonden berichten 8
 9. 9. 6,6% 40,1% 9,2% 54,8% 53,2% 82,5% 21,2% 2,8% 5,0% 9,2% 2,6% 1,7% 8,3% 1,4% 1,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Werkend, n = 1026 Student, n = 389 Inactief, n = 120 Verzonden e-mails per dag 0 1 - 15 16-30 31-45 >45 Survey 9 40,1% van de student respondenten stuurt geen e-mails 1/6 werkende respondenten stuurt 31 of meer e-mails per dag
 10. 10. 2,3% 9,0% 1,7% 38,5% 72,2% 57,5% 25,2% 13,3% 29,2% 15,6% 2,6% 3,3% 18,3% 3,9% 8,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Werkend, n = 1026 Student, n = 389 Inactief, n = 120 Ontvangen e-mails per dag 0 1 - 15 16-30 31-45 >45 Survey 10 1/3 werkende respondenten ontvangt 31 of meer e-mails per dag
 11. 11. 2,5% 0,8% 11,7% 60,5% 19,0% 67,5% 21,8% 22,6% 8,3% 6,0% 18,3% 3,3% 9,1% 39,4% 9,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 1026 Student, n = 389 Inactief, n = 120 Verzonden berichten per dag (sms, instant messaging (IM), sociale media (SM)) 0 1 - 15 16-30 31-45 >45 Survey 11 39,4% van de student respondenten stuurt meer dan 45 berichten per dag
 12. 12. 2,8% 1,3% 10,8% 54,3% 16,5% 64,2% 22,4% 16,7% 10,8%9,4% 19,5% 4,2% 11,1% 46,0% 10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 1026 Student, n = 389 Inactief, n = 120 Ontvangen berichten per dag (sms, IM, SM) 0 1 - 15 16-30 31-45 >45 Survey 12 46% van de student respondenten ontvangt meer dan 45 berichten per dag 1/10 inactieve respondenten ontvangt geen enkel bericht per dag
 13. 13. Smartphone- en mediagebruik op of voor het werk/school 13
 14. 14. Survey 4,2% 1,5% 22,8% 14,4% 42,0% 27,2% 20,6% 27,0% 7,9% 23,1% 2,5% 6,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 1026 Student, n = 389 Gebruik smartphone, pc voor persoonlijke doeleinden tijdens werk/studeren Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd 14 1/4 werkende respondenten gebruikt nooit of bijna nooit media voor persoonlijke doeleinden tijdens het werk 1/6 student respondenten gebruikt nooit of bijna nooit media voor persoonlijke doeleinden tijdens het studeren
 15. 15. Survey 46,7% 29,4%30,5% 33,2% 22,8% 37,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 1020 Student, n = 395 Onweerstaanbare drang om berichten onmiddellijk te beantwoorden tijdens werk/studeren Niet akkoord Neutraal Akkoord 15 80,2% 10,8% 9,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Werkend, n = 997 Onweerstaanbare drang om werk- gerelateerde berichten onmiddellijk te beantwoorden bij vrienden, familie, in vrije tijd Niet akkoord Neutraal Akkoord 22,8% van de werkende respondenten moet berichten en e-mails onmiddellijk beantwoorden tijdens het werk, 9% voelt deze drang ook bij vrienden/familie 37,4% van de student respondenten moet berichten en e-mails onmiddellijk beantwoorden tijdens het studeren
 16. 16. 40,2% 10,1% 28,4% 29,9% 31,4% 60,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 1034 Student, n = 385 Gevoel van productiviteitsverlies door e-mails en berichten (sms, IM, SM) Niet akkoord Neutraal Akkoord Survey 16 1/3 werkende respondenten ervaart productiviteitsverlies door berichten en e-mails, bij studenten is dit bijna 2/3
 17. 17. Survey 44,9% 18,7% 36,8% 34,6% 14,2% 28,8% 3,2% 11,7% 1,2% 5,4% 0,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 1008 Student, n = 375 Stress in werk of studies door persoonlijk smartphone- of pc-gebruik Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd 17 Bijna 1/5 werkende respondenten ervaart werkstress door persoonlijk mediagebruik Bijna 1/2 student respondenten ervaart studiegerelateerde stress door persoonlijk mediagebruik
 18. 18. Survey 15,5% 18,8% 23,9% 20,6% 14,3% 6,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 1034 Ontvangst werkgerelateerde e-mails of berichten na werkuren Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd 12,5% 32,2% 55,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 848 Reactie werkgerelateerde e-mails of berichten na werkuren binnen het uur in de loop van de avond de volgende dag of later 18 84,5% van de werkende respondenten ontvangt al eens werkgerelateerde berichten en e-mails na de werkuren, 44,7% daarvan antwoordt nog dezelde avond
 19. 19. 29,5% 33,4% 23,9% 10,2% 2,7% 0,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 1034 Ervaart hogere werkdruk door werk-gerelateerde digitale toepassingen* Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd Survey 48,7% 32,0% 13,0% 3,9% 1,9% 0,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 1034 Ervaart frustratie door gevoel constant bereikbaar te moeten zijn voor werk Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd *digitale toepassingen = mailbox, websites, communicatieplatformen, softwareprogramma’s 19 1/3 werkende respondenten ervaart hogere werkdruk door digitale toepassingen 1/5 werkende respondenten vindt het frustrerend constant bereikbaar te moeten zijn voor het werk
 20. 20. 46,5% 36,4% 13,6% 2,9% 0,4% 0,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 1034 Ervaart frustratie door gevoel niet mee te kunnen met werk-gerelateerde digitale toepassingen* Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd Survey 50,1% 32,4% 12,8% 3,5% 0,9% 0,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Werkend, n = 1034 Ervaart frustratie doordat werk-gerelateerde digitale toepassingen* constant veranderen Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd *digitale toepassingen = mailbox, websites, communicatieplatformen, softwareprogramma’s 20 1/6 werkende respondenten heeft het gevoel niet mee te kunnen met digitale toepassingen op het werk 1/6 werkende respondenten vindt het frustrerend dat digitale toepassingen op het werk constant veranderen
 21. 21. Smartphonegebruik bij familie & vrienden 21
 22. 22. Survey 14,4% 41,7% 47,1% 36,8% 29,4% 16,7% 6,7% 3,9% 1,9% 0,4%0,5% 0,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Student, n = 374 Inactief, n = 228 Gebruik smartphone tijdens f2f-gesprek met partner, familie, vrienden Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd 22 41,7% van de inactieve respondenten zegt de smartphone nooit te gebruiken tijdens face-to-face gesprek (= phubben), bij studenten is dit slechts 14,4%
 23. 23. Survey 31,6% 53,9% 37,7% 29,4% 21,1% 9,6% 6,7% 5,7% 1,6% 0,9%1,3% 0,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Student, n = 374 Inactief, n = 228 Gebruik smartphone tijdens maaltijd met partner, familie, vrienden Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd 23 53,9% van de inactieve respondenten zegt zijn smartphone nooit te gebruiken tijdens een maaltijd met iemand anders, bij student respondenten is dit 31,6%
 24. 24. 64,8% 85,5% 25,4% 11,4%9,8% 3,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Student, n = 369 Inactief, n = 227 Ik vind dat ik te veel bezig ben met smartphone in bijzijn van anderen Niet akkoord Neutraal Akkoord Survey 66,9% 83,3% 21,9% 11,8%11,2% 4,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Student, n = 369 Inactief, n = 227 Anderen zeggen jou dat je te veel bezig bent met smartphone in hun bijzijn Niet akkoord Neutraal Akkoord 24 1/10 student respondenten vindt zelf te veel met smartphone bezig te zijn in bijzijn van anderen, 1/10 student respondenten geeft ook aan dat anderen dit zeggen
 25. 25. Survey 45,2% 67,7% 37,1% 23,8% 12,0% 7,5% 5,1% 0,8%0,6% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Student, n = 367 Inactief, n = 226 Gevoel door smartphonegebruik niet aan sociale of familiale verwachtingen te kunnen voldoen Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd 25 17,7% student respondenten heeft het gevoel niet aan sociale en familiale verwachtingen te kunnen voldoen door smartphonegebruik, bij de inactieve respondenten is dit 8,3%
 26. 26. Smartphonegebruik van autobestuurders 26
 27. 27. 27 Survey 71,8% 28,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Autobestuurders, n = 783 Opbellen zonder handenvrij kit tijdens autorijden Neen Ja 61,7% 38,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Autobestuurders, n = 783 Inkomende oproep beantwoorden zonder handenvrij kit tijdens autorijden Neen Ja 28,2% van de respondenten die met de wagen rijden melden dat ze anderen opbellen zonder handenvrij kit, 38,3% beantwoordt inkomende oproepen
 28. 28. 28 Survey 49,8% 50,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Autobestuurders, n = 783 Bericht (sms, email, IM, SM) lezen zonder handenvrij kit tijdens autorijden Neen Ja 65,3% 34,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Autobestuurders, n = 783 Bericht (sms, email, IM, SM) versturen zonder handenvrij kit tijdens autorijden Neen Ja 34,7% van respondenten die met de wagen rijden geven aan berichten te versturen zonder handenvrij kit, 50,2% geeft aan berichten te lezen
 29. 29. 84,4% 71,3% 65,8% 11,4% 21,3% 19,3% 4,3% 7,4% 8,7% 3,4% 1,6% 1,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Rijdt (heel) soms met auto, n = 211 Rijdt vaak met auto, n = 136 Rijdt zeer vaak met auto, n = 436 Opbellen zonder handenvrij kit tijdens autorijden Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd Survey 29 Detailoverzicht van autobestuurder die anderen opbellen zonder handenvrij kit, opgesplitst volgens frequentie van autogebruik
 30. 30. Survey 73,5% 61,0% 56,2% 18,5% 27,9% 25,2% 7,1% 9,6% 9,4% 0,9% 0,7% 4,4% 0,7% 1,6% 3,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Rijdt (heel) soms met auto, n = 211 Rijdt vaak met auto, n = 136 Rijdt zeer vaak met auto, n = 436 Inkomende oproep beantwoorden zonder handenvrij kit tijdens autorijden Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd 30 Detailoverzicht van autobestuurder die oproepen beantwoorden zonder handenvrij kit, opgesplitst volgens frequentie van autogebruik
 31. 31. Survey 73,0% 69,9% 60,1% 20,9% 19,9% 22,2% 6,2% 10,3% 13,5% 3,0% 0,5% 0,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Rijdt (heel) soms met auto, n = 211 Rijdt vaak met auto, n = 136 Rijdt zeer vaak met auto, n = 436 Bericht (sms, email, IM, SM) versturen zonder handenvrij kit tijdens autorijden Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd 31 Detailoverzicht van autobestuurders die berichten versturen, opgesplits volgens frequentie van autogebruik
 32. 32. Survey 57,8% 53,7% 44,7% 27,5% 26,5% 26,4% 11,3% 19,1% 19,5% 3,3% 0,7% 6,9% 1,4% 1,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Rijdt (heel) soms met auto, n = 211 Rijdt vaak met auto, n = 136 Rijdt zeer vaak met auto, n = 436 Bericht (sms, email, IM, SM) lezen zonder handenvrij kit tijdens autorijden Nooit Bijna nooit Soms Vaak Zeer vaak Altijd 32 Detailoverzicht van autobestuurders die berichten lezen, opgesplitst volgens frequentie van autogebruik
 33. 33. De 5 profielen aan het woord over hun smartphonegebruik 33
 34. 34. CHITCHATBOT Positieve aspecten van social media (SM) & instant messaging (IM): Communicatie met anderen; Op de hoogte zijn van anderen hun leven & evenementen Negatieve aspecten van SM & IM: Omgaan met sociale verwachtingen om altijd te antwoorden; Tijdrovende en/of nutteloze gewoonten “Terwijl het positieve is dat je veel dingen kan delen. Maar aan de andere kant als je te veel deelt, mis je weer dingen in real life.” (Nora, 33j, Chitchatbot) Interviews 34 “Vanaf het momemt dat ik een melding heb dan kijk ik, en dan zijt ge inderdaad uit uw concentratie.” (Ella, 29j, Chitchatbot) Chitchatbot
 35. 35. CHITCHATBOT Ervaren negatieve gevoelens: Voelen schuld, schaamte wanneer partner/vrienden hen aanspreken over gedrag. Coping: Berusten en niets doen; Meldingen afzetten; App verwijderen Maar ze worden onrustig indien ze smartphone te lang moeten missen Ergeren zich aan: Phubben Maar doen het zelf ook Interviews “Het is niet dat ik zal zeggen ge moogt niet antwoorden, maar der zijn er wel die ondertussen FB checken enzo en dan denk ik ja dat is een beetje spijtig ofzo. Of het gevoel dat wij niet interessant genoeg zijn.” (Nora, 33j, Chitchatbot) “Ik word ambetant als ik hem helemaal wegleg.” (Lucie, 24j, Chitchatbot) 35 Chitchatbot
 36. 36. FOMOSAPIENS Positieve aspecten SM: Op de hoogte blijven van evenementen; Zelfbevestiging krijgen over online identiteit; Leuk om te kijken naar anderen online (voyeurisme) Negatieve aspecten SM: Gevoel dat SM ideaalbeeld opleggen; Wekt jaloezie; Afleiding & tijdverlies maar moeilijk om ermee te stoppen; Niet zonder SM kunnen; via SM bezig blijven met werk “Ik kan momenteel niet zonder Instagram omdat ik kijk gewoon graag naar andere mensen en ik word daar ook soms geïnspireerd door. Niet altijd in de positieve zin, omdat het zo perfect lijkt, maar toch.” (Mia, 23j, Fomosapiens) Interviews “Ik ben zo moe (…) da ik denk ik ga eerst vijf minuutjes op mijn telefoon zitten. Een uur later zit ik er nog. Allee ja. En eigenlijk is dat echt verloren tijd vind ik.” (Marie, 41j, Fomosapiens) 36 “Je zet dat live en je wil weten wat de response is, hebben we ons werk goed gedaan, een goed filmpje gemaakt? Ja das een beetje een soort barometer.” (Jules, 34j, Fomosapiens) Fomosapiens
 37. 37. FOMOSAPIENS Ervaren negatieve gevoelens: ̶ Jongere Fomosapiens: niet abnormaal i.v.m. vrienden, wel i.v.m. ouders  kan leiden tot familiale conflicten ̶ Volwassen Fomosapiens: schuldgevoel naar partner of kinderen  kan leiden tot familiale conflicten Coping: Gebruik app blocker; App verwijderen  Maar vaak tijdelijke oplossing of in ‘noodsituaties’ (bv. blok) Ergeren zich aan: Phubben; Selfies  Maar doen dit zelf ook Interviews 37 “We zaten ‘s avonds op restaurant, maar mijn man wordt daar echt ambetant van, terwijl voor mij is die vriend via WhatsApp even dichtbij als mijn gezin, maar voor uw gezin zijde er niet dan, dus ik begrijp dat da lastig is.” (Marie, 41j, Fomosapiens) “Ik heb FB zeer drastisch ooit voor een volledige dag van mij smartphone gesmeten. En na die dag was het om zeep, omdat ik er toch iets op wou zetten.” (Jules, 34j, Fomosapiens)Fomosapiens
 38. 38. TO DO-GOEROE Positieve aspecten van SM, IM & email: Handig om snel te handelen op professioneel vlak; Handig om af te spreken met vrienden Negatieve aspecten van SM, IM & email: Verwachtingen van anderen om altijd bereikbaar te zijn  Maar maken hier afspraken rond voor zichzelf; Tijdrovend  vaak werk-gerelateerd: je kan blijven mails of interessante artikels lezen Interviews “Jongere collega’s verwachten van ik stuur u een rapport om 5 uur ‘s avonds en ‘s morgens om 9u heb ik feedback. Ik moet dat soms wel kaderen van ik heb niet altijd goesting of tijd. Voor mij is het wel oké om dat te doen als het een afspraak is.” (Lea, 38j, To do-goeroe) 38 “Ook mailtjes die binnenkomen voor een offerte of een job de volgende dag, dan moet ik eigenlijk wel antwoorden terwijl ik op dat moment misschien niet aan het werk ben. (…) Alles is gewoon sneller, maar je bent dat zo snel gewoon.” (Elena, 38j, To do-goeroe) To do-goeroe
 39. 39. TO DO-GOEROE Ervaren weinig negatieve gevoelens: vrienden denken dat work-life balance verstoord is  terwijl ze zelf aangeven dat in contact blijven met werk via SM, IM, email een bewuste keuze is gelinkt aan bepaalde afspraken Coping: bewust wegleggen smartphone & zetten anderen aan dit ook te doen Ergeren zich aan: ‘Nepheid’ SM; Stoefgedrag; Mensen delen alles zonder nadenken; Afhankelijkheid van anderen aan SM; Vluchtige manier van communiceren Interviews 39 “We gingen vorige week naar Zeeland met mijn broers en moeder en toen heb ik gezegd als we daar zijn moeten we onze gsm’s allemaal wegleggen… maar dat vond niemand een goed idee, dus dat is niet doorgegaan.” (Elena, 38j, To do-goeroe) “Dat vind ik een vreselijke gewoonte van mensen om als je ergens zit direct een post van ‘ik ben daar, ik doe dit’ (…) als ik wil beginnen met eten heb ik echt geen goesting om te wachten tot er van alles een foto getrokken is.” (Lea, 38j, To do-goeroe) To do-goeroe
 40. 40. DIGIYOGI Positieve aspecten van SM & IM: Communicatie op privé vlak; Snel en makkelijk info opzoeken en afspraken regelen Negatieve aspecten van SM & IM: Verwachtingen van anderen om altijd bereikbaar te zijn; Maken zich zorgen over hun privacy Verkiezen offline communicatie boven online wegens praktischer & beter voor het onderhouden van relaties Interviews 40 “Soms stuur ik ook naar mijn vriend bewust geen berichten omdat ik zoiets heb van zal ‘t hem vanavond wel vertellen. Want op den duur hebben we dan ‘s avonds niet meer tegen elkaar te zeggen.” (Camille, 29j, Digiyogi) Digiyogi “Het idee dat dingen worden opgeslagen is voor mij… Ik vind dat niet zo’n fijn gevoel. Het gevoel hebben van … gebruikt te worden door al die grote firma’s.” (Anna, 47j, Digiyogi)
 41. 41. DIGIYOGI Ervaren weinig negatieve gevoelens over eigen gebruik, maken zich wel zorgen om smartphonegedrag anderen en proberen partner of kinderen hierin op te voeden Coping: Smartphone bewust wegleggen; App verwijderen of niet gebruiken; App gebruiken op vast tijdstip Ergeren zich aan: Veranderde gespreksnormen en vluchtige communicatie; ‘Celebritygedrag’ van anderen online Interviews 41 “Dat doe ik bewust wel dat ik dat niet op mijn smartphone zet, Candycrush ofzo. Omdat ik merk dat ik daar veel te verslavend op reageer (…) dan ben ik daar echt twee uur mee bezig, dus dan denk ik oké, ik ga het verwijderen en geen spelletjes meer op mijn gsm.” (Louise, 27j, Digiyogi) Digiyogi “Mijn moeder zit met al haar kinderen in een WhatsApp groep en ik ben de enigste die daar niet in zit want ik weiger. Pff, ik heb daar geen behoefte aan.” (Sofia, 48j, Digiyogi)
 42. 42. WEBSNACKER Positieve aspecten van SM, IM & email: Persoonlijke relaties onderhouden; Info opzoeken via smartphone in het algemeen Negatieve aspecten van SM, IM & email: Anderen kunnen ‘controleren’ wat je doet; Verwachtingen om snel te antwoorden Verkiezen offline communicatie boven online communicatie, en gebruiken weinig SM “Mijn smartphone gebruik ik hoofdzakelijk… eigenlijk nog altijd om te bellen en berichten over en weer te sturen, via WhatsApp of sms, ja.” (Mila, 31j, Websnacker) Interviews 42 “Das misschien een meer negatieve kant dat de mensen weten of kunnen weten, als ze willen, wat ik heb zitten doen of is het al gelezen en dan een antwoord verwachten.” (Liam, 36j, Websnacker) Websnacker
 43. 43. WEBSNACKER Ervaren weinig negatieve gevoelens: Voelen zich niet verplicht om er constant mee bezig te zijn; Spreken anderen soms aan op hun gedrag Coping: Bewust aan de kant leggen  Maar gebruiken smartphone eerder beperkt of functioneel Ergeren zich aan: Smartphonegebruik te pas en te onpas (bv. op de trap, tijdens concert, wachten) Interviews “Dat ze hun smartphone gebruiken om op hun gemak te zijn... Maar ja kijk een keer rond en babbel een keer of ja, ik bedoel voor mij is het echt functioneel en niet om de tijd te verdrijven” (Noah, 47j, Websnacker) “Gohja niet negatief, soms wil je gewoon niet constant bereikbaar zijn of niet gestoord worden, maar of dat nu echt negatief is… goh.” (Louis, 25j, Websnacker) 43 “Ik ben niet constant geconnecteerd, mijn data staat nu niet aan bijvoorbeeld, dusja, mensen die mij echt willen bereiken zullen wel bellen.” (Alice, 36j, Websnacker) Websnacker
 44. 44. DEEL 2 EVALUATIE CAMPAGNE EN ACTIVATIETOOLS
 45. 45. Evaluatie zelftest met 5 profielen 45
 46. 46. Survey 2,4% 3,9% 4,9%4,9% 13,5% 9,1% 92,7% 82,6% 86,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Duidelijk geformuleerd Interessant Passen bij mijn gebruik ‘Ik vind de uitleg over mijn profiel…’ n = 968 Niet akkoord Neutraal Akkoord 1,3% 6,2% 11,1% 20,8% 30,2% 30,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Score 0-100 In welke mate stemt jouw profiel overeen met hoe je zelf over jouw smartphonegedrag denkt? n = 1594 0-25 26-50 51-70 71-80 81-90 91-100 46 81,3% van de respondenten herkent zich voor meer dan 70% in zijn profiel 82,6% en meer vindt profiel duidelijk, interessant en passend bij hun smartphonegebruik
 47. 47. To do-goeroe en Digiyogi gebruiken zelftest als bevestigings- en vergelijkingstool: ‘Het valt nog mee in vergelijking met andere profielen’ “Ik was blij dat ik de bevestiging kreeg van: het valt wel mee, in vergelijking met die twee profielen die ‘vergroeid zijn met hun smartphone’.” (Elise, 27j, Digiyogi) MENING PROFIELEN OVER ZELFTEST… Interviews 47 “Ik was wel blij dat dit profiel uitkwam, het was een bevestiging van oké, ik gebruik mijn smartphone echt op die manier, want ik vond dat van mezelf, maar je weet niet of dat klopt.” (Elena, 38j, To do-goeroe) Digiyogi To do-goeroe
 48. 48. Websnacker vindt zelftest eerder evident, vindt dat hij zichzelf al goed kan inschatten dus geen verrassing Fomosapiens vindt zelftest ook evident, al draagt het wel bij om te reflecteren over het eigen gedrag “De zelftest was cva, dat had ik wel verwacht. Het was geen verassing. Maar ik dacht wel van aja, is dat nu iets goed? Omdat het betekent dat er veel tijd inkruipt die ik misschien in andere zaken zou kunnen investeren.” (Jules, 34j, Fomosapiens) MENING PROFIELEN OVER ZELFTEST… Interviews 48 “Goh de zelftest… dat wist ik eigenlijk al, allee dat was niet zo van: ‘oh zot, ik ben dit profiel’. Het was wel wat ik verwacht had.” (Mila, 31j, Websnacker) Websnacker Fomosapiens
 49. 49. Chitchatbot ziet zelftest als een ‘wake-up call’, gebruiken het om zichzelf te confronteren met hun eigen gedrag, ze willen begrijpen wat de meest tijdrovende gewoonten zijn en hoe die ontstaan. MENING PROFIELEN OVER ZELFTEST… Interviews 49 “Ik heb vooral ook eens de andere profileen gelezen, ik vond dat heel waardevol omdat die confronteren met jezelf.” (Lucie, 24j, Chitchatbot) “Ik vond de zelftest het meest waardevol omdat je altijd best op zoek gaat bij jezelf vanwaar het problem komt, pas erna kan je bepalen wat je eraan kan doen.” (Nora, 33j, Chitchatbot) Chitchatbot
 50. 50. Meeste respondenten (ongeacht profiel) zijn positief over de zelftest, sommigen zijn negatiever en vinden typologieën veralgemenend of stereotyperend “De zelftest vond ik eigenlijk heel veralgemenend.” (Louise, 27j, Digiyogi) “Ik was verrast hoe goed de typologieën waren geschreven,het klopte ook.” (Léa, 38j, To do-goeroe) MENING PROFIELEN OVER ZELFTEST… Interviews 50 “Ik vond de zelftest het meest waardevol (…) Ik was verbaasd dat de omschrijving zo goed overeenkwam met mij.” (Nora, 33j, Chitchatbot)
 51. 51. Evaluatie website met tips 51
 52. 52. 0,7% 1,9% 1,4% 17,2% 1,4% 10,5%11,2% 14,0% 13,8% 36,6% 26,3% 41,5% 88,1% 84,1% 84,8% 46,2% 72,2% 48,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Duidelijk geformuleerd Nuttig Interessant Passen bij mijn gebruik Aantrekkelijk Verniewend ‘Ik vind de tips op de website…’ n = 429 Niet akkoord Neutraal Akkoord Survey 52 Meerderheid van de respondenten vindt tips duidelijk, nuttig, interessant en aantrekkelijk Kleine helft van de respondenten vindt de tips passend bij zijn gebruik en vernieuwend
 53. 53. 7,9% 16,8% 21,0% 6,8% 23,8% 34,3% 35,0% 32,2% 63,3% 49,0% 44,1% 61,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Zet mij aan tot nadenken over mijn smartphonegebruik Motiveert mij om mijn smartphonegebruik te veranderen Zet mij aan om met anderen te discussiëren over smartphonegebruik Zou ik aanraden aan anderen ‘De tips op de Kop Op website raadplegen…’ n = 429 Niet akkoord Neutraal Akkoord Survey 53 De tips zetten 44,1% aan om met anderen te discussiëren over smartphonegebruik 61,1% van de respondenten zou de tips aanraden aan anderen
 54. 54. 20% 79% 1% Hoe lang gebruik je je smartphone per dag, in vergelijking met vóór je de website bezocht? n = 429 Minder Evenveel Meer 18% 81% 1% Hoeveel apps gebruik je per dag, in vergelijking met vóór je de website bezocht? n = 429 Minder Evenveel Meer Survey 54 1/5 van de respondenten geeft na één maand aan zijn smartphonegebruik te hebben aangepast naar aanleiding van de tips op de website
 55. 55. 8,9% 17,6% 21,0% 60,8% 85,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Smartphones in het midden van tafel stapelen tijdens eten/drink s Avonds vliegtuigmodus inschakelen Leesbevestiging Whatsapp (= blauwe vinkjes) uitschakelen Meldingen uitschakelen Buiten gezichtsveld leggen Welke tip(s) paste je toe in de afgelopen maand?* n = 660 Survey 55*meerdere antwoorden mogelijk Vooral concrete en eenvoudige tips, die enkel invloed hebben op het eigen gebruik zijn populair
 56. 56. MENING PROFIELEN OVER DE TIPS… 56 Alle profielen zeggen dat tips vaak al gekend waren, maar voor profielen met ‘zwaarder gebruik’ kan het een duwtje in de rug zijn om actie te ondernemen Profielen vinden de tips haalbaar, maar soms ook te weinig concreet waardoor ze niet worden toegepast “De tips zijn interessant, maar de meeste tips had ik wel al gehoord en je kan ze misschien ook wel zelf bekenken he.” (Lucie, 24j, Chitchatbot) “De tips zijn handig, heel haalbaar, makkelijk om toe te passen, het kost niet veel moeite en het geeft veel resultaat.” (Marie, 41j, Fomosapiens) Interviews “Dat van die vliegtuigmodus moest ik gaan zoeken hoe dat moest en dan heb ik dat niet gedaan he.” (Ella, 29j, Chitchatbot) Chitchatbot Fomosapiens
 57. 57. Evaluatie Mobile DNA applicatie 57
 58. 58. 5,1% 4,4% 2,9% 3,7% 7,4% 8,8%7,4% 14,7% 5,9% 18,4% 16,9% 18,4% 87,5% 80,9% 91,2% 77,9% 75,7% 72,8% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Duidelijk geformuleerd Nuttig Interessant Passen bij mijn gebruik Aantrekkelijk Vernieuwend ‘Ik vind mijn persoonlijke mobileDNA data…’ n = 136 Niet akkoord Neutraal Akkoord Survey 58 Mobile DNA wordt door de gebruikers ervan zeer positief onthaald
 59. 59. 7,4% 16,6% 24,6% 9,7% 13,7% 37,7% 29,7% 23,4% 77,9% 45,7% 45,7% 66,9% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Zet mij aan tot nadenken over mijn smartphonegebruik Motiveert mij om mijn smartphonegebruik te veranderen Zet mij aan om met anderen te discusiëren over smartphonegebruik Zou ik aanraden aan anderen ‘MobileDNA gebruiken…’ n = 175 Niet akkoord Neutraal Akkoord 59 77,9% van de respondenten wordt door Mobile DNA aangezet na te denken over zijn smartphonegebruik Mobile DNA motiveert 45,7% van de respondenten om zijn gedrag te veranderen Survey
 60. 60. 24% 74% 2% Hoe lang gebruik je je smartphone per dag, in vergelijking met vóór je MobileDNA gebruikte? n = 175 Minder Evenveel Meer 17% 82% 1% Hoeveel apps gebruik je per dag, in vergelijking met vóór je MobileDNA gebruikte? n = 175 Minder Evenveel Meer Survey 60 1/4 van de respondenten geeft na één maand aan zijn smartphonegebruik te hebben aangepast naar aanleiding van Mobile DNA
 61. 61. MENING PROFIELEN OVER MOBILE DNA… 61 Chitchatbots, Fomosapiens & Digiyogi’s die app gebruiken, ervaren de app als zeer waardevolle tool om zelfinzicht te krijgen en zichzelf te ‘controleren’ Sommige Chitchatbots, Fomosapiens & Digiyogi’s denken dat het te confronterend zal zijn, daarom installeerden ze de app (nog) niet “De app ja, ik had me voorgenomen om dat te downloaden, maar heb het nooit gedaan. Ik dacht dat ik te erg zou schrikken, eerlijk zijn met jezelf is het moeilijkste zeggen ze” (Lucas, 44j, Digiyogi) “De app was voor mij heel waardevol, die weet beter dan ikzelf hoeveel uur ik op mijn telefoon zit, want ik onderschat dat altijd, ik dacht drie uur, maar het waren er zes.” (Marie, 41j, Fomosapiens) Interviews Chitchatbot Fomosapiens Digiyogi
 62. 62. MENING PROFIELEN OVER MOBILE DNA… 62 Websnackers & To-do goeroe’s gebruiken app voor zelfbevestiging of achten de app als overbodig, wegens reeds bewust smartphonegebruik Interviews “Ik ben toch maar een kleine gebruiker denk ik, dus neen. (…) Ik zou niet weten waarom ik hem nog minder moet gebruiken eigenlijk.” (Olivia, 59j, Websnacker) “Mobile DNA is eigenlijk gewoon een bevestiging van wat je eigenlijk al weet, maar toch, het is wel interessant.” (Emma, 51j, Websnacker)Websnacker To do-goeroe
 63. 63. Algemene evaluatie campagne 63
 64. 64. Chitchatbot & Fomosapiens nemen deel om in de toekomst negatieve reacties van familie en vrienden over hun smartphonegebruik te vermijden Verder willen deze profielen zich bewust worden van hun gebruik Om in de toekomst actie te kunnen ondernemen Opvallend: interview werd vaak beschouwd als moment om stil te staan bij eigen smartphonegebruik “Ik neem deel omdat mijn vriend vaak zei dat ik er veel te veel op zat.” (Ella, 29j, Chitchatbot) “Ik vind het heel waardevol dat ik hier nu zit (het interview), in de hoop dat ik hier heel zeflbewust ga buitengaan en iets ga doen aan die tijdverspilling.” (Mia, 23j, Fomosapiens) Interviews 64 MOTIVATIES OM DEEL TE NEMEN AAN DE CAMPAGNE Chitchatbot Fomosapiens
 65. 65. Websnacker, To do-goeroe & Digiyogi willen hun bestaand zelfinzicht aftoetsen Ze zijn geïnteresseerd in hoe het nog beter of minder kan En nemen ook deel uit algemeen belang, om het ‘probleem’ mee aan te pakken “Hoe kan ik gestimuleerd worden om daar nog minder afhankelijk van te zijn of nog minder mee te doen.” (Emma, 51j, Websnacker) “Ja hoe zit het nu eigenlijk met mijn eigen smartphonegebruik, ik weet wel dat ik er al bewust mee bezig ben, maar zijn er nog andere dingen die ik kan doen.” (Mia, 23j, Fomosapiens) Interviews 65 MOTIVATIES OM DEEL TE NEMEN AAN CAMPAGNE Digiyogi Websnacker To do-goeroe
 66. 66. Respondenten zijn kritisch over zichtbaarheid en bereik van de campagne Respondenten zijn positief dat er niet met de vinger wordt gewezen en dat er een genuanceerd beeld wordt gebracht “Ik vind het positief (…) zonder dat mensen ‘moeten’ er iets aan doen, het is niet met het vingertje wijzen.” (Lucie, 24j, Chitchatbot) “Eigenlijk wist ik zelfs niet dat er een campagne liep, misschien moeten ze toch eens nadenken over hun marketing. Het zou meer aanwezig mogen zijn.” (Jules, 34j, Fomosapiens) Interviews 66 ALGEMENE EVALUATIE VAN DE CAMPAGNE
 67. 67. Verder zijn respondenten het eens dat bewustwording rond het thema belangrijk is Alsook dat het belangrijk is mensen te kunnen aanspreken op hun gedrag, momenteel is dit nog ‘not done’  campagne kan ‘taboe’ doorbreken “Ja de bewustwording van hoeveel tijd ze daar mee doorbrengen van de impact dat het heeft op hun leven. De Spiegel voorhouden.” (Lucas, 44j, Digiyogi) “Het bespreekbaar maken. Dat het oké is om te vragen even geen smartphone te gebruiken” (Léa, 38j, To do-goeroe) Interviews 67 ALGEMENE EVALUATIE CAMPAGNE
 68. 68. Interviews Getuigenissen (van voorbeeldfiguren) De app populair maken Smartphone-loze 24u No-smartphone evenement met lezingen en activiteiten Tips-challenge Reclamebanners in het straatbeeld, boodschap van algemeen nut Een educatief project Alternatieven suggereren om niet met je smartphone bezig te zijn Interessante leestips bundelen, bv. krantenartikels, onderzoeksresultaten, boeken Tips concreter maken en updaten, bv. Welke apps je kan installeren, hoe je instellingen moet aanpassen Overzicht van welke tips anderen het gemakkelijkst vinden Op een ludieke manier mensen laten (durven) zeggen: ‘steek dat ding nu eens weg’ 68 ENKELE IDEEËN VOOR DE TOEKOMST VAN DE CAMPAGNE…
 69. 69. Onderzoekers: Prof. dr. Michel Walrave Prof. dr. Koen Ponnet Sarah Anrijs Contact: michel.walrave@uantwerpen.be

×