Anzeige

Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx

Trainer um Modern Educator - Vali Aliyev
5. Feb 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Modern Educator - Vali Aliyev(20)

Anzeige

Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası.pptx

 1. KimyaFobiya ilə Mübarizə
 2. KimyaFobiya ilə Mübarizə Müxtəlif maddələrin dissosiasiyası • Le-Şatelye prinsipinin dissosiasiyaya tətbiqi • Dissosiasiya sabiti • Turşuların dissosiasiyası • Əsasların dissosiasiyası • Duzların dissosiasiyası
 3. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Le-Şatelye prinsipinin dissosiasiyaya tətbiqi 1 𝐻2𝑆 ⇌ 2𝐻+ + 𝑆2− 𝑁𝑎𝑂𝐻 ⇌ 𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻− 𝐻+ + 𝑂𝐻− ⇌ 𝐻2O 𝐻𝐶𝑙 ⇌ 𝐻+ + 𝐶𝑙− Hidrogen ionlarının qatılığının artmasına səbəb olur!
 4. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Dissosiasiya sabiti 2 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ⇌ 𝐻+ + 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− 𝐾𝐷 = 𝐻+ ∙ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 İonların tarazlıq qatılıqları hasilinin ionlara ayrılmamış elektrolitin tarazlıq qatılığına olan nisbətidir.
 5. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Turşuların dissosiasiyası 3
 6. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Əsasların dissosiasiyası 4
 7. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Duzların dissosiasiyası 5
 8. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Amfoter hidrooksidlərin dissosiasiyası 6
 9. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Turş duzların dissosiasiyası 7
 10. Praktik dərslərə qoşulmaq üçün müraciət edin. Əsasi duzların dissosiasiyası 8
 11. 055 521 12 29 Videonu izlədikdən sonra...
Anzeige