Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von VNG Realisatie (20)

Aktuellste (18)

Anzeige

(Be)spreekuur 3 november 2022 Impact Herstelwet

 1. 1. (Be)spreekuur hersteloperatie Impact Wet hersteloperatie toeslagen 3 november 2021
 2. 2. Agenda • Opening • Actualiteit • Naar één wet: de aanleiding • Faciliteren nieuwe start • Principes • Impact gemeenten • Afsluiting
 3. 3. Actualiteit • Status Wet hersteloperatie toeslagen • Eerste kamer 1/11/22 aangenomen • 10 moties ingediend • 1 al aangenomen • Stemming 8 november overige moties • Verwachting inwerkingtreding 15 november (publicatie Staatscourant)
 4. 4. Naar één wet: de aanleiding • Huidig versnipperd • Awir • Beleidsbesluiten Wens tot overzicht: één wet voor de hele hersteloperatie Deel codificatie van beleidsbesluiten Deels nieuwe regelingen Met terugwerkende kracht naar ingangsdatum 26 januari 2021
 5. 5. Principes als uitgangspunt • Een persoonlijke benadering met keuzevrijheid en regie voor gedupeerden • Consistentie en gelijke behandeling • Ruimhartigheid • Zorgvuldigheid
 6. 6. Faciliteren van een nieuwe start Breed en samenhangend herstel aan gedupeerden • Financieel herstel ouders kinderopvangtoeslag • Tegemoetkoming aan kinderen van gedupeerde ouders • Gedupeerden van de huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget • Schuldenaanpak voor gedupeerde ouders • Moratorium • Publieke schulden • Private schulden • Schuldregelingen • Afgeloste schulden • Brede ondersteuning en de grondslagen voor gegevensuitwisseling(gemeenten) • Brede ondersteuning voor ouders in het buitenland (OTB) • Noodvoorziening • Hardheidsclausules
 7. 7. Wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling (6.12) Publieke pauzeknop & kwijtschelden • Schulden kwijt te schelden van de groep gedupeerde ouders & toeslagpartners • Verwijderen wanneer er geen sprake is van openstaande schulden Brede ondersteuning • Ouder maakt bij aanmelding kenbaar gebruik te willen maken van gemeentelijke ondersteuning • Verwerken toegestaan in het kader van brede ondersteuning • Niet langer bewaren dan noodzakelijk Beëindigen schuldregelingen
 8. 8. Impact gemeenten Eerder op grond van akkoord VNG met het rijk en vanaf inwerkingtreding: Beschikken kwijtschelden • Kwijtschelden van publiekrechtelijke schulden • Art 4:94a Awb vangnet om af te zien van terugvordering • Grondslag met terugwerkende kracht t/m 1 juli 2021 • Toegang en toekennen van brede ondersteuning • Recht op brede ondersteuning vanuit Wht • Brede ondersteuning opgenomen in een plan van aanpak • Gemeente neemt besluit over toekenning (motiveren) Link naar format beschikking
 9. 9. Impact gemeenten • Overgangsrecht • Volgens het overgangsrecht (art. 8.6) worden beschikkingen die in het kader van de hersteloperatie toeslagen zijn gegeven voor het tijdstip van inwerkingtreding vanaf dat tijdstip aangemerkt als beschikkingen die zijn gegeven krachtens het artikel van afdeling 3.1 waarin de desbetreffende herstelregeling is opgenomen. Dat betekent dat de besluiten die zijn genomen ogv de beleidsbesluiten met terugwerkende kracht worden geacht te zijn genomen ogv de Wet hersteloperatie toeslagen.
 10. 10. Beschikken brede ondersteuning Grondslag Wet hersteloperatie toeslagen met het recht op brede ondersteuning met als doel leven op de rit 1. Beschikken op grond van de Awb 2. Toegang tot brede ondersteuning ‘Door u aan te melden bij UHT heeft u recht op brede ondersteuning’. 3. Toekennen van niet-vrij toegankelijke voorziening • Op basis plan van aanpak • Toekennen ondersteuning/middel • Motiveren • Bezwaar en beroep
 11. 11. Impact gemeenten Einddatum ingang schuldenregelingen • Artikel 4.6, eerste lid Oplossen schulden van toepassing wanneer schuldregeling ‘van start’ is tussen 1 januari 2006 en voor ingangsdatum wet.
 12. 12. Onderhanden te treffen schuldregelingen? • Onderteken de schuldregelingsovereenkomst voor datum inwerkingtreding Wet hersteloperatie • Kies voor schuldbemiddeling (geen saneringskrediet) • Gunstig voor ouder & schuldeiser • Schuldregelingsovereenkomst na inwerkingtreding Wet? • Kies voor schuldregeling (geen saneringskrediet) • Afwikkeling schulden volgens geldende schuldenaanpak Meer informatie vindt u in dit memo (nieuwsbrief van 22 september)
 13. 13. Tot slot Aanmelden (be)spreekuren via de link in de nieuwsbrief E-mail: hersteloperatie@vng.nl Bellen: 070 – 373 82 32 Routekaart: vng.nl Slideshare (be)spreekuren: link slideshare

×