(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers

VNG Realisatie
VNG RealisatieVNG Realisatie
(be)spreekuur
Schuldhulpverlening aan
ondernemers
inrichten – versterken – uitvoeren
Mariëlle Fleuren, Jenny Wildenbos
15-12-2022
Agenda
• Programma Verbinden Schuldendomein
• Project Ondernemers en Financiële zorgen
• Hoe is het in jullie gemeente ingericht?
• In gesprek over de basis op orde
• Aandachtspunten regierol en wettelijke vereisten
• Jullie verlanglijstje voor volgend jaar
Interactief, stel je vragen tussendoor!
Wetswijzigingen in het schuldendomein
Ags
Adviesrecht Gemeenten bij
Schuldenbewindzaken
(1-1-2021, opt-in)
Wvbvv
Vereenvoudiging
Beslagvrije Voet
(1-1-2021)
Wskd
Stroomlijningketen
voor derdenbeslag
(NTB)
Wgs
Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening
(1-1-2021)
Wgs
Wet Gemeentelijke
Schuldhulpverlening
(1-1-2021)
Vervolg…
• Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak
(Coalitieakkoord, 2021-2025);
• Aanpak geldzorgen, armoede en schulden
• Verbinden Schuldendomein 2.0
• Routekaart
• Toolkit Implementatie
• Toolkit Training
• Toolkit Communicatie
• Format PvA & Kick-off
implementatie
• Aandachtspunten beleid
• Leidraad uitbestede diensten
• PPT + Samenvattingen
(be)spreekuren
• Fora (VNG-forum | VNG)
www.vng.nl/schulden
Schulden@vng.nl
Meer weten?
Project ondernemers en financiële zorgen
• Uitdagingen voor ondernemers
• Uitdagingen voor gemeenten
• Aflopen project Geldzorgen en ondernemers
• Behoefte aan vervolg, verbinding en verdieping -> onderdeel programma
Verbinden Schuldendomein
Tijdige en passende ondersteuning
• Erger voorkomen
• Druk op hulp- en dienstverlening beperken
• Gezond ondernemersklimaat
• Ontwikkelen en/of versterken relatie ondernemers en hun gemeenten
• Maar ook: gezamenlijke opgave, bestaanszekerheid, menselijke maat.
Project Ondernemers met Financiële zorgen
• Ondersteuning met concrete producten (voor en met gemeenten)
• Handreikingen, formats, Q&A’s, tekeningen, best practices
• Bespreekuren, podcast, nieuwsbrieven, forum
• Verbinden verschillende gemeentelijke domeinen
• Inbrengen uitvoering(svraagstukken) op overlegtafels en werkgroepen
• Verkenning
• Ministerie(s), aanpak geldzorgen, aanjager
• Ontwerpsessies, klantreizen en levensgebeurtenissen
• Afstemmen en verbinden initiatieven gericht op ondernemers
• Routekaart financiële zorgen
• Zwaar weer, blik op de toekomst, campagne VNO-NCW en MKB-NL
• Passend beeld van rol en diensten gemeenten en verbindingen in keten
Hoe ondersteunen jullie ondernemers met
financiële zorgen?
De basis op orde… Wat is dat voor jou?
Bereiken en benaderen
Regierol
Voorkomen en oplossen van (problematische) schulden bij inwoners
• Ook inwoners die persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden uit hun bedrijf
(natuurlijke personen)
• Bbz is 1 van de opties waar ondernemers voor in aanmerking kunnen komen,
maar niet voldoende.
• Beleidsplan dat richting geeft aan integrale schuldhulpverlening (max 4 jaar).
• Niet per se alles zelf uitvoeren, maar wel mandateren en monitoren.
Gemeente blijft eindverantwoordelijk en juridisch aanspreekbaar (toegang,
kwaliteit, besluiten, klachten) zie Handreiking grip op shv
• Niet per se alles zelf doen, maar wel regisseren rondom de inwoner. Wie houdt
het overzicht en is aanspreekpunt? Risico versnippering en routeren.
Aandachtspunten wettelijke kader
• Zelfde rechtszekerheid als andere inwoners
• 1e gesprek binnen 4 weken na hulpvraag of vroegsignaal
• Binnen 8 weken na hulpvraag beschikking en pva op hoofdlijnen.
• Enige afwijzingsgrond: verblijfsstatus en evt. fraude en/of
recidive
• Vroegsignalering: vroegsignalen opvolgen en proactief passende
ondersteuning aanbieden.
• Ontzorgen: gegevens die schuldhulpverlener logischerwijs zelf kan
opvragen hoeft de inwoner niet te verstrekken. Suwinet en portaal
belastingdienst. Wordt gewerkt aan gegevensset voor ondernemers.
• Bespreekuur gegevensuitwisseling shv ondernemers 19 december!
Zie ook Wgs werkproces
Jullie verlanglijstje voor 2023?
#durftevragen
• Waar moeten wij volgens jou in januari als eerste mee aan de slag?
• Wat verdient volgend jaar echt meer aandacht?
• Hoe kunnen we julllie ondersteunen?
• Wat helpt jullie verder?
schulden@vng.nl
030 - 373 82 32
www.vng.nl/schulden
Vragen?
Wensen volgende (be)spreekuren?
Mail ze naar schulden@vng.nl
Heb jij je al aangemeld als contactpersoon voor jouw gemeente?
Aanmeldformulier
1 von 16

Recomendados

(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat von
(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maat
(Be)spreekuur - 14 november 2022 - De menselijke maatVNG Realisatie
56 views20 Folien
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering von
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignalering
(be)spreekuur 3 december 2020 - starten en inrichten vroegsignaleringVNG Realisatie
461 views14 Folien
(be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlenin... von
(be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlenin...(be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlenin...
(be)spreekuur - 11 mei 2022 - VNG en Nationale Ombudsman - Schuldhulpverlenin...VNG Realisatie
242 views27 Folien
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1 von
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1
(Be)spreekuur - 8 september 2022 - Grip op SHV, deel 1VNG Realisatie
13 views21 Folien
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met... von
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...
(Be)spreekuur 25 mei 2023 - Hoe ondersteunen andere gemeenten ondernemers met...VNG Realisatie
22 views22 Folien
(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgs von
(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgs(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgs
(be)spreekuur 19 november 2020- plannen van aanpak wgsVNG Realisatie
53 views17 Folien

Más contenido relacionado

Similar a (Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers

(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs von
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgsVNG Realisatie
253 views16 Folien
(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad von
(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad
(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en RaadVNG Realisatie
29 views13 Folien
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v.... von
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....VNG Realisatie
178 views17 Folien
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva von
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pvaVNG Realisatie
667 views21 Folien
(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werken von
(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werken(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werken
(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werkenVNG Realisatie
106 views15 Folien
(be)spreekuur - 14 juni 2021 - ondersteuningsproducten ags von
(be)spreekuur - 14 juni 2021 - ondersteuningsproducten ags(be)spreekuur - 14 juni 2021 - ondersteuningsproducten ags
(be)spreekuur - 14 juni 2021 - ondersteuningsproducten agsVNG Realisatie
90 views20 Folien

Similar a (Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers(20)

(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs von VNG Realisatie
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs
(be)spreekuur 24 september 2020: Introductie wgs
VNG Realisatie253 views
(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad
(Be)spreekuur - 10 oktober 2022 - Informeren wethouder, college en Raad
VNG Realisatie29 views
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v.... von VNG Realisatie
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....
(be)spreekuur 4 november 2020 - grondslagen en gegevensverstrekking i.h.k.v....
VNG Realisatie178 views
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva von VNG Realisatie
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva
(be)spreekuur 8 oktober 2020: Routekaart en pva
VNG Realisatie667 views
(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werken von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werken(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werken
(be)spreekuur - 20 december - hoe laat ik de wgs voor mij werken
VNG Realisatie106 views
(be)spreekuur - 14 juni 2021 - ondersteuningsproducten ags von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 14 juni 2021 - ondersteuningsproducten ags(be)spreekuur - 14 juni 2021 - ondersteuningsproducten ags
(be)spreekuur - 14 juni 2021 - ondersteuningsproducten ags
VNG Realisatie90 views
(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers maken von VNG Realisatie
(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers maken(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers maken
(be)spreekuur 30 oktober 2020 vroegsignalering, afspraken met schuldeisers maken
VNG Realisatie342 views
(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten von VNG Realisatie
(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten
(be)spreekuur 13 november - herijken contractafspr uitbestede diensten
VNG Realisatie389 views
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders
(Be)spreekuur - 13 oktober 2022 - VS en particuliere verhuurders
VNG Realisatie54 views
(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs) von VNG Realisatie
(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs)(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs)
(be)spreekuur 2 nov 2020: Verordening, beleidsplan en beleidsregels (wgs)
VNG Realisatie259 views
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv
(be)spreekuur - 4 november 2021 - Veelgestelde vragen Wvbvv
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
(Be)spreekuur - 22 september 2022 -Grip op schuldhulpverlening deel 3 - monit...
VNG Realisatie18 views
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten (be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten
(be)spreekuur - 25 november - verantwoorden monitoren resultaten
VNG Realisatie61 views
(Bespreekuur) - 10 maart 2022 - ondersteuningskompas rondom beschermingsbewind von VNG Realisatie
(Bespreekuur) - 10 maart 2022 - ondersteuningskompas rondom beschermingsbewind(Bespreekuur) - 10 maart 2022 - ondersteuningskompas rondom beschermingsbewind
(Bespreekuur) - 10 maart 2022 - ondersteuningskompas rondom beschermingsbewind
VNG Realisatie165 views
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
(Be)spreekuur - 9 november 2023 - Aanpak zakelijke schulden
VNG Realisatie60 views
(be)spreekuur 28 mei - impact op de Wgs/Ags op de keten von VNG Realisatie
(be)spreekuur 28 mei - impact op de Wgs/Ags op de keten(be)spreekuur 28 mei - impact op de Wgs/Ags op de keten
(be)spreekuur 28 mei - impact op de Wgs/Ags op de keten
VNG Realisatie34 views
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool von VNG Realisatie
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
(be)spreekuur 6 juni 2021 - rekentool
VNG Realisatie59 views
Samenwerksessie - 1 juni 2022 - sociale incasso en signalering von VNG Realisatie
Samenwerksessie - 1 juni 2022 - sociale incasso en signaleringSamenwerksessie - 1 juni 2022 - sociale incasso en signalering
Samenwerksessie - 1 juni 2022 - sociale incasso en signalering
VNG Realisatie155 views
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
(Be)spreekuur 20 juni 2023 - NVVK Pilot Waarborgfonds saneringskredieten voor...
VNG Realisatie31 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Afwegingskader schuldhulpverlening aan ond...
VNG Realisatie9 views

Más de VNG Realisatie

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente AmsterdamVNG Realisatie
9 views11 Folien
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenVNG Realisatie
3 views20 Folien
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHTVNG Realisatie
23 views19 Folien
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSaVNG Realisatie
39 views14 Folien
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongerenVNG Realisatie
86 views13 Folien
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2VNG Realisatie
46 views13 Folien

Más de VNG Realisatie(20)

(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
(Be)spreekuur - 30 november 2023 - Ouderinitiatieven gemeente Amsterdam
VNG Realisatie9 views
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden von VNG Realisatie
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleidenSamenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
Samenwerkingsessie - 27 november 2023 - financieel begeleiden
VNG Realisatie3 views
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
(Be)spreekuur - 23 november 2023 - Proces bij UHT
VNG Realisatie23 views
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
(Be)spreekuur - 16 november 2023 - Aanpassing Spuk B2 en SiSa
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
(Be)spreekuur - 2 november 2023 - Aanvullende aanpak schulden jongeren
VNG Realisatie86 views
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2 von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
(Be)spreekuur - 12 oktober 2023 - Onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2
VNG Realisatie46 views
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf von VNG Realisatie
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
231011 Bespreekuur onderzoek KPMG en aanpassingen Spuk B2.pdf
VNG Realisatie18 views
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 5 oktober 2023 - Inloopspreekuur
VNG Realisatie39 views
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
(Be)spreekuur - 18 september 2023 - van 36 naar 18 mnd, vervolg
VNG Realisatie9 views
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
(Be)spreekuur - 28 september 2023 - Regieroute Vaststellingsovereenkomsten
VNG Realisatie135 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
(Be)spreekuur - 21 september 2023 - IPW en inloopspreekuur
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank... von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
(Be)spreekuur - 21 september 2023 -Samenwerking Over Rood en Ondernemersklank...
VNG Realisatie38 views
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
(Be)spreekuur - 14 september 2023 - Casuïstiek bespreken
VNG Realisatie30 views
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks von VNG Realisatie
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
(Be)spreekuur 7 september 2023 - Afdracht maandelijks of jaarlijks
VNG Realisatie55 views
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
(Be)spreekuur - 7 september 2023 - Nieuwe regelingen
VNG Realisatie88 views
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
(Be)spreekuur - 13 juli 2023 - Divosa Monitor
VNG Realisatie13 views
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF von VNG Realisatie
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
(be)spreekuur - 29 juni 2023 - JPF
VNG Realisatie46 views
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
(Be)spreekuur - 6 juli 2023 - Ex-toeslagpartnerregeling
VNG Realisatie146 views
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg) von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
(Be)spreekuur - 3 juli 2023 - Van 36 naar 18 mnd (Vervolg)
VNG Realisatie25 views
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS von VNG Realisatie
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
(Be)spreekuur - 29 juni 2023 - Vervolg CWS
VNG Realisatie66 views

(Be)spreekuur - 15 december 2022 - Schuldhulp aan ondernemers

 • 1. (be)spreekuur Schuldhulpverlening aan ondernemers inrichten – versterken – uitvoeren Mariëlle Fleuren, Jenny Wildenbos 15-12-2022
 • 2. Agenda • Programma Verbinden Schuldendomein • Project Ondernemers en Financiële zorgen • Hoe is het in jullie gemeente ingericht? • In gesprek over de basis op orde • Aandachtspunten regierol en wettelijke vereisten • Jullie verlanglijstje voor volgend jaar Interactief, stel je vragen tussendoor!
 • 3. Wetswijzigingen in het schuldendomein Ags Adviesrecht Gemeenten bij Schuldenbewindzaken (1-1-2021, opt-in) Wvbvv Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (1-1-2021) Wskd Stroomlijningketen voor derdenbeslag (NTB) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021) Wgs Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (1-1-2021)
 • 4. Vervolg… • Voortzetting brede armoede- en schuldenaanpak (Coalitieakkoord, 2021-2025); • Aanpak geldzorgen, armoede en schulden • Verbinden Schuldendomein 2.0
 • 5. • Routekaart • Toolkit Implementatie • Toolkit Training • Toolkit Communicatie • Format PvA & Kick-off implementatie • Aandachtspunten beleid • Leidraad uitbestede diensten • PPT + Samenvattingen (be)spreekuren • Fora (VNG-forum | VNG) www.vng.nl/schulden Schulden@vng.nl Meer weten?
 • 6. Project ondernemers en financiële zorgen • Uitdagingen voor ondernemers • Uitdagingen voor gemeenten • Aflopen project Geldzorgen en ondernemers • Behoefte aan vervolg, verbinding en verdieping -> onderdeel programma Verbinden Schuldendomein
 • 7. Tijdige en passende ondersteuning • Erger voorkomen • Druk op hulp- en dienstverlening beperken • Gezond ondernemersklimaat • Ontwikkelen en/of versterken relatie ondernemers en hun gemeenten • Maar ook: gezamenlijke opgave, bestaanszekerheid, menselijke maat.
 • 8. Project Ondernemers met Financiële zorgen • Ondersteuning met concrete producten (voor en met gemeenten) • Handreikingen, formats, Q&A’s, tekeningen, best practices • Bespreekuren, podcast, nieuwsbrieven, forum • Verbinden verschillende gemeentelijke domeinen • Inbrengen uitvoering(svraagstukken) op overlegtafels en werkgroepen • Verkenning • Ministerie(s), aanpak geldzorgen, aanjager • Ontwerpsessies, klantreizen en levensgebeurtenissen • Afstemmen en verbinden initiatieven gericht op ondernemers • Routekaart financiële zorgen • Zwaar weer, blik op de toekomst, campagne VNO-NCW en MKB-NL • Passend beeld van rol en diensten gemeenten en verbindingen in keten
 • 9. Hoe ondersteunen jullie ondernemers met financiële zorgen?
 • 10. De basis op orde… Wat is dat voor jou?
 • 12. Regierol Voorkomen en oplossen van (problematische) schulden bij inwoners • Ook inwoners die persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden uit hun bedrijf (natuurlijke personen) • Bbz is 1 van de opties waar ondernemers voor in aanmerking kunnen komen, maar niet voldoende. • Beleidsplan dat richting geeft aan integrale schuldhulpverlening (max 4 jaar). • Niet per se alles zelf uitvoeren, maar wel mandateren en monitoren. Gemeente blijft eindverantwoordelijk en juridisch aanspreekbaar (toegang, kwaliteit, besluiten, klachten) zie Handreiking grip op shv • Niet per se alles zelf doen, maar wel regisseren rondom de inwoner. Wie houdt het overzicht en is aanspreekpunt? Risico versnippering en routeren.
 • 13. Aandachtspunten wettelijke kader • Zelfde rechtszekerheid als andere inwoners • 1e gesprek binnen 4 weken na hulpvraag of vroegsignaal • Binnen 8 weken na hulpvraag beschikking en pva op hoofdlijnen. • Enige afwijzingsgrond: verblijfsstatus en evt. fraude en/of recidive • Vroegsignalering: vroegsignalen opvolgen en proactief passende ondersteuning aanbieden. • Ontzorgen: gegevens die schuldhulpverlener logischerwijs zelf kan opvragen hoeft de inwoner niet te verstrekken. Suwinet en portaal belastingdienst. Wordt gewerkt aan gegevensset voor ondernemers. • Bespreekuur gegevensuitwisseling shv ondernemers 19 december!
 • 14. Zie ook Wgs werkproces
 • 15. Jullie verlanglijstje voor 2023? #durftevragen • Waar moeten wij volgens jou in januari als eerste mee aan de slag? • Wat verdient volgend jaar echt meer aandacht? • Hoe kunnen we julllie ondersteunen? • Wat helpt jullie verder?
 • 16. schulden@vng.nl 030 - 373 82 32 www.vng.nl/schulden Vragen? Wensen volgende (be)spreekuren? Mail ze naar schulden@vng.nl Heb jij je al aangemeld als contactpersoon voor jouw gemeente? Aanmeldformulier